Aalst, zorgstad met een PLUS

28 jaar lang al ijvert Guido Biebaut  voor een recreatiedomein voor mensen met beperkingen. Niet iedereen zou het zou lang volhouden maar op dinsdagavond 22 oktober om 23u.20 hakte de gemeenteraad van Aalst eindelijk de knoop door.

36 stemden voor, 3 onthielden zich. De felicitaties volgden elkaar op, onder andere van Vlaams Belangkopstuk Steve Herman en Schepen Ilse Uyttersprot, de vrouw die hem al jaren steunt met haar krachtige oneliners en het geloof in een project dat vele mensen met beperkingen een hart onder de riem zal steken. Toen Ilse Burgemeester werd had zij reeds weet van dit kleinschalig maar zo mooi project. Een project voor iedereen. Net als de initiatiefnemer is ook zij van mening dat mensen met beperkingen niet denken in politieke kleuren en dat iedereen recht heeft om geholpen te worden. Haar eerste telefoongesprek als Burgemeester was dan ook naar Guido, die haar al die jaren al op een voetstuk plaatst. Haar woorden in 2006 : “Guido, dat recreatiedomein komt er ook al verwacht ik veel tegenkanting omdat jij ingaat tegen de zuilen, de traditionele partijen. “

De tegenwerking van de traditionele partijen die toen deel uitmaakten van het CBS maakten het haar niet mogelijk dit project mede te verwezenlijken. Zij beloofde de initiatienemer dit project in 2008 over te hevelen naar SOLvA, die het tot een goed einde bracht. 

Heuglijk nieuws dus voor al diegenen die meegewerkt hebben om dit unieke project dat steunt op vrijwilligerswerk en zelfs geen subsidies (lees belastinggeld ) wil. Guido Biebaut bouwde een VZW op die momenteel 62 leden telt, mensen die in hem geloven. Er zijn er die jaarlijks 5 euro schenken maar er zijn er die zelfs 100 euro per maand overschrijven voor dit nobel initiatief. En dit zonder enige verplichting. Dat is pas vrijwilligerswerk.

Het zijn drukke tijden voor Guido want de eerstvolgende die belde was kandidaat nationaalvoorzitter van CD&V Walter De Donder, tot over de grenzen gekend als Kabouter Plop, de Samsonburgemeester of Burgemeester van Affligem.

Met dit project scoort ook Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt voor “haar Trejen“, een deelgemeente dat door haar toedoen weer herleeft. De kracht van verandering is ook op Terjoden  zichtbaar. 

De 3 onthoudingen maken geen verschil, maar zitten deze mensen wel op hun plaats in de gemeenteraad? Dit project, dit recreatiedomein is een geschenk van één persoon die zowel zijn eigendom en ook een deel van zijn kapitaal investeert in mensen. 

Jammer dat twee architecten vrienden van Guido,  Johan Van Dorpe en Johan Verdoodt, die op dezelfde golflengte zaten om samen alles betaalbaar, toegankelijk, functioneel en ook mooi te maken, er niet meer zijn. 

Er wordt dan ook zo vlug mogelijk uitgekeken naar een nieuw archtitectenbureau om het project te updaten en te finaliseren, en dan kan men eindelijk, na 28 jaar,  beginnen men op het terrein.