Erpe-Mere en Lede gaan samenwerken bij rampen

Op politiegebied vormen Lede en Erpe-Mere al een zone, nu gaat men ook samenwerken als er grote rampen gebeuren op het grondgebied van één van beide gemeenten. Of dit al een stap is naar latere gemeentefusies is een open vraag die bij sommigen de tenen doet kronkelen.

In elk geval worden bij grotere rampen gebouwen en personeel ter beschikking gesteld. Er wordt ook gestart met een psychosociaal hulpverleningsnetwerk en in beide gemeenten werden verantwoordelijken aangeduid die mekaar gaan vervangen of aanvullen indien de omstandigheden dit zouden vragen.

Burgemeesters Roland Uyttendaele en Hugo De Waele , allebei van CD&V-strekking, waren het alvast eens met het protocol en beloofden mekaar geen facturen te sturen als de ene gemeente de anderen ter hulp zou moeten komen bij grotere interventies.