Camera’s moeten speelpleinen beter in het oog te houden

Camera’s moeten speelpleinen beter in het oog te houden

NINOVE –  Speelpleinen zorgen meestal voor plezier, maar dat is niet altijd het geval. Het speeltpleintje in de nieuwe verkaveling Populierenhof langs de Denderhoutembaan in Ninove zorgt voor discussie. Andere speelpleinen krijgen te maken met geluidsoverlast en vandalisme. 

Het stadsbestuur overweegt om camera’s in te zetten om de problemen op de speelpleinen beter in het oog te kunnen houden, en bij te sturen waar nodig. Een andere maatregel die op tafel ligt is de invoering van een verplicht sluitingsuur voor de speelpleinen. Dat moet vermijden dat jongeren er tot heel laat blijven rondhangen. Buurtbewoners klagen wel eens over vandalisme en geluidsoverlast en kampen daardoor met een onveiligheidsgevoel.

Kafka

Het speelpleintje in de verkaveling Populierenhof krijgt dan weer een beetje een Kafka-allure. De speeltuigen werden er volgens de verkavelingsvoorschriften te vroeg geplaatst. In principe mocht dat pas gebeuren als tachtig procent van de bebouwing is gerealiseerd, wat nog niet het geval is. Daardoor werd met het installeren van de speeltuigen en bouwovertreding begaan, en moet het speelpleintje opnieuw worden ontmanteld. Dat zou tegen ten laatste 10 oktober moeten gebeuren. Nadien, wanneer de bouwnorm van 80% is gerealiseerd en de sociale controle beter kan verlopen, mag het speelpleintje opnieuw worden geïnstalleerd.