vrijdag 18 augustus 2017

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Beekstraat 25 - 9451 Kerksken
T. 053 83 70 78 - F 053 83 41 46
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Editie Aalst

De uitstraling van de watertoren wordt concreet aangepakt. Het verlicht despotisme van het stadsbestuur, want waar Casaer de toren wou laten verven, is er nu de Led verlichting.

Vorig jaar hield de dienst Gebiedsgerichte werking een bevraging bij de bewoners uit de Watertorenwijk. Velen vroegen of er aan de toren iets kon gebeuren, dit zou immers de opwaardering van de ganse wijk alleen maar ten goede komen.

Samen met hun respectievelijke diensten hebben schepen van Gebiedsgerichte werking Caroline Verdoodt (N-VA) en schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (SD&P) de afgelopen maanden verschillende voorstellen afgetoetst naar financiële en technische haalbaarheid.

Ook watermaatschappij Farys diende als eigenaar akkoord te gaan met eventuele aanpassingswerken aan de watertoren.

Er wordt nu beslist om in te gaan op het voorstel van de Franse lichtarchitect Guillaume Jeol om de watertoren uit te lichten.

Door middel van LED-verlichting zal de watertoren ’s avonds verlicht worden.