vrijdag 22 maart 2019

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Rubriek

Deze partij kende ooit betere tijden. Vroeger in de tijd van Mr. Pastoor en De Schoolmeester was het toch meestal een katholiek die ook Burgemeester was. 

Na WO II hadden we nog Jozef Borreman, Marcel De Bisschop, Raymond Uyttersprot en  Maurice De Kerpel. 

Marcel De Bisschop: de Burgemeester die lak had aan formele plichtplegingen en rasecht carnavalist. 
Raymond Uyttersprot zal de Burgemeester blijven met de eeuwige glimlach. De Burgemeester van Moorsel die er in 1965 Burgemeester werd. Een coalitie met de socialisten om bij de daarop volgende verkiezingen met zijn partij de volstrekte meerderheid te halen (8 op 13!). Een uitslag waar de huidige CD&V enkel nog kan van dromen. 

Een partij die ook zware klappen kreeg.  Robert De Pauw, die op vrij jonge leeftijd zwaar ziek werd. De getalenteerde Christiaan Willems werd slechts 53. Op 57-jarige leeftijd overleed Etienne Bogaert aan hartfalen. Op 62-jarige leeftijd verloor de partij hun sociaal bewogen man met een hart van koekenbrood Remi Van Vaerenbergh. De offergang van zijn uitvaart duurde meer dan 20 minuten en dit met 2 priesters.  

Dit amper 13 maanden na het grootste verlies dat Aalst ooit overkwam. Verlies van de man die, indien hij ons niet op 51 jarige leeftijd zou verlaten hebben, er voor gezorgd had dat we een totaal ander Aalst zouden gehad hebben en waar gans Aalst achter stond: Raymond Uyttersprot.

Als Aalst ooit één dag stil stond was het op 28 maart 1987. Van de Grote Markt tot de Sint-Martinuskerk één grote mensenmassa trotseerde de slagregen en deelde in het verdriet van zijn echtgenote en enige dochter. Een paar duizend mensen stonden meer dan anderhalf uur lang aan te schuiven om een laatste groet te kunnen brengen. Meer dan 100 rouwkransen verraadden dat hij thuis was in alle midddens. Ook de carnavalwereld ontbrak niet.  De uitvaart in de Sint-Martinuskerk in Aalst begon om 11 uur en duurde tot 13 uur. Nadien verzamelden de mensen zich aan de Koebrug in Moorsel. Een beklemmende stilte begeleidde hem op zijn laatste tocht naar de Sint-Martinuskerk van zijn geliefkoosd geboortedorp Moorsel.

Niet alleen het noodlot, maar ook de democraten zelf zorgden voor de afbouw van hun  partij. 

André Emiel Bogaert met zijn Vrije Democraten (VD) haalde zelfs van bij het opstarten een stemmenscore van 10%. Luc Willems stapte op als fractieleider en begon met NCD. 

Ilse Uyttersprot, “dochter van“ en actief in één van de belangengroepen (UNIZO) van die partij, werd aangetrokken om het zinkend schip boven water te houden. Ilse heeft het zeer moeilijk gehad. Zij moest niet alleen de immens populaire Anny De Maght opvolgen, maar kwam meermaals in het oog van de storm terecht.  Onder meer door de niet te verklaren communicatie van de niet verkozen “dwarsligger” die zichzelf tot schepen bombardeerde en die de democratie in zijn partij pletwalste. 

Laatstgenoemde schreef de zwartste bladzijden van de Aalsterse CD&V. Zijn gedrag en uitspraken kostten Ilse zelfs haar Burgemeestersjerp na de 6 jaren van “riezje en krakiel “. 

De democraten hebben veel te danken aan de vorige afdelingsvoorzitter. Marc Gielens heeft hard moeten knokken om de democratie in zijn partij, die een mooie toekomst wacht, te herstellen. De eigengerijde Ilse kan als buitenbeentje in haar partij met haar vierde plaats de partij alsnog een enorme boost geven als zij verkozen wordt op 26 mei.

Maar binnen de partij  is het vooral uitkijken naar Katrien Beulens; hardwerkende moeder van 3 kinderen en bekwame Advocate. 

Een  Schepen met een hart voor mensen die in eer en geweten de juiste beslissingen in zware dossiers kan nemen.  Zij  verdubbelde haar aantal stemmen! Met Katrien ziet de toekomst er goed uit voor de CD&V in Aalst.  

In onze vorige editie hadden we het over de 2 grote winnaars van de voorbije verkiezingen NVA en het Vlaams Belang. In deze editie komt de VLD aan bod. Enerzijds verliezers van de voorbije verkiezingen maar anderzijds winnaars want ondanks het zware verlies van 17,3% naar 10,4% maken zij toch weer deel uit van de bestuursmeerderheid, met dank aan JJ De Gucht en gewezen ex-Korpschef van de Lokale Politie Carlos Troch, die voor de partij onderhandelden.
De Liberale Partij in onze regio heeft veel te danken aan “Mijnheer Louis” (D’Haeseleer) die niet alleen Burgemeester geweest is van de Stad Aalst maar een paar jaar zelfs Staatssecretaris voor Openbaar Ambt (Regering Tindemans I). Wijlen Mijnheer Louis was één en al sociaal dienstbetoon. Diegenen die van hem werk gekregen hebben zijn in onze regio niet te tellen. 

Louis zorgde voor de fundamenten waar huidig Ere-Burgemeester Anny De Maght- Aelbrecht verder op bouwde. 

Zij maakte van de blauwe partij De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, waar niemand omheen kon. Dat Aalst toen stil stond is onwaar. Aalstenaars staan nooit stil. 

Als Burgemeester van Aalst van 1989 tot 2006 investeerde Anny De Maght veel kapitaal in de grondvesten van onze stad. Men legde nieuwe rioleringen aan. Collectoren begonnen met het zuiveren van het afvalwater zodat er terug leven in (en rond !) de Dender kwam.

Zonder deze investeringen, die weliswaar niet zichtbaar zijn, zou er van de hedendaagse pleinen met fontein geen sprake geweest zijn. Toch investeerde deze Burgemeester veel meer in mensen dan in stenen. Op sociaal vlak heeft deze Burgemeester samen met de socialisten veel verwezenlijkt. De tijd van het sociaalliberalisme met wijlen Edgard, Gracienne Van Nieuwenborgh, Patrick De Smedt en Dirk De Meerleer om er maar een paar op te noemen. 

Burgemeester Anny De Maght hielp iedereen zoals zij het had gezien niet alleen van haar voorganger maar ook van haar eigen vader die als poelier meer dan eens “een kiek“ zomaar wegschonk aan mensen die het tijdens hun jeugd  niet breed hadden en het nu nog kunnen navertellen. 

Dat zij haar eigen sociaalliberale koers reed werd haar niet steeds in dank afgenomen door haar eigen partijgenoten maar de “Iron Lady” die nooit van staal of beton geweest is, was steeds een warm en sociaal mens. Zij heeft  haar massa voorkeurstemmen die zij behaalde nooit misbruikt. Het gaf haar wel macht zodat zij er zelfs in geslaagd is, en dit tegen iedereen in, de carnavalisten een dak boven hun hoofd te geven.

Een unicum in Vlaanderen. De carnavalisten durven soms wel eens vergeten dat de werkhallen er dank zij haar staan.

Ook  haar partijgenote Anne-Marie Verdoodt heeft vele mensen werk verschaft. 

De vier verkozenen van de VLD, Jean Jacques De Gucht, Vera Van Der Borght, Martine De Maght en vooral Bart Van Den Neste, die als enige zijn stemmenscore kon verbeteren, zullen alle hulp kunnen gebruiken om hun partij weer naar een hoger niveau te tillen. 

Eerstgenoemde  zetelt als enige voor de VLD in het College van Burgemeester en Schepenen. Een massa bevoegdheden, en niet van de minste, zoals Openbare Werken en Mobiliteit.

Maar wie van de VLD maakt van deze partij terug de partij 

die de nog steeds sterk politiek geëngageerde leading lady 

van Aalst er ooit van maakte?  Haar politieke medestanders plaatsten haar aan de zijlijn. 

Van de Aalstenaars kreeg zij, als waardering voor haar werk, 

in 2006 nog steeds de meeste voorkeurstemmen.

Er zijn zo van die dagen waarop een stad boven zichzelf uitstijgt. In Geraardsbergen hebben ze daar Krakelingen voor, de strafste hoogdag van het jaar. Op zondag 24 februari zal de stad weer in de ban zijn van haar eigen geschiedenis. Voor Ann Panis komt er nog een dimensie bij. Als nieuwe schepen voor Cultuur, Toerisme en Feestelijkheden beleeft ze haar eerste mastellendag. 

Het aftellen is begonnen. Straks rolt Geraardsbergen weer zijn historisch dubbelfeest uit, en defileren honderden figuranten door de straten van de binnenstad. Op de Oudenberg is het nu nog stil, enkel een houten vloer naast de kapel doet vermoeden dat er iets op til is. Als hier straks honderden mastellen worden uitgestrooid, zal het dak van de stad vol staan met grabbelaars. Dan maakt de stilte plaats voor feestgedruis, en gaat de pekton in vlammen op.

Maar eerst trekt de Krakelingenstoet door de stad, met de ’Geraardsbergse hoogdagen’ als hoofdthema. De ene hoogdag die de andere hulde brengt. En keuze genoeg ook, de lange geschiedenis van de stad staat bol van hoogdagen waarvoor de bevolking zich in zondags plunje hulde. Dat kon een bal voor de elite zijn, of de geboorte van een nieuwe keizer, de naamdag van een patroonheilige, een langverwachte vrede, een adellijk huwelijk of de doortocht van de Ronde van Frankrijk. 

Daarnaast zijn ook de klassieke elementen zoals de visjes, het brood en het vuur weer trouw op post. Zij zijn de ruggengraat van het unieke evenement dat Geraardsbergen tot in zijn diepste wortels blootlegt. 

Fier

Het feest van ‘de nieuwe lente’ laat niemand onberoerd, en al zeker Ann Panis niet.  Nu zij als schepen bevoegd is voor Krakelingen, kijkt ze er met extra spanning naar uit. De verbondenheid met de mastellendag draagt ze al van kindsbeen mee.  

“Ik ben geboren en getogen in Geraardsbergen, dus het Krakelingenfeest was bij mij thuis altijd een familiefeest. Iedereen kwam die dag bijeen om lekker te eten en te drinken, en daarna naar de historische stoet te gaan kijken. Ik liep als kind ook mee in de stoet, en fier dat ik was”, herinnert Ann zich nog goed.

Zit in DNA

De schepen beseft dat Krakelingen diepgeworteld zit. “De geschiedenis leert ons veel over wie we waren en nog steeds zijn. Krakelingen werpen, visjes drinken, dansen rond het tonneken, het zit in ons DNA, en dat  moeten we koesteren”, roept ze op. “Dat ik nu als schepen voor Cultuur samen met het Krakelingencomité en vele enthousiaste medewerkers dit evenement van begin tot einde in elkaar mag steken, is een hele eer”, bekent Panis. 

Op 24 februari is het zo ver, dan laat Geraardsbergen zijn historische figuren los, en wordt een nieuwe hoogdag toegevoegd aan de lange lijst van topdagen.  (Geert Pieraert)

De Koninklijke Karnavalraad Ninove organiseert op zaterdag 23 februari de jaarlijkse prinsaanstelling, deze keer rond het thema ‘Op Safari’. Of er tijdens de carnavalsparty ook grof wild zal worden geschoten, is niet zeker. Maar dat het weer volle bak genieten wordt, dat staat vast.

Wie de nieuwe prins carnaval wordt in Ninove, blijft een goed bewaard geheim tot de prinsaanstelling. Ook dit jaar wordt er alweer druk gespeculeerd over wie het zal worden. Voorzitter Pascal Carael van de Karnavalraad gaf al een kleine tip: “De nieuwe prins is goed gekend in het Ninoofse carnavalsmilieu, is al jaren actief in carnaval en heeft bij verschillende carnavalsverenigingen gezeten”.

Maar zoals ieder jaar zal niemand echt weten wie het zal worden tot het moment waarop ceremoniemeester Giovanni Neckebroeck de nieuwe Prins naar het podium zal leiden. Dat is het magische moment waarop het carnaval Ninove bij de keel grijpt, en het publiek uitzinnig wordt van vreugde. De carnavalisten zullen – gehoorzaam als ze zijn – ongetwijfeld verkleed in het thema ‘Op Safari’ naar de prinsaanstelling komen. De mooist verklede carnavalisten maken kans om een prijs te winnen. Er zullen tevens diverse optredens zijn van carnavalisten. 

Afscheidsliedje

Extra attractie: afscheidnemende Prins Chena zal haar afscheidsliedje brengen, en tal van carnavalisten waaronder de Prinsencaemere en Fred & Tet treden op. De carnavals-dj’s, Jorn, Tim, Mojive en Greg staan in voor de ambiance.

Tip: koffers, rugzakken en dergelijke zijn uit veiligheidsoverwegingen verboden. Ook dieren zijn niet toegelaten. De prinsaanstelling vindt op zaterdag 23 februari plaats in de Eventhal Cloë in de Merellaan, enkel te bereiken via de Ring. De deuren openen om 21.30 uur. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa.

Okapi Aalstar mag dan wel zijn carnavalsmatch spelen in het Forum zaterdag, in de Sint-Bavohal zal het op vrijdag 1 maart ook stuiven!

Op vrijdag 1 maart ontvangen Black-Boys Erpe-Mere immers de buren van Olympia Denderleeuw. Bart De Moor vs Werner Van Nimmen dus.

Denderleeuw staat aan de leiding in eerste provinciale en is gebrand om volgend jaar naar de landelijke afdeling te promoveren. Black-Boys staan tweede en hebben geen druk om over te gaan, wat dan weer in het  een voordeel speelt van Bart De Moor en zijn mannen.

Als Denderleeuw wint, ligt de weg naar Landelijke wijd open. Wint Mere, dan ligt de titelstrijd weer open.

Heb je nog een opwarmer nodig voor carnaval? 

Kom dan zeker naar Sporthal Sint-Bavo te Erpe-Mere.

Het begint er al om 19 uur, waar de b-ploegen van beide teams elkaar in de ogen kijken.

De match tussen de a-ploegen start om 21 uur. 

Een derby die absoluut de moeite zal zijn. 

Mis deze topper niet, ambiance verzekerd!!!

Zouden de traditionele partijen niet eerst even orde op zaken zetten in hun eigen partij vooraleer ze kritiek uiten op de rechtse partijen? Zijn er zoveel domme mensen in Aalst dat N-VA en het VB samen een ruime meerderheid hadden? 

Neen. De geloofwaardigheid van die traditionele partijen is ver te zoeken. Die wereldvreemde politici hebben alle voeling met de kiezer verloren. We gingen langs op de nieuwjaarsreceptie “Gezellig met Caroline Verdoodt“ (N-VA ) en de receptie van het Vlaams Belang, waar Steve Herman Filip Dewinter en Dries Van Langenhove ontving.

Het waren allebei gezellige recepties, zowel in zaal “Trejen“ waar Schepen Caroline Verdoodt alle Terjodenaren uitnodigde en waar ook Burgemeester D’Haese “een woordeken kwam placeren“. 

Iedereen genoot van zijn toespraak en toch kon onze Burgemeester het niet onder stoelen of banken steken dat hij binnen een paar maand voor een heel moeilijke keuze zal staan. De Aalstenaars gunnen het hem. De score die hij telkens weer, of het nu vanop de eerste plaats of als lijstduwer was, samen met een niet onbelangrijk team op het bord plaatste is als fenomenaal te omschrijven. 

Maar ook de tweede grootste partij, het Vlaams Belang, scoorde met dezelfde thema’s: immigratie en veiligheid. 

In een volle Sint- Annazaal kwamen niet minder dan 400 sympathisanten van het Vlaams Belang samen om mekaar een gezellig jaar toe te wensen. 

In onze regio koos men voor rechts. In sommige gemeenten respecteerde men de keuze van de kiezer. In andere gemeenten niet. Mei 1968 was een mijlpaal, zal ook mei 2019 geschiedenis schrijven?

Wie scoort het best, Rechts of Uiterst rechts? 

Wat de Burgemeester zal doen is nog niet zeker. Het is aan hem om een keuze te maken. Blijft hij Burgemeester of wordt hij Minister? Beide zijn hem gegund.

Aalst kan na zoveel jaren best wel eens een Minister gebruiken, en dan nog liefst op Justitie, om onder andere de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen. Aalst moet Aalst blijven, geen verBrusseling!

Maar zal hij in Brussel over een even goede ploeg als in Aalst kunnen beschikken? 

Geen enkele lijsttrekker in Aalst beschikt immers over zo een goed team als hij. 

Met Karim, de architect. Utopia geen utopie maar werkelijkheid.  Binnen één en dezelfde bestuursperiode, een unicum. 

Met Sarah, streng en rechtlijnig. Niet alleen van look, maar ook van inborst.

Met Caroline, haar familie, haar vroegere werkgever Notaris Caudron en een joviale Johan Verdoodt zaliger. 

Maar ook met “Mamma” Mia! Het lijkt simpel maar “Burgerlijke Stand“ is niet simpel. Een geboorte, een huwelijk en… een overlijden. Gebeurtenissen die aan een mens zijn ribben blijven plakken. En dan is er Mia, de menselijkheid in hoogsteigen persoon.

Deze mensen zal Christophe D’Haese missen als ook hij zou vertrekken. Als Aalstenaar zal hij in Brussel niet de wereld redden, maar wel velen kunnen verbazen.

Christophe D’Haese is een volbloed Aalstenaar, iemand die geen blad voor zijn mond neemt. Iemand die het al “Knipogend“ kan zeggen maar het zo kan verwoorden dat iedereen hem begrijpt. Niemand zal hem een verwijt maken indien hij Minister wordt. Aalst vergeet hij nooit. 

De Eenheidspolitie doet wat zij kan en zelfs meer, maar Justitie loopt achter. De doorsneeburger heeft het gevoel dat criminelen ongestraft blijven. Als daar zijn toekomst ligt, gunnen we hem dit graag.

De toestroom van vreemde criminelen moet in onze regio stoppen.

 

Onze regio zal massaal voor hem en dus voor N-VA stemmen in mei, maar zal ook massaal stemmen voor het Vlaams Belang. 

Of er nog een discussie moet komen wat betreft het al of niet afschaffen van het cordon zal van de kiezers afhangen, maar dan zal het Vlaams Belang wel klaar moeten zijn. We zijn Guy Claus dankbaar voor zijn uitspraak toen hij zijn eed moest afleggen als gemeenteraadslid en maken daar graag vermelding van in onze Knipoogjes, maar een eedaflegging is geen carnavalsraadszitting. Of het Vlaams Belang mee zal besturen zal dus niet alleen van het cordon afhangen, maar ook van hun eigen gedrag en uitspraken.

Aan kiezers zal het de beide partijen in geen enkel geval ontbreken. Zowel N-VA als Vlaams Belang zijn in onze regio nu al zegezeker. Met dank aan de partijen die immigratie en veiligheid al die jaren genegeerd hebben.

Als er iemand is die de mensen wil verbinden, is het Schepen Caroline Verdoodt. 

De Schepen van “Trejen” nodigt alle Terjodenaren uit op de nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op 20 januari in zaal Trejen van 11u30 tot 13 uur.

Onder het motto “Gezellig met Caroline Verdoodt“ zal de Schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning er haar nieuwjaarsbrief voordragen. Ook Burgemeester Christophe D’haese zal er ongetwijfeld een woordeken komen placeren.

Alles wordt gratis aangeboden door de Vlaamse Kring en de muzikale omlijsting gebeurt door de Harmonie De Terjodenaren. 

De “Schepen van Verbinding” doet zelfs een oproep en verwacht er een delegatie van alle verenigingen van Terjoden. Met “De Keirk“ als epicentrum van Terjoden slaagde Caroline er in om het leven onder de spreekwoordelijke kerktoren nieuw leven in te blazen. En dat is waar iedereen nood aan heeft, een bruisende en veilige leefomgeving in de eigen buurt. 

De kerk van Terjoden werd in 2018 “De Keirk“, met een paar niet onopgemerkte evenementen zoals onder meer de voorstelling van de 13 geboden. Ook “Trejen op Wieltjes” zag opnieuw het levenslicht. 

De toekomst ziet er alleszins rooskleurig uit, niet alleen voor Caroline en haar partij, maar voor gans Terjoden, dat voor haar tijd toch altijd een beetje anti-Aalst was.   

Jaja, ’t es gebeerd 😉
Door de rapte en niet al te goed wakker te zijn is het artikel van Driekoningen van vorig jaar deze week verschenen in Aktueel.
De foto’s zijn wel van dit jaar, en de winnaars zijn ook correct
Bij deze de correcte uitslag:
1) Straffen Toebak met 245,9 punten,
2) Afgetrentj met 242,1 punten
3) De Kerjezenezen met 234,8 punten

Sorry Atom 😀

De feestdagen zijn er en dat is ook te merken aan het stadhuis. 

***

Fonkelende lichtjes met op de achtergrond een rode warme gloed. 

***

Niet echter bij de burgemeester, niemand kon ons vertellen waarom. 

***

Of gaf hij die lichten als troost mee aan Ann Van de Steen? ***

De schepen van fonteinen en zoveel meer goeie dingen stond de laatste dagen uitgebreid op facebook met afscheidsdrinks. 

***

Ze nam ook afscheid van haar werkmannen van de werkhuizen. 

***

Daar heeft ze altijd een boon voor gehad. 

***

Met collega Casaer heeft ze nog snel snel wat fietsrealisaties op Aalsters grondgebied aandacht gegeven. 

***

Ondertussen is het stil bij de andere partijen…

***

De posten zijn verdeeld, de wonden gelikt, de vacatures ingevuld want er is kabinetspersoneel dat moet vertrekken maar er zijn er ook nieuwe op komst. 

***

Hopelijk geen vriendendiensten maar wel kwaliteit. 

***

Om de schepen te helpen natuurlijk.  

***

Karim Van Overmeire moeten ze niet helpen, die doet het allemaal zelf.

***

Boeken schrijven, tentoonstellingen openen, opgravingen in de kerken, boeken afwassen in Utopia, zwarten buitenjagen in de bib, baas spelen bij N-VA

***

Die mens verdient zijn geld dubbel en dik terug. 

*** 

Terwijl de andere kabinetten personeel hebben om het nieuws geheim te houden en de pers af te houden, is boekenwurm Karim een spraakwaterval.  

***

Ondertussen is ook het Overwinterendorp opgestart. 

***

Schaatsplezier aan De Werf en jenever aan drie euro aan het beeld van Dirk Martens. 

***

Dure aangelegenheid.

***

Ook voor de stad, want die moet de concessionaris nog extra geld betalen. 

***

In café Coaster kan je met Kerst griezelen. 

***

Uitbater Kristof den Herder heeft enkele niet verkozen gemeenteraadsleden een nieuwe job gegeven. 

***

Het spookhuis vullen, dat was al snel gevuld, want ook Bart Van Lysebeth is naar verluidt één van de acteurs. 

***

Hij zocht nog een jobke, of is het in afwachting van ….  

***

We nemen ook afscheid van Patrick De Smedt, vroeger regelmatig besproken in deze rubriek maar het laatste jaar in de anonimiteit verzeild geraakt, mede door ziekte. 

***

Maar in navolging van het project “in iedere deelgemeente een vredesboom” gaan we niet meer lachen met de politiek.  

***

Al zal dat moeilijk zijn wanneer ze zo fratsen blijven uithalen zoals Neuzeke, Dwarsligger, fietsstallingen, houten banken, steeds minder parkeerplaatsen, gele fietspaden, rode fietspaden, numerus clausus…

***

Op Okapi hebben ze nu een nieuwe ploeg bij elkaar gekocht en er is zowaar beterschap. 

***

Mogelijks stijgt de prijs van je bier dan wel  of wordt in 2019 het abonnement duurder. 

***

Op Eendracht werd de hoofdvogel ook afgeschoten. Trainer buiten, vervanger T2 zorgt voor winstmatchen, ook weer vervangen door een andere trainer, net buiten gesmeten in Knokke en wat is het resultaat? Altijd weer verlies. 

***

De supporters zijn daar niet gelukkig het eindejaar ingegaan. 

***

Probleem is dat deze club mensen blijft aantrekken die van voetbal geen kaas hebben gegeten, wel champagne en kaviaar. 

***

Aalst is nu ook bijenvriendelijke stad, vroeger was “ne pik” op iemand hebben negatief, nu blijkbaar niet, of hebben we het hier vooral over wespen en wespennesten?  

***

In het lokaal van CD&V aan de Kapellekesbaan is de rust ook weergekeerd. 

***

Een nieuw jaar staat voor de deur, er kunnen weer wat postjes gecreëerd worden. 

***

Als het kriebelt moet je sporten. 

***

De slimste mens is ook voorbij, in Aalst gaan ze nu op zoek naar de slimste schepen. 

***

Er zijn nog geen inschrijvingen, nochtans is een bewijs van goed gedrag en zeden niet nodig, tenzij je ook als prins wil meedoen in januari.  

***

Alle goei feesten!

Méér Apple, méér interieur, méér lifestyle

Op 3 december opende de nieuwe winkel van Pure Lifestyle, een officieel erkende Apple shop én interieurwinkel, aan de buitenkant van het Ninia Shopping Center in Ninove.  Pure Lifestyle zit in de vroegere winkel van Mexx, verdeeld over twee verdiepingen. En met 800m2 aan winkeloppervlakte is de nieuwe Pure Lifestyle maar liefst drie keer groter dan voorheen. 

Steven Van den Eynde (zaakvoerder) en Koen Van Liefferinge (Retail Manager) zijn ondernemers met visie en gevoel voor fijne dingen. Hun zaak is niet alleen een geweldige blikvanger, Pure Lifestyle is zonder meer een aanwinst voor Ninove, en bij uitbreiding voor de hele regio. Het winkelpand kreeg van Pure Lifestyle een complete facelift en valt op door zijn strak maar warm ontwerp, een combinatie van Scandinavische invloeden en een knap staaltje van industrieel design.

Nieuw hoofdstuk

Pure Lifestyle ging bijna 10 jaar geleden van start op initiatief van Steven Van den Eynde,

journalist en voormalig marketing manager bij Apple België. Na zijn vertrek bij Apple in 2007 startte Steven Pure Lifestyle op, een interieurwinkel met Apple als rode draad. Het is een uniek concept, de combinatie van Apple en de betere interieurmerken was een schot in de roos.  De zaak is intussen aan een nieuw hoofdstuk begonnen aan de buitenkant van het Ninia Shopping Center. Apple is méér dan ooit het vlaggenschip van Pure Lifestyle. 

Totaalinrichting

Als officiële Apple reseller is Pure Lifestyle sterk in service en productkennis. De smaakvolle Apple-inrichting is te danken aan de interieurafdeling, die met 600m2 ruim 3 keer groter is dan voorheen. “We focussen op meubilair en een sterke selectie van woonaccessoires. Nieuw is totaalinrichting”, zegt Steven Van den Eynde. Zo kan Pure Lifestyle straks dus je hele woning inrichten, inclusief je nieuwe keuken, maatwerkkasten en meubilair. 

Alle info op www.purelifestyle.be

De eindejaarsperiode is goed en wel opgang getrokken in de binnenstad van Ninove. Onder de noemer ‘Ninove Wintert’ worden heel wat acties gelanceerd om het voor de bezoekers en de shoppers aangenaam te maken. 

De aftrap in een feestelijk verlicht Ninove werd gegeven met een winterbar, vuurparade, muziekbandjes en de City Nightrun. Stuk voor stuk evenementen die voor de nodige sfeer zorgden en heel wat volk op de been brachten. Ook aan de kleintjes wordt gedacht, zij kunnen zich uitleven op de kindermolen, het visjeskraam of een andere kinderattractie. Oliebollen- en wafelkramen zorgen er dan weer voor dat de innerlijke mens op tijd en stond wordt versterkt. 

Ook de handelaars zetten hun beste beentje voor om het eindejaarswinkelen zo aangenaam mogelijk te maken. De klanten worden verwend met leuke acties en extra openingstijden. Alle winkels zijn open op zondag 30 december. ‘Ninove Wintert’ loopt nog tot 6 januari met de winterkermis in een fraai verlicht stadscentrum. De wekelijkse markt verschuift naar 30 december. 

De Haaltertse dokter Goossens, die zelf een tijdje in een rolstoel belandde nadat hij gewond raakte bij een val van de trap, kon zelf aan de lijve ondervinden wat sommige van zijn patiënten dagelijks meemaken als ze inderdaad in zo’n “karretje” belanden.

De meeste trottoirs zijn niet aangepast: putten en bulten, palen die in de weg staan, voetpaden die ingepakt zijn voor parkeerplaatsen. Kortom: ons wegennet is onaangepast. Daarom startte de man een actie om zoveel mogelijk foto’s te verzamelen van “onveilige” toestanden in de gemeente zodat het nieuwe bewind vanaf 1 januari alvast weet waar de prioriteiten kunnen liggen voor een “veilig” Haaltert.

De meerderheid die de stad gaat besturen is nu eindelijk gekend. 

***

Al is de samenstelling geen verrassing. 

***

N-VA gaat in zee met de twee verliezers van 14 oktober en geeft zelfs Jean-Jacques De Gucht een job. 

***

Straf!

***

Want het was papa die jaren terug de meerderheid, toen met socialisten via kameraad Tobback, wou breken. 

***

Om te kunnen meedoen, ze kunnen dat nu. 

***

Ook CD&V blijft aan boord ook al is het algemeen geweten dat die op Schotte goed gemorst hebben met de centen.  

***

Ze hebben er zelfs een partijrestaurant. 

***

En N-VA? 

***

Die vinden dat allemaal ok. 

***

De harde lijn die werd vooropgesteld vertoont hier en daar wat bochten. 

***

Waar we minder gaan van horen is SD&P. 

***

Excuus dat we de oude benaming gebruiken,  maar welke partij/beweging wijzigt nu ook op enkele maanden van de verkiezingen de naam?  

***

Alsof Ann Van de Steen plots van dag op dag Lucienne Waterslaghers heet.  

***

En Casaer Fred Flintstone? 

***

Mobiliteit weet je wel…

***

Maar miss fontein zal haar ideeën wel blijven proberen doordrukken.

***

In de wandelgangen is ook te horen dat ze al bij al nog goed in de groep lag.

***

Maar beter dan Ilse?  

***

Dozje zal haar missen. 

***

Al zorgt de federale regering voor goed nieuws want iedere uittredende schepen wordt nog verder betaald. 

***

Kassa kassa dus…

***

Ook voor kabouter Vroem en kabouter Klos.  

***

En nu moeten de departementen worden verdeeld.

***

Mobiliteit, openbare werken, jeugd, leefmilieu komen vrij, maar verschuiven er nog andere verantwoordelijkheden?

***

Cultuur en carnaval hebben Ilse alleen maar windeieren gelegd.

***

Want nooit was de score zo laag. 

***

Financiën zit op zijn gat wegens geen echte schepen in het vorige bestuur. 

***

Veel vragen no guts.

***

Officieel zijn ze er nog niet uit, maar dat lijkt ons alvast de eerste grote leugen van het nieuwe stadsbestuur. 

***

De oppositie belooft opnieuw fel weerwerk te bieden.

***

Maar afgezien van het plaatsen van een kruisteken op de gemeenteraad en wat geroep en getier hebben we ook nog niet veel gezien van Vlaams Belang. 

***

En wie gaat dat allemaal in goede banen leiden?

***

Want de voorzitter van de gemeenteraad Sanne Nielandt hield het al voor de verkiezingen voor bekeken. 

***

Maar vanaf januari wordt er dus weer gewerkt in de stad.

***

Zes jaar om nog meer dure prestigeprojecten uit de grond te stampen…

***

Schotte en Utopia zijn maar enkele voorbeelden.

***

En ondertussen moet men gaan smeken om nog maar eens in de Flora te mogen gebruiken.

***

Il faut le faire…

***

Maar of er nu nog genoeg geld in een potje zit is nog maar de vraag

***

Er zal moeten bespaard worden, net zoals vorig bestuur…

***

Al zwijgt iedereen hierover. 

***

Maar misschien is er geld voor vijf spelers van Okapi, en een stadion voor Eendracht?  Wij volgen op en laten het U weten. 

***

Forza Alosta!

Eventhal Cloë liep volledig volg voor de jaarlijkse hoogmis van de carnavalisten. Naast alle evenementen die er voorgesteld werden, werd ook de nieuwe carnavalsaffiche aan het publiek voorgesteld. Een ding is zeker: Carnaval Ninove leeft volop. Goed op dreef, zoals het nieuwe thema.

Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad Ninove was opgetogen met de grote opkomst, de warme sfeer en het enthousiasme van de carnavalisten.  Ook dat er 15 inzendingen binnen kwamen voor de nieuwe carnavalsaffiche deed hem zichtbaar deugd. Het winnend ontwerp kwam van Sam De Brabanter van carnavalsgroep Iejt & Geriejt. 

Sam vertelt hoe hij bij het ontwerpt gekomen is: “Ik koos voor een karikatuur als blikvanger omdat dit carnaval typeert. De wortels op de affiche zijn omleidingsborden en ik heb ook een oude stadskaart van Ninove verwerkt in de affiche.”

Goed op dreef

Het nieuwe thema voor carnaval is ‘Goed op dreef’. Dat is onder meer ook een verwijzing naar de grote wegenwerken in de Dreefstraat. Ook werd door de Jongeren Karnavalraad de winnaar bekendgemaakt van de wedstrijd om de carnavalspin 2019 te ontwerpen in samenwerking met de Stedelijke Feestcommissie.

De winnaars zijn Sammy Van der Straeten en Christophe Van der Biest van carnavalsvereniging NKV Vantaudj op Tasj, die samen het winnende ontwerp instuurden. De pin komt er ter vervanging van de kaartenverkoop die de groepen jaarlijks moesten doen. Het thema voor de prinsaanstelling op zaterdag 23 februari werd eveneens bekendgemaakt en is ‘Op Safari’ geworden.

De Wettelgazet

En net zoals bij de vorige editie zal ‘De Wettelgazet’ opnieuw worden uitgegeven door Uitgeverij-Infoblad Aktueel. Dit magazine met alle informatie rond Carnaval Ninove werd ter gelegenheid van Carnaval 2018 voor het eerst uitgegeven en kende meteen succes bij zowel de lezers als de adverteerders. 

De Wettelgazet loopt in samenwerking met de dienst Evenementen van de stad Ninove en alle carnavalsinstanties en wordt in Ninove en omstreken huis-aan-huis bedeeld. Adverteerders nemen contact op met Carla Jacobs op 0496/28 10 28

 Naar aanleiding van de 11 novemberherdenking verscheen de dertiende en laatste Ninoofse Oorlogsgazet. De gazet heeft het over de laatste oorlogszomer en over hoe de Ninovieters de terugtrekking van ‘de gehate Pruis’ vanaf september 1918 ervoeren

In totaal heeft de Eerste Wereldoorlog het leven geëist van 221 mensen uit de huidige 12 deelgemeenten van Ninove. De laatste Ninoofse Oorlogsgazet memoreert de namen van alle Ninovieters die na de Wapenstilstand van 1918 zijn overleden aan de gevolgen van oorlogsverwondingen; het laatste erkende oorlogsslachtoffer van Ninove overleed op 24 januari 1925. 

 

Met het verschijnen van de Ninoofse Oorlogsgazet 13 komt een einde aan een project dat in het najaar van 2014 werd opgestart. De 13 nummers kunnen worden verzameld in een stevige kaft. De Ninoofse Oorlogsgazet 13 (1 euro) en de verzamelkaft (4 euro) zijn te koop bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan).

GERAARDSBERGEN – Jimmy Colman – voor de muziekliefhebbers Jim Cole –  verkoopt een van zijn gitaren. Dat doet de Geraardsbergse artiest niet zomaar, Jim veilt een fraaie Danelectro ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel en het Peperkoekenhuis in Geraardsbergen. 

Muzikale duizendpoot Jim Cole heeft niet alleen een groot muzikaal hart, hij laat zijn hart ook graag kloppen voor goede doelen, zoals de Warmste Week en het project Peperkoeken Huis in de Boelarestraat in Geraardsbergen. De zanger, vocal coach, gitarist, componist en muziekproducer heeft er een van zijn gitaren voor over, en niet zomaar eentje. Jim hoopt dat het instrument flink kan opbrengen, zodat het project kan de steun goed gebruiken.

Aan lot overgelaten

“Ik besloot besloten om 1 van mijn mooiste elektrische gitaren te veilen voor het goede doel. Ik verkoop namelijk een Danelectro in topstaat en de volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week van Studio Brussel. Ik koos specifiek als goede doel het Peperkoekenhuis in de Boelarestraat, omdat dit initiatief los van politieke bedoelingen mij zeer hard wakker schudt. Heel wat mensen zijn aan hun lot overgelaten en kwijnen gewoon weg. Sociaal isolement is geen ziekte, maar het is een zeer gevoelig thema waar met veel taboes wordt over gesproken. Daarom steun ik dus dit initiatief”, legt Jim Cole uit.

De gitaar staat op 2de hands.be en kreeg al enkele biedingen, maar die vindt de muzikant nog onvoldoende. “Ik heb al enkele biedingen gehad, maar telkens van dezelfde mensen. Het gitaartje is veel meer waard dan het bedrag dat er tot nog toe werd voor geboden. Dat kan en moet volgens mij nog beter”, roept Jim alvast op. Info op 0497/55 88 78 

Na het succes vorig jaar van de eerste Kerst-Truckshow in Ninove maken op zaterdag 1 december de mooi verlichte trucks opnieuw hun opwachting aan de Denderkaai op Rechteroever. De ‘kerstsjouwfeurs’ en Hubert van café Den Belleman en zijn team staan in voor de organisatie.

Door een uitbreiding van de beschikbare ruimte op het Dr Hemmerijckxplein en Denderkaai zullen er 100 truckers aanwezig zijn om hun vrachtwagen te tonen aan het publiek. De VDAB zal aanwezig zijn met een opleidingstruck, en men kan op deze avond ook terecht aan een stand met accessoires voor vrachtwagens. 

Naast een aandenkingswimpel voor alle deelnemende vrachtwagens zullen ook drie trofeeën uitgereikt worden aan de mooist versierde trucks. De kerstmarkt ter hoogte van café Den Belleman wordt uitgebreid met tal van kraampjes en stands met kerstartikelen. Verschillende verenigingen trekken drank- en eetstandjes zodat ook aan het versterken van de innerlijke mens wordt gedacht.  

Alle evenementen gaan van start om 16 uur langsheen de Denderkaai en eindigen rond middernacht. Het wordt weer gezellig daar op Rechteroever.

De Dag van de Ondernemer,  op vrijdag 16 november, kreeg in Ninove extra veel betekenis. Er werd die dag namelijk een gloednieuwe UNIZO-afdeling boven de doopvont gehouden. Acht geëngageerde Ninoofse ondernemers vormen het bestuur van ‘UNIZO Ninove’. 

“Tot nu toe had UNIZO nog geen voet aan wal in Ninove. Dat er nu een afdeling werd opgericht, toont aan dat er echt wel nood was aan een werking die alle types van ondernemers met elkaar verbindt”, zegt kersverse voorzitter van UNIZO Ninove Jan Van Der Jeught. 

In Oost-Vlaanderen telt UNIZO een 50-tal lokale afdelingen. Die afdelingen informeren ondernemers, organiseren activiteiten en verbinden de lokale ondernemers met elkaar. Een lokale ondernemersvereniging betekent ook een grote meerwaarde op het vlak van communicatie met het stadsbestuur. Redenen genoeg voor advocaat Jan Van Der Jeught om mee de schouders te zetten onder het UNIZO-project voor Ninove.

Mooie toekomst

Jan Van Der Jeught: “We zijn ervan overtuigd dat UNIZO Ninove van grote betekenis zal zijn voor de ondernemers. Dankzij het vrijwillig engagement van enkele Ninoofse ondernemers uit diverse sectoren, kunnen we samen werken aan een mooie toekomst voor het ondernemerschap in Ninove. We zullen er alles aan doen om de  ondernemers goed te informeren, en we gaan werken aan een goeie communicatie tussen ondernemers onderling maar ook met het stadsbestuur, om zo tot mooie initiatieven te komen”.

Elke liefhebber van live muziek uit de streek kent ze wel. Al een x-aantal jaar schuimen deze mannen podia af hier in de buurt, maar ze waren ook al te gast op grotere evenementen zoals Texel Blues in Nederland. Het laatste jaar heeft Raw Blues Experience niet stil gezeten. Samen hebben ze gewerkt aan een full CD met eigen werk. Teksten uit het leven gegrepen die verwijzen naar het steeds bloedende hart in de blues. Dit mag je niet missen. 

Door de jaren heen leerden ze heelw wat mensen kennen die nu meewerkten aan de CD.  Zo hoor je bv Sturgis Nikides van Low Society (USA) op slide gitaar en die ook de pruductie op zich nam. Zijn vrouw Mandy Lemons leende haar stem voor een prachtig duet.  Ook Franck De Ruyter op sax en de trompet is gast, te danken aan Jesse Selengut (USA – Tin Pan Rootsband). 

De wereld veroveren is niet direct hun plan, maar Bart De Breucker (drums) Jacky Verstraeten (bas) Marc Van Nuland (gitaar en zang) en Brent Redant (zang en harmonica) hebben samen met hun musicale vrienden hart en ziel in dit schijfje gestopt. 

Vrijdag 30 november laten ze hun werk horen  op hun CD premiere “Trailer Trash” die doorgaat in Kamping Reamerik in de Zonnestraat Denderhoutem. 

De CD zal voorlopig enkel op hun optredens te verkrijgen zijn. 

Ga jij er ook eentje halen?

Een verkwikkende nachtrust, we hebben er veel voor over. En we zijn niet alleen, ook Time 2 Sleep toont zich een betrouwbare bontgenoot in ons streven naar het ideale slaapcomfort. De ‘producent van de goede nachtrust’ heeft alles in huis om van onze nachtrust een zalige ervaring te maken. 

Time 2 Sleep, met vestigingen in Geraardsbergen, Asse, Bornem, Gent, Grimbergen, Wevelgem en Zoersel is een belangrijke speler op het vlak van slaapcomfort en alles wat daar bij komt kijken. Het aanbod is ronduit indrukwekkend en kwaliteit en professionalisme zijn basisbegrippen die Time 2 Sleep de klok rond vast hanteert.

Het uitgebreide gamma van boxprings, bedtextiel, hoofdkussens, lattenbodems en matrassen is met de grootste zorg samengesteld, en is helemaal mee met de hedendaagse noden en wensen van het publiek dat streeft naar een ultiem slaapcomfort.

In de imposante Time 2 Sleep vestiging in Geraardsbergen krijgt de bezoeker naast een warm onthaal ook een mooi overzicht van wat de slaapspecialist te bieden heeft, en dat is heel wat. In deze winkel rondkuieren is genieten van het geweldige aanbod en de fraaie decors, een beleving op zich. 

Ingenious

Slaapadviseurs Freya Ghilain en Gunther Redant zetten er hun vakkennis graag ten dienste van de klant, en helpen je met het juiste advies bij het maken van je keuze. Ze volgen de nieuwste trends op de voet en kunnen je bijvoorbeeld alles vertellen over ‘Ingenious’ het revolutionaire systeem dat je toelaat om zelf je bed in te stellen voor je ideale slaapcomfort (soft, medium, hard). Freya en Gunther combineren vakkennis met enthousiasme, een fijne mix die de klanten kunnen waarderen.

U kunt bij hen overigens terecht met al uw vragen over slaapcomfort en -producten. De nuttige slaaptips krijgt u er gratis bovenop.

Time 2 Sleep

Astridlaan 152

9500 Geraardsbergen

Tel: 054 41 19 24

Open: maandag – zaterdag: 10 tot 18u30, 

zon- en feestdagen gesloten

Info: www.time2sleep.be

Bezoek ook onze facebookpagina