donderdag 15 november 2018

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Cultuur

Elke liefhebber van live muziek uit de streek kent ze wel. Al een x-aantal jaar schuimen deze mannen podia af hier in de buurt, maar ze waren ook al te gast op grotere evenementen zoals Texel Blues in Nederland. Het laatste jaar heeft Raw Blues Experience niet stil gezeten. Samen hebben ze gewerkt aan een full CD met eigen werk. Teksten uit het leven gegrepen die verwijzen naar het steeds bloedende hart in de blues. Dit mag je niet missen. 

Door de jaren heen leerden ze heelw wat mensen kennen die nu meewerkten aan de CD.  Zo hoor je bv Sturgis Nikides van Low Society (USA) op slide gitaar en die ook de pruductie op zich nam. Zijn vrouw Mandy Lemons leende haar stem voor een prachtig duet.  Ook Franck De Ruyter op sax en de trompet is gast, te danken aan Jesse Selengut (USA – Tin Pan Rootsband). 

De wereld veroveren is niet direct hun plan, maar Bart De Breucker (drums) Jacky Verstraeten (bas) Marc Van Nuland (gitaar en zang) en Brent Redant (zang en harmonica) hebben samen met hun musicale vrienden hart en ziel in dit schijfje gestopt. 

Vrijdag 30 november laten ze hun werk horen  op hun CD premiere “Trailer Trash” die doorgaat in Kamping Reamerik in de Zonnestraat Denderhoutem. 

De CD zal voorlopig enkel op hun optredens te verkrijgen zijn. 

Ga jij er ook eentje halen?

Voor de 12 keer op rij organiseren de mannen van Kèsken Zwingt elke vrijdag van de maand augustus gratis openluchtoptredens op de Parking aan de kerk in Kerksken. 

12 jaar, dat kan al tellen en het getuigt van een goede interne samenwerking om dergelijk evenement te blijven organiseren, bevestigt Bart Van Impe. Samen met Gino Van Keymolen heeft hij 12 jaar geleden Kèsken Zwingt uit de grond gestampt met als doel de inwoners van Kerksken en omgeving een zomers muzikaal gebeuren aan te bieden. Maar wat weinigen zich nog zullen herinneren is hun allereerste optreden dat ze georganiseerd hebben in zaal Chrisma op 27 januari 2007: Willem Vermandere in concert!

“Wij hebben dit optreden toen georganiseerd om wat geld in het laadje te krijgen voor de organisatie van de Parkingconcerten”, aldus Bart. “Enkel een uitverkochte zaal kon ons wat winst opleveren om als startkapitaal te gebruiken”. De verkoop liep in het begin langzaam, maar uiteindelijk raakte de zaal toch uitverkochtl!

Maar zonder externe steun kunnen dergelijke evenementen niet georganiseerd worden dus klopten Bart en Gino met veel enthousiasme aan bij de toenmalige schepen van Cultuur om een duwtje in de rug te krijgen. Groot was hun verbazing toen ze bij wijze van spreken “uitgelachen” werden met hun voorstel van de concerten. 12 jaar later kunnen ze hier wel mee lachen, al is het in het vuistje!

De affiche van de allereerste Parkingconcerten bestond uit optredens van Het Willy Michiels Kwintet, Cluricauns, Schuppezot en de Dizzy Fingers. “Het was een schot in de roos met het optreden van het Willy Michiels Kwintet! Gans de parking stond vol en we konden amper volgen aan de toog”, zeggen Bart en Gino.

De Kerkskenaren hadden precies veel heimwee naar de tijd van toen en de nostalgie kwam bij meerdere bezoekers emotioneel naar boven. De start van een hele reeks Parkingconcerten was gegeven.

Snel kwamen Bart en Gino tot de constatatie dat ze dit niet met z’n twee konden blijven volhouden, dus werd er naarstig naar goede bestuursleden gezocht. Deze vonden ze achtereenvolgens bij Pieter Roelandt, Gunther Mertens en Guy Verstockt.

Met dit vijfkoppige team draait alles gesmeerd en iedereen weet zijn taken. Uiteraard kan er af en toe ook een pintje gedronken worden, de boog kan immers niet altijd gespannen staan.

Kèsken Zwingt heeft trouwens vanaf hun ontstaan heel trouwe privésponsors gehad (meestal plaatselijke middenstanders) en heeft die nog steeds. Deze sponsors willen ze dan ook uit de grond van hun hart bedanken zodat dit evenement in Kerksken toch kan blijven bestaan.

Naast de Parkingconcerten organiseert Kèsken Zwingt jaarlijks een ludieke quiz “Ziedet dakketquizt” en hebben ze meermaals deelgenomen aan de avondmarkt in Kerksken met hun welgekende “Duvel”-stand.

Kèsken Zwingt, de 5 vrijdagen van augustus op het Kerkplein van Kerksken, telkens om 20u.30

Marc Vonck, de huidige directeur van het deeltijds kunstonderwijs (DKO), gaat met pensioen. Hij begon zijn carrière als leraar van het kunstonderwijs verbonden aan de Academie in 1975. In 1993 werd hij aangesteld als directeur en verantwoordelijk voor zowel het KSO als het DKO. Die dubbele functie hield hij vol tot 2006 wanneer hij directeur werd van het DKO.  Zelf kijkt hij met tevredenheid en fierheid terug op de voorbije jaren: “Als beginnend directeur stond ik meteen voor een belangrijke taak. In 1994 verhuisde de school immers van  het Oud Hospitaal naar het vroegere Stedelijk Zwembad aan de Capucienenlaan. Ondertussen is dit laatste verbouwd en aan de onderwijsnoden van de Academie aangepast.”, aldus Marc Vonck. “Maar het allerbelangrijkste lijkt me dat het kwaliteitsniveau van de ateliers uitstekend is. Dit is een gevolg van een compromisloos personeelsbeleid, de leraren maken de school, en het creëren van een sfeer van vertrouwen waarin de creativiteit goed gedijt.”

Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) bedankte Marc Vonck het geleverde werk: “Het leerlingenaantal van de academie verdubbelde de voorbije 25 jaar tot ongeveer 160 leerlingen in het KSO (Kunst Secundair Onderwijs) en 1200 cursisten in het DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs). Daarmee is onze academie één van de grootste in Vlaanderen.

De schepen wenste de nieuwe directeur Wouter Cornillie alle succes toe: “Recent werd een nieuwe vleugel geopend en er is een dossier ingediend om ook de rest van de school te vernieuwen. De cursisten kunnen dus in optimale omstandigheden aan de slag.”

De nieuwe directeur Wouter Cornillie neemt de fakkel officieel over op 31 mei en beschikt over een ruime ervaring: “ Daarvoor gaf ik les binnenhuiskunst in de Academies van Tielt, Eeklo en Aalst en was ik ook praktijkassistent in de Master Interieurarchitectuur van Luca KuLeuven. De afgelopen 3 jaar werkte ik als onderwijsinspecteur voor het DKO Beeld. De warme sfeer op de Aalsterse academie sprak me meteen aan. Bij mijn eerste bezoek voelde ik al een klik. Sinds de paasvakantie had ik geregeld overleg- en werkmomenten met Marc Vonck en met Els Talloen, de directeur van het kunstsecundair onderwijs. We willen de twee scholen van deze academie verder uitbouwen, elk met hun eigen profiel. Ik geloof heel sterk in doelgericht onderwijs en merk dat ook de leerkrachten heel gretig zijn om hieraan mee te werken!”

NINOVE – De abdijkerk van Ninove is ongetwijfeld één van de grootste en mooiste barokkerken in Vlaanderen. Zeker na haar restauratie, die grotendeels voltooid werd in 2014, torent zij als een architectonische parel boven het landschap uit. De ideale locatie voor een uniek concert.

Twintig jaar geleden werd echter één van haar pronkstukken gestolen. De prachtige koorlessenaar ‘De Engel’ uit 1695, die tot dan toe als evangeliedrager werd gebruikt, werd op klaarlichte dag ontvreemd. De parochiegemeenschap wil nog dit jaar de kerk in haar glorie herstellen door een reconstructie van dit historische meesterwerk te laten maken en te plaatsen waar het  thuishoort.

De inhuldiging van de gereconstrueerde koorlessenaar, die in de loop van de komende maanden klaar zal zijn, gebeurt op vrijdag 29 juni a.s., en dit met passende en feestelijke viering in de abdijkerk.

The Lamb

Om het hele project te financieren, worden in de Abdijkerk enkele activiteiten georganiseerd. Op 3 juni 2018 om 17 uur geeft het internationaal gerenommeerde a capella ensemble cantoLX een concert onder de naam ‘The Lamb’. Het gevarieerde, klassieke programma dat put uit negen eeuwen Engelse vocale muziek is een bezinning bij de grote thema’s van ons dagelijks bestaan: leven en dood, afscheid en hoop; kortom, muziek die diep vanbinnen raakt.

Toegangskaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar aan 20 euro, door storting op het rekeningnummer van Pastorale Projecten Ninove vzw, Biezenstraat 17 te Ninove (BE92 7310 4350 9323) met vermelding van uw naam en adres. Info bij parochie-assistent Tim Van Nieuwenhove: tvannieuwenhove@gmail.com of 0497/31 47 79 en bij de leden van de werkgroep

PUBLIEKE VRAAG DD. 07/08/2017 – NOOIT ANTWOORD GEKREGEN!

Al jaar en dag erger ik mij (met vele anderen) blauw (eigenlijk rosé, oranje en zwart-geel om binnen de coalitie te blijven) aan de rampzalige toestand van de “historische”ommuring van het Begijnhof (eigenlijk het Goedkopewoningenhof). De Burchtstraat maakt per definitie deel uit van de zogenaamde Wallenring en kent veel woonwerk-, handels- en openbaar verkeer. Er langsheen, richting centrum, liggen historische panden, zoals het Oud Hospitaal en aanpalende. Vanaf het gebouw Cimorné (voorheen kringwinkel) is er ook nog het laatste deel van de nog resterende oorspronkelijke Begijnhofmuur. Hieromtrent gaat mijn hiernavolgende en gemotiveerde vraag.

De Burchtstraat scheidt de gronden en gebouwen langsheen de Dender met een (naar huidige normen van levenskwaliteit in stedelijke centra) verkeerde bestemming (industrie) van de bebouwing richting het oude stadscentrum (in vogelvlucht amper 300 m van de Grote Markt). Het was ooit de bedoeling dat de historische gebouwen richting centrum de ideale buffer zouden vormen tegen de toen nog vijf bestaande fabrieken op het eiland Chipka (gaande van de SASA Schuermans tot en met de Brouwerij Zeeberg met in het midden de vroegere Glucoseries Réunies, later Amylum en Syral, thans Tereos Syral).

 

Deze ideale optie werd door de toenmalige ACW-vleugel van de plaatselijke CVP catastrofaal de kop ingedrukt door de afbraak van één van de oudste en mooiste Begijnhoven van het land, nl. dat van Aalst, om er “Goedkope woningen” van haar eigen huisvestingsmij (van de familie Moyersoen) neer te poten. Alleen de kerk, een kapel, het huis van de Grootbegijn en enkele huisjes werden behouden en dat alleen voor eigen gebruik (om de schijn op te houden). In diezelfde periode werden ook de historische kiosk op de markt, de unieke ijzeren stadsschouwburg op de Hopmarkt, representatieve herenhuizen op de markt, sanitair gebouw Houtmarkt en nog zoveel andere waardevolle gebouwen afgebroken. Allemaal dank zij wijlen schepen van Openbare Werken Gilbert Claus en wijlen minister van staat Ludovic Moyersoen. Ok, gedane zaken nemen geen keer, maar ook de geschiedenis heeft gelukkig ook haar waarheden voor de volgende generaties. Bouwsels worden teveel onthouden, afbraken teveel vergeten!

 

Een tweede en latere beslissing van het stadsbestuur uit 1976 had al even catastrofale gevolgen (niet voor de werkgelegenheid, alhoewel deze inmiddels met tweederden verminderd werd), maar wel voor de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de levenskwaliteit van het stadscentrum (en ook van de rechteroever). Medio de jaren ‘70 werden gesprekken gevoerd tussen de overheid en de directie van het toenmalige Amylum : óf herlocalisatie van het bedrijf en herbestemming/herinrichting van de site cfr. het Structuurplan van Aalst (juni 1976 en dus op de drempel van de fusie vanaf 01/01/1977) óf behoud van de industriële site met alle gevolgen van dien. In dit structuurplan werden drie fabriekssites als renovatiegebied ingekleurd, nl. De Wolf-Cosyns, Brij De Gheest en Amylum. De eerste twee werden inmiddels gerealiseerd (het eerste iets zinvoller dan het tweede, waar figuurlijk én letterlijk geknoeid is geworden).

 

In 1976 (toen er in de carnavalstoet een grote groep, De Galante Moilentrekkers, meedeed met als titel “Amaailoemeken” om o.m. de geurhinder aan te klagen), besliste het toenmalige stadsbestuur om het plan Amylum 2000 goed te keuren met als gevolgen : uitbreiding van de plant over alle gronden en kaaien vanaf de Zeebergbrug t/m de hoek van de Burchtstraat, vergunning voor decennia bouwwerken op de site, verzekerde investeringen in gebouwen en uitrusting, behoud van een te laag plafond tewerkstelling, afbraak omliggende wijkdelen voor parking en mobiliteit,  privatiseren van voorliggende kaaien en interne straten, hinder zoveel mogelijk beperken, … Het resultaat anno 2017 (nu reeds 2018) kunt u dag aan dag vanuit het nieuwe “stadhuis” zelf zien. Ok, ook hier nemen gedane zaken geen keer, maar bewoners en bezoekers zitten er wel mee. Kunt u nog één centrumstad opnoemen waar dergelijke industrie en mobiliteit zich op 20 m van geklasseerde gebouwen en op 300 m van de Grote Markt in dat tempo kan/mag ontplooien?

 

En na dit alles bleef er toch nog enige hoop dat de overzijde van de Burchtstraat richting centrum wat “waardiger en met meer respect voor het verleden” zou worden aangepakt. Niets was/is minder waar! Bebouwing, zicht en onderhoud van de achterzijde van het Begijnhof vanaf Cimorné t/m hoek met de Bertha De Dekenstraat zijn een aanfluiting van fatsoen en goed bestuur. Vanaf Cimorné lijkt die zijde van de Burchtstraat op een stuk favella : begijnhofmuur weggekapt en  naast elkaar schots en schuine garages met afbraakmateriaal in de plaats “gebouwd” (wedden dat ze één voor één zonder vergunning werden opgericht en dat die bouwovertredingen nog niet verjaard zijn); dan een stuk “begijnhofmuur”, afschuwelijk hersteld (door wie?) en krammikelijk van uitzicht; dan tussenin her en der publiciteit; dan (nooit gezien) op het einde “heropgebouwd” met afzichtelijke rode nieuwbouwstenen (door wie? ‘t Schijnt door de stad zelf…).

 

Indien dit stadsbestuur zich aldaar een beetje wil rehabiliteren, dan moet het asap werk maken van een wettelijke, historisch juiste, stedenbouwkundige aanvaardbare, artistieke herinrichting van deze waardevolle afsluiting, zijnde een buffer tussen het steeds maar uitdeinend industrieel complex Tereos Syral en de historische bebouwing en site richting centrum. Of de mensen nu links of rechts kijken, maakt niet uit (het zijn beide voorbeelden van hoe het niet “moest”), want even lelijk. Geur, lozingen, hoogbouw, lawaai, aanvoer vrachtwagens, alles wordt voor lief genomen, omdat het vechten tegen de bier(Dender)kaai is, maar geef de mensen dan tenminste één kant waar ze tegen kunnen glimlachen, zijnde een authentiek gerestaureerde Begijnhofmuur!

AEPB- Immer Wakker

Het schoonste dialectwoord van Ninove is verkozen. Het werd VAZJELINK, wat zoveel wil zeggen als ‘vezels als gevolg van uitrafelen’. Het woord werd met 228 stemmen verkozen uit de 10 vooraf geselecteerde woorden, die werden samengesteld aan de hand van de inzendingen van de Ninovieters die deelnamen aan de verkiezing van het schoonste Ninoofse woord. Voorafgaand aan de bekendmaking vond de Erfgoedwandeling plaats in het centrum, deze stond volledig in het teken van de dialectwoorden.

Luckas Vander Taelen komt op 5 mei met zijn Lavvi Ebbel naar Aalst.

AALST – De beste muziek werd gemaakt in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Naast de muziek van enkele legendarische artiesten waren er in Aalst in die tijd ook muziekgroepen die vandaag nog blijven nazinderen. Lavvi Ebbel is er zo eentje.  De band werd een paar jaar geleden heropgericht en mocht meteen op Zomeren in ’t Park spelen. Dat concert was zo memorabel dat concertorganisator Aalst 69 de Aalsterse band nu als top of the bill zet op Kattepeper. Het thema is weer op zijn Aalst 69: ‘#Me 60s too 90s’.

Tijdens de Aalsterse Topdag op zaterdag 5 mei op het Werfplein aan de Dender sluit Lavvi Ebbel om 21u af. Voor Luckas Vander Taelen en de zijnen treden nog vier Aalsterse bands op.  Vanaf 13u kan je in de schaduw van de Werfkapel al genieten van een drankje en een hapje. De enige plaats in Aalst waar je langs het water van echt terrasjesweer kan genieten.

Om 15u bijt Ruzzle Jack de spits af met niet-voor-de-hand liggende covers uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, aangevuld met recenter materiaal. Om 16.30u treedt Why5 aan, een kleurrijke 5-koppige popband. Dansbaar en hartverwarmend. Wellicht een revelatie is  de nieuwe Aalsterse rockband Dantes, die vanaf 18u melodieuze eigen rockliedjes op de zonnekloppers loslaat. Opwarmer voor Lavvi Ebbel om 19.30u is de gedreven swingband Jaunk. Dit alles gratis te zien op het Werfplein.

NINOVE – 1 mei is een dag waarop gefeest wordt, en dat is zeker het geval aan de Denderkaai in Ninove, waar op dinsdag 1 mei een nieuwe editie van de Bellemanfeesten op het programma staat.

Ambiance verzekerd voor het hele gezin! De Bellemanfeesten hebben pure ontspanning en genieten als vaste ingrediënten in de genen zitten. Het begint al om 9 uur met de start van de 11de Grote Rommelmarkt, een evenement dat doorloopt tot 22 uur.  Doorlopend is er animatie en zijn er optredens. Twee Ninoofse ‘iconen’ Luc De Clus en Hedwig Jacobs gaan daarbij stevig  ‘back in time’. Er is ook aan de innerlijke mens gedacht: vanaf  12 uur gaat de barbecue van start, een gezellig roosterfeest met De Zjielen.

Mini Mania

Ook voor de liefhebbers van braderijen is er goed nieuws, om 14 uur gaat op Rechteroever de Grote Braderij van start en kunnen de bezoekers rustig kuieren langs de vele stands. De Bellemanfeesten hadden tevens een nieuwe Mini Mania Belgium Meeting het programma staan. Opstellen van 10 tot 18 uur. Tenslotte is er ook nog een avondmarkt (van 14.30 uur tot 22 uur) georganiseerd door de vzw Rechteroever en met de medewerking van de marktkramersvereniging ‘De Vlaamse Ardennen’

GERAARDSBERGEN – Op 17 april is het weer zover: dan viert Geraardsbergen zijn gesmaakte mattentaart, en wordt alles uit de kast gehaald om de lekkernij in al haar aspecten aan het grote publiek voor te stellen.

Er wordt een studiedag rond ‘de Geraardsbergse’ georganiseerd, met in de voormiddag een panelgesprek rond ‘Straffe Streekproducten’ waarin lokale producenten hun visie geven over hoe je als kleine speler een plekje kan veroveren op de markt.  Ook cuberdonverkoper Carl De Meester komt spreken en verder is er heel wat te beleven met onder meer een blindproeverij, een vertelwandeling met geschiedenis en anekdotes van de ‘ambassadeurs van de Geraardsbergse mattentaart’, de onontbeerlijke demonstraties van de mattentaartenbak en aan het einde de traditionele mattentaartenworp. Sportievelingen kunnen dan weer mee met de mattentaartentochten van de Padstappers.

Dat Geraardsbergen dezer dagen  ‘950 jaar stadskeure’ viert, zal op zondag 22 april ook te zien zijn op de Markt. Met een middeleeuwse hoek van streekproducten, een troubadour en een roofvogelshow wordt een stukje geschiedenis naar het heden gebracht. Met een beetje geluk kan je zelfs proeven van een ‘mattentaart-avant-la-lettre’, want speciaal voor ‘950 jaar’ wordt op zoek gegaan naar de voorlopers van het favoriete streekproduct van velen: de Geraardsbergse mattentaart

GERAARDSBERGEN – In het kader van het feestjaar ‘950 Geraardsbergen’ lanceert Toerisme Geraardsbergen een nieuwe zoektocht voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De stripzoektocht leidt de kinderen door de stad en geeft hen informatie over de geschiedenis van Geraardsbergen. 

Spelenderwijs maken ze kennis met enkele vaste erfgoedwaarden van Geraardsbergen, zoals de mattentaart, Krakelingen, Manneken-Pis, e.a. Het parcours van de striptzoektocht is gebaseerd op de steegjesroute. De steegjes zijn namelijk  restanten van de middeleeuwse stad. De route is ongeveer twee kilometer, een ideale afstand voor kinderen.

Ras-de-piek

Ook het dialect van Geraardsbergen komt in de zoektocht voor, zoals ‘Ras-de-piek’, een term die verwijst naar ‘dievenvolk’. Het feestjaar ‘950 jaar keure’ is de ideale gelegenheid om deze brochure uit te geven. In 1068 kreeg Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure, de strip speelt zich af in dezelfde periode.  Naast de gratis boekjes die te verkrijgen zijn in het infokantoor, zijn er ook luxe-edities.

In deze boeken met soft- of hardcover zitten er bijkomende tekeningen van de personages en van de voorstudies. Van deze boeken werden er maar 200 exemplaren gedrukt. De uitwerking gebeurde door Matthias Cruyssaert en Peter Brutin. Zij kregen volledig vrijheid voor de creatieve uitwerking van de zoektocht. Zij zijn reeds gevestigde waarden in de stripwereld. Gezamenlijk brengen ze de reeks ‘Commisaris Moordenaar’ uit.

NINOVE – De elfde Ninoofse Oorlogsgazet, met als centrale figuur Maurice Lievens, verschijnt op maandag 26 maart. Maurice Lievens (1886-1935), huisdokter in Ninove, maar tijdens de oorlog gemobiliseerd als legerarts, dankt zijn ‘heldenstatus’ aan het dagboek dat hij heeft bijgehouden en aan de tientallen foto’s die hij heeft gemaakt. Ze zijn een unieke getuigenis van zijn leven en werken aan en achter het front. Maar dankzij de dagboeken krijgen we ook zicht op een andere gruwel van de Groote Oorlog, de Spaanse griep. Wellicht stierven er meer mensen als gevolg van de Spaanse griep dan door de oorlog zelf.

De Ninoofse Oorlogsgazet, een uitgave van de Erfgoedraad, is vanaf maandag 26 maart te koop in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein ), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan). Ze kost 1 euro.

NINOVE – Veertien dagen na carnaval Ninove was het voor de Koninklijke Karnavalraad tijd om aan de winnaars van de stoet 2018 de wisselbekers te overhandigen. 

In de categorie zonder praalwagen ging NKV Iejt en Geriejt met als thema ‘De klieërmoker lotj zauin stem heuren’ voor het eerst in hun achttienjarig bestaan met de overwinning aan de haal. Nadat ze in het verleden al achtmaal tweede werden was het dit jaar nog een trapje hoger en wonnen ze de wisselbeker.

In de categorie met praalwagen ging NKCV De Zjielen aan de haal met de overwinning met de uitbeelding van hun ‘Tejoëter, tejoëter, tejoëter, …’ , waardoor hun 35-jarig bestaan extra kleur krijgt. De groep zet ook sterk in op verjonging wat duidelijk te merken is aan de vele jeugdige carnavalisten die meedraaien in de vereniging. Hierdoor is de toekomst er verzekerd.

Vooraf werd ook de prinsenwacht van de voorbije drie jaar, Wel Bestetj, in de bloemetjes gezet voor hun schitterende werk. Vanaf volgend jaar nemen ze opnieuw deel aan de stoet in de categorie zonder praalwagen

NINOVE – De voorbije weken werd bij de Ninovieters gezocht naar welklinkende lokale dialectwoorden. Meer dan 250 woorden werden ingediend.  Uit die mooie oogst puurde een jury, samengesteld met leden van de erfgoedraad en de Werkgroep Dialectwoordenboek, een shortlist van tien woorden. 

De keuze viel op betropelek (besmettelijk), koeëpoesjerau (deugnieterij, bijvoorbeeld bellekentrek), kollezieremaun (vogelschrik), krasjel (solferstokje dat ontvlamt op ruw oppervlak; ‘ne krasjel’ is niet te verwarren met ‘e steksken’, loekepee (boeman; waarschijnlijk afkomstig van het “Look, I pay!” van Zweedse luciferfabrikanten), pesjonkelen (biddend rond de kerk gaan, aan de buitenkant, om aflaten te verdienen), skofferdauinen (schaatsen op ijs), skramoelje (sintels, overgebleven kolen die gezeefd worden uit de as), vazjelink (vezels als gevolg van uitrafelen) en vliegewauter (vlinder)

Stem je favoriete woord naar de overwinning. Dat kan in een stemhokje in de bibliotheek en in het stadhuis of via de website van de stad. De wedstrijd eindigt op woensdag 4 april. Het winnende woord wordt bekendgemaakt op Erfgoeddag 22 april

NINOVE – Op uitnodiging van de Academie voor Muziek, Woord & Dans, Ninove Op zaterdag 24 maart om 19 uur brengen acht gevorderde leerlingen uit de academies van Ninove, Herentals en Turnhout op zaterdag 24 maart een orgelconcert met werk van Johann Sebastian Bach en enkele van zijn voorgangers. 

Ze zullen voor deze gelegenheid het mooie Moors-De Backer orgel in de kloosterkapel van de zusters van de Heilige Harten in Ninove bespelen. In het weekend van 24 en 25 februari trokken deze acht orgelleerlingen (tussen 14 en 32 jaar) naar Friesland. In de hoofdstad Leeuwarden volgden ze een masterclass bij Theo Jellema, hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium te Leeuwarden.

Hier kregen ze les in de grote kerk op het wereldberoemde orgel van Christian Müller uit 1727. De schitterende werken van o.m. Bach, Buxtehude, Lübeck en Bruhns die tijdens de cursus werden behandeld, zullen tijdens het concert in Ninove worden uitgevoerd.

 

De uitvoerders zijn Frederik Van Rampelberg, Nick Muylaert, Katrien Vernaillen, Theo Vercruyssen, Genshu Obata, Wout Vekemans, Jonas Van Hees en Elien Van den Broeck. Het orgelconcert vindt plaats in de kloosterkapel in Burchtstraat, aanvang om 19 uur, toegang gratis

NINOVE – Naar goede traditie zullen de bezoekers van het Lente Opendeur weekend in Ninove op 10 en 11 maart weer volop kunnen genieten van een kleurrijk wagenpark gevuld met Kevers in alle maten en gewichten en uit diverse landen.

Het Primavera weekend waarbij de handelaars hun nieuwe collecties voorstellen aan het grote publiek, is intussen een klassieker in Ninove. En dat is het topevenement ‘Kevertreffen’ tijdens het opendeurweekend evenzeer. Frederic Peeters, initiatiefnemer van het Kevertreffen kondigde tijdens de persvoorstelling in brouwerij Slaghmuylder een leuk extraatje aan: de 21ste editie van het Kevertreffen krijgt als thema ‘Thing Fling Special’ mee, waarbij 181 Volkswagens extra in de kijker worden gezet. De wagen was in 1968 de Duitse versie van de Jeep en werd ook gebruikt door de politie, brandweer en civiele bescherming.

Dit jaar wordt de 50ste verjaardag gevierd van deze bijzonder VW die op alle terreinen uit te voeten kon, en daar wil het Kevertreffen graag aan meewerken. Er worden weer honderden Kevers verwacht in Ninove. Vorig jaar ontvingen de organisatoren van Freddy Files liefst 750 auto’s en een massa volk.

Dat zal op 11 maart niet anders zijn, wanneer de 21ste editie zich voltrekt en Ninove weer overspoeld wordt door honderden merkwaardige VW’s vanuit alle hoeken van Europa. Om 16 uur vindt aan het oude stadhuis de prijsuitreiking plaats en worden de mooiste VW-exemplaren gevierd in aanwezigheid van Miss Freddy Files 2018, Miss Chabelli tabbuso. Een reden te meer om de afspraak niet te missen

Naar goede traditie werd de nieuwe stadsprins aangesteld door de burgemeester, waarna  Prins Chena gedurende tien dagen de stad symbolisch in handen nam. De festiviteiten gingen van start met een optocht langs het Wortelmanneken en Dingsken. Daarna zette het bonte gezelschap koers naar CC De Plomblom voor de eigenlijke machtsoverdracht.

Pascal Carael mocht eerst de Raadsdames huldigen voor hun 44-jarig bestaan. De voorzitter van de Karnavalraad las vooraf een tekst voor van Prins Casimier die 44 jaar geleden het initiatief nam om de Raadsdames op te richten. Nadien gaf burgemeester Tania de Jonge haar macht over de stad door aan Prins Chena, die meteen haar 11 wetten afkondigde.

Het voltallige schepencollege zorgde voor een hilarisch optreden, Grote Wortel Ivo De Deyn kwam twee mensen huldigen en Pascal Schietecat stelde de Seniorprins- en prinses aan. Tenslotte werd Werner, Prins 2017 opgenomen in de Prinsencaemere.

Het Wettelmanneken kuisen met een tandenborstel tenslotte was een opdracht die burgemeester Tania De Jonge meekreeg van Prins Chena. Een taak die ze – gehuld in schort en rubberlaarzen –  met verve volbracht. Prins Chena stak een handje toe, zij het met grof geschut. Ze haalde de hogedrukreiniger boven. Het Wettelmanneken blinkt weer als in zijn beste dagen.

Carnaval Ninove heeft nu ook zijn eigen krant, de Wettelgazet. De krant is een gezamenlijk initiatief van de Karnavalraad, de stad en Infoblad Aktueel, ‘de gazjet van ier’. 

Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad stelde de kleurrijke publicatie in primeur voor tijdens de slothappening van de machtsoverdracht in CC De Plomblom. De Wettelgazet leest als een vlotte gids doorheen het grote aanbod van activiteiten tijdens Carnaval Ninove. Het magazine werd met veel zorg samengesteld en gedrukt glanspapier. Het verscheen op grote oplage in Ninove en omstreken.

De 32 pagina’s van de eerste editie bevatten een goede mix van algemene informatie en commerciële inbreng. Aan de grote respons van het publiek te zien, is het duidelijk dat Ninove zijn carnaval echt wel koestert. “De aanzet is gegeven, de Wettelgazet wordt een blijver”, kondigde Pascal Carael opgetogen aan. De Wettelgazet kan je ook online bekijken op www.aktueel.org

NINOVE – Tijdens een druk bijgewoonde openingszitting van carnaval Ninove 2018 werd de nieuwe carnavalsaffiche bekendgemaakt. Er waren dit jaar maar liefst 12 inzendingen binnengekomen van evenveel verschillende deelnemers. 

De zitting werd op gang getrokken door Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad. Pascal trakteerde de zaal op een opmerkelijke speech, want helemaal in het ’Ninofs’. Vervolgens maakte hij de winnende carnavalsaffiche bekend.  Winnaar werd Robinn Scheerlinck, lid van NKCV De Zjielen en al meermaals deelnemer aan de affichewedstrijd.

Deze keer dus met succes. De affiches zullen vanaf januari verdeeld worden. Het Thema ‘Lotj au stem mor heuren’ moest samen met de datum duidelijk in beeld staan wat bij dit ontwerp het geval is. Samen met de felle kleur zal de affiche opvallen in de Ninoofse straten in aanloop naar carnaval Ninove 2018.

Mothmeister is het non-stop muterend alter ego van twee artistieke soulmates. Met hun bevreemdende, haast surrealistische Post-Mortem Fairy Tales portretteren ze gemaskerde, groteske personages – vergezeld van opgezette dieren uit hun privécollectie. Net zoals in het Victoriaanse tijdperk overleden, opgebaarde dierbaren gefotografeerd werden als aandenken voor de nabestaanden, worden de dieren hier vereeuwigd in een sprookjeswereld met desolate non-places als decor.

Het onafscheidelijke duo trekt de wereld rond, op zoek naar de meest bijzondere plekken. Elk beeld vertelt dan ook zijn eigen uniek verhaal. En is geïnspireerd door hun intuïtie en passie voor mythes, legendes en taxidermie.

Wat ooit spelenderwijs tot stand kwam, groeide verbazend snel uit tot een wonderlijk universum dat nu wereldwijd geprezen wordt. Het aantal volgers van – de overigens doelbewust anonieme – Mothmeister is daarvan het mooiste bewijs.

Aangetrokken door de schoonheid van een vleugje duisternis, brengt Mothmeister magische droombeelden tot leven. Het zijn taferelen die de verbeelding prikkelen en rechtstreeks met het onderbewustzijn communiceren.

Vanaf 14 oktober 2017 worden de ruimten van QuARTier A volledig ingevuld door de eerste grote overzichtstentoonstelling van Mothmeister. Hun uitgebreide, indrukwekkende collectie werd nog nooit eerder in zijn volledigheid getoond. Het immersieve effect van deze tentoonstelling is te danken aan de verscheidenheid van de tentoongestelde media. Los van de beelden zullen zowel allerlei kostuums, maskers, curiosa uit hun collectie als opgezette dieren te zien zijn. Enkele exclusieve taxidermie objecten zijn trouwens ook te koop.

Mothmeister werkt al jaren met taxidermist Viktor Leestmans samen die al heel wat op zijn palmares heeft. Aan de hand van schetsen en moodboards geeft Viktor diverse dieren een tweede leven. Occasioneel voor deze grote tentoonstelling zal Viktor aanwezig zijn op de eerste twee openingsdagen. Aanwezigen zullen de kunst van het opzetten aan de hand van live taxidermie kunnen waarnemen.

Het kan misschien allemaal een beetje luguber klinken, toch geeft QuARTier A de garantie dat deze performance en de totale tentoonstelling kindvriendelijk en goed verteerbaar is. Ook is het evenement geheel gratis. De tentoonstelling is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u te bezichtigen, dit tot en met 11 november 2017.

 

QuARTier A vzw – Burgemeestersplein 10 – 9300 Aalst

quartiera.com

BRAKEL – Tijdens de zomermaanden werden kinderen en jongeren in de Brakelse bib extra aangemoedigd om te lezen. Er waren maar liefst 205 deelnemers aan de jaarlijkse leesbeest/readdragon-wedstrijd. Daarvan slaagden er 115 in om het eerste geschenkje (beertje of powerbank) te bemachtigen. Grotere lezers verdienden nog extra cadeautjes. 

Bij de jongsten won Mathis Verdier de hoofdprijs, hij las 40 boeken. Islam Echaoui, Mateo Frère en Lien Verscheure volgden hem op de voet.

Bij de 9-12jarigen was Maarten Verscheure de onbetwiste hoofdwinnaar, hij las maar liefst 105 boeken in de vakantie! De andere winnaars in deze groep waren Pablo Frère, Maria-Laura Gonnissen, Lily Vanhamme en Lisa Michels. Bij de jongeren (13-18 jaar) won Jitske Puype opnieuw. Zij las 39 dikke boeken. Jolein Frère, Jasper Puype en Marieke D’Hose vielen ook in de prijzen. Proficiat aan alle lezers