donderdag 25 april 2019

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Milieu

GERAARDSBERGEN – Natuurpunt Boven-Dender houdt netjes alle bewegingen bij van een koppel ooievaars dat nestelde in de buurt van het domein De Gavers in Schendelbeke. 

In 2014 bracht een koppel ooievaars één jong groot op een natuurlijk nest in een afgeknakte populier niet ver van het domein De Gavers. Nadat dit nest in de winter daarop samen met de populier naar beneden donderde, werd door de Provincie een kunstnest geplaatst vlakbij de ingang van De Gavers.

Natuurpunt Boven-Dender: “Het broedsel van 2015 op dit kunstnest mislukte. In 2016 werden er twee jongen groot gebracht op een kunstplatform op een populier in het Natuurpunt-reservaat de Boelaremeersen. In 2017 werd niet gebroed doordat het wijfje stierf nog voor er een ei kon gelegd worden. Dit jaar bleef het mannetje, geboren in 2010 in Planckendael, ter plekke overwinteren, in tegenstelling tot de vorige winters toen hij telkens wegtrok op het einde van de zomer. Hij kreeg op 29 maart het gezelschap van een nieuw vrouwtje”.

Op 11 april ging het broeden van start. Wie op de hoogte wil blijven van de jongste ontwikkelingen rond de ooievaars, kan terecht op de facebookpagina https://www.facebook.com/De-Ooievaars-van-Natuurpunt-Boven-Dender.

GERAARDSBERGEN  – Nadat eerder burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen al zijn ongenoegen uitte over het langdurig stilleggen van de stuwwerken in Geraardsbergen, laat nu ook Vlaams minister Ben Weyts (NV-A) van zich horen.  “De waterafvoer blijft verzekerd”, stelt de minister gerust.

Burgemeester De Padt (Open VLD) trok al meermaals aan de alarmbel over de opschorting van de stuwwerken op de Dender, net buiten het stadscentrum van Geraardsbergen. Dat het Milieufront Omer Wattez aanstuurde op het stilleggen van de werken, kan bij burgemeester De Padt op geen enkel begrip rekenen. De vrees voor toenemend overstromingsgevaar tijdens de blokkade van de werken is aanwezig, en ook het feit dat het jaagpad langs de Dender al maanden afgesloten is ter hoogte van de sluis, zorgt voor ergernis. De Padt wil dat het jaagpad, dat al dik zeven maanden is afgesloten, wordt opengezet.

Nieuwe vergunning

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (NV-A) legde de stuwkwestie voor aan zijn partijgenoot en minister Ben Weyts, en die verzekerde dat het overstromingsgevaar niet zal toenemen omdat de bestaande sluizen in gebruik blijven. Volgens Meremans is het wachten op een nieuwe vergunning om de werken voort te kunnen zetten. Maar snel zal dat niet gebeuren, verwacht wordt dat de opschorting van de werken nog zeker tot het einde van het jaar zal duren.

Kritiek

De kritiek op het Milieufront Omer Wattez zwelt intussen aan. Burgemeester De Padt noemde de aanpak van het MOW al onverantwoord en parlementslid Marius Meremans doet er nog een schep bovenop. Hij vraagt zich af of “dergelijke verenigingen nog wel partner kunnen zijn van de regering wanneer goedgekeurde dossiers telkens weer worden aangevochten”.

Ondertussen blijft het ook nog wachten op de op stapel staande Denderprojecten voor Denderleeuw, Pollare, Idegem en Aalst. Tegen einde 2020 moeten ook daar de stuwen zijn vernieuwd. Tenminste als alles goed verloopt, zoals dat dan heet.

NINOVE – Medewerkers van Eandis en hun gezinsleden trokken erop uit  om 1 hectare bos aan te planten langs de Tabakslaan in Ninove. Het gaat om 1.500 inheemse boomsoorten aangeplant volgens een bosplan opgesteld in samenwerking met Bos+.

Eandis zet volop in op papierreductie. Een interne sensibiliseringsactie om kleurenprints te

verminderen, resulteerde in een besparing van maar liefst 70%. Ook het project rond elektronisch factureren en de ontwikkeling van een digitaal platform om werken aan je energieaansluitingen bij Eandis aan te vragen, spitsen zich toe op verdere digitalisering en elektronisch dossierbeheer met een forse papierbesparing als gevolg.

Eandis engageerde zich om die inspanningen om te zetten in bosaanplant. Vorig jaar werden daarvoor al 3 hectaren in Zedelgem met nieuw bos beplant. Deze keer trok Eandis naar Ninove, waar het met Bos+ en milieubedrijf ILvA de mogelijkheid kreeg om opnieuw 1 hectare zélf te beplanten.

Dit alles past binnen het project Ecobossen, waar Eandis binnen een periode van vijf jaar

zo’n 25 hectare bos zal aanplanten. Zo wil het bedrijf mee werk maken om zowel de eigen CO2-uitstoot en die van haar partnergemeenten met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Met de aanplant in Ninove staat de totale teller dan al op 8,15 ha.

Stortgas opvangen

Het bos komt op de plaats van een oud huishoudelijk afvalstort. Dat geeft de natuur de kans om deze plek opnieuw volledig over te nemen. Dat gebeurt op een veilige en gecontroleerde manier. De site werd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Milieu ILvA volledig afgedekt met kleimatten, folie en een beschermende laag grond. Infiltratiewater wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsstation en het stortgas wordt opgevangen en gebruikt voor de productie van groene energie.

Een extra meter grond vormt de toplaag. Daarmee is het terrein geschikt om beplant te worden. Er wordt gekozen voor streekeigen boomsoorten die ondiep wortelen zoals haagbeuk, berk en hazelaar. In totaal zal ILvA ongeveer 10 hectare bos aanplanten, goed voor maar liefst 20.000 bomen.

Zowel in Haaltert als in Denderhoutem werd onlangs een laadpaal voor elektrische auto’s in werking gesteld. Er zijn plannen voor verdere uitbreiding van het aanbod.

Elektrisch rijden is in opmars, zowel met de fiets als met de wagen. Om die stijgende vraag te volgen, zijn nu ook in Haaltert en Denderhoutem twee oplaadpunten voor elektrische wagens. Zo hebben inwoners en bezoekers van Haaltert dichtbij een mogelijkheid om hun elektrische wagen bij te laden tijdens het winkelen bij de lokale handelaars, een bezoekje aan de markt, …

Er werd een eerste laadpaal in werking gesteld in de Achterstraat aan de bib in Haaltert en een tweede op het Dorp in Denderhoutem. Elke laadpaal kan 2 auto’s bijladen. Verder bekijken we samen met Eandis welke plaatsen ook in aanmerking komen om in totaal 5 oplaadpunten in Haaltert te voorzien. Zo gaan we verder voor een groener en gezonder Haaltert, met minder CO² uitstoot, wat aansluit bij ons Klimaatactieplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”, zegt schepen van Leefmilieu Astrid De Winne.

Publieke laadpunten en laadpassen

De meeste oplaadbeurten, naar schatting zo’n 70%, gebeuren in en rond de privéwoning. Maar om het gebruik van elektrisch rijden aan te moedigen, is het noodzakelijk om ook het aantal publieke laadpunten uit te breiden.

In het kader van het Europese Clean Power for Transport-plan zullen Eandis en Infrax, in opdracht van de Vlaamse regering, 2500 publieke laadpalen plaatsen in Vlaanderen tegen 2020. De locatie van deze oplaadpunten wordt bepaald in nauw overleg met de gemeente. Om al die laadpalen te installeren, werken Eandis en Infrax samen met de firma Allego.

Allego (www.allego.be) staat in voor de levering, plaatsing en uitbating van de palen. In samenwerking met PlugSurfing brengen zij laadpasjes uit. Je kan een laadpas aanvragen op de website van Plugsurfing, www.plugsurfing.com/vlaanderen/.

Er zijn ook nog andere spelers die laadinfrastructuur en laadpasjes voorzien actief in Vlaanderen. Het loont daarbij zeker de moeite om de tarieven van alle verschillende aanbieders te bekijken en te vergelijken. Je vindt een volledig overzicht terug op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen.

De bibliotheek van Aalst is volop bezig met de verhuis van alle boeken en CD’s naar de nieuwe locatie Utopia. In de nieuwe bib zullen de CD’s op een andere manier worden aangeboden dan in het verleden, namelijk in een flexibel plastic hoesje in plaats van in een CD-doosje. Dat wil zeggen dat de bib bleef zitten met maar liefst 38.000 lege CD-doosjes.

 

De hulp van ILvA werd ingeroepen om voor een oplossing te zorgen. Na wat zoeken werd hiervoor een recycleerder gevonden, die de doosjes kan recycleren. De doosjes hoeven dus niet onherroepelijk verloren te gaan in de verbrandingsoven.

 

Elk onderdeel van het doosje wordt afzonderlijk gerecycleerd: het doorzichtig doosje, de tray waarin de CD vastklemt en de omhullende diefstalbeveiliging. Ze worden beter gerecycleerd als ze afzonderlijk worden aangeleverd bij de verwerker. Met een team van 20 mensen zijn ze in de bib nu bezig de CD-doosjes te ontmantelen (en de CD’s te labelen), zodat elk onderdeel zijn weg vindt naar de recyclage.

 

De 38.000 cd-doosjes zijn goed voor ongeveer 4 ton die niet naar verbranding moet. Via recyclage zullen ze opnieuw kunststoftoepassingen krijgen, waar geen nieuwe aardolie voor gebruikt moet worden.

 

Dankzij deze inspanning kunnen er grondstoffen gered worden van definitieve vernietiging. Bovendien levert deze inspanning een kleine geldelijke opbrengst op. Er moeten geen verbrandingskosten worden betaald én de verwerker geeft een klein bedrag per ton zuiver materiaal. Goed voor het milieu én de bibliotheek dus!

 

Deze actie kadert in een bredere duurzaamheidsgedachte. Zo is Utopia een BREEAM geattesteerd gebouw. Dat is een duurzaamheidsassessment voor wat de technieken, architectuur en gebruik betreft. Utopia behaalt in het kader van BREEAM de “excellent score”.

Duurzaamheid is voor Utopia en de Stad niet alleen infrastructureel belangrijk, maar ook in gebruikname van het gebouw en de exploitatie ervan.

 

“ Utopia wordt het meest duurzame openbare gebouw van onze stad, “ zegt schepen van bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA), “ maar ook in onze dagelijkse werking gaan we verstandig om met energie en materialen. Wat vroeger als afval beschouwd werd en verloren ging, is eigenlijk grondstof die voor nieuwe doeleinden kan gebruikt worden. We zijn blij dat we samen met ILvA op deze manier kunnen werken.”

Door de onbestuurbaarheid is er in Haaltert nu ook al geen geld meer om de vuilbakjes in de gemeente van nieuwe zakjes te voorzien of proper te houden (?). Dat is alvast de uitleg die een bewoner op het gemeentehuis kreeg.

Haaltert beeldig en beeldrijk?

De OCMW-raad besliste om twee nieuwe wagens voor het OCMW aan te kopen.  Er werd voor het eerst gekozen voor CNG of Compressed Natural Gas, auto’s op aardgas.

Het gaat om een monovolumewagen en een lichte bestelwagen. Beide wagens werden geleverd door Opel-garage Central Ninove, na grondig onderzoek van de offertes van Ninoofse garages. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer (Samen) is tevreden met de vergroening van het autopark van het OCMW. “Niet alleen stoot een CNG wagen heel wat minder luchtvervuilende deeltjes (tot 70% minder dan vergelijkende dieselwagen), er is ook 30% minder CO2-uitstoot dan in vergelijk met een vergelijkbare benzinewagen. Met een CNG-tankstation in Ninove dichtbij was dit een heel logisch groene keuze”.

Ook OCMW raadslid André Van Den Steen (Open VLD) ziet  voordelen. “Er waren wel wat vragen bij de duurdere aankoop in vergelijking met de klassieke modellen maar door zowel de goedkopere brandstof als door het feit dat we geen belastingen moeten betalen tot en met 2020, is dat op enkele jaren al toegelopen. Men berekende dat per jaar tot 650 euro zou worden terugverdiend. Een slimme besparing dus”, besluit Van Den Steen.

NINOVE – De Provincie Oost-Vlaanderen roept samen met de stad Ninove de inwoners op om het bijenbestand te helpen. Tot 14 oktober kan je per gezin en zolang de voorraad strekt gratis een zakje krokusbollen afhalen in het stadhuis van Ninove.

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten maar één keer worden aangeplant. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. Plant de krokusbollen in het najaar (oktober tot begin december) in jouw tuin of plantenbak.

Stuifmeel

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze de bloemen bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo’n 1500 bloemen op een dag.

Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en de botanische biodiversiteit. Voor allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel, voornamelijk in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, vandaar ook de huidige actie met de krokusbollen.

NINOVE – Op de recente autovrije zondag ondertekende burgemeester Tania De Jonge van de stad Ninove het Burgemeestersconvenant waarmee de stad zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Ninove kan hierbij ook rekenen op de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Eerder werd al een duurzaam energieactieplan opgemaakt dat eind maart werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Met de uitvoering ervan moet de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Dat wil de stad samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers op haar grondgebied.

In 2011 werd op het grondgebied van Ninove bijna 169 ton CO2 uitgestoten. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 2,3 keer zo groot is als de gemeente. Bijna de helft van deze uitstoot (39%) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor maar liefst 32% van de uitstoot (snelwegen niet meegerekend). Landbouw, handel, industrie en diensten nemen samen 27% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2% van de totale uitstoot.

Energieactieplan

De opmaak van een duurzaam energieactieplan (Sustainable Energy Action Plan) was een essentiële vereiste voor gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Om de ambities van het actieplan waar te maken, moet tegen 2020 zo’n 35.684 ton CO2  bespaard worden. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen.

De leerlingenraad van het KA Geraardsbergen combineerde een grote valentijnsactie met de Dikketruiendag op school. Onder het mum van ‘liefde verwarmt’ konden de leerlingen voor de vakantie kaartjes kopen voor 1,50 euro die aan een roos werden bevestigd en door de leerlingenraad werden afgegeven aan hun (geheime) liefde.

Terwijl de boodschappen van Cupido werden uitgedeeld kregen alle leerlingen ook gratis chocolademelk. Tijdens de middag werd er een grote ‘warmste foto-wedstrijd’ georganiseerd waarbij de leerlingen die een warme, dikke trui droegen konden poseren met hartjes en valentijnsversieringen. De leerlingen met de leukste foto winnen filmtickets. Deze twaalfde Dikketruiendag is ondertussen een begrip in Vlaanderen en ook het KA Geraardsbergen probeert op deze dag extra aandacht te besteden aan zijn duurzame voortrekkersfunctie in een verminderende CO2-uitstoot

imker-IvesOUTER – Als er een product is dat rechtstreeks uit de natuur komt en heilzaam werkt voor ons lichaam, dan hoort daar zeker honing bij, en bij uitbreiding koninginnenbrij. IJverige bijtjes bezorgen ons het buitengewone voedsel, maar hoe komen wij eraan? Het Imkerhuis Van Ongeval uit Outer-Ninove weet er alles over. Zaakvoerder-imker Ives spreekt al zijn ervaring en vakkennis aan om u als kandidaat-imker te introduceren van de wondere wereld van bijen en honing. 

Begin maart start het bijenseizoen en Ives Van Ongeval is er helemaal klaar voor om op weg te helpen als imker. In zijn zaak ‘Het Imkerhuis Van Ongeval’ aan de Brakelsesteenweg in Outer is alles voorhanden om zowel de kandidaat-imker als de ervaren imker bij te staan met professionele producten en vakkundig advies.

Zoals bijen hun hart leggen in de honing, zo legt Ives zijn hart en ziel in zijn imkerszaak. Wie hier binnenkomt, treedt meteen de wondere wereld van de bijen binnen. Alles draait hier rond bijen, honing en het kweken van bijen. Ives neemt zijn tijd om u elke stap in het bijen-proces nauwkeurig uit te leggen.

In de winkel vindt u daarnaast een uitgebreid gamma van bijenproducten, gaande van diverse soorten honing en aanverwante producten tot bijenkasten, imkerskledij, slingers, rookverstuivers, wastafels, bijenwas, stuifmeel, propolis, voeding en allerhande verzorgingsproducten op basis van honing.

Elke laatste zondag van de maand (maart-juli) houdt Het Imkershuis een gezellige Imkerscafé waar tussen 9 en 12 uur kan worden bijgepraat over de boeiende wereld van de bijen. Alle info op www.hetimkershuis.be .

NINOVE – Er beweegt wat rond trage wegen in de stad Ninove. Heel wat mensen (her)ontdekten de voorbije maanden bekende en minder bekende wegeltjes en paden. 

Vrijwilligers gingen op pad om alle trage wegen in onze deelgemeenten in kaart te brengen. Daarna vroeg de gemeente aan organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele verenigingen,…) en geïnteresseerden om hun opmerkingen en suggesties te formuleren. Deze bevraging leverde een lange lijst voorstellen en ideeën op.

Nu nodigt de gemeente iedereen opnieuw uit om samen met Trage wegen vzw al deze voorstellen te wikken en te wegen. Waar de meningen uiteenlopen, wordt op zoek gegaan naar een compromis. Ook jouw mening van tel, want op basis van deze evaluatieavond werkt Trage wegen vzw een tragewegenplan uit dat voorgelegd wordt aan het schepencollege. Dat plan zal de basis zijn voor het gemeentelijk beleid in de toekomst.

Laat je stem horen op de evaluatieavond in de deelgemeenten: Nederhasselt: 11 juni om 19.30 uur in de basisschool in Nederhasselt, Voorde: 15 Juni om 19.30 uur in de bassischool in Voorde en Aspelare: 23 juni om 19.30 uur in het Buurthuis van Aspelare.

LEDE- Zaterdag 18 april werd in het Leedse centrumpark de kringlooptuin geopend. Schepen van milieu en reiniging Geertrui Van De Velde (CD&V) opende de tuin, waarna de talrijke bezoekers een rondleiding kregen. “Wanneer mensen inspiratie halen uit onze kringlooptuin voor hun eigen tuin, is onze opzet geslaagd,” zegt Eric Van Zandycke, lid van de kringloopkrachten in Lede.

In Lede werd 18 april de eerste kringlooptuin geopend. Na de officiële opening door schepen van milieu en reiniging Geertrui Van De Velde (CD&V), kregen de bezoekers een rondleiding door de leden van de Leedse kringlooptuin. De opening kon op heel wat bezoekers rekenen. Na de rondleiding konden de aanwezigen proeven van Fairtradehapjes en –drankjes. De kringlooptuin werd mee aangelegd door de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en Natuurpunt. Het beheer van de tuin wordt ook door Natuurpunt verzorgd. In het park waren heel wat milieuvriendelijke verenigingen aanwezig waarbij de bezoekers informatie konden krijgen. Die informatie konden ze gebruiken bij de wedstrijd waaraan iedereen kon deelnemen.

“De bedoeling van de tuin is om mensen ideeën te geven om zelf hun tuin milieubewuster te maken,” zegt Eric Van Zandycke, lid van de kringloopkrachten in Lede. In de tuin is er een compostplaats voorzien. Ook is er een unieke afsluiting te zien. “De afsluiting is gemaakt van ijzerdraad met daarin hout en bladeren. Zo heb je meteen ook een oplossing voor de bladeren in de tuin,” zegt Van Zandycke. In de tuin is er een ‘wiglo’ te vinden. Dit is een hut gemaakt van wilgentakken. Later op de middag gaf de JNM een workshop waarin jongeren konden leren hoe ze zo’n wiglo konden maken. Er is een insectenhotel en egelhuis gemaakt waarin heel wat insecten huizen. Rond het hotel is een bloemperk waarin deze beestjes meteen hun voeding vinden. In het midden van de tuin staat een picknicktafel in de vorm van een windroos. Dankzij dit initiatief kunnen Ledenaars leren hoe ze milieubewuster kunnen tewerk gaan in hun eigen tuin.

NINOVE – Wandelen is het hele jaar door een fijne bezigheid voor lichaam en geest, maar als de lente de winter definitief heeft afgeworpen en de natuur het bos heeft ingepalmd met grote lappen van bosanemonen, daslook, dotterbloemen en andere hyacinten, dan wordt wandelen gewoon zalig. 

Wie mee was met de okra-wandeling doorheen het Neigembos mocht het zelf ondervinden. Het bos van 65 hectare vormt deze dagen één groot bloemendeken dat wiegt over de grillige ruggen en diepe kloven die het Neigembos zo typeren.

Het bosreservaat is net als het Zoniënwoud een restant van het oude Kolenwoud. Statige beuken en imposante eikenbomen geven het bos een sierlijke aanblik, de klimmende holle wegen en gulle fauna en flora maken van het Neigembos een uitgelezen oord van rust. Hier krijgt de natuur nog vrij spel, omgewaaide bomen worden enkel door de tand des tijds opgeruimd, met de mens slechts als afzijdige getuige op de achtergrond. Het Neigembos is van de natuur en de dieren die er huizen. De mens mag er wandelen, en genieten.

Dat begint trouwens al bij aankomst, wanneer aan het einde van Bevingen, de straat die naar het bos voert, de bedevaartkapel van Bevingen opdoemt tussen de bomen. Het parkje rond de kapel oogt als een gewijde ommegang, die ode brengt aan het Onze-Lieve-Vrouwekerkje te Bevingen waarvan de wortels teruggaan tot de tweede helft van 12de eeuw.  Wandelen met okra is genieten van natuur én cultuur.

Er komen extra fietsenstallingen in het centrum. Er worden 44 plaatsen voorzien op de Hopmarkt. “Maar dat zijn niet de enige fietsparkeerplaatsen die er komen”, zegt schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Ik ben ook heel blij met de aankoop van een mobiele fietsenstalling en we voorzien nog op andere locaties in de stad fietsstallingen.”

Eind deze maand komt de aankoop van de mobiele fietsenstalling op de gemeenteraad. “We streven ernaar de levering in juni te laten plaatsvinden”, legt schepen Casaer uit. “Dat betekent immers dat we de mobiele fietsenstalling direct kunnen inzetten voor een resem zomeractiviteiten zoals bijvoorbeeld de Parkies en Cirk!.  Het is immers een keuze van de stad om te kiezen voor de fiets. Maar als je mensen aan het fietsen wil krijgen, moet je er ook voor zorgen dat ze hun fiets veilig en proper kunnen achterlaten.” Ook in de Lange Zoutstraat, de Molenstraat en de Klapstraat komen er fietsparkeerstallingen.

 

Stad Ninove stelt opnieuw 500 gratis abonnementen voor het Blue Bike fietsdeelsysteem ter beschikking. Sinds kort zijn de Blue Bikes via een sleutelautomaat ook 24u op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Tot voor kort was je als gebruiker van Blue Bike gebonden aan de openingsuren van het fietspunt aan het station in Ninove, maar met de komst van een sleutelautomaat kan de gebruiker op gelijk welk moment een Blue Bike ontlenen of terugbrengen.

“Dat zorgt voor een stevige verhoging van de flexibiliteit van het systeem,” verklaart schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Groen), “We hebben nu al een gebruiker die nachtdienst doet en dankzij de automaat het traject tussen zijn werk en het station met de fiets kan afleggen. Ook de beschikbaarheid tijdens het weekend betekent een enorme meerwaarde voor onze gebruikers”.

Reële behoefte

Verwacht wordt dan ook dat het gebruik van de Blue Bike nog zal toenemen. Zonder de automaat werden gemiddeld al 10 ritten per dag gerealiseerd, wat volgens het stadsbestuur aantoont dat het systeem aan een reële behoefte beantwoordt.

“Er zit echter zeker nog marge om te groeien, aangezien het gebruiksgemak van de Blue Bike nog niet voldoende gekend is”, meent Vande Winkel, “We stellen bijvoorbeeld vast dat het nog niet voldoende bekend is dat je ook buiten Ninove gratis een Blue Bike kan ontlenen, wat zeker voor pendelaars of dagjesmensen bijzonder comfortabel is. Dat je met één abonnement twee fietsen kan ontlenen en dus ook een vriend of collega verder kan helpen is eveneens weinig geweten”.

Het stadsbestuur hoopt dat de mond-aan-mondreclame haar werk zal doen. Een gratis abonnement kan je bekomen via de website www.blue-bike.be/ninove. Met de code op deze pagina en je identiteitskaart kan je een abonnement aanvragen dat per post bezorgd wordt.

Als je de komende weken merkt dat de politici er wat gepikkeerder bijlopen kunnen we hier al de verklaring geven.

Aan de achterkant van het administratief centrum Steenberg bouwde de adviesraad voor Milieu en Natuur een bijenhotel.

Houtblokken met geboorde gaten en holle takjes werden er onder een afdakje tegen de muur geïnstalleerd. Die gaatjes zijn de ideale schuilplaats voor solitaire bijen en insecten.

De resterende openingen werden gevuld met dennenappels zodat het bijenhotel ook als overwinterplaats kan dienen voor lieveheersbeestjes en vlinders.

GERAARDSBERGEN – Wie het park van de Sint-Adriaansabdij heeft gekend toen de site nog het Toeristisch centrum werd genoemd en de abdij jaarlijks goed was voor duizenden bezoekers, moet vandaag slikken als het park in beeld komt. De verloedering is een oud zeer maar de stad wil het park nu in ere herstellen. 

De Abdij speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Geraardsbergen en de inwoners zijn zeer gehecht aan de site. Toch is er vandaag nog maar weinig beleving in het park, dat ooit topdagen kende. Het abtenhuis van de Abdij werd al gedeeltelijk gerenoveerd en de tweede fase komt eraan. Het koetshuis en het poortgebouw werden eerder al gerestaureerd, maar het park zakte helemaal weg.

Ooit vierde het park hoogtij met een vijver vol bootjes, een florerend volkscafé, fleurige graspercelen, een sprookjesbos waar de bezoekers werden verwelkomt door Reinard de vos, een elektronische walvisattractie en natuurlijk de zoo, toen een van de populairste dierentuinen van België.

Ontmoetingsplaats

De Abdij – met haar centrale ligging in de stad – was de belangrijkste ontmoetingsplaats voor de inwoners en gezinnen van Geraardsbergen. Het ‘toeristisch centrum’ zette Geraardsbergen tot ver buiten zijn grenzen op de kaart. Het park met zijn wonderboom, de restanten van de abdijkerk en het museum in het Abtenhuis lokten tijdens het toeristisch seizoen tevens duizenden bezoekers van over het hele land. De komst van De Gavers zorgde er mee voor dat de Abdij haar functie van ontmoetings- en ontspanningsplaats verloor.

Vandalisme

Van de hele uitstraling van het park blijft intussen niets meer over. De zoo verdween, net als het volkscafé en de attracties in het sprookjesbos. De vijver werd een poel en de verwildering van het park zette zich gestaag door. Het enige wat toenam was het vandalisme en de beschadiging van de monumenten. Het park oogt nu als een verlaten oord, de gloriedagen van toen zijn ver weg.

Het stadsbestuur plant maatregelen die het abdijpark moeten doen herleven. De herstelplannen voorzien in een grondige heraanleg van het park en houden rekening met het historische karakter van de site. Ze moeten van de abdij opnieuw een aantrekkelijke ontmoetingsplaats maken voor het grote publiek. Hoe vlugger, hoe beter.

Geraardsbergen heeft de ambitie om in de toekomst een energieneutrale stad te worden. Een stad waar alle nodige energie binnen de eigen grenzen zal worden opgewekt én uit hernieuwbare energiebronnen zal komen. Met energiecafés wil de stad haar energieke ambitie met de bevolking bespreken.

Deze ambitie tracht de stad waar te maken via het project ‘Geraardsbergen energieneutraal’, een participatietraject in samenwerking met Oost-Vlaanderen Energielandschap. Binnenkort worden voor de inwoners van Geraardsbergen energiecafés georganiseerd. In een cafésfeer wil men in dialoog gaan en ideeën uitwisselen over hernieuwbare energie en het energieverbruik in Geraardsbergen. Voor de gespreksleiders aan tafel kan de stad rekenen op enkele enthousiaste inwoners, dit zijn de energie-ambassadeurs geworden.

 

Ondertussen heeft de stad reeds 2 energiecafés achter de rug, een café specifiek voor de ambtenaren van de stad en het OCMW, en een café specifiek voor de gemeenteraadsleden. Beide cafés waren een groot succes. De hele avond werd uitvoerig gesproken over alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie, het oprichten van energiecoöperaties, hoe we minder kunnen verbruiken, enz.

 

Energiecafés

En nu wordt het woord gegeven aan de inwoners. Volgende energiecafés vinden de komende maanden nog plaats: maandag 2 februari 2015 in Smeerebbe-Vloerzegem/Ophasselt, zaal De Garve. Woensdag 18 februari 2015 in Overboelare/Zarlardinge/Goeferdinge: parochiale zaal Goeferdinge. Dinsdag 3 maart 2015: Schendelbeke/Idegem, buurthuis Schendelbeke

En donderdag 19 maart 2015: Geraardsbergen/Nederboelare/Onkerzele, parketzaal JC De Spiraal. De energiecafés vinden telkens plaats om 19.30 uur.

De Boelaremeersen tussen de Baronie en De Gavers vormen een fraai stukje natuurgebied, waar helpende handen altijd welkom zijn.

GERAARDSBERGEN – Op Zaterdag 21 februari organiseert natuurpunt boven-dender een werkvoormiddag in één van zijn reservaten.  In een natuurreservaat is altijd wel een werkje op te knappen: afsluitingen herstellen of afbreken, hakhoutbeheer, bomen en struiken planten, onderhoud van de wandelpaden, enz. 

Wie mee de handen uit de mouwen wil steken kan zich melden bij Carlos D’Haeseleer op 054-41 87 09 of carlos.dhaeseleer@gmail.com. Drank en een versnapering worden voorzien.

Sinds 2000 werkt Natuurpunt aan de uitbouw van een reservaat in de Dendervallei net ten noorden van Geraardsbergen: de Boelaremeersen.  Het gaat om het gebied gelegen tussen de Baronie van Boelare en het provinciaal domein De Gavers.

Intussen is natuurpunt ook gestart met een inzamelactie voor de financiering van de uitbreiding van het natuurreservaat Boelaremeersen. De actie loopt via de stichting Fibona, info op www.fibona.be.

Nieuwe percelen

Op opbrengst gaat naar de verdere uitbouw van het natuurreservaat Boelaremeersen, waar nieuwe percelen (10 hectaren) werden aangekocht. Natuurpunt beheert hier zowat veertig hectaren bos met open zones. De vereniging hoopt voldoende geld op te halen om 20% van het uitbreidingsproject mee te financieren.

Ook te noteren:  zaterdag 31 januari – Uilentocht in het Raspaillebos. 

Traditionele avondwandeling op zoek naar de bosuil. Als het weer meevalt, is een auditief spektakel gegarandeerd.

Aansluitend jenever, glühwein of warme choco. Er wordt verzameld aan De Helix in Grimminge, vertrek om 18 uur.

kostprijs: gratis voor leden van Natuurpunt, 1 euro pp. of 2 euro per gezin voor niet-leden.

Info www.natuurpunt-boven-dender.be