donderdag 6 augustus 2020

De gazet van hier!
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

In Denderleeuw zijn de carnavalgroepen alvast op het matje geroepen door burgemeester Jo Fonck. Er mag namelijk in de stoet niet meer met hen gelachen worden! Als dat niet meer mag, wat is dan nog het nut van een stoet, vragen wij ons af. 

Gaat men in Denderleeuw nu ook al de #MetToo op? Een mens mag op den duur met niets of niemand meer de spot drijven, want altijd is er wel eentje die zich geviseerd voelt. 

Kristof Slagmulder, gemeenteraadslid in Denderleeuw en Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang vat het op facebook samen als volgt: 

“Is spot niet de essentie van carnaval?  In Aalst doen ze niet anders. Ikzelf heb daar alleszins geen probleem mee. Van mij mag er met ‘de politiekers’ gelachen worden, inclusief mezelf. Misschien dat het schepencollege dan ook best wegblijft tijdens carnaval? Gaan ze nu ook carnaval al kapot maken?“

We zien het den Dozzje al doen, de carnavalgroepen op het matje roepen :))

NINOVE – Tijdens de Gemeenteraad van donderdag 24 oktober is Karolien DE ROOSE (N-VA) opgestapt. De vraag om de Gemeenteraad uit te stellen en de agenda zonder inhoud, zijn de druppel te veel voor N-VA Ninove.

De voorbije maanden werd de Gemeenteraad meerder keren geschorst na constructieve voorstellen van Karolien De Roose (N-VA) aan de meerderheid of de zogenaamde Kerstcoalitie. “Nadat de neuzen terug in de juiste richting zaten, werden de opbouwende voorstellen telkens weggestemd. Het is niet alleen duidelijk dat deze Kerstcoalitie nauwelijks samen hangt, maar ook dat ze niet open staat voor positieve voorstellen vanuit de oppositie (N-VA)”, klaagt De Roose.

Met de aanvraag voor onthardingssubsidies geeft het stadsbestuur Den Bleek het nekschot

GERAARDSBERGEN –  Marleen Francq en Geert Van Damme van het actiecomité ‘Den Dok Blijft’ zien in de aanvraag voor onthardingssubsidies van Den Bleek het definitieve nekschot voor het openluchtzwembad. “Opnieuw moeten communicatie en transparantie sneuvelen”, klagen de actievoerders.

Het actiecomité schonk (in afwezigheid van het schepencollege) een kostuumpje aan Manneken-Pis, maar deze folkloristische geste maakt de actiegroep niet milder. Integendeel, woordvoerders Geert Van Damme en Marleen Francq blijven op dezelfde Dok-nagel kloppen en schuwen de grote woorden niet. Het stadsbestuur is kop van jut, want volgens het actiecomité onbetrouwbaar. 

“Het stadsbestuur is de slechtste leerling van de klas. Via allerhande participatiebewegingen wordt de bevolking een rad voor ogen gedraaid. Het sluiten van den dok treft de Geraardsbergenaar in zijn hart. Het participatieplan rond Den Dok loopt ook allesbehalve transparant. De aanvraag voor onthardingssubsidies van Den Bleek werd stilgehouden, maar impliceert wel de afbraak van de volledige site”, waarschuwen Van Damme en Francq.

Participatie

Zij zien hun comité uitgroeien tot een burgerplatform en kondigen verdere acties aan. “Dat het stadsbestuur dergelijke aanvraag durft te doen op een moment dat men de bevolking poogt te paaien met participatie, tart alle verbeelding. Er zijn grenzen aan de leugens en de volksverlakkerij”, halen de twee scherp uit.

Startactiviteit met gastspreker Algemeen Directeur Jürgen Constandt van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds op dinsdag 22 oktober om 15 uur

Vlaams Belang Denderleeuw heeft beslist om een Seniorenforum op te starten. Het ‘Seniorenforum Denderleeuw’ zal op regelmatige basis activiteiten organiseren voor 55-plussers en het nuttige aan het aangename koppelen. Vlaams Belang wil alleszins dat er in Denderleeuw meer aandacht gaat naar onze senioren. Daarom lanceert het kersverse Seniorenforum meteen enkele voorstellen:

 

  • Denderleeuw moet over een volwaardig seniorenloket beschikken, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen.
  • Om de druk op de rusthuizen te verminderen, pleit Vlaams Belang voor een maximale ondersteuning voor de mantel- en thuiszorg.
  • Vlaams Belang eist dat de gemeenten het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunen.
  • Vlaams Belang wil dat de Buurtinformatienetwerken (BIN) extra aandacht besteden aan buurtbewoners van gevorderde leeftijd. Voorts moet de gemeente een premie voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning, zoals betere sloten of een alarmsysteem.
  • Om eenzaamheid bij senioren te bestrijden dient het OCMW alleenstaande 65-plussers op te bellen om te vragen hoe het gaat. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het computersysteem van Knokke-Heist, dat op basis van het gesprek van een telefoniste met een alleenstaande 65-plusser kan afleiden of er eenzaamheid en isolement dreigt. Voorts kunnen ook de postbodes worden ingeschakeld. Ze komen dagelijks bij de mensen thuis en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt. Ook kijkt de partij naar het voorbeeld van Brugge, waar een centraal meldpunt bestaat waar men kan melden dat een medeburger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft.
  • Elektrische fietsen worden steeds populairder. Deze fietsen houden ongetwijfeld ouderen langer mobiel. Elektrische fietsen laten een hogere snelheid toe terwijl het fietsen in groep sowieso wat extra vaardigheid vraagt. Het Vlaams Belang meent dat het gemeentebestuur in het dienstenpakket een opleiding elektrische fietsen moet opnemen. Opfrissingscursussen, die zeker moeten aangemoedigd worden voor senioren, vervolledigen dat pakket.
  • Senioren die niet meer zo mobiel zijn, mogen niet geïsoleerd raken in hun woning en moeten zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen.

 

Tijdens de startactiviteit op dinsdag 22 oktober om 15 uur in café Standaard zal een uiteenzetting gegeven worden door Jürgen Constandt (Algemeen Directeur) van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. 

Jürgen Constandt zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis.

Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking (eigen klemtonen). Hij zal de verschillende medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

De raakpunten tussen sociale zekerheid en de Vlaamse bevoegdheden zijn veel intenser dan deze met de andere federale materies, nl. justitie, defensie, buitenlandse zaken, …

Tenslotte zal hij ook de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierbij graag toelichten.

Nadien is er livemuziek met koffie en taart. Bij volgende activiteiten zal er telkens een spreker uitgenodigd worden – die het bijvoorbeeld zal hebben over erfenisrecht, veiligheid, enzoverder -, met nadien een ontspannende activiteit zoals een bingonamiddag, kaartspelen, een wandeltocht, een proeverij, …

De verantwoordelijke van het Seniorenforum is Jan Vanbegin. In september legde hij de eed af als gemeenteraadslid.

Contactgegevens: Jan Vanbegin, Gemeenteraadslid

Verantwoordelijke Seniorenforum

0474 05 97 50

 

NINOVE – Tot nu toe kon een ontevreden burger een klacht indienen over de werking van de provinciale diensten, maar de mogelijkheid tot het indienen van een suggestie om die dagelijkse werking te verbeteren, was niet voorzien. Op vraag van provincieraadslid Greet De Troyer komt daar nu verandering in.

Gewezen provincieraadsvoorzitter Greet De Troyer uit Ninove zit niet stil in de provincieraad Oost-Vlaanderen. Ook als raadslid blijft de SP.A-politica uit Aspelare zich hard inzetten voor de burgers van haar provincie. Om de mensen die een klacht indienen over de werking van de provinciale diensten nog beter te ondersteunen, diende De Troyer een voorstel in om bij de klacht ook de mogelijkheid te voorzien voor de indiener om een opbouwend voorstel te doen.

De provincieraad van Oost-Vlaanderen had oren naar het voorstel van Greet De Troyer en maakte er ook werk van. Voortaan kunnen burgers, die niet tevreden zijn over de werking van de provinciale administratie niet alleen een klacht indienen, maar ook een constructief voorstel doen om de dagelijkse werking te verbeteren.

“Het bewijst dat ook vanop de oppositiebanken ernstig werk kan worden geleverd in het belang van de Oost-Vlaming”, reageert Greet De Troyer opgetogen over de nieuwe regeling. 

Siegfried Theofiel Hortense Bracke, voormalig nieuwsanker van van wat toen nog BRT was, begon zijn politieke carrière bij de Socialistische partij, waar hij mee het programma schreef. 

Omdat enkele sossen hem beschuldigden van plagiaat (hij zou het eeuwige vlinderstrikje gecopieerd hebben van Elio Di Rupo) voelde hij zich zo gekrenkt in zijn eer dat hij uit wraak overstapte naar NV-A. 

Zoveel onrecht kan een mens maar moeilijk verteren, en daarom ontkende hij zelfs dat hij ooit lid was geweest van de partij ook al was hij, zo bleek nadien, 14 jaar lid van de Socialistische partij. Hij was zo kwaad dat hij in 2017 de Gentse sossen beschuldigde van “Graaicultuur”. Als rechtschapen man van het volk ontmaskerde hij Tom Balthazar als boosdoener in het Publipart dossier, hij moest zich laten vervangen als Gents schepen. De “Sherlock Holmes van de Wetstraat” werd hij toen ook weleens genoemd.

Zijn overstap naar NV-A legde hem aanvankelijk geen windeieren, hij schopte het in 2014 zelfs tot kamervoorzitter. Maar ook een kamervoorzitter heeft het niet gemakkelijk dezer dagen. Zo zag hij zijn wedde in 2017 zakken van 15.700 naar amper 11.000 euro per maand, hij verdiende daarmee amper 1 euro meer dan de eerste minister, een schande!

Omdat hij op het einde van de maand nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen, zag hij zich genoodzaakt enkele bijjobjes te zoeken. Zo ging hij in het geniep ’s nachts de gangen dweilen in de gebouwen van Telenet en UGent. 

Maar nog was zijn lijdensweg niet ten einde want zelfs zijn eigen partijgenoten gunden hem niets. Bij de lijstvorming in 2018 moest hij zelfs zijn plek als lijsttrekker zelfs afstaan aan Elke Sleurs. Zij gunde hem enkel de 27e plaats op de lijst, en dit na zo een staat van verdienste! 

Maar Siegfried raakte, ondanks alle tegenkanting, toch nog verkozen in de Gentse gemeenteraad, respect!

Bracke is ook een man die zegt waar het op staat! In “De Afspaak” deed hij onlangs enkele uitspraken waar veel politici een voorbeeld aan kunnen nemen.

”150 parlementairen is te veel. Als je jezelf ernstig neemt en vindt dat je slank en doelgericht moet besturen, dan moet je bij jezelf beginnen”. 

Dit zijn wijze woorden van een politiek genie.

Maar het ergste moest dan nog komen, bij de federale verkiezingen werd Bracke niet herkozen, lijststemmen deden hem de vlinderdas om. “Er zijn nu twee mensen wél verkozen, die minder voorkeurstemmen hadden dan ik”, verklaarde hij. Dit was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. 

Moegetergd en totaal ontredderd werpt hij nu de handdoek in de ring, het is allemaal wat te veel geweest voor de arme man. Zelfs voorzitter Bart De Wever duwt nu het mes nog wat dieper in de wonde door hem op sarcastische wijze te “bedanken” voor zijn “jarenlange inzet voor de partij”. Je zou je afvragen hoeveel een mens kan verdragen? Tot overmaat van ramp hebben ze ook zijn privé chauffeur afgepakt. 

Siegfried Brakce, die ooit verklaarde dat hij paus wilde worden en de Vlaamse Leeuw een “vod” noemde, krijgt het nu steeds moeilijker om zijn gas- en electriciteitsrekeningen tijdig te betalen. Hij moet het nu stellen met een pensioentje dat met zo’n 9.000 euro per maand maar net boven het minimum uitkomt. 

Gelukkig ontvangt hij nog een (weliswaar belachelijk lage) opstapvergoeding van 175.000 euro. Hij is ook nog maar 66 en moet dus normaal gezien nog een jaartje werken, maar we vergeven het hem graag.

We kunnen hem alvast de raad geven om steun te zoeken bij het OCMW, maar hij zou ook naar Unia kunnen stappen met zijn verhaal, want dit is mensonterend. 

Els Keytsman zal hem met plezier bijstaan in deze moeilijke periode.

Siegfried Bracke, een van de grootste politici die ons land ooit gekend heeft en die over 100 jaar nog vaak over de politieke toonbank zal rollen. Zijn tussenkomsten zullen ons nog lang bijblijven, en hij diende onder meer volgende wetsvoorstellen in: … Euh….

Beste Siegfried, probeer, ondanks alles, toch nog wat te genieten van uw welverdiend pensioen, en kijk elke dag in de spiegel en zeg vol trots: “Dit heb ik verdiend.”

Ps: deze tekst is sarcastisch

De facteurs hebben nogal hun werk in Aalst de laatste tijd. Na de haatbrieven is nu ook een postkaart toegekomen in de Irish Pub St. James Gate aan het station van Aalst. Daarin vraagt de schrijver aan de uitbaters om terug naar Ierland terug te keren, en dat ze eens te rade moeten gaan bij Vlaams Belang.

Vlaams Belang Aalst distantieert zich alvast van de racistische postkaart. Steve Herman en Els Van Puyvelde brachten de getroffen zaak een bezoekje om de uitbaters een hart onder de riem te steken. Ingrida Tankeliun en Edgar Tarlap baten de pub uit en bedienen hun klanten, hoe kan het ook anders, in het Engels. Ze zijn overigens niet van Ierse, maar van Litouwse afkomst. Volgens hen zou het wel eens een dronken klant kunnen geweest zijn die zij enkele dagen voordien de deur hadden gewezen. De kaart werd verstuurd vanuit Oostende.

Ondertussen stak er ook een deugddoende brief in de bus van de Ierse pub waarop te lezen stond “Welkom in Oilsjt! Edgar and Ingrida, keep up the good work!”

En zo denken wij er ook over.

Er speelt zich heel wat af in de Aalsterse kontreien, we hebben het al dikwijls geschreven. 

***

Gevechten en strijd op het hoogste niveau.

***

En wat blijkt nu, de Aalsterse lucht is de perfecte biotoop voor slechtvalken. 

***

Goede valken bestaan niet. 

***

Natuurpunt gaat ze allemaal ringen zodat iedereen zal kunnen zien welke valk, welke partij verdedigt. 

***

De uitslag van de verkiezingen weten we ondertussen al. 

***

Ze kunnen er daar in Brussel weer aan beginnen, tenminste als ze mogen…

***

Want hoe zit dat nu met die cumul?

*** 

En met het cordon?

***

Ondertussen zijn we benieuwd welke politieker zich op de foto laat zetten in het kader “Aalst ontknoopt”. 

***

Het project is een booby trap van Dylan Casaer, want er ontknoopt “zjust niet”, aldus de Aalstenaar in de straat. 

***

Dat Ilva de vuilzakken niet meer meeneemt als ze niet goed dicht zijn begint ook op te vallen. 

***

Toch misschien beter nog eens de bevolking inlichten en blijven inlichten want het zijn niet de slimsten die in de fout gaan.

***

Het ziet ernaar uit dat D’Haese als ex- liberaal nu tegen hen ten strijde trekt.

***

Of misschien eindelijk iemand die de puntjes op de i zet? 

***

Niet in orde is deuren toe. 

***

Al is het maar voor één Halaldag. 

***

Dat de deuren bijna toe zijn op Eendracht en Okapi is een ander probleem voor de politiek. 

***

Niemand die open staat voor de problemen van de clubs.

***

Of hebben die het ondertussen niet aan hun zelf te danken? 

***

Anders een hulplijn naar Orlans. 

*** 

En dan Aalst als niet echt een zorgstad. 

***

Amper 40 bewoners  hebben een zorg-parkeersticker waarmee ze aangeven dat zorgverleners gerust mogen parkeren voor hun oprit of garage. 

***

110 Aalsterse zorgverleners hebben een zorg-parkeerkaart, die aangeeft dat ze mogen parkeren voor zo’n oprit of garage met een sticker. 

***

Geen goeie cijfers dus. 

***

Maar ondertussen kunnen we enkele maanden genieten van een pikante tentoonstelling. 

***

In deze stad kan dat. 

***

Beter pikant dan aangebrande politiek. 

***

Lander weet ondertussen niet meer of hij voor of tegen een windmolen is…, 

***

Ne slag gekregen zeker?

Oilsjt boeven, we bedoelen “boven”, geen bandieten. 

***

Al klopt dat laatste ook een beetje, de zwerfvuilbandieten.

***

Het lijkt er meer en meer op dat er een bewuste campagne wordt gevoerd waarbij iedereen zijn/haar vuil achterlaat in de stad. 

***

En de stad kan daar weinig aan verhelpen. 

***

Ze willen wel, maar kunnen niet. 

***

Ze worden daar veel betaald, maar renderen niet 

allemaal. 

***

Wat wil je als je in een ivoren toren zit? 

***

Uyttersprot in haar AG toren op Schotte.  

***

Als we de  geruchten mogen geloven zou daar ook een pak geld door de “Schauvliege”

***

Of in het zwembadwater.

*** 

Vorige week kwam De Crem himself campagne voeren 

in de ajuinenstad. 

***

Als er nu één is die we hier kunnen missen als kiespijn is het toch wel de Crembo zeker? 

***

Uyttersprot liet nu ook weten dat ze voorstander is van meer blauw op straat, en vorig jaar weigerde ze een uitbreiding van het flikkenkorps te steunen. 

***

En op de dag van den Turk kreeg ze een moskee cadeau.

*** 

Nog twee weken en het wordt weer rustig. 

***

Dan kunnen ze weer besturen. 

***

Op Okapi besturen ze ook niet meer, het schip dobbert maar gaat niet vooruit.

***

Het bootje van Eendracht is ondertussen al gezakt naar vierde klasse, en blijkt dat het stadion er nog slechter aan toe is.   

***

Ook weinig geruchten op het stadhuis.

***

Zelf geen affaires, of zijn er ondertussen al wat inventiever geworden? 

***

Verdoodt heeft dan weer een affaire voor, want nu komt er plots wel een windmolen op Terjoden. 

***

Al een chance dat ze zich terugtrok voor de verkiezingen. 

***

Onze elektriciteit zullen we dan maar blijven kopen in het buitenland zeker? 

***

Wie dacht dat enkel moslims niet eten tijdens de ramadan heeft het mis voor.

***

Steve Herman (Vlaams Belang) heeft zelfs 3 dagen na elkaar niet gegeten! 

***

Hij loopt al een ganse week knorrig !

***

Donderdag ging hij naar de nieuwe binnenspeeltuin Pretland.

***

Maar hij had niet door dat ze daar Halal serveren.

***

Hij kon dat ook niet weten, want het stond er in ‘t Arabisch op.

***

Fatma Yildiz (Groen) vindt het een goede zaak, want mensen die anders hun geld in Brussel opdoen, doen dat nu in Aalst.

***

Zo krijg je alles verkocht natuurlijk…

***

Vrijdag ging hij op uitnodiging van la Fatma mee eten in 

De Brug.

***

Op haar kosten, om het goed te maken.

***

Steve had niet gezien dat dit georganiseerd was om kennis te maken met de ramadan.

***

Zaterdag is hij dan maar met Guy D’Haeseleer friet met stoverij gaan eten bij de Wilfriet.

***

Deze keer wel van ‘t paksken.

***

Toen hij terugkwam van toilet was Bolle Guy al met zijn vlees gaan lopen.

***

Voortaan wil hij enkel nog gaan eten met Michel Van Bremt 

of Els Van Puyvelde.

***

Wie de boter gegeten heeft, is Anneke Van de Steen (LijstA).

***

Naar aanleiding van de laffe moord in Antwerpen pleit ze in een open brief voor betere verlichting en meer camera’s.

***

Den Dozje was serieus in zijn wiek geschoten!

***

Onrespectvol zegt hij, zo kort na de feiten!

***

Ook JJ heeft zijn bedenkingen.

***

Maar hij wil daar niks over zeggen.

***

Zo krijg je alles verkocht natuurlijk…

Bij de eerstesteenlegging van de polyvalente zaal in Denderhoutem viel ons het volgende op: Schepenen Phaedra Van Keymolen en Bart Ottoy waren in de leen geweest bij het gemeentebestuur van Erpe-Mere om een mooie schepensjerp te lenen. 

Een bewijs van goede verstandhouding tussen de beide besturen of zou er in de verre toekomst toch een fusie in de maak zijn?  Nog opmerkelijk: schepen Volckaert is aan zijn tweede ambtstermijn toe maar moet blijkbaar nog leren hoe zo’n sjerp officieel moet gedragen worden.  De ene schouder is de andere niet…

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) en haar stadsbestuur hebben plannen. Ze willen fors inzetten op de versterking van de winkelbeleving in Ninove. De burgemeester verbergt haar grote ambitie niet: “Voor de winkelkern voorzien we een complete metamorfose”, kondigt ze aan. Een stad die bruist, voor minder gaat het nieuwe bestuur niet. Met Witte Donderdag wordt alvast een voorsmaakje geserveerd.

Tania De Jonge is haar optimisme niet kwijt, integendeel. Samen met haar schepencollege broedt ze op nieuwe initiatieven die haar stad een boost moeten geven. Op opgang van Ninove wordt verankerd in een nieuwe meerjarenplanning.

Burgemeester De Jonge: “De nieuwe meerjarenplanning die we momenteel aan het uitwerken zijn, heeft de ambitie om de winkelkern grondig aan te pakken. Zo wordt werk gemaakt van de doorsteek en de vernieuwing van de Beverstraat, Lavendelstraat en een deel van de Geraarsbergsestraat. Het is alvast één van de topprioriteiten van onze nieuwe bestuursploeg. We beseffen allemaal dat werken vaak ook hinder met zich meebrengen, maar wij zijn er ook van overtuigd dat men na de realisatie van dit mooie project, er de vruchten zal van plukken”.

Tania De Jonge is ervan overtuigd dat de lokale handelaars en ondernemers het kloppend hart zijn van de stad en op economisch vlak een belangrijke rol spelen. Deze sector extra ondersteunen is dan ook investeren in de toekomst, beseft de burgemeester. Ze hoopt dat de archeologische onderzoeken de projecten niet al teveel vertraging opleveren.  “Met alle respect voor ons archeologisch erfgoed en het mooie resultaat van de opgravingen, de ongewilde lange wachttijden om mooie economische projecten te realiseren, is er soms teveel aan. We blijven alvast met deze ploeg optimistisch, en kijken uit naar de toekomst”, geeft de burgemeester mee.

Witte Donderdag: ode aan traditie

Ook Witte Donderdag ligt haar na aan het hart. “Omdat tradities nu eenmaal in ere moeten gehouden worden”, onderstreept de burgemeester en ze legt uit waarom: “Witte donderdag is een begrip voor iedereen die de winkelkern van Ninove een warm hart toedraagt. Ook al kende deze topdag voor de middenstand de voorbije jaren een kleine terugval, deze activiteit  is en blijft een vaste waarde voor onze de stad”.

Voor de komende editie werd alvast een stevig tandje bijgestoken. Ninove mag zich opmaken voor een geweldige Witte Donderdag, kondigt burgemeester Tania De Jonge aan. “Samen met de Middenstandsraad en VHN heeft bevoegd schepen Michel Casteur werk gemaakt van een boeiend en uitgebreid programma, op maat gesneden van het hele gezin. Demonstraties, animaties, springkasten, autoshow, muziek, avondschopping… het staat allemaal op het programma. “We verwachten iedereen in Ninove voor Witte Donderdag”, kijkt de burgemeester enthousiast uit naar 18 april.  

Deze partij kende ooit betere tijden. Vroeger in de tijd van Mr. Pastoor en De Schoolmeester was het toch meestal een katholiek die ook Burgemeester was. 

Na WO II hadden we nog Jozef Borreman, Marcel De Bisschop, Raymond Uyttersprot en  Maurice De Kerpel. 

Marcel De Bisschop: de Burgemeester die lak had aan formele plichtplegingen en rasecht carnavalist. 
Raymond Uyttersprot zal de Burgemeester blijven met de eeuwige glimlach. De Burgemeester van Moorsel die er in 1965 Burgemeester werd. Een coalitie met de socialisten om bij de daarop volgende verkiezingen met zijn partij de volstrekte meerderheid te halen (8 op 13!). Een uitslag waar de huidige CD&V enkel nog kan van dromen. 

Een partij die ook zware klappen kreeg.  Robert De Pauw, die op vrij jonge leeftijd zwaar ziek werd. De getalenteerde Christiaan Willems werd slechts 53. Op 57-jarige leeftijd overleed Etienne Bogaert aan hartfalen. Op 62-jarige leeftijd verloor de partij hun sociaal bewogen man met een hart van koekenbrood Remi Van Vaerenbergh. De offergang van zijn uitvaart duurde meer dan 20 minuten en dit met 2 priesters.  

Dit amper 13 maanden na het grootste verlies dat Aalst ooit overkwam. Verlies van de man die, indien hij ons niet op 51 jarige leeftijd zou verlaten hebben, er voor gezorgd had dat we een totaal ander Aalst zouden gehad hebben en waar gans Aalst achter stond: Raymond Uyttersprot.

Als Aalst ooit één dag stil stond was het op 28 maart 1987. Van de Grote Markt tot de Sint-Martinuskerk één grote mensenmassa trotseerde de slagregen en deelde in het verdriet van zijn echtgenote en enige dochter. Een paar duizend mensen stonden meer dan anderhalf uur lang aan te schuiven om een laatste groet te kunnen brengen. Meer dan 100 rouwkransen verraadden dat hij thuis was in alle midddens. Ook de carnavalwereld ontbrak niet.  De uitvaart in de Sint-Martinuskerk in Aalst begon om 11 uur en duurde tot 13 uur. Nadien verzamelden de mensen zich aan de Koebrug in Moorsel. Een beklemmende stilte begeleidde hem op zijn laatste tocht naar de Sint-Martinuskerk van zijn geliefkoosd geboortedorp Moorsel.

Niet alleen het noodlot, maar ook de democraten zelf zorgden voor de afbouw van hun  partij. 

André Emiel Bogaert met zijn Vrije Democraten (VD) haalde zelfs van bij het opstarten een stemmenscore van 10%. Luc Willems stapte op als fractieleider en begon met NCD. 

Ilse Uyttersprot, “dochter van“ en actief in één van de belangengroepen (UNIZO) van die partij, werd aangetrokken om het zinkend schip boven water te houden. Ilse heeft het zeer moeilijk gehad. Zij moest niet alleen de immens populaire Anny De Maght opvolgen, maar kwam meermaals in het oog van de storm terecht.  Onder meer door de niet te verklaren communicatie van de niet verkozen “dwarsligger” die zichzelf tot schepen bombardeerde en die de democratie in zijn partij pletwalste. 

Laatstgenoemde schreef de zwartste bladzijden van de Aalsterse CD&V. Zijn gedrag en uitspraken kostten Ilse zelfs haar Burgemeestersjerp na de 6 jaren van “riezje en krakiel “. 

De democraten hebben veel te danken aan de vorige afdelingsvoorzitter. Marc Gielens heeft hard moeten knokken om de democratie in zijn partij, die een mooie toekomst wacht, te herstellen. De eigengerijde Ilse kan als buitenbeentje in haar partij met haar vierde plaats de partij alsnog een enorme boost geven als zij verkozen wordt op 26 mei.

Maar binnen de partij  is het vooral uitkijken naar Katrien Beulens; hardwerkende moeder van 3 kinderen en bekwame Advocate. 

Een  Schepen met een hart voor mensen die in eer en geweten de juiste beslissingen in zware dossiers kan nemen.  Zij  verdubbelde haar aantal stemmen! Met Katrien ziet de toekomst er goed uit voor de CD&V in Aalst.  

In onze vorige editie hadden we het over de 2 grote winnaars van de voorbije verkiezingen NVA en het Vlaams Belang. In deze editie komt de VLD aan bod. Enerzijds verliezers van de voorbije verkiezingen maar anderzijds winnaars want ondanks het zware verlies van 17,3% naar 10,4% maken zij toch weer deel uit van de bestuursmeerderheid, met dank aan JJ De Gucht en gewezen ex-Korpschef van de Lokale Politie Carlos Troch, die voor de partij onderhandelden.
De Liberale Partij in onze regio heeft veel te danken aan “Mijnheer Louis” (D’Haeseleer) die niet alleen Burgemeester geweest is van de Stad Aalst maar een paar jaar zelfs Staatssecretaris voor Openbaar Ambt (Regering Tindemans I). Wijlen Mijnheer Louis was één en al sociaal dienstbetoon. Diegenen die van hem werk gekregen hebben zijn in onze regio niet te tellen. 

Louis zorgde voor de fundamenten waar huidig Ere-Burgemeester Anny De Maght- Aelbrecht verder op bouwde. 

Zij maakte van de blauwe partij De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, waar niemand omheen kon. Dat Aalst toen stil stond is onwaar. Aalstenaars staan nooit stil. 

Als Burgemeester van Aalst van 1989 tot 2006 investeerde Anny De Maght veel kapitaal in de grondvesten van onze stad. Men legde nieuwe rioleringen aan. Collectoren begonnen met het zuiveren van het afvalwater zodat er terug leven in (en rond !) de Dender kwam.

Zonder deze investeringen, die weliswaar niet zichtbaar zijn, zou er van de hedendaagse pleinen met fontein geen sprake geweest zijn. Toch investeerde deze Burgemeester veel meer in mensen dan in stenen. Op sociaal vlak heeft deze Burgemeester samen met de socialisten veel verwezenlijkt. De tijd van het sociaalliberalisme met wijlen Edgard, Gracienne Van Nieuwenborgh, Patrick De Smedt en Dirk De Meerleer om er maar een paar op te noemen. 

Burgemeester Anny De Maght hielp iedereen zoals zij het had gezien niet alleen van haar voorganger maar ook van haar eigen vader die als poelier meer dan eens “een kiek“ zomaar wegschonk aan mensen die het tijdens hun jeugd  niet breed hadden en het nu nog kunnen navertellen. 

Dat zij haar eigen sociaalliberale koers reed werd haar niet steeds in dank afgenomen door haar eigen partijgenoten maar de “Iron Lady” die nooit van staal of beton geweest is, was steeds een warm en sociaal mens. Zij heeft  haar massa voorkeurstemmen die zij behaalde nooit misbruikt. Het gaf haar wel macht zodat zij er zelfs in geslaagd is, en dit tegen iedereen in, de carnavalisten een dak boven hun hoofd te geven.

Een unicum in Vlaanderen. De carnavalisten durven soms wel eens vergeten dat de werkhallen er dank zij haar staan.

Ook  haar partijgenote Anne-Marie Verdoodt heeft vele mensen werk verschaft. 

De vier verkozenen van de VLD, Jean Jacques De Gucht, Vera Van Der Borght, Martine De Maght en vooral Bart Van Den Neste, die als enige zijn stemmenscore kon verbeteren, zullen alle hulp kunnen gebruiken om hun partij weer naar een hoger niveau te tillen. 

Eerstgenoemde  zetelt als enige voor de VLD in het College van Burgemeester en Schepenen. Een massa bevoegdheden, en niet van de minste, zoals Openbare Werken en Mobiliteit.

Maar wie van de VLD maakt van deze partij terug de partij 

die de nog steeds sterk politiek geëngageerde leading lady 

van Aalst er ooit van maakte?  Haar politieke medestanders plaatsten haar aan de zijlijn. 

Van de Aalstenaars kreeg zij, als waardering voor haar werk, 

in 2006 nog steeds de meeste voorkeurstemmen.

Zouden de traditionele partijen niet eerst even orde op zaken zetten in hun eigen partij vooraleer ze kritiek uiten op de rechtse partijen? Zijn er zoveel domme mensen in Aalst dat N-VA en het VB samen een ruime meerderheid hadden? 

Neen. De geloofwaardigheid van die traditionele partijen is ver te zoeken. Die wereldvreemde politici hebben alle voeling met de kiezer verloren. We gingen langs op de nieuwjaarsreceptie “Gezellig met Caroline Verdoodt“ (N-VA ) en de receptie van het Vlaams Belang, waar Steve Herman Filip Dewinter en Dries Van Langenhove ontving.

Het waren allebei gezellige recepties, zowel in zaal “Trejen“ waar Schepen Caroline Verdoodt alle Terjodenaren uitnodigde en waar ook Burgemeester D’Haese “een woordeken kwam placeren“. 

Iedereen genoot van zijn toespraak en toch kon onze Burgemeester het niet onder stoelen of banken steken dat hij binnen een paar maand voor een heel moeilijke keuze zal staan. De Aalstenaars gunnen het hem. De score die hij telkens weer, of het nu vanop de eerste plaats of als lijstduwer was, samen met een niet onbelangrijk team op het bord plaatste is als fenomenaal te omschrijven. 

Maar ook de tweede grootste partij, het Vlaams Belang, scoorde met dezelfde thema’s: immigratie en veiligheid. 

In een volle Sint- Annazaal kwamen niet minder dan 400 sympathisanten van het Vlaams Belang samen om mekaar een gezellig jaar toe te wensen. 

In onze regio koos men voor rechts. In sommige gemeenten respecteerde men de keuze van de kiezer. In andere gemeenten niet. Mei 1968 was een mijlpaal, zal ook mei 2019 geschiedenis schrijven?

Wie scoort het best, Rechts of Uiterst rechts? 

Wat de Burgemeester zal doen is nog niet zeker. Het is aan hem om een keuze te maken. Blijft hij Burgemeester of wordt hij Minister? Beide zijn hem gegund.

Aalst kan na zoveel jaren best wel eens een Minister gebruiken, en dan nog liefst op Justitie, om onder andere de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen. Aalst moet Aalst blijven, geen verBrusseling!

Maar zal hij in Brussel over een even goede ploeg als in Aalst kunnen beschikken? 

Geen enkele lijsttrekker in Aalst beschikt immers over zo een goed team als hij. 

Met Karim, de architect. Utopia geen utopie maar werkelijkheid.  Binnen één en dezelfde bestuursperiode, een unicum. 

Met Sarah, streng en rechtlijnig. Niet alleen van look, maar ook van inborst.

Met Caroline, haar familie, haar vroegere werkgever Notaris Caudron en een joviale Johan Verdoodt zaliger. 

Maar ook met “Mamma” Mia! Het lijkt simpel maar “Burgerlijke Stand“ is niet simpel. Een geboorte, een huwelijk en… een overlijden. Gebeurtenissen die aan een mens zijn ribben blijven plakken. En dan is er Mia, de menselijkheid in hoogsteigen persoon.

Deze mensen zal Christophe D’Haese missen als ook hij zou vertrekken. Als Aalstenaar zal hij in Brussel niet de wereld redden, maar wel velen kunnen verbazen.

Christophe D’Haese is een volbloed Aalstenaar, iemand die geen blad voor zijn mond neemt. Iemand die het al “Knipogend“ kan zeggen maar het zo kan verwoorden dat iedereen hem begrijpt. Niemand zal hem een verwijt maken indien hij Minister wordt. Aalst vergeet hij nooit. 

De Eenheidspolitie doet wat zij kan en zelfs meer, maar Justitie loopt achter. De doorsneeburger heeft het gevoel dat criminelen ongestraft blijven. Als daar zijn toekomst ligt, gunnen we hem dit graag.

De toestroom van vreemde criminelen moet in onze regio stoppen.

 

Onze regio zal massaal voor hem en dus voor N-VA stemmen in mei, maar zal ook massaal stemmen voor het Vlaams Belang. 

Of er nog een discussie moet komen wat betreft het al of niet afschaffen van het cordon zal van de kiezers afhangen, maar dan zal het Vlaams Belang wel klaar moeten zijn. We zijn Guy Claus dankbaar voor zijn uitspraak toen hij zijn eed moest afleggen als gemeenteraadslid en maken daar graag vermelding van in onze Knipoogjes, maar een eedaflegging is geen carnavalsraadszitting. Of het Vlaams Belang mee zal besturen zal dus niet alleen van het cordon afhangen, maar ook van hun eigen gedrag en uitspraken.

Aan kiezers zal het de beide partijen in geen enkel geval ontbreken. Zowel N-VA als Vlaams Belang zijn in onze regio nu al zegezeker. Met dank aan de partijen die immigratie en veiligheid al die jaren genegeerd hebben.

Als er iemand is die de mensen wil verbinden, is het Schepen Caroline Verdoodt. 

De Schepen van “Trejen” nodigt alle Terjodenaren uit op de nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op 20 januari in zaal Trejen van 11u30 tot 13 uur.

Onder het motto “Gezellig met Caroline Verdoodt“ zal de Schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning er haar nieuwjaarsbrief voordragen. Ook Burgemeester Christophe D’haese zal er ongetwijfeld een woordeken komen placeren.

Alles wordt gratis aangeboden door de Vlaamse Kring en de muzikale omlijsting gebeurt door de Harmonie De Terjodenaren. 

De “Schepen van Verbinding” doet zelfs een oproep en verwacht er een delegatie van alle verenigingen van Terjoden. Met “De Keirk“ als epicentrum van Terjoden slaagde Caroline er in om het leven onder de spreekwoordelijke kerktoren nieuw leven in te blazen. En dat is waar iedereen nood aan heeft, een bruisende en veilige leefomgeving in de eigen buurt. 

De kerk van Terjoden werd in 2018 “De Keirk“, met een paar niet onopgemerkte evenementen zoals onder meer de voorstelling van de 13 geboden. Ook “Trejen op Wieltjes” zag opnieuw het levenslicht. 

De toekomst ziet er alleszins rooskleurig uit, niet alleen voor Caroline en haar partij, maar voor gans Terjoden, dat voor haar tijd toch altijd een beetje anti-Aalst was.   

Anekdotisch, kritisch en scherp voor coalitiepartner

Lede – Freddy Beirens neemt niet deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zijn mandaat stopt dus eind dit jaar. Dan verlaat hij de gemeenteraad en de Leedse politiek. Meer dan 50 jaren was Freddy sociaal en politiek geëngageerd.

In zijn geboortedorp Erpe startte hij in de jeugdraad als jonge liberaal en was hij actief in Dido. Na zijn huwelijk kwam hij in Lede terecht. Hij zette zich in voor Liberaal jongerenwerk en werd lid van het partijbestuur. Hij zetelde meerdere legislaturen in de gemeente- en ocmw-raad. Remi Boterberg overtuigde hem  in zijn voetsporen te treden om Papegem op gemeentelijk vlak verder te vertegenwoordigen. Burgemeester Grepdon verzekerde hem zijn steun door de Papegemmenaars in Papegem een stemlokaal te geven alsook alle andere faciliteiten van een deelgemeente. Al is Papegem geen deelgemeente, Freddy sprak altijd van “de faciliteitengemeente Papegem”. Anekdotisch waren zijn tussenkomsten over Papegem tijdens de gemeenteraden maar hij bleef kritisch en vooral pluralistisch. “De Lijn” maakte kennis met hem in de verkeerscommissie toen ze, zonder resultaat, de lijnbus naar en van Aalst via Papegem wou schrappen. Na jaren van politieke onwil, slaagde de Papegemse jeugd er toch in om Freddy’s eerder geformuleerde plannen voor een speelplein te realiseren; met een sociaal en speels ontmoetingspunt als gevolg. Freddy overtuigde de ingenieur, verantwoordelijk voor de gewestwegen; en het kruispunt met de Grotesteenweg en de Papegemstraat werd een stuk veiliger met een verkeerseiland. Een fietspad dat de Benedenstraat met de Grotesteenweg verbindt, bezorgt jonge atleten een veilige weg naar Vlierzele Sportief. Als pluralist pleitte Freddy met succes ervoor om gemeentelijke lokalen ook voor burgerlijke uitvaarten open te stellen.  Anderzijds was hij pleitbezorger van een kerkenplan met een brede inbreng, zoals de Vlaamse overheid trouwens voorschreef. Hiermee haalde hij nogal wat ongenoegen bij de coalitiepartner  op zijn hals. Toen hij eerder in een open brief zijn ontevredenheid uitte, hoe de burgemeester op eigen houtje en zonder debat, besliste een fortuin aan financiële middelen door een belastingvermindering niet aan de burger terug te geven, was de vriendschap al op een lager pitje. De maat was vol toen CD&V tweemaal op rij een wisselmeerderheid zocht met het Vlaams Belang om een eenzijdig kerkenplan en een motie voor statiegeld op blikjes te laten goedkeuren.

Als voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke orde bleef het algemeen belang prioritair. Zonder de particuliere rechten te minimaliseren werd bijna altijd, na uitvoerig overleg met de raadsleden, een eenstemmig advies naar het schepencollege geformuleerd. De leegstandbelasting zonder sensibilisering, noch flankerende motivatie van de eigenaars, vond hij maar niks. Zijn idee tot herziening van de oude en voorbijgestreefde rooilijnen, kreeg vorm in het GIS-project dat door de intercommunale SOLvA als pilootproject voor andere gemeenten wordt uitgewerkt. De automatisering zal zowel de administratie als de particulier heel wat meer zekerheid geven. Ook mobiliteit kan er wel bij varen. Recent gaf Freddy, na een voorzet vanuit de oppositie, een start aan het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het verwerven van “La Ledoise” blijft hopelijk geen droom.

Freddy is een intercommunalist. Hij vind het jammer dat gemeentelijke mandatarissen zich zo weinig verzetten tegen de aantasting door Vlaanderen van de gemeentelijke autonomie. Hij is ervan overtuigd dat goed werkende intergemeentelijke organisaties, inhoudelijke, personele en financiële voordelen inhouden. Als vertegenwoordiger van Lede liet hij zich bij SolvA opmerken door een pleidooi voor duurzaam ondernemen. Statuten werden in die zin aangepast en  de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij dertien gemeenten, ook Lede, een klimaatplan en acties uitwerken is een feit. Vanuit SolvA nam hij de idee voor een totale aanpak naar verkeersveilige schoolomgevingen mee naar de gemeentelijke verkeerscommissie. Freddy betreurt dat, in tegensteling tot andere projecten, de eerste fietsstraat in Lede, de Papegemse Benedenstraat, blijkbaar geen officiële opening waard is. Ook dat de wandelbruggen over de Wellebeek, ondanks provinciale financiële steun, nog niet gerealiseerd werden, is jammer maar toch iets om nog naar uit te kijken.

Afscheid nemen, niet altijd gemakkelijk. Herinneringen koesteren en zoals bij het lezen van een boek, een blad omdraaien om te weten te komen waar de auteur je heen brengt. Spannend. Zo is ook het leven, besluit Freddy. Het leven van morgen start vandaag.

Wie naar Aalst moet staat weer uren stil in de dagdagelijkse file, het was de voorbije 6 jaar niet anders. De bevoegde Schepen van Mobiliteit had 2 pasklare oplossingen: er een belachelijk liedje “Aalst ontknoopt“ over laten componeren en het plaatsen van een versleten autowrak op Het Werfplein. 

In de immer rustige Mimosastraat van deelgemeente Gijzegem, waar er zelfs van enig autoverkeer geen sprake is, laat staan sluipverkeer, lossen de bevoegde stadsdiensten het nog origineler op. De bevoegde Schepen van Openbare Werken liet er de rijweg verbreden tot 5 meter zodat tweerichtingsverkeer vanaf de Mimosastraat tot de Dendermondsesteenweg mogelijk werd. De voetpaden langs beide zijden van de rijweg zijn 2 meter breed en werden uitgevoerd in dolomiet.

Ter hoogte van het kruispunt Mimosastraat – Kruisstraat werd een parking voorzien voor de bewoners, de parkeerplaatsen moesten uitgevoerd worden met betonstraatstenen die een andere kleur hadden dan die van de rijweg. (bestek 52/03 ten bedrage van 497.790,37 euro.)

Voor alle duidelijkheid: bijna VIJFHONDERDDUIZEND euro, een peulschil voor sommige graaipolitici maar niet voor Jan met de Pet. De aannemer verbreedde de weg tot 5 meter, maar de stadsdiensten sloten de rijweg terug af door er een 6-tal “amsterdammerkes” te plaatsen. Daarna liet men een privéfirma nog eens 3 extra paaltjes plaatsen. Ook naar de te aanleggen parking (hetzelfde bestek en uitgaven van Openbare Werken) is het zoeken. De stenen voor de parking werden er volgens omwonenden geleverd en “verdwenen“ er ook. De Mimosastraat werd afgesloten door de stadsdiensten omdat het een sluipweg zou zijn. Een sluipweg, waar je van de Dendermondsesteenweg kan afgeraken en er 200 meter verder terug op komt.

Openbare Werken omschrijft deze werken als volgt “het groene beeld van de Kruisstraat versterken”.

Deze “parking” omschrijven de bewoners als het containerpark van Gijzegem, een vuile zone in een prachtige omgeving.

Marcel Ottoy, gewezen zaakvoerder en eigenaar van het gelijknamige natuursteenbedrijf is de houding van de Stad kotsbeu.

33 jaar miserie 

De ellende begon op 3 oktober 1985 toen Marcel Ottoy in herberg “De Uil“ te Gijzegem een woonhuis met bijhorigheden op en met grond gelegen te Gijzegem aankocht. Palende aan de Dijkweg, de Kruisstraat en aan een nieuwe weg (de latere Mimosastraat). Deze akte werd door de bewaarder overgeschreven te Dendermonde op 22/10/1985 (B 5784).

De gemeenteraad van de Stad Aalst had echter in de zitting van 25/10/1983 beslist over te gaan tot de aankoop van een perceel grond gekadastreerd sectie B nr 65/A met een oppervlakte van 8 aren 80 ca, deel uitmakende van de eigendom die de heer Ottoy aankocht. Deze akte werd overgeschreven te Dendermonde op 28/10/1985 (B 579), dus 6 dagen na de akte van Marcel Ottoy. 

En dit is nog steeds niet rechtgezet. Al 33 jaar schrijft Marcel hierover brieven en mails. Heeft de overheid niet de plicht om aan zorgvuldig bestuur te doen?  Zijn ze niet verplicht om zich te houden aan de nodige procedures en om inspraak te organiseren voor de burgers? De overheid moet beseffen dat wanneer één of meerdere burgers getroffen worden in een bepaalde beslissing, ze deze burgers moet horen en moet openstaan voor overleg. Marcel wenst te benadrukken dat het Agentschap Wegen en Verkeer geen fout treft en zeer correct was in hun antwoord. In het contactcenter van de Stad Aalst blijven ze steeds vriendelijk, maar hij heeft tot nogtoe niemand van de betrokken diensten aan de lijn kunnen krijgen. “Wil men niet of durft men niet”, vraagt hij zich af.

In de Mimosastraat moeten de diensten van ILvA nu 400 meter achteruitrijden om het huisvuil op te halen, telkens weer een Huzarenstukje. Een kabinetsmedewerker van Minister Bourgeois stuurde een schrijven van Marcel door naar Minister Homans, maar hierop kreeg hij ook al geen antwoord. Minister van Verkeer Ben Weyts deed wel wat hij moest doen, hij stuurde de klacht terug naar de bevoegde dienst van de Stad Aalst. Marcel ontving daarop een kort berichtje van de bevoegde Schepen: “Beste, wordt besproken, Gr.“.  

Een parking voor omwonenden op grond van de Stad Aalst, of is het op een perceel dat Marcel aankocht via openbare verkoop? Een parking betaald met belastinggeld, budget bijna 500.000€,  en er zelfs niet ligt, Aalst vergeet je nooit !

Aktueel sprak met Voorzitter Guido Biebaut

Waarom koos u  voor een exclusief vraaggesprek met onze redactie?

Onze ganse groep koos unaniem voor het regionaal advertentieblad omwille van de grote oplage en het feit dat er van censuur geen sprake is.

Waarom begon u zo laat  met uw lijst ? 

Toen ik  eind 2005 begon met PLUS had ik op 2 weken reeds mensen teveel op de lijst. Daarenboven is er iemand in Aalst al bijna 6 jaar bezig met de campagne in tegenstelling tot vele politici die 5,5 jaar hard werken voor de bevolking en vervolgens 6 maand campagne voeren.

Wanneer dacht u aan een lokale lijst ? 

Wij waren van plan om terug met PLUS als politieke partij op te komen. De grote affiches, stickers,vlaggen, ballonen en ander promomateriaal lagen reeds klaar . Maar aangezien vele  van mijn medewerk(st)ers ook  deel uitmaken van de VZW PLUS kozen wij voor naamsverandering. De VZW PLUS is niet verbonden met de politieke partij of omgekeerd. Ik kwam dus voor het eerst met een lokale lijst op in 2005 dus voor alle duidelijkheid naamsverandering.

U krijgt dus nog een volledige lijst samen op een relatief korte periode ?

Ik twijfel daar niet aan. Mijn medewerk(st)ers krijgen regelmatig een pluim en dit op een gepaste manier. Ze kunnen steeds op mij rekenen. Het enige wat ik hen vraag is een beetje hulp wanneer ik één of ander event voor een goed doel organiseer. Nu vroeg ik hen ook of ze zich politiek wilden engageren voor een politiek neutrale partij. Ik verstuurde een aantal mails en kreeg onmiddellijk van een pak medewerk(st)ers de verzekering dat zij zich engageerden.

Dus Guido op nr 1?

Neen, deze plaats werd door alle leden unaniem goedgekeurd in het voordeel van de zeer aanspreekbare en dynamische Bart De Craemer, die oa les geeft in het Aalsters zwembad. Ik ga de lijst duwen. Het is een lijst met relatief jonge mensen en dat vind ik fijn dat ook de jongere generatie zich wil engageren.

Kan U nog namen vrijgeven? 

Geen probleem.  Lijsttrekker en lijstduwer kent u. Verder zijn er Isabelle Ruyssinck (leerkracht), Jean Peirlinck (gewezen stadsmedewerker).  Thierry Verhoeven (autohandelaar), Greta Laurent (gewezen secretaresse van de Burgemeester van Brussel) Lucas Berlengee (opvoeder) en ondernemer S. Van Camp (Steigerhout VCS Bosveld)

De rest van de lijst geven we vrij eind mei.

Praat u ook met andere partijen ? 

Indien andere partijen met ons willen samenwerken kan dat. Wij sluiten niemand uit.

Luc Chevalier, Pascal Carael en Christne De Glas versterken de Open VLD lijst in Ninove.

NINOVE – Het was nu of nooit, dacht Pascal Carael allicht, toen hij op zijn 54ste uitzicht kreeg op een politiek mandaat. Maar zover is het nog niet, daarvoor zijn eerst verkiezingen nodig, een handschoen die Pascal Carael met zwier opneemt. Hij gaat op lijst van Open VLD staan, en hoopt vanuit de politiek onder meer het carnaval in Ninove, de middenstand- en de jeugdwerking in zijn stad te kunnen ondersteunen en vooruit helpen.

Open VLD trommelde de pers bijeen voor de voorstelling van drie nieuwe kandidaten waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De nieuwkomers op de lijst van Open VLD Ninove zijn Pascal Carael, Luc Chevalier en Christine De Glas (52), beroepshalve een gedreven communicatie en marketing manager. Luc Chevalier is 57 en al vele jaren geëngageerd in het verenigingsleven, onder meer als bestuurslid van de Sportraad.

Pascal Carael is wellicht de bekendste naam. Deze bezige bij drukt al jarenlang zijn stempel op het verenigingsleven in zijn stad en is samen met zijn broers zaakvoerder van Opel garage Central. Als voorzitter van de Karnavalraad zette hij Carnaval Nienof prominent op de kaart en ook als voorzitter van de vzw Handelswijk Rechteroever Ninove, van de vereniging van garagisten ADNO en van WC Denderclub, die elk jaar tekent voor de organisatie van de Grote Prijs Beeckman-De Caluwé, verzette hij bakens. Ook de Middenstandsraad ligt hem als lid na aan het hart en behoort tot zijn favoriete werkterreinen.

Karnavalraad

Dat hij nu kiest voor de politiek doet niets af aan zijn engagement voor het verenigingsleven. Integendeel, Pascal Carael wil zich op diverse terreinen blijven inzetten voor de dingen waarvan hij al zo lang een voortrekker is.  Mocht hij na de verkiezingen een mandaat mogen opnemen, dan moet hij wel aftreden als voorzitter van de Karnavalraad. Carael ziet er geen graten in, hij zal in dat geval het carnaval in Ninove vanuit de politiek en als lid zo goed als mogelijk blijven ondersteunen en verder uitwerken. Zijn voorzittersstoel zal hij dan graag overdragen aan een gedreven opvolger. Nieuw bloed schept nieuwe mogelijkheden.

Broers

Er doemt wel een mogelijk obstakel op. Of hij effectief zal kunnen zetelen in de gemeenteraad hangt uiteraard af van de kiezer, maar daarnaast ook nog van een ander gegeven: zijn broer Patrick Carael neemt als kandidaat op de lijst Samen ook deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, mochten beide broers verkozen raken, dan kan volgens het reglement hoe dan ook maar één van hen zetelen in de gemeenteraad. “Hoe dat afloopt, zien we later nog wel. Dat moeten we intern nog bespreken”, knipoogt Pascal.

Supporting hand for grandfather with Alzheimer's disease.

sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte stelde gisteren tijdens de gemeenteraad voor om de mantelzorgpremie in Aalst uit te breiden. Het schepencollege liet weten dat het stadsbestuur en de administratie bereid zijn om de mogelijkheden tot doelgroepuitbreiding en de daarbijhorende financiële impact te onderzoeken.

“Zeven op de tien steden en gemeenten voorzien in hun budget een mantelzorgpremie. De ondersteuning van mantelzorgers is dan ook ontzettend belangrijk. Studies wijzen uit dat mantelzorgers het werk van 121.000 voltijdse werkers doen.  Ook al gaat het maar om een symbolisch bedrag, voor mantelzorgers geldt de toekenning ervan als een enorme erkenning” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Volgens de laatste gegevens uit de stadsmonitor kent Aalst, samen met Genk, het hoogste aandeel mantezorgers. “Om nu recht te hebben op een mantelzorgpremie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zijn soms te streng waardoor een hele groep mantelzorgers uit de boot vallen. Zo beperkt Aalst zich tot de groep senioren die een aanvraag deden voor een tegemoetkoming <Hulp aan bejaarden>” legt Van de Putte uit.

sp.a wil de mantelzorgpremie in de toekomst toekennen aan iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd. “Op mantelzorg staat geen leeftijd, je kan zorg dragen voor een ziek familielid, je vader of moeder of bijvoorbeeld een kind met een handicap. We willen alle mantelzorgers uit de stad dezelfde erkenning geven” zegt Sam.