vrijdag 22 maart 2019

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Politiek

Deze partij kende ooit betere tijden. Vroeger in de tijd van Mr. Pastoor en De Schoolmeester was het toch meestal een katholiek die ook Burgemeester was. 

Na WO II hadden we nog Jozef Borreman, Marcel De Bisschop, Raymond Uyttersprot en  Maurice De Kerpel. 

Marcel De Bisschop: de Burgemeester die lak had aan formele plichtplegingen en rasecht carnavalist. 
Raymond Uyttersprot zal de Burgemeester blijven met de eeuwige glimlach. De Burgemeester van Moorsel die er in 1965 Burgemeester werd. Een coalitie met de socialisten om bij de daarop volgende verkiezingen met zijn partij de volstrekte meerderheid te halen (8 op 13!). Een uitslag waar de huidige CD&V enkel nog kan van dromen. 

Een partij die ook zware klappen kreeg.  Robert De Pauw, die op vrij jonge leeftijd zwaar ziek werd. De getalenteerde Christiaan Willems werd slechts 53. Op 57-jarige leeftijd overleed Etienne Bogaert aan hartfalen. Op 62-jarige leeftijd verloor de partij hun sociaal bewogen man met een hart van koekenbrood Remi Van Vaerenbergh. De offergang van zijn uitvaart duurde meer dan 20 minuten en dit met 2 priesters.  

Dit amper 13 maanden na het grootste verlies dat Aalst ooit overkwam. Verlies van de man die, indien hij ons niet op 51 jarige leeftijd zou verlaten hebben, er voor gezorgd had dat we een totaal ander Aalst zouden gehad hebben en waar gans Aalst achter stond: Raymond Uyttersprot.

Als Aalst ooit één dag stil stond was het op 28 maart 1987. Van de Grote Markt tot de Sint-Martinuskerk één grote mensenmassa trotseerde de slagregen en deelde in het verdriet van zijn echtgenote en enige dochter. Een paar duizend mensen stonden meer dan anderhalf uur lang aan te schuiven om een laatste groet te kunnen brengen. Meer dan 100 rouwkransen verraadden dat hij thuis was in alle midddens. Ook de carnavalwereld ontbrak niet.  De uitvaart in de Sint-Martinuskerk in Aalst begon om 11 uur en duurde tot 13 uur. Nadien verzamelden de mensen zich aan de Koebrug in Moorsel. Een beklemmende stilte begeleidde hem op zijn laatste tocht naar de Sint-Martinuskerk van zijn geliefkoosd geboortedorp Moorsel.

Niet alleen het noodlot, maar ook de democraten zelf zorgden voor de afbouw van hun  partij. 

André Emiel Bogaert met zijn Vrije Democraten (VD) haalde zelfs van bij het opstarten een stemmenscore van 10%. Luc Willems stapte op als fractieleider en begon met NCD. 

Ilse Uyttersprot, “dochter van“ en actief in één van de belangengroepen (UNIZO) van die partij, werd aangetrokken om het zinkend schip boven water te houden. Ilse heeft het zeer moeilijk gehad. Zij moest niet alleen de immens populaire Anny De Maght opvolgen, maar kwam meermaals in het oog van de storm terecht.  Onder meer door de niet te verklaren communicatie van de niet verkozen “dwarsligger” die zichzelf tot schepen bombardeerde en die de democratie in zijn partij pletwalste. 

Laatstgenoemde schreef de zwartste bladzijden van de Aalsterse CD&V. Zijn gedrag en uitspraken kostten Ilse zelfs haar Burgemeestersjerp na de 6 jaren van “riezje en krakiel “. 

De democraten hebben veel te danken aan de vorige afdelingsvoorzitter. Marc Gielens heeft hard moeten knokken om de democratie in zijn partij, die een mooie toekomst wacht, te herstellen. De eigengerijde Ilse kan als buitenbeentje in haar partij met haar vierde plaats de partij alsnog een enorme boost geven als zij verkozen wordt op 26 mei.

Maar binnen de partij  is het vooral uitkijken naar Katrien Beulens; hardwerkende moeder van 3 kinderen en bekwame Advocate. 

Een  Schepen met een hart voor mensen die in eer en geweten de juiste beslissingen in zware dossiers kan nemen.  Zij  verdubbelde haar aantal stemmen! Met Katrien ziet de toekomst er goed uit voor de CD&V in Aalst.  

In onze vorige editie hadden we het over de 2 grote winnaars van de voorbije verkiezingen NVA en het Vlaams Belang. In deze editie komt de VLD aan bod. Enerzijds verliezers van de voorbije verkiezingen maar anderzijds winnaars want ondanks het zware verlies van 17,3% naar 10,4% maken zij toch weer deel uit van de bestuursmeerderheid, met dank aan JJ De Gucht en gewezen ex-Korpschef van de Lokale Politie Carlos Troch, die voor de partij onderhandelden.
De Liberale Partij in onze regio heeft veel te danken aan “Mijnheer Louis” (D’Haeseleer) die niet alleen Burgemeester geweest is van de Stad Aalst maar een paar jaar zelfs Staatssecretaris voor Openbaar Ambt (Regering Tindemans I). Wijlen Mijnheer Louis was één en al sociaal dienstbetoon. Diegenen die van hem werk gekregen hebben zijn in onze regio niet te tellen. 

Louis zorgde voor de fundamenten waar huidig Ere-Burgemeester Anny De Maght- Aelbrecht verder op bouwde. 

Zij maakte van de blauwe partij De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, waar niemand omheen kon. Dat Aalst toen stil stond is onwaar. Aalstenaars staan nooit stil. 

Als Burgemeester van Aalst van 1989 tot 2006 investeerde Anny De Maght veel kapitaal in de grondvesten van onze stad. Men legde nieuwe rioleringen aan. Collectoren begonnen met het zuiveren van het afvalwater zodat er terug leven in (en rond !) de Dender kwam.

Zonder deze investeringen, die weliswaar niet zichtbaar zijn, zou er van de hedendaagse pleinen met fontein geen sprake geweest zijn. Toch investeerde deze Burgemeester veel meer in mensen dan in stenen. Op sociaal vlak heeft deze Burgemeester samen met de socialisten veel verwezenlijkt. De tijd van het sociaalliberalisme met wijlen Edgard, Gracienne Van Nieuwenborgh, Patrick De Smedt en Dirk De Meerleer om er maar een paar op te noemen. 

Burgemeester Anny De Maght hielp iedereen zoals zij het had gezien niet alleen van haar voorganger maar ook van haar eigen vader die als poelier meer dan eens “een kiek“ zomaar wegschonk aan mensen die het tijdens hun jeugd  niet breed hadden en het nu nog kunnen navertellen. 

Dat zij haar eigen sociaalliberale koers reed werd haar niet steeds in dank afgenomen door haar eigen partijgenoten maar de “Iron Lady” die nooit van staal of beton geweest is, was steeds een warm en sociaal mens. Zij heeft  haar massa voorkeurstemmen die zij behaalde nooit misbruikt. Het gaf haar wel macht zodat zij er zelfs in geslaagd is, en dit tegen iedereen in, de carnavalisten een dak boven hun hoofd te geven.

Een unicum in Vlaanderen. De carnavalisten durven soms wel eens vergeten dat de werkhallen er dank zij haar staan.

Ook  haar partijgenote Anne-Marie Verdoodt heeft vele mensen werk verschaft. 

De vier verkozenen van de VLD, Jean Jacques De Gucht, Vera Van Der Borght, Martine De Maght en vooral Bart Van Den Neste, die als enige zijn stemmenscore kon verbeteren, zullen alle hulp kunnen gebruiken om hun partij weer naar een hoger niveau te tillen. 

Eerstgenoemde  zetelt als enige voor de VLD in het College van Burgemeester en Schepenen. Een massa bevoegdheden, en niet van de minste, zoals Openbare Werken en Mobiliteit.

Maar wie van de VLD maakt van deze partij terug de partij 

die de nog steeds sterk politiek geëngageerde leading lady 

van Aalst er ooit van maakte?  Haar politieke medestanders plaatsten haar aan de zijlijn. 

Van de Aalstenaars kreeg zij, als waardering voor haar werk, 

in 2006 nog steeds de meeste voorkeurstemmen.

Zouden de traditionele partijen niet eerst even orde op zaken zetten in hun eigen partij vooraleer ze kritiek uiten op de rechtse partijen? Zijn er zoveel domme mensen in Aalst dat N-VA en het VB samen een ruime meerderheid hadden? 

Neen. De geloofwaardigheid van die traditionele partijen is ver te zoeken. Die wereldvreemde politici hebben alle voeling met de kiezer verloren. We gingen langs op de nieuwjaarsreceptie “Gezellig met Caroline Verdoodt“ (N-VA ) en de receptie van het Vlaams Belang, waar Steve Herman Filip Dewinter en Dries Van Langenhove ontving.

Het waren allebei gezellige recepties, zowel in zaal “Trejen“ waar Schepen Caroline Verdoodt alle Terjodenaren uitnodigde en waar ook Burgemeester D’Haese “een woordeken kwam placeren“. 

Iedereen genoot van zijn toespraak en toch kon onze Burgemeester het niet onder stoelen of banken steken dat hij binnen een paar maand voor een heel moeilijke keuze zal staan. De Aalstenaars gunnen het hem. De score die hij telkens weer, of het nu vanop de eerste plaats of als lijstduwer was, samen met een niet onbelangrijk team op het bord plaatste is als fenomenaal te omschrijven. 

Maar ook de tweede grootste partij, het Vlaams Belang, scoorde met dezelfde thema’s: immigratie en veiligheid. 

In een volle Sint- Annazaal kwamen niet minder dan 400 sympathisanten van het Vlaams Belang samen om mekaar een gezellig jaar toe te wensen. 

In onze regio koos men voor rechts. In sommige gemeenten respecteerde men de keuze van de kiezer. In andere gemeenten niet. Mei 1968 was een mijlpaal, zal ook mei 2019 geschiedenis schrijven?

Wie scoort het best, Rechts of Uiterst rechts? 

Wat de Burgemeester zal doen is nog niet zeker. Het is aan hem om een keuze te maken. Blijft hij Burgemeester of wordt hij Minister? Beide zijn hem gegund.

Aalst kan na zoveel jaren best wel eens een Minister gebruiken, en dan nog liefst op Justitie, om onder andere de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen. Aalst moet Aalst blijven, geen verBrusseling!

Maar zal hij in Brussel over een even goede ploeg als in Aalst kunnen beschikken? 

Geen enkele lijsttrekker in Aalst beschikt immers over zo een goed team als hij. 

Met Karim, de architect. Utopia geen utopie maar werkelijkheid.  Binnen één en dezelfde bestuursperiode, een unicum. 

Met Sarah, streng en rechtlijnig. Niet alleen van look, maar ook van inborst.

Met Caroline, haar familie, haar vroegere werkgever Notaris Caudron en een joviale Johan Verdoodt zaliger. 

Maar ook met “Mamma” Mia! Het lijkt simpel maar “Burgerlijke Stand“ is niet simpel. Een geboorte, een huwelijk en… een overlijden. Gebeurtenissen die aan een mens zijn ribben blijven plakken. En dan is er Mia, de menselijkheid in hoogsteigen persoon.

Deze mensen zal Christophe D’Haese missen als ook hij zou vertrekken. Als Aalstenaar zal hij in Brussel niet de wereld redden, maar wel velen kunnen verbazen.

Christophe D’Haese is een volbloed Aalstenaar, iemand die geen blad voor zijn mond neemt. Iemand die het al “Knipogend“ kan zeggen maar het zo kan verwoorden dat iedereen hem begrijpt. Niemand zal hem een verwijt maken indien hij Minister wordt. Aalst vergeet hij nooit. 

De Eenheidspolitie doet wat zij kan en zelfs meer, maar Justitie loopt achter. De doorsneeburger heeft het gevoel dat criminelen ongestraft blijven. Als daar zijn toekomst ligt, gunnen we hem dit graag.

De toestroom van vreemde criminelen moet in onze regio stoppen.

 

Onze regio zal massaal voor hem en dus voor N-VA stemmen in mei, maar zal ook massaal stemmen voor het Vlaams Belang. 

Of er nog een discussie moet komen wat betreft het al of niet afschaffen van het cordon zal van de kiezers afhangen, maar dan zal het Vlaams Belang wel klaar moeten zijn. We zijn Guy Claus dankbaar voor zijn uitspraak toen hij zijn eed moest afleggen als gemeenteraadslid en maken daar graag vermelding van in onze Knipoogjes, maar een eedaflegging is geen carnavalsraadszitting. Of het Vlaams Belang mee zal besturen zal dus niet alleen van het cordon afhangen, maar ook van hun eigen gedrag en uitspraken.

Aan kiezers zal het de beide partijen in geen enkel geval ontbreken. Zowel N-VA als Vlaams Belang zijn in onze regio nu al zegezeker. Met dank aan de partijen die immigratie en veiligheid al die jaren genegeerd hebben.

Als er iemand is die de mensen wil verbinden, is het Schepen Caroline Verdoodt. 

De Schepen van “Trejen” nodigt alle Terjodenaren uit op de nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op 20 januari in zaal Trejen van 11u30 tot 13 uur.

Onder het motto “Gezellig met Caroline Verdoodt“ zal de Schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning er haar nieuwjaarsbrief voordragen. Ook Burgemeester Christophe D’haese zal er ongetwijfeld een woordeken komen placeren.

Alles wordt gratis aangeboden door de Vlaamse Kring en de muzikale omlijsting gebeurt door de Harmonie De Terjodenaren. 

De “Schepen van Verbinding” doet zelfs een oproep en verwacht er een delegatie van alle verenigingen van Terjoden. Met “De Keirk“ als epicentrum van Terjoden slaagde Caroline er in om het leven onder de spreekwoordelijke kerktoren nieuw leven in te blazen. En dat is waar iedereen nood aan heeft, een bruisende en veilige leefomgeving in de eigen buurt. 

De kerk van Terjoden werd in 2018 “De Keirk“, met een paar niet onopgemerkte evenementen zoals onder meer de voorstelling van de 13 geboden. Ook “Trejen op Wieltjes” zag opnieuw het levenslicht. 

De toekomst ziet er alleszins rooskleurig uit, niet alleen voor Caroline en haar partij, maar voor gans Terjoden, dat voor haar tijd toch altijd een beetje anti-Aalst was.   

Anekdotisch, kritisch en scherp voor coalitiepartner

Lede – Freddy Beirens neemt niet deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zijn mandaat stopt dus eind dit jaar. Dan verlaat hij de gemeenteraad en de Leedse politiek. Meer dan 50 jaren was Freddy sociaal en politiek geëngageerd.

In zijn geboortedorp Erpe startte hij in de jeugdraad als jonge liberaal en was hij actief in Dido. Na zijn huwelijk kwam hij in Lede terecht. Hij zette zich in voor Liberaal jongerenwerk en werd lid van het partijbestuur. Hij zetelde meerdere legislaturen in de gemeente- en ocmw-raad. Remi Boterberg overtuigde hem  in zijn voetsporen te treden om Papegem op gemeentelijk vlak verder te vertegenwoordigen. Burgemeester Grepdon verzekerde hem zijn steun door de Papegemmenaars in Papegem een stemlokaal te geven alsook alle andere faciliteiten van een deelgemeente. Al is Papegem geen deelgemeente, Freddy sprak altijd van “de faciliteitengemeente Papegem”. Anekdotisch waren zijn tussenkomsten over Papegem tijdens de gemeenteraden maar hij bleef kritisch en vooral pluralistisch. “De Lijn” maakte kennis met hem in de verkeerscommissie toen ze, zonder resultaat, de lijnbus naar en van Aalst via Papegem wou schrappen. Na jaren van politieke onwil, slaagde de Papegemse jeugd er toch in om Freddy’s eerder geformuleerde plannen voor een speelplein te realiseren; met een sociaal en speels ontmoetingspunt als gevolg. Freddy overtuigde de ingenieur, verantwoordelijk voor de gewestwegen; en het kruispunt met de Grotesteenweg en de Papegemstraat werd een stuk veiliger met een verkeerseiland. Een fietspad dat de Benedenstraat met de Grotesteenweg verbindt, bezorgt jonge atleten een veilige weg naar Vlierzele Sportief. Als pluralist pleitte Freddy met succes ervoor om gemeentelijke lokalen ook voor burgerlijke uitvaarten open te stellen.  Anderzijds was hij pleitbezorger van een kerkenplan met een brede inbreng, zoals de Vlaamse overheid trouwens voorschreef. Hiermee haalde hij nogal wat ongenoegen bij de coalitiepartner  op zijn hals. Toen hij eerder in een open brief zijn ontevredenheid uitte, hoe de burgemeester op eigen houtje en zonder debat, besliste een fortuin aan financiële middelen door een belastingvermindering niet aan de burger terug te geven, was de vriendschap al op een lager pitje. De maat was vol toen CD&V tweemaal op rij een wisselmeerderheid zocht met het Vlaams Belang om een eenzijdig kerkenplan en een motie voor statiegeld op blikjes te laten goedkeuren.

Als voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke orde bleef het algemeen belang prioritair. Zonder de particuliere rechten te minimaliseren werd bijna altijd, na uitvoerig overleg met de raadsleden, een eenstemmig advies naar het schepencollege geformuleerd. De leegstandbelasting zonder sensibilisering, noch flankerende motivatie van de eigenaars, vond hij maar niks. Zijn idee tot herziening van de oude en voorbijgestreefde rooilijnen, kreeg vorm in het GIS-project dat door de intercommunale SOLvA als pilootproject voor andere gemeenten wordt uitgewerkt. De automatisering zal zowel de administratie als de particulier heel wat meer zekerheid geven. Ook mobiliteit kan er wel bij varen. Recent gaf Freddy, na een voorzet vanuit de oppositie, een start aan het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het verwerven van “La Ledoise” blijft hopelijk geen droom.

Freddy is een intercommunalist. Hij vind het jammer dat gemeentelijke mandatarissen zich zo weinig verzetten tegen de aantasting door Vlaanderen van de gemeentelijke autonomie. Hij is ervan overtuigd dat goed werkende intergemeentelijke organisaties, inhoudelijke, personele en financiële voordelen inhouden. Als vertegenwoordiger van Lede liet hij zich bij SolvA opmerken door een pleidooi voor duurzaam ondernemen. Statuten werden in die zin aangepast en  de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij dertien gemeenten, ook Lede, een klimaatplan en acties uitwerken is een feit. Vanuit SolvA nam hij de idee voor een totale aanpak naar verkeersveilige schoolomgevingen mee naar de gemeentelijke verkeerscommissie. Freddy betreurt dat, in tegensteling tot andere projecten, de eerste fietsstraat in Lede, de Papegemse Benedenstraat, blijkbaar geen officiële opening waard is. Ook dat de wandelbruggen over de Wellebeek, ondanks provinciale financiële steun, nog niet gerealiseerd werden, is jammer maar toch iets om nog naar uit te kijken.

Afscheid nemen, niet altijd gemakkelijk. Herinneringen koesteren en zoals bij het lezen van een boek, een blad omdraaien om te weten te komen waar de auteur je heen brengt. Spannend. Zo is ook het leven, besluit Freddy. Het leven van morgen start vandaag.

Wie naar Aalst moet staat weer uren stil in de dagdagelijkse file, het was de voorbije 6 jaar niet anders. De bevoegde Schepen van Mobiliteit had 2 pasklare oplossingen: er een belachelijk liedje “Aalst ontknoopt“ over laten componeren en het plaatsen van een versleten autowrak op Het Werfplein. 

In de immer rustige Mimosastraat van deelgemeente Gijzegem, waar er zelfs van enig autoverkeer geen sprake is, laat staan sluipverkeer, lossen de bevoegde stadsdiensten het nog origineler op. De bevoegde Schepen van Openbare Werken liet er de rijweg verbreden tot 5 meter zodat tweerichtingsverkeer vanaf de Mimosastraat tot de Dendermondsesteenweg mogelijk werd. De voetpaden langs beide zijden van de rijweg zijn 2 meter breed en werden uitgevoerd in dolomiet.

Ter hoogte van het kruispunt Mimosastraat – Kruisstraat werd een parking voorzien voor de bewoners, de parkeerplaatsen moesten uitgevoerd worden met betonstraatstenen die een andere kleur hadden dan die van de rijweg. (bestek 52/03 ten bedrage van 497.790,37 euro.)

Voor alle duidelijkheid: bijna VIJFHONDERDDUIZEND euro, een peulschil voor sommige graaipolitici maar niet voor Jan met de Pet. De aannemer verbreedde de weg tot 5 meter, maar de stadsdiensten sloten de rijweg terug af door er een 6-tal “amsterdammerkes” te plaatsen. Daarna liet men een privéfirma nog eens 3 extra paaltjes plaatsen. Ook naar de te aanleggen parking (hetzelfde bestek en uitgaven van Openbare Werken) is het zoeken. De stenen voor de parking werden er volgens omwonenden geleverd en “verdwenen“ er ook. De Mimosastraat werd afgesloten door de stadsdiensten omdat het een sluipweg zou zijn. Een sluipweg, waar je van de Dendermondsesteenweg kan afgeraken en er 200 meter verder terug op komt.

Openbare Werken omschrijft deze werken als volgt “het groene beeld van de Kruisstraat versterken”.

Deze “parking” omschrijven de bewoners als het containerpark van Gijzegem, een vuile zone in een prachtige omgeving.

Marcel Ottoy, gewezen zaakvoerder en eigenaar van het gelijknamige natuursteenbedrijf is de houding van de Stad kotsbeu.

33 jaar miserie 

De ellende begon op 3 oktober 1985 toen Marcel Ottoy in herberg “De Uil“ te Gijzegem een woonhuis met bijhorigheden op en met grond gelegen te Gijzegem aankocht. Palende aan de Dijkweg, de Kruisstraat en aan een nieuwe weg (de latere Mimosastraat). Deze akte werd door de bewaarder overgeschreven te Dendermonde op 22/10/1985 (B 5784).

De gemeenteraad van de Stad Aalst had echter in de zitting van 25/10/1983 beslist over te gaan tot de aankoop van een perceel grond gekadastreerd sectie B nr 65/A met een oppervlakte van 8 aren 80 ca, deel uitmakende van de eigendom die de heer Ottoy aankocht. Deze akte werd overgeschreven te Dendermonde op 28/10/1985 (B 579), dus 6 dagen na de akte van Marcel Ottoy. 

En dit is nog steeds niet rechtgezet. Al 33 jaar schrijft Marcel hierover brieven en mails. Heeft de overheid niet de plicht om aan zorgvuldig bestuur te doen?  Zijn ze niet verplicht om zich te houden aan de nodige procedures en om inspraak te organiseren voor de burgers? De overheid moet beseffen dat wanneer één of meerdere burgers getroffen worden in een bepaalde beslissing, ze deze burgers moet horen en moet openstaan voor overleg. Marcel wenst te benadrukken dat het Agentschap Wegen en Verkeer geen fout treft en zeer correct was in hun antwoord. In het contactcenter van de Stad Aalst blijven ze steeds vriendelijk, maar hij heeft tot nogtoe niemand van de betrokken diensten aan de lijn kunnen krijgen. “Wil men niet of durft men niet”, vraagt hij zich af.

In de Mimosastraat moeten de diensten van ILvA nu 400 meter achteruitrijden om het huisvuil op te halen, telkens weer een Huzarenstukje. Een kabinetsmedewerker van Minister Bourgeois stuurde een schrijven van Marcel door naar Minister Homans, maar hierop kreeg hij ook al geen antwoord. Minister van Verkeer Ben Weyts deed wel wat hij moest doen, hij stuurde de klacht terug naar de bevoegde dienst van de Stad Aalst. Marcel ontving daarop een kort berichtje van de bevoegde Schepen: “Beste, wordt besproken, Gr.“.  

Een parking voor omwonenden op grond van de Stad Aalst, of is het op een perceel dat Marcel aankocht via openbare verkoop? Een parking betaald met belastinggeld, budget bijna 500.000€,  en er zelfs niet ligt, Aalst vergeet je nooit !

Aktueel sprak met Voorzitter Guido Biebaut

Waarom koos u  voor een exclusief vraaggesprek met onze redactie?

Onze ganse groep koos unaniem voor het regionaal advertentieblad omwille van de grote oplage en het feit dat er van censuur geen sprake is.

Waarom begon u zo laat  met uw lijst ? 

Toen ik  eind 2005 begon met PLUS had ik op 2 weken reeds mensen teveel op de lijst. Daarenboven is er iemand in Aalst al bijna 6 jaar bezig met de campagne in tegenstelling tot vele politici die 5,5 jaar hard werken voor de bevolking en vervolgens 6 maand campagne voeren.

Wanneer dacht u aan een lokale lijst ? 

Wij waren van plan om terug met PLUS als politieke partij op te komen. De grote affiches, stickers,vlaggen, ballonen en ander promomateriaal lagen reeds klaar . Maar aangezien vele  van mijn medewerk(st)ers ook  deel uitmaken van de VZW PLUS kozen wij voor naamsverandering. De VZW PLUS is niet verbonden met de politieke partij of omgekeerd. Ik kwam dus voor het eerst met een lokale lijst op in 2005 dus voor alle duidelijkheid naamsverandering.

U krijgt dus nog een volledige lijst samen op een relatief korte periode ?

Ik twijfel daar niet aan. Mijn medewerk(st)ers krijgen regelmatig een pluim en dit op een gepaste manier. Ze kunnen steeds op mij rekenen. Het enige wat ik hen vraag is een beetje hulp wanneer ik één of ander event voor een goed doel organiseer. Nu vroeg ik hen ook of ze zich politiek wilden engageren voor een politiek neutrale partij. Ik verstuurde een aantal mails en kreeg onmiddellijk van een pak medewerk(st)ers de verzekering dat zij zich engageerden.

Dus Guido op nr 1?

Neen, deze plaats werd door alle leden unaniem goedgekeurd in het voordeel van de zeer aanspreekbare en dynamische Bart De Craemer, die oa les geeft in het Aalsters zwembad. Ik ga de lijst duwen. Het is een lijst met relatief jonge mensen en dat vind ik fijn dat ook de jongere generatie zich wil engageren.

Kan U nog namen vrijgeven? 

Geen probleem.  Lijsttrekker en lijstduwer kent u. Verder zijn er Isabelle Ruyssinck (leerkracht), Jean Peirlinck (gewezen stadsmedewerker).  Thierry Verhoeven (autohandelaar), Greta Laurent (gewezen secretaresse van de Burgemeester van Brussel) Lucas Berlengee (opvoeder) en ondernemer S. Van Camp (Steigerhout VCS Bosveld)

De rest van de lijst geven we vrij eind mei.

Praat u ook met andere partijen ? 

Indien andere partijen met ons willen samenwerken kan dat. Wij sluiten niemand uit.

Luc Chevalier, Pascal Carael en Christne De Glas versterken de Open VLD lijst in Ninove.

NINOVE – Het was nu of nooit, dacht Pascal Carael allicht, toen hij op zijn 54ste uitzicht kreeg op een politiek mandaat. Maar zover is het nog niet, daarvoor zijn eerst verkiezingen nodig, een handschoen die Pascal Carael met zwier opneemt. Hij gaat op lijst van Open VLD staan, en hoopt vanuit de politiek onder meer het carnaval in Ninove, de middenstand- en de jeugdwerking in zijn stad te kunnen ondersteunen en vooruit helpen.

Open VLD trommelde de pers bijeen voor de voorstelling van drie nieuwe kandidaten waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De nieuwkomers op de lijst van Open VLD Ninove zijn Pascal Carael, Luc Chevalier en Christine De Glas (52), beroepshalve een gedreven communicatie en marketing manager. Luc Chevalier is 57 en al vele jaren geëngageerd in het verenigingsleven, onder meer als bestuurslid van de Sportraad.

Pascal Carael is wellicht de bekendste naam. Deze bezige bij drukt al jarenlang zijn stempel op het verenigingsleven in zijn stad en is samen met zijn broers zaakvoerder van Opel garage Central. Als voorzitter van de Karnavalraad zette hij Carnaval Nienof prominent op de kaart en ook als voorzitter van de vzw Handelswijk Rechteroever Ninove, van de vereniging van garagisten ADNO en van WC Denderclub, die elk jaar tekent voor de organisatie van de Grote Prijs Beeckman-De Caluwé, verzette hij bakens. Ook de Middenstandsraad ligt hem als lid na aan het hart en behoort tot zijn favoriete werkterreinen.

Karnavalraad

Dat hij nu kiest voor de politiek doet niets af aan zijn engagement voor het verenigingsleven. Integendeel, Pascal Carael wil zich op diverse terreinen blijven inzetten voor de dingen waarvan hij al zo lang een voortrekker is.  Mocht hij na de verkiezingen een mandaat mogen opnemen, dan moet hij wel aftreden als voorzitter van de Karnavalraad. Carael ziet er geen graten in, hij zal in dat geval het carnaval in Ninove vanuit de politiek en als lid zo goed als mogelijk blijven ondersteunen en verder uitwerken. Zijn voorzittersstoel zal hij dan graag overdragen aan een gedreven opvolger. Nieuw bloed schept nieuwe mogelijkheden.

Broers

Er doemt wel een mogelijk obstakel op. Of hij effectief zal kunnen zetelen in de gemeenteraad hangt uiteraard af van de kiezer, maar daarnaast ook nog van een ander gegeven: zijn broer Patrick Carael neemt als kandidaat op de lijst Samen ook deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, mochten beide broers verkozen raken, dan kan volgens het reglement hoe dan ook maar één van hen zetelen in de gemeenteraad. “Hoe dat afloopt, zien we later nog wel. Dat moeten we intern nog bespreken”, knipoogt Pascal.

Supporting hand for grandfather with Alzheimer's disease.

sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte stelde gisteren tijdens de gemeenteraad voor om de mantelzorgpremie in Aalst uit te breiden. Het schepencollege liet weten dat het stadsbestuur en de administratie bereid zijn om de mogelijkheden tot doelgroepuitbreiding en de daarbijhorende financiële impact te onderzoeken.

“Zeven op de tien steden en gemeenten voorzien in hun budget een mantelzorgpremie. De ondersteuning van mantelzorgers is dan ook ontzettend belangrijk. Studies wijzen uit dat mantelzorgers het werk van 121.000 voltijdse werkers doen.  Ook al gaat het maar om een symbolisch bedrag, voor mantelzorgers geldt de toekenning ervan als een enorme erkenning” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Volgens de laatste gegevens uit de stadsmonitor kent Aalst, samen met Genk, het hoogste aandeel mantezorgers. “Om nu recht te hebben op een mantelzorgpremie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zijn soms te streng waardoor een hele groep mantelzorgers uit de boot vallen. Zo beperkt Aalst zich tot de groep senioren die een aanvraag deden voor een tegemoetkoming <Hulp aan bejaarden>” legt Van de Putte uit.

sp.a wil de mantelzorgpremie in de toekomst toekennen aan iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd. “Op mantelzorg staat geen leeftijd, je kan zorg dragen voor een ziek familielid, je vader of moeder of bijvoorbeeld een kind met een handicap. We willen alle mantelzorgers uit de stad dezelfde erkenning geven” zegt Sam.

CD&V Haaltert pakt met Gloria Uwineza opnieuw uit met een ‘wit konijn’ op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Gloria is niet alleen de eerste anderskleurige kandidate ooit op een verkiezingslijst in Haaltert maar is, met haar 20 jaar, meteen ook de jongste.

Gloria deed al vroeg ervaring op in de leerlingenraad van basisschool De Zilverberk in Haaltert en studeert momenteel rechten aan de KU Leuven Campus Brussel. De politieke microbe zit duidelijk in de familie want haar oom, Theo Nsengimana, is OCMW-raadslid voor CD&V in Aalst.

Gloria: “Ik wil mij, samen met deze toffe CD&V-ploeg, ten volle inzetten om van onze gemeente een plaats te maken waar het fijn wonen, werken en leven is. Ik wil mee de stem van de jeugd en van vrouwen vertegenwoordigen en ben vooral geïnteresseerd in sociale thema’s zoals welzijn, gezondheid, jeugd, gelijke kansen en vrijwilligerswerk. Ik vind het belangrijk om mijn stem ook politiek te vertalen want politiek bepaalt toch een groot deel van ons leven.”

Lijsttrekker Phaedra Van Keymolen is opgetogen met de nieuwe aanwinst: “Gloria is een jonge, intelligente vrouw waar ik sterk in geloof. Ik ben heel blij dat ze onze ploeg komt versterken. Niet alleen pakt ze iedereen meteen in met haar charmante verschijning, ze weet zeker ook haar mannetje te staan. Gloria is ongetwijfeld een meerwaarde voor onze partij en voor de gemeentepolitiek in Haaltert.”

Aalst – De Burchtstraat scheidt de gronden en gebouwen langsheen de Dender met een (naar huidige normen van levenskwaliteit in stedelijke centra) verkeerde bestemming met de (deels geklasseerde) bebouwing richting het oude stadscentrum aan de overkant. Het was ooit de bedoeling dat de historische gebouwen richting centrum de ideale buffer zouden vormen tegen de toen nog vijf bestaande fabrieken op het eiland Chipka (gaande van SASA tot Brouwerij Zeeberg, met in het midden de vroegere Glucoseries Réunies, later Amylum, dan Syral, thans Tereos Syral).

Een nog latere beslissing van het stadsbestuur uit 1976 had grotere gevolgen voor de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, de esthetiek en de levenskwaliteit van het stadscentrum. Medio de jaren ‘70 werden gesprekken gevoerd tussen de overheid van toen nog Klein-Aalst en de directie van het toenmalige Amylum over óf herlocalisatie van het bedrijf en herbestemming/herinrichting van de site, óf behoud van het industriële complex. In dit Structuurplan werden drie fabriekssites als renovatiegebied ingekleurd: De Wolf-Cosyns, Brouwerij De Gheest en Amylum. De eerste twee werden inmiddels gerealiseerd (het eerste een stuk zinvoller dan het tweede, waar zonder enig deelplan figuurlijk én letterlijk geknoeid is geworden). De derde site kreeg een onbegrijpelijke vrijbrief om toekomstgericht zowat alles te mogen doen. Misschien was economie toen belangrijker dan ecologie, maar in 2018 gaat dit echt niet meer op.

In 1976 (toen er in de carnavalstoet een bekende groep, De Galante Moilentrekkers, meedeed met als titel “Amaailoemeken” om o.m. de storende geurhinder van Amylum aan te klagen), besliste het toenmalige stadsbestuur van Klein-Aalst om het inmiddels beruchte “plan Amylum 2000” goed te keuren. Het resultaat anno 2017 konden de stadsbestuurders dag aan dag vanuit hun riante burelen in het nieuwe “stadhuis” aan de Werf zelf bewonderen. Ach ja, ook hier hebben gedane zaken geen keer, maar bewoners en bezoekers zitten er wel mee. Kan men nog één centrumstad opnoemen waar dergelijke zware industrie en dito mobiliteit zich in vogelvlucht op 20 meter van geklasseerde gebouwen en op 300 meter van de Grote Markt in zo’n tempo kunnen/mogen ontplooien? Neen!

En dan in oktober vorig jaar het zoveelste sociale onheilsbericht: “Deel van Tereos verhuist naar Frankrijk!”.  Van de 400 jobs werden er nog maar eens 61 geschrapt. Wat sinds 1976 in schijven gebeurde en gebeurt, was en is in feite dat van een aangekondigd proces, waarvoor in 1976 werd gewaarschuwd. Toen werkten er bij Amylum nog meer dan 900 à 950 mensen en straks nog amper 339. In feite was de “overeenkomst Amylum 2000” uit 1976 tussen de stad en Amylum één groot leonisch beding met het leeuwendeel aan voordelen voor de fabriek en het leeuwendeel van de nadelen voor de stad.

Tereos verdedigde zich met het feit dat er de laatste 5 jaar 47 miljoen euro werd geïnvesteerd. Et alors! Dat was tout court voor goedkopere productieprocessen, meer winst en minder personeel. De multinational kreeg van de opeenvolgende stadsbesturen (o.m. in ruil voor sponsoring van alles en nog wat en wat steun her en der) in feite een blanco reuzencheque om wat dan ook te mogen/kunnen doen. De fabriek veranderde evenveel van naam als van uitzicht en hinder. En dan werd ten derde male een deel van de productie naar het buitenland versast. Tereos zegt dat de fabriek in Aalst een sleutelrol blijft spelen in het algemene productieproces, maar wat is dat waard vanwege een wereldspeler met 12.000 coöperatieve bazen, 49 vestigingen in 16 landen en 23.000 werknemers? A propos, dit betekent gemiddeld 470 eenheden per vestiging (Aalst zat daar lang ver boven, maar nu serieus onder). Beslissingen worden ergens ver weg met een vingerknip vlug genomen. Niets is vast, zeker bij multinationals. Wat wel zeker is, is de substantiële ecologische voetafdruk in het stadscentrum, op de ganse stad en langsheen onze enige rivier. Te begrijpen dat het College van Burgemeester en Schepenen het predicaat “Denderend Aalst” recent heeft gewijzigd en van zijn briefhoofd gehaald.

Het werd dan ook echt hoogtijd voor een nieuwe gespreksronde voor de toekomst; een soort Tereos 2030/40/50. De inwoners hebben recht op transparantie, gezonde lucht en een mooie stad. En wat brengt de toekomst? Blijven aanmodderen tot alles volbouwd is en er nog amper personeel tewerk gesteld is of durven nadenken en praten over economie, ecologie, waterhuishouding, mobiliteit, sociaal impact, herbestemming, …

Dit alles met de nodige inspraak van omwonenden, centrumbewoners, gebruikers, bedrijven, overheden, noem maar op. Maar zeker niet “en huit-clos” steeds met twee partijen in een ivoren toren zoals in 1976 (toen aan de Grote Markt en nu kleurrijk aan de Werf!).

Een bezoekje langs Tereos leert dat men reeds met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid en met zwaar materieel en dito materialen volop bezig is met de werken, waaromtrent nog een openbaar onderzoek loopt!

Immer wakkere A.E.P.B.

Nadat Open VLD Ninove burgemeester Tania De Jonge unaniem als lijsttrekker aanduidde zal de voormalige burgemeester Michel Casteur de 2de plaats trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het was lang niet duidelijk of de ere-burgemeester nog actief zou blijven. Maar als gemeenteraadslid blijft de gewezen burgemeester zich sterk engageren in de Ninoofse politiek. “ Ik heb er nog steeds heel  veel goesting voor. Het dienen van de Ninovieter, mee oplossingen zoeken voor de noden en vragen van de mensen in onze stad, en de voldoening dat ik met mijn gezag mee oplossingen kan vinden blijft mijn belangrijkste drijfveer. Vandaar dat ik mee mijn schouders wil zetten achter het toekomstproject die we met Open VLD willen realiseren in onze stad”, argumenteert Casteur.

Ook burgemeester Tania De Jonge is bijzonder blij met het engagement van de oud burgemeester: “Met zijn ervaring en zijn 2682 stemmen uit 2012, biedt Michel een belangrijk surplus voor Open VLD Ninove.  Met Michel er bij tonen we de hechtheid van onze Ninoofse blauwe familie en kunnen we het sterk merk dat Open VLD in Ninove is beklemtonen. We willen we de grootste partij zijn én blijven in Ninove. Maar naast ervaring gaan we uiteraard ook voor vernieuwing en verjonging”, klinkt het bij Tanja De Jonge

Aalst – Het dochterbedrijf van de stad, AGSA, heeft het dossier Tragel rond gekregen en realiseert de komende jaren een evenementencomplex en retailzone, alsook woningen en kantoren.

De stad, het AGSA en het consortium “Tragel 8” hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Concreet gaat het over het noordelijke deel van de Tragelsite aan de viaduct. Vanuit dit project start ook het nieuwe stadsdeel De Kaaien op, een make-over voor de komende 10 jaar die de Dender als rode draad gebruikt.

Het dossier Tragel sleept al vele jaren aan. Sinds de afbraak van de Keizershallen begin jaren 2000 is de roep naar een zaal voor grote evenementen zoals de prinsenverkiezing en de prijsuitreiking enorm.

In de nieuwe multifunctionele evenementenzaal zal plaats zijn voor: carnavalsactiviteiten, fuiven en concerten, toneel, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, bals en diverse sportwedstrijden en mogelijkheden voor diverse clubs. De evenementenhal zal een capaciteit hebben van 5.000 personen.

De nadruk ligt op multifunctionaliteit. Basketbalclub Okapi Aalstar zal alvast de zaal huren voor zijn thuismatchen. Hiertoe werd reeds met de club een overeenkomst getekend.

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 15 miljoen euro, excl. BTW.  Zoals initieel voorzien was in de meerjarenplanning.

NINOVE – Forza Ninove is niet de spreken over het recent bezoek aan een moskee door leerlingen van Ninoofse scholen. “De leerlingen werden verplicht om deel te nemen aan het bezoek aan de moskee in Sint-Jans- Molenbeek, en moesten daar gebeden uit de koran aanhoren. Heel wat ouders reageerden geschokt”, hekelt Guy D’haeseleer.

Hij vraagt zich ook af waarom precies Molenbeek werd uitgekozen. “Omwille van de voorbeeldfunctie op het vlak van integratie?”  “De scholen plooien zich al te gemakkelijk naar de normen die de islam oplegt.  Na de halal-worsten, het vervangen van het traditionele paasfeest door een lentefeest, het vervangen van het kerstfeest door een winterfeest, het schrappen van varkensvlees bij het schoolse middagmaal, enz..  worden jongeren nu verplicht om naar verzen uit de Koran te gaan luisteren in een moskee in Molenbeek. Dit is de omgekeerde integratie, de Vlaming die zich moet aanpassen aan de islam”, foetert D’haeseleer.

GERAARDSBERGEN – SP.A Geraardsbergen verliest na ex-burgemeester Freddy De Chou opnieuw een stemmentrekker. Deze keer stapt Patrick Flamez uit de politiek. Hij geeft er de brui aan na 22 jaar activiteit in de Geraardsbergse politiek, waarvan dik 16 jaar als schepen. 

“Mijn beslissing is ingegeven door privé redenen,  maar  vooral  het feit  dat ik bij mijn start voor mezelf de belofte maakte dat mijn aanwezigheid in de plaatselijke politiek zinvol moest zijn of dat ik er anders  snel mee zou stoppen,  speel hier wel een  hele grote rol”, verduidelijkt Flamez.

Als populaire volksmens scoorde hij hoog bij de gemeenteraadsverkiezingen. “De verkiezingen van 2006 waren fenomenaal, met bijna  3000 voorkeurstemmen,  ik telde  slechts 19 stemmen minder dan onze toenmalige kopman Freddy De Chou.  Bijna burgemeester dus, want SP-A was toen de grootste partij in Geraardsbergen”, analyseert Patrick Flamez.

Macht en vriendjespolitiek

Dat hij in de oppositie terecht kwam, zinde hem niet.  “De ontgoocheling van in de oppositie te belanden is er zeker. En ja,  ook  het 2 jaar eerder  onverwachte  verlies van het burgemeesterschap  door de SP-A en de manier waarop,  deden pijn.  Een woord in de politiek stelt niets voor, macht daarentegen daar draait alles om”, zegt hij daarover.

Flamez verwijst daarmee naar 2011 toen toenmalig SP.A-er en burgemeester Freddy De Chou onverwacht opstapte, en hij hoopte de hoogste sjerp binnen te halen. Maar Open VLD dacht daar anders over en toverde CD&V uit de hoed om Guido De Padt op de stoel van burgemeester de zetten.

“Wat mij ook vooral stoorde de laatste jaren zijn  de dossiers waar  de vriendjespolitiek  van afdruipt. Ik ga niet natrappen, maar wanneer  gegronde en gemotiveerde klachten worden geseponeerd,  t’ ja dan stopt het voor mij”, besluit Patrick Flamez met een kritische noot.

Per 1 januari volgend jaar verdwijnt hij uit de gemeenteraad en uit de politiek

Haaltert – Bezondigt Gina zich echter aan discriminatie als ze eist dat er in het volgend schepencollege niemand mag zitten die 65 jaar of meer is.?

Toch wel een minachting voor een paar huidige en toekomstige kandidaat-schepenen die denken al één en ander bewezen en verwezenlijkt te hebben in Haaltert. Daarmee sluit ze zelfs haar eigen partijgenoot en momenteel nog medestander, schepen van openbare werken Danny Van Den Steene, uit.

Misschien vergeet Gina toch wel dat er bij de bevolking een groot percentage 65-plussers leeft.

Hebben die dan geen recht op vertegenwoordiging? Er worden op de duur zoveel eisen en vragen gesteld dat een kat haar jongen niet meer zou vinden. Alvast een soap waarvan we de winnaar nog niet kennen.

DENDERLEEUW – De sociale dienst van het OCMW van Denderleeuw gaat vanaf 4 oktober op afspraak werken. Op die manier kunnen de maatschappelijk assistenten voldoende tijd en aandacht schenken aan elke bezoeker en verdwijnen de soms lange wachttijden.

OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen legt uit waarom het OCMW-bestuur koos voor deze nieuwe manier van werken: “Vanaf 4 oktober gaat onze sociale dienst mensen ontvangen op afspraak. Verschillende factoren overtuigden ons om af te stappen van de vrije inloop in de voormiddag en op donderdagavond en volop in te zetten op het werken op afspraak. Zo streeft ons OCMW naar een hogere klantentevredenheid door minder lange wachttijden en een efficiënte dienstverlening op maat. Het zal onze maatschappelijk assistenten toelaten voldoende tijd en aandacht te besteden aan iedere hulpvraag. Bovendien kunnen we zo de werkprocessen binnen de sociale dienst optimaliseren”.

De opdracht van het OCMW verandert uiteraard niet: wie hulp zoekt, kan nog steeds bij het OCMW terecht. Alleen worden nieuwe bezoekers eerst via een verkennend gesprek ontvangen.

Info: 053-66 33 63

Haaltert – Hoe moet het nu verder in de gemeente. Volgens Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD is er geen democratische meerderheid meer en moet de procedure worden opgestart door de burgemeester waardoor er nog een bemiddelingspoging door de gouverneur kan komen. Slaagt deze niet dan moet er een nieuw schepencollege worden aangesteld.   Burgemeester Baeyens vindt dat net de oppositie de gemeente probeert onbestuurbaar te maken.

“Op de gemeenteraad van 28 juli werd de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente Haaltert gestemd door 14 van de 23 aanwezige gemeenteraadsleden. Deze beslissing kwam er nadat herhaaldelijk werd vastgesteld dat er fundamentele geschillen bestaan binnen de bestaande coalitie en binnen het college van Burgemeester en Schepenen.  Om het standpunt van de 3 partijen Open & Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD, zijnde de onbestuurbaarheid van de gemeente, kracht bij te zetten en duidelijk te laten over komen bij de ganse bevolking, maar vooral bij de raadsleden van N-VA en SP.a, hebben de 3 hier boven genoemde  partijen gezamenlijk besloten om vorige week afwezig te blijven op de gemeenteraad.

De 3 partijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD willen de gemeente niet in een langdurige situatie van onzekerheid storten maar hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt om uit deze impasse te geraken, zodat er weer op een democratische manier en met een stabiele meerderheid kan bestuurd worden. Concreet willen ze dus zelf de touwtjes in handen nemen.

“De bal ligt nu in het kamp van SP.a en N-VA: zij – en zij alleen – beslissen hoe lang ze de periode van onbestuurbaarheid laten aanslepen en de periode van onzekerheid voor de bevolking al dan niet rekken. Verder besturen met een minderheid van de verkozen raadsleden en enkel kiezen voor het postje is simpelweg ondemocratisch”, klinkt het nog.

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) vindt de houding van de oppositie onaanvaardbaar. Volgens haar organiseren ze samen met Open & Liberaal op die manier net zelf de onbestuurbaarheid door de besluitvorming te boycotten. Volgens haar gaat het om politiek gewin ten koste van de inwoners van Haaltert.

Ninove  – Door de recente aanslagen staat de verdraagzaamheid meer en meer onder druk en de angst bij de mensen neemt toe. Er zijn heel wat onbeantwoorde vragen en iedereen is bekommerd over de toekomst. “Het is onze plicht om een passend beleid te voeren en een actieplan deradicalisering op te starten”, kondigt Tania De Jonge, burgmeester van Ninove aan.

Burgemeester De Jonge: “We zijn gestart met een kerngroep, bestaande uit mensen van politie, mensen van de stadsdiensten en hulpverleners om na te gaan op welke wijze wij een antwoord kunnen bieden op verontrustende situaties en berichten die een verder onderzoek vereisen. Wij opteren voor een integrale aanpak door verschillende diensten te betrekken en een digitaal meldpunt op te richten op het niveau van de stad. Dit meldpunt is vooral gericht naar mensen die dagelijks in contact komen met jongeren, leerkrachten, hulpverleners, jeugdbegeleiders, trainers, …”

“Elke melding zal onmiddellijk besproken worden door de lokale integrale veiligheidscel (LIVC), na analyse wordt nagegaan of dit onmiddellijk dient te worden opgevolgd via politie of de case krijgt een opvolging via het zorgtraject dat nadien kan worden opgestart. Er is in elke case steeds een feedback naar de melder. In het actieplan zal ook vermeld worden hoe er zal worden omgegaan met evenementen wanneer er in ons land terreurniveau 3 of terreurniveau 4 is”.

Studieavond

“In september voorzien we een studieavond voor alle geïnteresseerden, daar zal het meldpunt dan ook officieel worden voorgesteld. We voorzien ook een opleiding COPRA politie en  de personeelsleden die betrokken zijn bij het uitwerken van het actieplan. Naast dit initiatief voorzien we ook een weerbaarheidsproject voor de jeugd, onder de bevoegdheid van de schepen van jeugd, Lieven Meert.”

“Een degelijk beleid qua preventie en repressie is noodzakelijk om het radicalisme te bestrijden”, besluit burgemeester De Jonge.

Geraardsbergen  – Er is de jongste tijd nogal wat te doen over de plannen van de Vlaamse regering om de OCMW’s te integreren in de gemeenteraad. Dat zou kostenbesparend en vooral veel efficiënter werken. In Geraardsbergen is burgemeester Guido De Padt deze koerswijziging alvast genegen. “De integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad lijkt ons een logische en positieve evolutie”, zegt De Padt.

Burgemeester De Padt: “Geraardsbergen heeft de integratiekaart van stad en OCMW bij de start van de nieuwe legislatuur getrokken. Eén van de pijlers uit het meerjarenplan is een verregaande synergie tussen stad en OCMW tot stand brengen. Vandaag werken de ondersteunde diensten van de stad en het OCMW al intensief samen. Er is momenteel 1 secretaris voor de beide organisaties en dit zal ook het geval worden voor de financieel beheerder. Deze intensieve samenwerking genereert alvast aanzienlijke efficiëntiewinsten.”

“Er mag verwacht worden dat dit ook het geval zal zijn bij een integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad. De besluitvorming zal beter gestroomlijnd kunnen worden en het financieel beleid zal transparanter en beheersbaarder zijn.  Door een vereenvoudiging van de politieke structuren zullen de beleidsverantwoordelijken een beter zicht hebben op het geheel van de middelen en het beleid daarop gemakkelijker kunnen bijsturen en monitoren. Er kan bestuurd worden vanuit een totaalvisie.”

Grote verwevenheid

“De bezorgdheid die leeft dat de kerntaken van het OCMW, de sociale dienstverlening en de individuele hulpverlening zullen afgebouwd worden, is onterecht. Het bestuur kan veeleer vertrekken vanuit de visie om iedereen gelijke toegang te geven tot het lokaal aanbod op diverse terreinen. Alle actoren uit de verschillende beleidsdomeinen kunnen gemakkelijker verbonden worden waardoor er een grote verwevenheid ontstaat die een basis legt of kan leggen voor een integraal lokaal en sociaal beleid waar alle burgers ongetwijfeld beter moeten van worden. De eengemaakte politieke overheid  zal bepalen welke middelen ze op welk onderdeel van hun beleid willen inzetten vanuit een totaalvisie”.