vrijdag 18 oktober 2019

De gazet van hier!
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Politiek

Aalst – Het dochterbedrijf van de stad, AGSA, heeft het dossier Tragel rond gekregen en realiseert de komende jaren een evenementencomplex en retailzone, alsook woningen en kantoren.

De stad, het AGSA en het consortium “Tragel 8” hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Concreet gaat het over het noordelijke deel van de Tragelsite aan de viaduct. Vanuit dit project start ook het nieuwe stadsdeel De Kaaien op, een make-over voor de komende 10 jaar die de Dender als rode draad gebruikt.

Het dossier Tragel sleept al vele jaren aan. Sinds de afbraak van de Keizershallen begin jaren 2000 is de roep naar een zaal voor grote evenementen zoals de prinsenverkiezing en de prijsuitreiking enorm.

In de nieuwe multifunctionele evenementenzaal zal plaats zijn voor: carnavalsactiviteiten, fuiven en concerten, toneel, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, bals en diverse sportwedstrijden en mogelijkheden voor diverse clubs. De evenementenhal zal een capaciteit hebben van 5.000 personen.

De nadruk ligt op multifunctionaliteit. Basketbalclub Okapi Aalstar zal alvast de zaal huren voor zijn thuismatchen. Hiertoe werd reeds met de club een overeenkomst getekend.

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 15 miljoen euro, excl. BTW.  Zoals initieel voorzien was in de meerjarenplanning.

NINOVE – Forza Ninove is niet de spreken over het recent bezoek aan een moskee door leerlingen van Ninoofse scholen. “De leerlingen werden verplicht om deel te nemen aan het bezoek aan de moskee in Sint-Jans- Molenbeek, en moesten daar gebeden uit de koran aanhoren. Heel wat ouders reageerden geschokt”, hekelt Guy D’haeseleer.

Hij vraagt zich ook af waarom precies Molenbeek werd uitgekozen. “Omwille van de voorbeeldfunctie op het vlak van integratie?”  “De scholen plooien zich al te gemakkelijk naar de normen die de islam oplegt.  Na de halal-worsten, het vervangen van het traditionele paasfeest door een lentefeest, het vervangen van het kerstfeest door een winterfeest, het schrappen van varkensvlees bij het schoolse middagmaal, enz..  worden jongeren nu verplicht om naar verzen uit de Koran te gaan luisteren in een moskee in Molenbeek. Dit is de omgekeerde integratie, de Vlaming die zich moet aanpassen aan de islam”, foetert D’haeseleer.

GERAARDSBERGEN – SP.A Geraardsbergen verliest na ex-burgemeester Freddy De Chou opnieuw een stemmentrekker. Deze keer stapt Patrick Flamez uit de politiek. Hij geeft er de brui aan na 22 jaar activiteit in de Geraardsbergse politiek, waarvan dik 16 jaar als schepen. 

“Mijn beslissing is ingegeven door privé redenen,  maar  vooral  het feit  dat ik bij mijn start voor mezelf de belofte maakte dat mijn aanwezigheid in de plaatselijke politiek zinvol moest zijn of dat ik er anders  snel mee zou stoppen,  speel hier wel een  hele grote rol”, verduidelijkt Flamez.

Als populaire volksmens scoorde hij hoog bij de gemeenteraadsverkiezingen. “De verkiezingen van 2006 waren fenomenaal, met bijna  3000 voorkeurstemmen,  ik telde  slechts 19 stemmen minder dan onze toenmalige kopman Freddy De Chou.  Bijna burgemeester dus, want SP-A was toen de grootste partij in Geraardsbergen”, analyseert Patrick Flamez.

Macht en vriendjespolitiek

Dat hij in de oppositie terecht kwam, zinde hem niet.  “De ontgoocheling van in de oppositie te belanden is er zeker. En ja,  ook  het 2 jaar eerder  onverwachte  verlies van het burgemeesterschap  door de SP-A en de manier waarop,  deden pijn.  Een woord in de politiek stelt niets voor, macht daarentegen daar draait alles om”, zegt hij daarover.

Flamez verwijst daarmee naar 2011 toen toenmalig SP.A-er en burgemeester Freddy De Chou onverwacht opstapte, en hij hoopte de hoogste sjerp binnen te halen. Maar Open VLD dacht daar anders over en toverde CD&V uit de hoed om Guido De Padt op de stoel van burgemeester de zetten.

“Wat mij ook vooral stoorde de laatste jaren zijn  de dossiers waar  de vriendjespolitiek  van afdruipt. Ik ga niet natrappen, maar wanneer  gegronde en gemotiveerde klachten worden geseponeerd,  t’ ja dan stopt het voor mij”, besluit Patrick Flamez met een kritische noot.

Per 1 januari volgend jaar verdwijnt hij uit de gemeenteraad en uit de politiek

Haaltert – Bezondigt Gina zich echter aan discriminatie als ze eist dat er in het volgend schepencollege niemand mag zitten die 65 jaar of meer is.?

Toch wel een minachting voor een paar huidige en toekomstige kandidaat-schepenen die denken al één en ander bewezen en verwezenlijkt te hebben in Haaltert. Daarmee sluit ze zelfs haar eigen partijgenoot en momenteel nog medestander, schepen van openbare werken Danny Van Den Steene, uit.

Misschien vergeet Gina toch wel dat er bij de bevolking een groot percentage 65-plussers leeft.

Hebben die dan geen recht op vertegenwoordiging? Er worden op de duur zoveel eisen en vragen gesteld dat een kat haar jongen niet meer zou vinden. Alvast een soap waarvan we de winnaar nog niet kennen.

DENDERLEEUW – De sociale dienst van het OCMW van Denderleeuw gaat vanaf 4 oktober op afspraak werken. Op die manier kunnen de maatschappelijk assistenten voldoende tijd en aandacht schenken aan elke bezoeker en verdwijnen de soms lange wachttijden.

OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen legt uit waarom het OCMW-bestuur koos voor deze nieuwe manier van werken: “Vanaf 4 oktober gaat onze sociale dienst mensen ontvangen op afspraak. Verschillende factoren overtuigden ons om af te stappen van de vrije inloop in de voormiddag en op donderdagavond en volop in te zetten op het werken op afspraak. Zo streeft ons OCMW naar een hogere klantentevredenheid door minder lange wachttijden en een efficiënte dienstverlening op maat. Het zal onze maatschappelijk assistenten toelaten voldoende tijd en aandacht te besteden aan iedere hulpvraag. Bovendien kunnen we zo de werkprocessen binnen de sociale dienst optimaliseren”.

De opdracht van het OCMW verandert uiteraard niet: wie hulp zoekt, kan nog steeds bij het OCMW terecht. Alleen worden nieuwe bezoekers eerst via een verkennend gesprek ontvangen.

Info: 053-66 33 63

Haaltert – Hoe moet het nu verder in de gemeente. Volgens Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD is er geen democratische meerderheid meer en moet de procedure worden opgestart door de burgemeester waardoor er nog een bemiddelingspoging door de gouverneur kan komen. Slaagt deze niet dan moet er een nieuw schepencollege worden aangesteld.   Burgemeester Baeyens vindt dat net de oppositie de gemeente probeert onbestuurbaar te maken.

“Op de gemeenteraad van 28 juli werd de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente Haaltert gestemd door 14 van de 23 aanwezige gemeenteraadsleden. Deze beslissing kwam er nadat herhaaldelijk werd vastgesteld dat er fundamentele geschillen bestaan binnen de bestaande coalitie en binnen het college van Burgemeester en Schepenen.  Om het standpunt van de 3 partijen Open & Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD, zijnde de onbestuurbaarheid van de gemeente, kracht bij te zetten en duidelijk te laten over komen bij de ganse bevolking, maar vooral bij de raadsleden van N-VA en SP.a, hebben de 3 hier boven genoemde  partijen gezamenlijk besloten om vorige week afwezig te blijven op de gemeenteraad.

De 3 partijen Open&Liberaal, CD&V en Centrumlijst-VLD willen de gemeente niet in een langdurige situatie van onzekerheid storten maar hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt om uit deze impasse te geraken, zodat er weer op een democratische manier en met een stabiele meerderheid kan bestuurd worden. Concreet willen ze dus zelf de touwtjes in handen nemen.

“De bal ligt nu in het kamp van SP.a en N-VA: zij – en zij alleen – beslissen hoe lang ze de periode van onbestuurbaarheid laten aanslepen en de periode van onzekerheid voor de bevolking al dan niet rekken. Verder besturen met een minderheid van de verkozen raadsleden en enkel kiezen voor het postje is simpelweg ondemocratisch”, klinkt het nog.

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) vindt de houding van de oppositie onaanvaardbaar. Volgens haar organiseren ze samen met Open & Liberaal op die manier net zelf de onbestuurbaarheid door de besluitvorming te boycotten. Volgens haar gaat het om politiek gewin ten koste van de inwoners van Haaltert.

Ninove  – Door de recente aanslagen staat de verdraagzaamheid meer en meer onder druk en de angst bij de mensen neemt toe. Er zijn heel wat onbeantwoorde vragen en iedereen is bekommerd over de toekomst. “Het is onze plicht om een passend beleid te voeren en een actieplan deradicalisering op te starten”, kondigt Tania De Jonge, burgmeester van Ninove aan.

Burgemeester De Jonge: “We zijn gestart met een kerngroep, bestaande uit mensen van politie, mensen van de stadsdiensten en hulpverleners om na te gaan op welke wijze wij een antwoord kunnen bieden op verontrustende situaties en berichten die een verder onderzoek vereisen. Wij opteren voor een integrale aanpak door verschillende diensten te betrekken en een digitaal meldpunt op te richten op het niveau van de stad. Dit meldpunt is vooral gericht naar mensen die dagelijks in contact komen met jongeren, leerkrachten, hulpverleners, jeugdbegeleiders, trainers, …”

“Elke melding zal onmiddellijk besproken worden door de lokale integrale veiligheidscel (LIVC), na analyse wordt nagegaan of dit onmiddellijk dient te worden opgevolgd via politie of de case krijgt een opvolging via het zorgtraject dat nadien kan worden opgestart. Er is in elke case steeds een feedback naar de melder. In het actieplan zal ook vermeld worden hoe er zal worden omgegaan met evenementen wanneer er in ons land terreurniveau 3 of terreurniveau 4 is”.

Studieavond

“In september voorzien we een studieavond voor alle geïnteresseerden, daar zal het meldpunt dan ook officieel worden voorgesteld. We voorzien ook een opleiding COPRA politie en  de personeelsleden die betrokken zijn bij het uitwerken van het actieplan. Naast dit initiatief voorzien we ook een weerbaarheidsproject voor de jeugd, onder de bevoegdheid van de schepen van jeugd, Lieven Meert.”

“Een degelijk beleid qua preventie en repressie is noodzakelijk om het radicalisme te bestrijden”, besluit burgemeester De Jonge.

Geraardsbergen  – Er is de jongste tijd nogal wat te doen over de plannen van de Vlaamse regering om de OCMW’s te integreren in de gemeenteraad. Dat zou kostenbesparend en vooral veel efficiënter werken. In Geraardsbergen is burgemeester Guido De Padt deze koerswijziging alvast genegen. “De integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad lijkt ons een logische en positieve evolutie”, zegt De Padt.

Burgemeester De Padt: “Geraardsbergen heeft de integratiekaart van stad en OCMW bij de start van de nieuwe legislatuur getrokken. Eén van de pijlers uit het meerjarenplan is een verregaande synergie tussen stad en OCMW tot stand brengen. Vandaag werken de ondersteunde diensten van de stad en het OCMW al intensief samen. Er is momenteel 1 secretaris voor de beide organisaties en dit zal ook het geval worden voor de financieel beheerder. Deze intensieve samenwerking genereert alvast aanzienlijke efficiëntiewinsten.”

“Er mag verwacht worden dat dit ook het geval zal zijn bij een integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad. De besluitvorming zal beter gestroomlijnd kunnen worden en het financieel beleid zal transparanter en beheersbaarder zijn.  Door een vereenvoudiging van de politieke structuren zullen de beleidsverantwoordelijken een beter zicht hebben op het geheel van de middelen en het beleid daarop gemakkelijker kunnen bijsturen en monitoren. Er kan bestuurd worden vanuit een totaalvisie.”

Grote verwevenheid

“De bezorgdheid die leeft dat de kerntaken van het OCMW, de sociale dienstverlening en de individuele hulpverlening zullen afgebouwd worden, is onterecht. Het bestuur kan veeleer vertrekken vanuit de visie om iedereen gelijke toegang te geven tot het lokaal aanbod op diverse terreinen. Alle actoren uit de verschillende beleidsdomeinen kunnen gemakkelijker verbonden worden waardoor er een grote verwevenheid ontstaat die een basis legt of kan leggen voor een integraal lokaal en sociaal beleid waar alle burgers ongetwijfeld beter moeten van worden. De eengemaakte politieke overheid  zal bepalen welke middelen ze op welk onderdeel van hun beleid willen inzetten vanuit een totaalvisie”.

NINOVE – De provincie Oost-Vlaanderen kent een primeur met de aanstelling van een vrouw als voorzitter van de Provincieraad. Greet De Troyer, advocaat en afkomstig uit Ninove, zetelt de komende drie jaar de raad voor.

Greet De Troyer is geen onbekende op provinciaal niveau. Zij zetelt reeds 9 jaar als provincieraadslid, was voorzitter van de tweede commissie, bevoegd voor onderwijs, cultuur, sport, provinciale domeinen, en onder meer lid van de raad van bestuur van het provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen en de raad van advies PISAD.

De Provincie moet, volgens de nieuwe voorzitter, blijk geven van een grote creativiteit en pro-activiteit om bijkomende toegevoegde waarde te creëren in eerste instantie ten voordele van de bevolking.

De nieuwe voorzitter wil zich ten volle inzetten voor de Provincie en voor de aanslepende problemen in de denderstreek, waar volgens De Troyer het bestrijden van wateroverlast de eerste prioriteit moet zijn.

Ninove koestert ambitieuze plannen die de stad nog prominenter op de kaart moeten zetten als winkelstad. Het verkeersluw maken van de binnenstad is daar onderdeel van, maar het plan gaat nog veel verder, schetst burgemeester Tania De Jonge. 

“Als burgemeester ben ik bijzonder fier op onze stad die zich reeds profileert als winkelstad, maar waar wij als lokale overheid heel wat werk willen tegenover zetten. Het verkeersluw maken van de binnenstad is slechts een deel van de vele initiatieven die we willen nemen. Dit project kadert immers in een groter geheel van acties die we voorzien. Zo zal vóór het verlof een detailhandelsstudie op maat van de stad Ninove zijn afgewerkt die ons een beeld moeten schetsen op welke wijze wij onze stad nog meer kunnen promoten als winkelstad bij uitstek,” kondigt de burgemeester aan.

Ninove heeft een heel specifieke situatie op dat vlak met een retailcentrum in de binnenstad. “Het Ninia Shoppingcentrum was bij de aanvang een doorn in het oog van de middenstand in de binnenstad, maar door de jaren heeft men intensief gewerkt aan een versterking van beide kernen. Het is de verdienste van de middenstand en het management van Ninia om samen een sterk winkelbeleid te voeren en alle voor alle handelsactiviteiten in de binnenstad samen te werken”.

Parkeerplaatsen

“Een verkeersluw centrum met herinrichting van de straat moet ervoor zorgen dat onze winkelaars een aangenaam winkelgevoel krijgen. De voetganger en de fietser krijgen een veilig gevoel in een aangename winkelstraat en de auto mag nog steeds door het centrum en zal ook de kans krijgen er zich te parkeren voor korte winkelbezoeken”, zegt burgemeester De Jonge.

De grootste bekommernis is de opvang van de parkeerdruk in de binnenstad. Eén van de voorwaarden bij de opmaak van het voorontwerp is het maximaal behoud van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarnaast zal er ook werk gemaakt worden van een parkeerplan waar alle mogelijkheden in kaart gebracht worden.

Zo staat de parking van het IHH na de scholluren en in het weekend gratis ter beschikking van de shoppers voor Ninove, en kan je voor 4 euro een hele dag parkeren in het Nina complex. Je kan tevens gratis parkeren op de Mallaard en aan het station. “Schepenen Wouter Van de Winckel, Alain Triest en Henri Evenepoel hebben hun schouders gezet onder het dossier en zullen met een gedragen voorstel door de middenstand in de loop van dit jaar kunnen pronken met een voorontwerp. Een ontwerp dat goed is voor de middenstand maar ook voor de shoppers die Ninove komen bezoeken”, kijkt burgemeester Tania De Jonge met ambitie en vertrouwen vooruit.

Geraardsbergen heeft zijn Muur, Manneken-Pis, zijn mattentaarten, Krakelingen en zijn burgemeester. Als de eerste vier uithangborden het niet doen, en er zijn geen overstromingen, dan is er altijd nog wel burgemeester Guido De Padt om Geraardsbergen in de kijker te zetten. 

Nu de problematiek van de vluchtelingen volop in de aandacht staat en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken naar de gemeenten kijkt om (meer) vluchtelingen op te vangen, denkt burgemeester De Padt: laat ik eens een De Weverken doen. Volle bak media verzekerd, ambiance aan de Dender.

Dat hij baas is in stad, zoals De Wever in Antwerpen, is duidelijk. Coalitiepartner CD&V legt De Padt geen strobreed in de weg en enkel SP.A neemt vanuit de oppositie de stelling van de burgemeester op de korrel. De tegenwind voelt de liberaal aan als een briesje. Pro of contra, feit is dat De Padt het debat niet schuwt en zijn nek uitsteekt als Geraardsbergen in het vizier komt.

Zijn stelling? De burgemeester van Geraardsbergen zegt te willen helpen, “maar alleen als iedereen dat doet”. Met zijn demarche isoleert hij zichzelf en zijn stad in het vluchtelingendebat. Maar daar heeft hij naar eigen zeggen goede redenen voor. “Ik heb altijd gezegd dat als de staatssecretaris een spreidingsplan maakt, ook Geraardsbergen zijn deel zal doen. Maar dan moeten wel alle factoren mee in rekening worden gebracht. Geraardsbergen ondersteunt vandaag al bijna twee keer het Vlaams gemiddelde aan leefloners en wij hebben de voorbije jaren altijd asielzoekers opgevangen. Dat doen wij ook vandaag: erkende vluchtelingen. Als wij mensen opvangen, willen we dat goed doen en met de nodige ondersteuning”.

De Gavers

Burgemeester De Padt heeft nog een boodschap voor staatssecretaris Francken. “Ik hoor Theo Francken ook zeggen dat hij nog niet vaak in Geraardsbergen is geweest. Hij zou hier beter wat meer komen, dan zou hij weten waarover hij spreekt. Hij zou dan weten dat de Provincie Oost-Vlaanderen een negatief advies heeft gegeven voor opvang op het Provinciaal Domein, wat de vraag was van Fedasil. Hij zou dan ook weten dat de N-VA-fractie  in de gemeenteraad van Geraardsbergen ermee akkoord ging om te wachten op een spreidingsplan en zich in afwachting daarvan niet uit te spreken over spontane opvanginitiatieven”.

Francken zou allicht ook zien dat Geraardsbergen op zijn tandvlees zit, dat armoede er een vast ingrediënt is en dat het OCMW

nu al de handen vol heeft om iedereen die aanklopt bij te staan.

Door de wissel Casteur-De Jonge op de post van burgemeester kwam ook Alain Triest (Open VLD) in het schepencollege van Ninove. Triest is de zevende schepen in het college en is verantwoordelijk voor lokale economie (met inbegrip markten, middenstand en bedrijven), stadsontwikkeling en sociale zaken (waaronder seniorenbeleid, gezondheid en sociale tewerkstelling). Een portefeuille waarin het hart van Ninove klopt. Schepen Triest wil deze hartslag de komende jaren nog versterken.

Nieuwkomer in het schepencollege van Ninove, Alain Triest heeft een duidelijke visie op wat hij de komende jaren met zijn bevoegdheden wil gaan doen. Stilstaan is daar zeker niet bij. Triest neemt in grote lijnen de bevoegdheden over van zij partijgenoot en voormalig schepen Tania De Jonge. “Er is al behoorlijk wat werk werd verricht. Ik wil in eerste instantie de lijn volgen van mijn voorganger, die in diverse dossier al heel wat stappen zette. Het werk afmaken is thans de boodschap. We moeten voor de binnenstad verdere acties ondernemen, maar het is nog wachten op de resultaten van een studie voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Als dat onderzoek klaar is, kunnen we ons actieplan opstellen en verder werk maken de versterking van de handelskern”, kijkt Alain Triest vooruit.

Masterplan en Fabeltasite

De schepen schat dat tegen midden 2016 de handelskernstudie is afgerond. Hoe dan ook wil hij nog in deze legislatuur zijn doelstellingen verwezenlijken. Twee bedrijventerreinen komen er alvast bij zodat Ninove meer armslag krijgt om nieuwe bedrijven aan te trekken en de tewerkstelling op te krikken. In Appelterre wordt een relatief klein bedrijventerrein ingeplant, maar langs de expresweg naar Aalst komt er met Ter Groeninge een industriepark bij met vrij grote capaciteit.

Voor de verdere stadsontwikkeling ziet schepen Triest vooral twee belangrijke dossiers: het masterplan van het OCMW en de Fabeltasite. Twee grote dossiers waar heel wat instanties komen bij kijken en die tijd nodig hebben om te rijpen. Alain Triest wil er in ieder geval de schouders onder zetten om ook dossiers tot een goed einde te brengen.

In kader van het vak cultuurwetenschappen maakten de leerlingen van 3 Humane Wetenschappen van het KA Geraardsbergen kennis met de lokale politiek. Ze konden een kijkje nemen achter de schermen van de gemeentepolitiek door een bezoek te brengen aan het administratief centrum en het stadhuis. Zo maakten ze kennis met het takenpakket en de werking van de gemeente en hoorden ze ook eens hoe de burgemeester naar politiek kijkt en wat zijn specifieke visie op de stad en het beleid nu precies is.

Vervolgens gingen de leerlingen zelf aan de slag. Na een korte inleiding kropen ze via het simulatiespel ‘Kracht van je stem’ eens zelf in de huid van een gemeenteraadslid. Opgedeeld in 4 partijen werkten ze enkele concrete plannen uit voor het stadsbeleid. Daarna verdedigden ze hun voorstellen voor de hele ‘gemeenteraad’ met de bedoeling een meerderheid te overtuigen van hun ideeën. (

NINOVE – Haar eed bij de gouverneur heeft ze al afgelegd en op 1 november mag ze ook officieel de sjerp van burgemeester omgorden. Tania De Jonge is dan de eerste vrouwelijke burgemeester van Ninove en op haar 46ste wellicht ook de jongste, al is daar nog enige twijfel over. “Ik erf een gezonde stad, met veel geestdrift en mogelijkheden. Het is mijn ambitie om Ninove op dat elan te laten doorgroeien”, kijkt de nieuwe burgermeester optimistisch vooruit. Van veiligheid heeft ze een prioriteit gemaakt en ook de overstromingsproblematiek hoopt ze droog te kunnen leggen. 

Burgemeester worden voor een politicus het mooiste wat er is, hoor je wel eens. Tania De Jonge spreekt het niet tegen. Voor haar gaat een droom in vervulling, nu ze Ninove vanop de hoogste stoel mag gaan besturen.

Aan inzet heeft ze nooit gebrek gehad. Al van jongs af aan voelde ze de drang om behulpzaam te zijn en om ideeën te lanceren. Ze werd sportfunctionaris maar legde haar ambt neer om in de politiek te stappen. “Hier kun je echt iets in beweging brengen, hier worden ideeën omgezet in realisaties”, besefte De Jonge en politiek werd haar leven.

Ze zette de stap in nauw overleg met haar echtgenoot Marnix, “die mij voor 300% steunt in alles wat ik doe”. Haar zoon Steve voetbalt zich ondertussen een stevige reputatie bijeen bij Eendracht Aalst.

Dat onder de mensen komen, iets willen doen in en voor de maatschappij, heeft ze van haar grootmoeder. Die leefde in Pollare ook met een open deur en met een nauwe betrokkenheid bij het dorp. Tania De Jonge ademde in Nederhasselt dezelfde zuurstof, wat haar populair maakte bij de plaatselijke bevolking. “Ik heb aan mijn dorp alles te danken,” stuurt ze met overtuiging een bloemetje terug naar haar basis.

Parlement

Haar politieke carrière is nog vrij jong, maar in goed acht jaar zorgde de liberale politica wel al voor een stevige voetafdruk in de Ninoofse politiek. In 2006 werd ze schepen van sport en personeel om in de daarop volgende legislatuur schepen van ruimtelijke ordening te worden voor Open VLD. Met een pak voorkeurstemmen bovendien, eigenlijk kon ze toen al het burgemeesterschap opeisen, maar deze boot hield ze in overleg met partijgenoot Michel Casteur nog even af. Ook in de nationale politiek zette ze al eens haar tanden. Met succes, ze scoorde meteen dik 10.000 stemmen. Alleen het spel van de kopstemmen hield haar toen uit het parlement.

De legislatuur in haar thuisstad zit intussen halverwege, tijd om de stap vooruit te zetten. De stap naar het hoogste schavot. Tania De Jonge heeft er wel vertrouwen in. “Ninove is een financieel gezonde stad, met veel potentieel en ambitie. Er wordt goed bestuurd en de coalitie levert prima werk”, analyseert ze. Als ze achterom kijkt voelt ze zich gesterkt door haar politieke vaders Etienne Cosyns, Luc Durant en Michel Casteur. Het voortouw in Ninove nemen voelt ze aan als een eer, en als de mooiste uitdaging die er is.

Veiligheid

Haar huidige bevoegdheid Ruimtelijke ordening neemt als burgemeester ze mee, politie en brandweer komen er bij. “Veiligheid wordt mijn voornaamste prioriteit. Niet dat Ninove zo’n onveilige stad is, maar we moeten de problematiek wel ernstig nemen”, legt de nieuwe burgemeester haar kaarten op tafel. Ze wil dat er werk wordt gemaakt van camerabewaking en dat het politie- en het gasreglement worden herwerkt. Er moet een buurtinformatienetwerk komen en er is een plan nodig rond radicalisering. “Onze politie levert uitstekend werk, we moeten dit zo goed als mogelijk ondersteunen. Geen straffeloosheid in de hand werken”, benadrukt De Jonge kordaat.

Een kennismakingsronde door haar stad moet de problemen en suggesties van de bevolking in kaart brengen.

Rode draad

Een ander heet hangijzer dat haar opperste aandacht krijgt is de problematiek van de wateroverlast. Ninove stond al herhaaldelijk met natte voeten en dat wil De Jonge voor goed uit de wereld helpen.  Ze wil hiervoor samenwerken met Geraardsbergen en met anderen die met wateroverlast langs de Dender geconfronteerd werden.

Als we haar naar de rode draad doorheen haar beleid vragen wijst ze resoluut naar het lenteakkoord dat ze samen met haar collega’s in het schepencollege afsloot bij het begin van de bestuursperiode. “Ik wil dat akkoord realiseren. We kunnen van Ninove tevens dé winkelstad van de regio maken, waar het goed is om te wonen en te werken”.

Wat dat laatste betreft is er overigens goed nieuws, er komt een nieuw bedrijventerrein bij dat voor extra tewerkstelling moet zorgen. Dat er ook sprake is van de komst van een schoppingcenter stemt haar minder gelukkig. “We willen vol inzetten op versterking van onze handels- en stadkern, een winkelcentrum op de rand van de stad hoort daar niet bij”.

Vrouwen aan de macht. De grote baas van de federale politie, Catherine De Bolle komt ook uit Ninove. Dat schept een band. “Ik ga haar zeker opzoeken”, belooft de nieuwe burgemeester. Ondertussen zet ze haar deur open voor wie haar nodig heeft. “Binnen zonder bellen”, knipoogt Tania De Jonge.

Het is heibel tussen Erfgoed Vlaanderen en de gemeentebesturen van Erpe-Mere en Haaltert. Erfgoed Vlaanderen  eist dat de net heraangelegde fietsweg aan de Engelsmolen tussen Aaigem en Heldergem wordt uitgebroken en vervangen door kasseien. Zowel het gemeentebestuur van Erpe-Mere als dat van Haaltert kregen de vraag het fietspad van ongeveer een kilometer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Erfgoed reageert daarmee op een klacht van een buurtbewoner die vindt dat de geasfalteerde weg het historische uitzicht schaadt. Ze wil een Parijs-Roubaix traject.

De betonweg tussen Aaigem en Heldergem werd enkele maanden geleden heraangelegd na een gezamenlijk akkoord van de gemeenten Haaltert en Erpe-Mere. De weg was in de eerste plaats bedoeld als omleiding voor werken in de Heldergemstraat. De nieuwe betonweg moest vermijden dat inwoners door de werken geïsoleerd zouden raken. Daarna kon de baan worden ingericht als fietsverbinding tussen beide gemeenten waar enkel nog fietsers en wandelaars werden toegelaten.

Een inwoner van Haaltert diende een klacht in tegen die betonverharding. Hij liet het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed  weten dat de baan vroeger een kasseiweg was. Het agentschap volgt zijn redenering en eist dat de weg wordt heraangelegd in kasseien. Beide gemeentebesturen vinden dit onbegrijpelijk. Zij zullen gezamenlijk een dossier opstellen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

N-VA-burgemeester Veerle Baeyens van Haaltert zegt dat de weg voordien een asfaltweg was die er slecht bij lag. De nieuwe betonverharding heeft de weg verbeterd en kan na zijn tijd als omleidingsweg perfect dienst doen  voor fietsers en wandelaars. De baan zal dan deel uitmaken van het intergemeentelijk fietsnetwerk. Daarom kan de gemeente dan subsidies aanvragen bij de provincie.

Ook in Erpe-Mere is er geen begrip voor de eis en zijn ze er zeker van dat fietsers niet zitten te wachten op kasseien, maar wel op comfort.

Al vele maanden zit Denderleeuw in politieke ademnood, nadat binnen de meerderheid een crisis uitbrak en men ook op de oppositiebanken plots weer kansen rook om een bank op te schuiven. Politiek is een kwestie van binnenhalen, op welke manier speelt kennelijk geen rol.

Het maakte dat Denderleeuw zogenaamd onbestuurbaar werd en dus moest er iets gebeuren om de impasse te doorbreken. De provinciegouverneur werd op pad gestuurd, maar moest minister Homans melden dat de brokken niet meer te lijmen waren. Ondertussen stapelde Denderleeuw de politieke fratsen op en werd het vertoon er alleen maar triester op.

Maar vorige dinsdag werd de deur naar een nieuw bestuur eindelijk open gezet. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden stemde voor het opstarten van de procedure die een nieuw college van burgemeester en schepenen moet opleveren. Vlaams Belang bedankte voor de eer een stemde niet mee, NV-A en Open VLD onthielden zich, CD&V, SP.A/Open en raadslid Buydens stemden voor.

Plus-schepen Geert Van Cauter, burgemeester Jan De Dier en schepen Erna Scheerlinck  -ondertussen met DVD-petje op – stemden tegen. Voor CD&V, SP.A/Open en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens ligt de weg naar de nieuwe bestuursploeg nu open, tenzij er alsnog een kink in de kabel komt en er tegen de beslissing van de gemeenteraad een procedure bij de Raad van State wordt aangespannen door DVD. Al is het weinig waarschijnlijk dat deze laatste strohalm de huidige meerderheid in het zadel kan houden. In het andere geval kan de vorming van een nieuw bestuur van start gaan en kan Denderleeuw weer op adem komen.

Een eerste post lijkt intussen al toegewezen. Gemeenteraadsvoorzitter Geert Van Cauter  van NV-A ziet geen reden om op te stappen en zegt dat hij blijft zitten. Vlaams Belang denkt er anders over en vindt dat Van Cauter moet opstappen als NV-A in de oppositie komt.

Of de nieuwe bestuursploeg ook voor een betere luchtkwaliteit zal zorgen, moet nog worden afgewacht.

Einde van de maand trekt Michel Casteur als burgemeester van Ninove de deur van zijn kantoor definitief dicht. Hij geeft na een goedgevulde loopbaan de fakkel door aan partijgenote en schepen Tania De Jonge. Casteur kan er mee leven dat het doek valt over zijn politiek bestaan. “Als de gezondheid op punt blijft wachten mij nog veel mooie momenten, zoals reizen en genieten van de kinderen en kleinkinderen”, kijkt de Ninoofse burgervader de toekomst hoopvol tegemoet.

Michel Casteur nam in 2009 de burgemeesterfakkel over van partijgenoot Luc Durant. Volksmens Michel was toen reeds 14 jaar actief als schepen in de Ninoofse politiek.

“Mijn mooiste politieke jaren beleefde ik als schepen van openbare werken”, maakt Casteur de balans op. “Ik kijk met enige fierheid terug op een reeks realisaties zoals de heraanleg van de Centrumlaan, de nieuwe Graanmarkt met dansende fontein en uitnodigende terrassen, de vernieuwingen in de buitengemeenten zoals Nederhasselt en Lieferinge”.

Als burgemeester introduceerde hij de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Ninove en maakte daar ooit een grap over de alcoholcontrole. De guitige ‘tip’ viel niet bij iedereen in goede aarde, en Casteur werd plots nationaal nieuws. Het voorval haalde de Ninoofse burgemeester niet evenwel uit zijn evenwicht.

Casteur wilde vooral een burgemeester zijn voor iedereen, een volksmens met open deuren. “Kleur of overtuiging speelden voor mij geen rol. Waar ik kon helpen deed ik dat met plezier, ongeacht voor wie het was”.

De vriendschap met zustergemeente Deszk, in Hongarije, liep als een rode draad door zijn carrière als schepen en later als burgemeester. Hij werd er steeds met open armen ontvangen en haalde de vriendschapsbanden zo nauw mogelijk aan. Vele malen reisde Casteur naar Deszk en evengoed kwamen de vrienden uit Deszk naar Ninove waar ze hartelijk werden ontvangen.

Mindere momenten waren er helaas ook. Casteur moet er niet lang naar zoeken en verwijst naar de grote overstroming van 2010 toen hij zelf zandzakken vulde en verdeelde en naar de diverse branden die Ninove deden opschrikken. Zoals de brand bij La Lorraine en recent nog de brand bij Plastiekcentrale Adriaens. Het tragische overlijden van schepen Mariette De Smet beroerde heel Ninove en kwam ook bij Michel Casteur hard aan.

De sjerp omgorden is een handeling die de uittredende burgemeester binnenkort niet meer hoeft te doen. Eind van de maand geeft hij zoals voorzien de fakkel door aan partijgenote Tania De Jonge.

De burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat hij het bestuur van de stad in goede handen achter laat. Tania De Jonge schrijft zelfs al geschiedenis nog voor ze één bestuursdaad stelt: Zij wordt namelijk de eerste vrouwelijke burgemeester van Ninove.

NINOVE – De afgelopen maanden werd gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor de voormalige Fabeltasite en haar ruime omgeving. Wat het uiteindelijk zal worden, is nog niet te voorspellen. Feit is dat de bestuurders in dit dossier niet over één nacht ijs willen gaan. Burgemeester Casteur (Open VLD) en schepen van Ruimtelijke ordening Tania De Jonge (Open VLD) legden alvast hun oor te luisteren bij de bevolking tijdens de jongste autovrije zondag.

Michel Casteur: “Op 20 september was het autovrije zondag in Ninove, een goed moment om een infomarkt rond het thema Fabeltasite te houden in de Fabriekstraat. De bevolking kreeg er de kans om in gesprek te gaan met de Provincie en het ontwerpteam en suggesties te formuleren rond de thema’s die aan bod komen in de studie. Momenteel staat de ontwikkeling van de site nog in de startblokken en net daarom wilden we graag een eerste keer voelen wat de wensen en verwachtingen hierrond zijn”.

Communicatie

“De infomarkt vormde slechts een deel van de communicatie die we voeren rond het project. In het voorjaar werden de verenigingen aangesproken om activiteiten te organiseren rond de Fabeltasite, werd de media betrokken en werden affiches in de stad verspreid. De oproep naar de verenigingen heeft ondertussen geleid tot enkele initiatieven die mee georganiseerd werden in de Fabriekstraat, parallel aan de Fabeltasite”, vult schepen De Jonge aan.

Voorkeursvariant

“De Fabeltasite vormt voor veel inwoners een blinde vlek aan de rand van de kern. In de komende periode zal onderzocht worden hoe deze site deel kan gaan maken van het stadslandschap. We gaan niet over één nacht ijs, maar zullen in de volgende maanden verschillende alternatieven onderzoeken. De bedoeling is om op korte termijn tot een voorkeursvariant te komen die rekening houdt met zoveel mogelijk randvoorwaarden. In die zin hopen we tegen het eind van het jaar een eerste masterplan te kunnen afronden”, kijkt burgemeester Casteur hoopvol vooruit.

Infoavond

Tanja De Jonge: “Het masterplan willen we terugkoppelen naar de bevolking. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen zullen we de resultaten voorstellen op een infoavond in het voorjaar van 2016 . We hopen op die manier de bevolking te blijven betrekken in het proces, want voor de eerste gebouwen zullen verschijnen, hebben we nog een heel aantal stappen te nemen waarbij we hen graag betrekken. We hopen op die manier alle kansen te gebruiken om van de site opnieuw een levendige plek te maken in het stadscentrum van Ninove”.

Donderdag 10 september a.s. is Groot Haaltert de start en aankomstplaats van een rit van de Ronde van België elite dames.

Een dergelijke activiteit kost handenvol geld…  geld van de gemeente…

uw en ons belastingsgeld !

De gemeente moet  minimum  5.000 € betalen aan de organisatoren.

Als u dit bedrag al even hallucinant vindt als wij, reken daarbij dan nog een ganse dag werk en inzet van gemeentepersoneel en lokale politie, seingevers, medische dienst en zo meer, wat het kostenplaatje nog forser de hoogte injaagt.

Deze manifestatie waar u niet om vroeg maar wel voor zal betalen, vertrekt ter hoogte  van het gemeentehuis. De aankomst is ter hoogte van een taverne in Denderhoutem die uitgebaat wordt door de familie van de NVA Schepen van cultuur en feestelijkheden…

Dit is hoogst discutabele belangenvermenging : iedere burger betaalt mee voor deze koers en wie gaat commerce doen die dag ? Niet de reeds jarenlang gevestigde horecazaken, want daar zoeft de koers enkel voorbij.

Een manifestatie inrichten enkel voor eigen belang is in onze ogen ontoelaatbaar.

Er wordt hier nodeloos geld over de balk gegooid en bovendien wordt er hier slechts één horecazaak beter van!

Komt daarbij dat de meerderheid de eigen gemeentelijke regels schaamteloos overtreedt. Alle wielerverenigingen dienen voor eind januari hun wedstrijden aan te vragen, op risico dat deze anders verboden worden…

U raadt het al , de aanvraag voor deze koers gebeurde absoluut niet volgens de gebruikelijke reglementering.

Bovenstaande is alweer een kaakslag voor onze lokale verenigingen die sedert dit jaar moeten  betalen voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen en gemeentelijk materiaal (podium, nadars, verkeersborden,…).

Zij dienen veel geld te betalen voor het tijdelijk gebruik van zaken die reeds lang betaald zijn met ons belastingsgeld.

Enerzijds worden onze verenigingen uitgeperst, anderzijds wordt een peperdure koers naar hier gehaald die de burger mag betalen en waarvan enkel één lid van het schepencollege financieel beter wordt.

Dit is naar onze mening weeral een voorbeeld van heel slecht bestuur.

NINOVE – De discussie rond de komst van een moskee in Ninove krijgt een uitloper. De Arabische vzw Barmhartigheid stelde een brief op in het Arabisch en drukte op de brief eveneens de logo’s af van de stad Ninove en van Vormingplus. 

Forza voorman Guy D’haeseleer fronst er de wenkbrauwen bij. Door dergelijke logo’s te gebruiken op het eigen briefpapier kan de indruk ontstaan dat het om een officieel document gaat dat de stad mee ondertekent. Gemeenteraadslid D’haeseleer interpelleerde over de kwestie en wilde weten of het zo maar kan dat verenigingen het logo van de stad in hun brieven opnemen, terwijl die brieven dan nog uitsluitend in het Arabisch zijn opgesteld en Ninove een Vlaamse stad is waar het Nederlands de officiële voertaal is.

Taalwetgeving

Opposant Guy D’haeseleer ziet er een verder oprukken van de Arabische leefwereld in en de bevestiging dat de oprichting van een moskee in Ninove eerder vervreemding in de hand werkt dan inburgering. Hij vroeg zich af of het Arabische pamflet bovendien niet in strijd is met de taalwetgeving.

Schepen van Communicatie Wouter Vande Winkel (SP.A-Groen) gaat de kwestie onderzoeken. Hij kon niet direct zeggen of het hanteren van de Nederlandse taal verplicht is in een brief die ook het logo van de stad Ninove draagt. Vande Winkel wees er wel op dat de brief niet op officieel papier van de stad werd opgesteld maar op papier van de vereniging zelf. Verenigingen die de medewerking van de stad krijgen, moeten het logo van de stad gebruiken bij hun communicatie, zo laat de schepen nog weten.