zondag 18 augustus 2019

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Sociaal

Wandelaars die onder de Denderbrug van de Guilleminlaan passeren kunnen maar beter uit hun doppen kijken. De kans dat er brokstukken van de brugpijler naar beneden donderen is niet denkbeeldig.

De brug onderging in 2013 een grondige renovatie en kreeg onder een nieuw wegdek, maar de betonnen steunpilaren kunnen ondertussen ook een ingreep gebruiken. De constructie vertoont scheuren en barsten en stukken beton hangen los of vielen al naar beneden. 

Dat is gevaarlijk, zeker voor spelende kinderen en gebruikers van het wandelpad dat er net naast ligt en verbinding vormt met Den Bleek. Een afbakening van de gevarenzone zou al nuttig zijn, in afwachting van een grondige herstelling van de brugpijler

 Naar aanleiding van de 11 novemberherdenking verscheen de dertiende en laatste Ninoofse Oorlogsgazet. De gazet heeft het over de laatste oorlogszomer en over hoe de Ninovieters de terugtrekking van ‘de gehate Pruis’ vanaf september 1918 ervoeren

In totaal heeft de Eerste Wereldoorlog het leven geëist van 221 mensen uit de huidige 12 deelgemeenten van Ninove. De laatste Ninoofse Oorlogsgazet memoreert de namen van alle Ninovieters die na de Wapenstilstand van 1918 zijn overleden aan de gevolgen van oorlogsverwondingen; het laatste erkende oorlogsslachtoffer van Ninove overleed op 24 januari 1925. 

 

Met het verschijnen van de Ninoofse Oorlogsgazet 13 komt een einde aan een project dat in het najaar van 2014 werd opgestart. De 13 nummers kunnen worden verzameld in een stevige kaft. De Ninoofse Oorlogsgazet 13 (1 euro) en de verzamelkaft (4 euro) zijn te koop bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan).

GERAARDSBERGEN – Jimmy Colman – voor de muziekliefhebbers Jim Cole –  verkoopt een van zijn gitaren. Dat doet de Geraardsbergse artiest niet zomaar, Jim veilt een fraaie Danelectro ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel en het Peperkoekenhuis in Geraardsbergen. 

Muzikale duizendpoot Jim Cole heeft niet alleen een groot muzikaal hart, hij laat zijn hart ook graag kloppen voor goede doelen, zoals de Warmste Week en het project Peperkoeken Huis in de Boelarestraat in Geraardsbergen. De zanger, vocal coach, gitarist, componist en muziekproducer heeft er een van zijn gitaren voor over, en niet zomaar eentje. Jim hoopt dat het instrument flink kan opbrengen, zodat het project kan de steun goed gebruiken.

Aan lot overgelaten

“Ik besloot besloten om 1 van mijn mooiste elektrische gitaren te veilen voor het goede doel. Ik verkoop namelijk een Danelectro in topstaat en de volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week van Studio Brussel. Ik koos specifiek als goede doel het Peperkoekenhuis in de Boelarestraat, omdat dit initiatief los van politieke bedoelingen mij zeer hard wakker schudt. Heel wat mensen zijn aan hun lot overgelaten en kwijnen gewoon weg. Sociaal isolement is geen ziekte, maar het is een zeer gevoelig thema waar met veel taboes wordt over gesproken. Daarom steun ik dus dit initiatief”, legt Jim Cole uit.

De gitaar staat op 2de hands.be en kreeg al enkele biedingen, maar die vindt de muzikant nog onvoldoende. “Ik heb al enkele biedingen gehad, maar telkens van dezelfde mensen. Het gitaartje is veel meer waard dan het bedrag dat er tot nog toe werd voor geboden. Dat kan en moet volgens mij nog beter”, roept Jim alvast op. Info op 0497/55 88 78 

77 filmpjes die de rijkdom tonen van 37 dialecten in Denderland. Dat is het resultaat van de dialectopnames die Erfgoedcel Denderland organiseerde in alle deelgemeenten van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove in het kader van het ‘jaar van het dialect’. Michaël Van Houtte, projectmedewerker bij de erfgoedcel, vertelt: “In de filmpjes horen we lokale anekdotes, recepten van streekgerechten, verhalen over dorpsfiguren of markante gebeurtenissen uit het verleden. Men kan ook dialecten vergelijken door opnames van de parabel van de verloren zoon te bekijken, een verhaal dat sinds de 19e eeuw werd gebruikt bij dialectonderzoek.”

Erfgoedcel Denderland wil tijdens het ‘jaar van het dialect’ de volkstaal documenteren en in de kijker zetten. Michaël Van Houtte legt uit: ”Dialect is immers heel broos immaterieel erfgoed: enerzijds is dialect als levende taal constant aan verandering onderhevig, anderzijds spreken minder en minder mensen dialect in een wereld waar Standaardnederlands en verkavelingsvlaams de norm zijn geworden.”

Ook schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) wil ons dialect duurzaam verankeren: “Dit is een mooie manier om ons dialect te herontdekken. Op deze manier zorgen we ervoor dat het bewaard wordt en overgedragen aan de volgende generaties.”

Kom meer te weten over de konkers in Aalst, het godsdeel in Aaigem en Bambrugge, de onderbroek van Alma uit Gijzegem, de tovenaars van Iddergem, het strontstraatje in Smetlede, de eerste atheïst in Lieferinge, zatte Omer uit Welle of de wortelkrabbers uit Ninove. Leer hoe je Pollaarse trot of Vlekkemse sop maakt.

De filmpjes zijn nu te raadplegen op MADEinDENDERLAND.be en zullen in het najaar van 2018 te zien zijn in de tentoonstelling ‘Dialect in Denderland’ in de verschillende bibliotheken uit de regio.

www.MADEinDENDERLAND.be

 

Erfgoedcel Denderland werkt rond roerend erfgoed (alles wat verplaatsbaar is, zoals archiefstukken, archeologische objecten, andere collectiestukken …) en immaterieel erfgoed (dialecten, verhalen, tradities …). Onroerend erfgoed zoals monumenten en landschappen vallen buiten onze werking.

We besteden hierbij veel aandacht aan behoud en beheer. Om dit mogelijk te maken werken we samen met iedereen die het

Martine Callens, Voorzitster Buurthuis Mijlbeek, Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens en Schepen Ilse Uyttersprot gaven alvast het goede voorbeeld en deden er hun inkopen. Guido Van Audenhove, bewoner van Levensvreugde, gaf er een deskundige uitleg.

Aalst – Op het domein Levensvreugde in Aalst vervaardigen de zorggebruikers mooie dingen. Zaken die vaak niet gekend zijn in de buitenwereld. De bewoners zijn fier op hun werk en willen dat ook graag delen met iedereen. Daarom openden zij hun winkeltje dat dagelijks (niet tijdens het weekend ) open  is   van 13.30 tot 16 uur. Men kan er rustig de tijd nemen zonder om de haverklap op de horloge te moeten kijken of de parkeertijd nog niet verstreken is en de boete reeds klaar ligt. Ook het gebruik van een smartphone is niet nodig om er te kunnen winkelen.

Maar het is spijtig genoeg ook uit noodzaak dat men een winkeltje moest openen, want de zorgsector draait vierkant. De persoonsvolgende financiering is geen succesverhaal. De gebouwen staan er maar men vult de plaatsen niet in ondanks het feit dat er meer dan 14.000 personen op de wachtlijst staan. Er is zelfs in Vlaanderen geen recht op zorg.

Vroeger was dat anders. Mensen in de zorg betaalden een bijdrage, maar wie daarvoor te weinig inkomen had, moest minder of niet betalen. De overheid ving die kost op. Vandaag valt dat vangnet weg. Iedereen kijkt in de richting van de zorgaanbieder om de oplossing aan te reiken. Van een woonzorgcentrum, een ziekenhuis of een school verwachten we toch ook niet dat ze de factuur betalen als de burger het niet kan ? De zorgaanbieders (de sociale ondernemers) moeten hun prijzen zo scherp mogelijk stellen. Winst maken kan niet en toch moeten zij instaan voor het levensonderhoud van de steeds groeiende groep van mensen met beperkingen.  Laat ons hopen dat veel mensen de weg vinden naar Het Uniek Kadoo. Het is misschien een druppel op een hete plaat, maar elke druppel telt.

Supporting hand for grandfather with Alzheimer's disease.

sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte stelde gisteren tijdens de gemeenteraad voor om de mantelzorgpremie in Aalst uit te breiden. Het schepencollege liet weten dat het stadsbestuur en de administratie bereid zijn om de mogelijkheden tot doelgroepuitbreiding en de daarbijhorende financiële impact te onderzoeken.

“Zeven op de tien steden en gemeenten voorzien in hun budget een mantelzorgpremie. De ondersteuning van mantelzorgers is dan ook ontzettend belangrijk. Studies wijzen uit dat mantelzorgers het werk van 121.000 voltijdse werkers doen.  Ook al gaat het maar om een symbolisch bedrag, voor mantelzorgers geldt de toekenning ervan als een enorme erkenning” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Volgens de laatste gegevens uit de stadsmonitor kent Aalst, samen met Genk, het hoogste aandeel mantezorgers. “Om nu recht te hebben op een mantelzorgpremie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zijn soms te streng waardoor een hele groep mantelzorgers uit de boot vallen. Zo beperkt Aalst zich tot de groep senioren die een aanvraag deden voor een tegemoetkoming <Hulp aan bejaarden>” legt Van de Putte uit.

sp.a wil de mantelzorgpremie in de toekomst toekennen aan iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd. “Op mantelzorg staat geen leeftijd, je kan zorg dragen voor een ziek familielid, je vader of moeder of bijvoorbeeld een kind met een handicap. We willen alle mantelzorgers uit de stad dezelfde erkenning geven” zegt Sam.

Aalst – De Burchtstraat scheidt de gronden en gebouwen langsheen de Dender met een (naar huidige normen van levenskwaliteit in stedelijke centra) verkeerde bestemming met de (deels geklasseerde) bebouwing richting het oude stadscentrum aan de overkant. Het was ooit de bedoeling dat de historische gebouwen richting centrum de ideale buffer zouden vormen tegen de toen nog vijf bestaande fabrieken op het eiland Chipka (gaande van SASA tot Brouwerij Zeeberg, met in het midden de vroegere Glucoseries Réunies, later Amylum, dan Syral, thans Tereos Syral).

Een nog latere beslissing van het stadsbestuur uit 1976 had grotere gevolgen voor de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, de esthetiek en de levenskwaliteit van het stadscentrum. Medio de jaren ‘70 werden gesprekken gevoerd tussen de overheid van toen nog Klein-Aalst en de directie van het toenmalige Amylum over óf herlocalisatie van het bedrijf en herbestemming/herinrichting van de site, óf behoud van het industriële complex. In dit Structuurplan werden drie fabriekssites als renovatiegebied ingekleurd: De Wolf-Cosyns, Brouwerij De Gheest en Amylum. De eerste twee werden inmiddels gerealiseerd (het eerste een stuk zinvoller dan het tweede, waar zonder enig deelplan figuurlijk én letterlijk geknoeid is geworden). De derde site kreeg een onbegrijpelijke vrijbrief om toekomstgericht zowat alles te mogen doen. Misschien was economie toen belangrijker dan ecologie, maar in 2018 gaat dit echt niet meer op.

In 1976 (toen er in de carnavalstoet een bekende groep, De Galante Moilentrekkers, meedeed met als titel “Amaailoemeken” om o.m. de storende geurhinder van Amylum aan te klagen), besliste het toenmalige stadsbestuur van Klein-Aalst om het inmiddels beruchte “plan Amylum 2000” goed te keuren. Het resultaat anno 2017 konden de stadsbestuurders dag aan dag vanuit hun riante burelen in het nieuwe “stadhuis” aan de Werf zelf bewonderen. Ach ja, ook hier hebben gedane zaken geen keer, maar bewoners en bezoekers zitten er wel mee. Kan men nog één centrumstad opnoemen waar dergelijke zware industrie en dito mobiliteit zich in vogelvlucht op 20 meter van geklasseerde gebouwen en op 300 meter van de Grote Markt in zo’n tempo kunnen/mogen ontplooien? Neen!

En dan in oktober vorig jaar het zoveelste sociale onheilsbericht: “Deel van Tereos verhuist naar Frankrijk!”.  Van de 400 jobs werden er nog maar eens 61 geschrapt. Wat sinds 1976 in schijven gebeurde en gebeurt, was en is in feite dat van een aangekondigd proces, waarvoor in 1976 werd gewaarschuwd. Toen werkten er bij Amylum nog meer dan 900 à 950 mensen en straks nog amper 339. In feite was de “overeenkomst Amylum 2000” uit 1976 tussen de stad en Amylum één groot leonisch beding met het leeuwendeel aan voordelen voor de fabriek en het leeuwendeel van de nadelen voor de stad.

Tereos verdedigde zich met het feit dat er de laatste 5 jaar 47 miljoen euro werd geïnvesteerd. Et alors! Dat was tout court voor goedkopere productieprocessen, meer winst en minder personeel. De multinational kreeg van de opeenvolgende stadsbesturen (o.m. in ruil voor sponsoring van alles en nog wat en wat steun her en der) in feite een blanco reuzencheque om wat dan ook te mogen/kunnen doen. De fabriek veranderde evenveel van naam als van uitzicht en hinder. En dan werd ten derde male een deel van de productie naar het buitenland versast. Tereos zegt dat de fabriek in Aalst een sleutelrol blijft spelen in het algemene productieproces, maar wat is dat waard vanwege een wereldspeler met 12.000 coöperatieve bazen, 49 vestigingen in 16 landen en 23.000 werknemers? A propos, dit betekent gemiddeld 470 eenheden per vestiging (Aalst zat daar lang ver boven, maar nu serieus onder). Beslissingen worden ergens ver weg met een vingerknip vlug genomen. Niets is vast, zeker bij multinationals. Wat wel zeker is, is de substantiële ecologische voetafdruk in het stadscentrum, op de ganse stad en langsheen onze enige rivier. Te begrijpen dat het College van Burgemeester en Schepenen het predicaat “Denderend Aalst” recent heeft gewijzigd en van zijn briefhoofd gehaald.

Het werd dan ook echt hoogtijd voor een nieuwe gespreksronde voor de toekomst; een soort Tereos 2030/40/50. De inwoners hebben recht op transparantie, gezonde lucht en een mooie stad. En wat brengt de toekomst? Blijven aanmodderen tot alles volbouwd is en er nog amper personeel tewerk gesteld is of durven nadenken en praten over economie, ecologie, waterhuishouding, mobiliteit, sociaal impact, herbestemming, …

Dit alles met de nodige inspraak van omwonenden, centrumbewoners, gebruikers, bedrijven, overheden, noem maar op. Maar zeker niet “en huit-clos” steeds met twee partijen in een ivoren toren zoals in 1976 (toen aan de Grote Markt en nu kleurrijk aan de Werf!).

Een bezoekje langs Tereos leert dat men reeds met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid en met zwaar materieel en dito materialen volop bezig is met de werken, waaromtrent nog een openbaar onderzoek loopt!

Immer wakkere A.E.P.B.

NINOVE – Lydia De Spiegeleer uit Ninove houdt een extra  goed gevoel over aan de voorbije eindejaarsperiode. Zij nam deel aan de acties van Rechteroever en kwam als winnares uit de bus. Lydia kreeg uit handen van voorzitter Pascal Carael waardebon van 200 euro, die ze bij de handelaars van de handelswijk Rechteroever kan besteden. De VZW Rechteroever zorgt met zijn organisaties – waaronder Kersttruck show, Sinterklaas, kerstboomverbranding, Rechteroeverfeest, e.a. – voor sfeer en gezelligheid in Ninove en de eigen handelswijk, een lijn die ze ook in 2018 willen doortrekken

ASPELARE – Het is al een mooie traditie geworden, de benefietactie die Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog uit Aspelare tijdens de eindejaarsperiode opzetten ten voordele van Haïti. De actie zamelde geld in om de situatie van kinderen daar te verbeteren door onder meer schoolgerief en eten te kopen. De actie van Dirk en Sandra (en Lobke) leverde de mooie som van 2.036 euro op, met dank aan iedereen die langskwam in de gezellige bar voor een drink, en zo een bijdrage leverde aan de benefietactie. In aanwezigheid van burgemeester Tania De Jonge en de schepenen Marc Torrekens en Alain Triest werd de cheque aan Valerie Monbaliu van VZW Beneftiet Haïti overhandigd.

Joachimsdal is een leefgroep van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus in Roosdaal. De 16 jongeren in deze leefgroep hebben specifieke zorg nodig in een geborgen omgeving en de SNOEZELKAR kan hen hierbij helpen.

Deze zorgt voor extra prikkels op maat d.m.v. geluid, licht en geur. Leefruimtes, slaapkamers en zelfs badkamers worden dankzij de mobiele snoezelkar ondergedompeld in sfeer en basale beleving om zo alle zintuigen van deze jongeren te stimuleren. Ook in de klaswerking en avond- of weekendwerking kan deze ingezet worden.

Om de aanschaf van dit noodzakelijk verzorgingshulpmiddel te kunnen versnellen wordt er op zaterdag 23 december van Aalst naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck gelopen. Start om 10u stipt in ‘t stadspark (F. Blanckaertdreef) in groep langs een loopvriendelijk traject langs de Dender richting Dendermonde en vervolgens via het Donkmeer richting Puyenbroeck.

Er is begeleiding voorzien door fietsers, Vespa’s en auto’s en er zijn ook 2 stops: de eerste halverwege, ter hoogte van de Donklaan in Berlare en de tweede stop in Lokeren op 10 km van de finish. Bij de start kunnen drinkbussen en etenswaren in de auto achtergelaten worden; bij elke stop kan iedereen zijn eigen voeding terug verkrijgen. Bij elke stop kunnen ook lopers inpikken voor een kleinere dan een marathon afstand. Reizen Muylaert voorziet vervoer voor de terugrit.

Heb je ook een warm hart en loop je graag mee op 23 december? 

Of wil je mee fietsen naar domein Puyenbroeck,

schrijf je dan in via de facebookpagina (runforjoachimsdal)

Urbanus loopt niet mee,  maar schenkt welzijn hart en gulle glimlach. 

Doe zoals Urbanus en steun ons, ook als je niet meeloopt. 

BE40 1448 9018 6763

GERAARDSBERGEN – In het woonzorgcentrum Denderoord aan de Hoge Buizemont in Geraardsbergen wordt een nieuw oproepsysteem voor de bewoners geplaatst. “Dat stelt ons in staat om blijvend kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.

‘Huizen zijn luizen.’ Dat aloude gezegde is ook van toepassing op het woonzorgcentrum Denderoord, dat een ambitieus vernieuwingsproject uitstippelde voor het hele complex. Binnenkort wordt er een nieuw oproepsysteem voor de bewoners geplaatst. Dat biedt een tweevoudig voordeel. Vooreerst komt er een draadloze oproepknop en bovendien registreert het nieuwe systeem hoe lang het duurt alvorens een interventie komt na een oproep.

Ruimere visie

“We doen er alles aan om die infrastructuur tip top in orde te houden met een maximaal comfort voor de gebruikers”, onderstreept David Larmuseau.  Dit project past binnen een ruimere visie om het Denderoord blijvend in orde te houden. De voorbije jaren vonden brandbeveiligingswerken plaats, werd de toegankelijkheid verbeterd en een verouderde vleugel gerenoveerd. Verder gebeurde de invoering van een mobiel zorgdossier, werd de lift gemoderniseerd en gebeurde de aankoop van hoog-laag comfortbedden,  zetels en bijkomend tuinmeubilair. Vorig jaar nog vonden schilderwerken en dakwerken plaats. (GP)

GERAARDSBERGEN – Bij de start van het nieuwe schooljaar werden de startende kleuters uit Geraardsbergen getrakteerd op een gepersonaliseerde brooddoos. Deze actie kwam tot stand in samenwerking met de gezinsraad van Geraardsbergen. 

“Een kwaliteitsvolle brooddoos is onmisbaar wanneer een kleuter net naar school gaat. Daarnaast willen we via deze actie gezonde voeding in de kijker zetten. In de brooddoos kan men een folder terugvinden rond gezonde voeding voor kinderen tussen 3 en 6 jaar,” verduidelijkt schepen voor Sociale zaken David Larmuseau.

Zo’n 104 gezinnen in Geraardsbergen ontvingen de gratis brooddoos. “De reacties zijn zeer positief. We dragen als gezinsraad dan ook graag bij  tot de bewustmaking rond gezonde voeding”, aldus nog David Larmuseau.

De ene mantelzorger is de andere niet.

De ene neemt het allicht ook wat nauwgezetter dan de andere. Maar dat de gemeentepremies zo sterk verschillen is toch een gebrek aan appreciatie van het edele werk dat sommigen doen. Waarom krijgt men in Denderleeuw 600 euro per jaar, in Aalst 690 en in Herzele of Buggenhout niks?

Akkoord, zelfs in het beste geval wordt men er niet rijk van, maar wat respect is altijd welkom. Tenzij men beweert dat men ook met logistieke steun het werk van de vrijwilligers kan waarderen, zoals men bv in Herzele pretendeert.

GERAARDSBERGEN – Jeugdcentrum De Spiraal is 10 jaar actief. Een decennium lang al is De Spiraal dé plek voor jongeren om hun vrije tijd door te brengen.  

Op het podium van de Spiraal heerste een gezellige drukte en tal van ronkende namen passeerden de revue met onder meer Triggerfinger, Black Box Revelation, Balthazar, Raymond Van Het Groenewoud, Heidenroosjes, Regi, Guido Belcanto.  Toch is de fuifzaal niet enkel een plek voor concerten en fuiven. Ze biedt ook onderdak aan beurzen, debatten, vergaderingen, recepties, speelpleinwerking, quizzen, of ouderfeesten. Kortom een multifunctionele ruimte waar Geraardsbergen gretig gebruik van maak.

Parketzaal

Wie nog niet klaar is voor het grote podium of wie zijn kunsten wil verfijnen kan terecht in de repetitiebox. Deze geluidsdichte ruimte is uitgerust om ongestoord te kunnen oefenen. Daarnaast beschikt het Jeugdcentrum ook over twee polyvalente zalen waar vergaderingen, workshops en voorstellingen allerhande kunnen doorgaan. Tijdens de examenperiode wordt de parketzaal daarnaast ook opengesteld voor de studerende jeugd van Geraardsbergen, die daar overigens gretig op inpikt.

De werking draait op heel wat vrijwilligers en die verdienen ook een bloem uit de ruiker van 10 jaar CC De Spiraal. Op zaterdag 17 september vindt in Jeugdhuis De Ressort het Gala van de Giesbaargde jeugd plaats.

DENDERLEEUW – De sociale dienst van het OCMW van Denderleeuw gaat vanaf 4 oktober op afspraak werken. Op die manier kunnen de maatschappelijk assistenten voldoende tijd en aandacht schenken aan elke bezoeker en verdwijnen de soms lange wachttijden.

OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen legt uit waarom het OCMW-bestuur koos voor deze nieuwe manier van werken: “Vanaf 4 oktober gaat onze sociale dienst mensen ontvangen op afspraak. Verschillende factoren overtuigden ons om af te stappen van de vrije inloop in de voormiddag en op donderdagavond en volop in te zetten op het werken op afspraak. Zo streeft ons OCMW naar een hogere klantentevredenheid door minder lange wachttijden en een efficiënte dienstverlening op maat. Het zal onze maatschappelijk assistenten toelaten voldoende tijd en aandacht te besteden aan iedere hulpvraag. Bovendien kunnen we zo de werkprocessen binnen de sociale dienst optimaliseren”.

De opdracht van het OCMW verandert uiteraard niet: wie hulp zoekt, kan nog steeds bij het OCMW terecht. Alleen worden nieuwe bezoekers eerst via een verkennend gesprek ontvangen.

Info: 053-66 33 63

HAALTERT – Cartoonist Herr Seele heeft  een kunstwerk gemaakt ten voordele van vzw De Jeugd van Lut & Jan die zich inzet voor nieuwe lokalen voor jeugdverenigingenKSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan Haaltert.

beeld-herr-seleEind juni schonk serviceclub Kiwanis Aalst een kunststofkikker aan tien sociale doelen, waaronder De Jeugd van Lut & Jan. De vzw kon Herr Seele strikken om hun kikker te pimpen en de kunstenaar maakte er een uniek Cowboy Henk-kunstwerk van.

De kikkers staan nog tot eind augustus in de toonzaal van garage Renault Valckenier in Aalst.

Op 3 september worden alle kikkers geveild tijdens het late night summer dinner van Kiwanis Aalst. De opbrengst van de kikker van vzw De Jeugd van Lut en Jan gaat integraal naar de bouw van het nieuwe jeugdlokaal.

GERAARDSBERGEN – In het dienstencentrum De Maretak vond voor de tweede maal een ‘Ontbijt met een verhaal’ plaats. Dit is een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering, Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender, Babbelonië, Dienst Samenleving, Stad Geraardsbergen, Lokaal dienstencentrum De Maretak en Linx+.

Met deze activiteit  willen de organisatoren interculturele ontmoeting en erfgoed mogelijk maken met mensen met een sterk verhaal. De verhalen die gebracht worden gaan over mensen die ooit van België naar het buitenland verhuisden èn over mensen die naar België verhuisden.

Zowat 70 deelnemers genoten van een lange tafel vol lekkers. Een groep vrijwilligers van het  wijkcentrum De Poort had het uitgebreid ontbijtbuffet volledig zelf voorbereid en verzorgde de bediening op een professionele manier.

GERAARDSBERGEN – Het OCMW van Geraardsbergen gaat een taalcoach aanwerven. Die moet de scholen bij het werken met anderstalige of taalzwakke kinderen en hun ouders ondersteunen, zeggen OCMW-voorzitter David Larmuseau en schepen van onderwijs Fernand van Trimpont. 

Een recente studie toont aan dat het aantal vreemdelingen in Geraardsbergen stabiel blijft, daar waar in de naburige steden de stijging zich doorzet. “Aan de basis van die ontwikkeling ligt een aantal factoren, maar ze wordt mede in de hand gewerkt door ons streng activeringsbeleid”,  weet OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).

Toch betekent dit niet dat alle problemen van de baan zijn, vult schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) aan. “Taal is een eerste stap naar integratie. Het is cruciaal dat anderstalige kinderen alle kansen krijgen om op jonge leeftijd Nederlands te leren. Het is een randvoorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière. En we willen tegelijkertijd inzetten op Nederlandstalige kinderen die een taalachterstand hebben”.

Gratis workshops

Een oplossing biedt de taalcoach die het OCMW in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede vanaf 1 september gaat aanwerven binnen het Huis van het Kind. Hij/zij werkt een vraaggestuurd aanbod uit voor alle scholen. Het is de bedoeling dat zowel directies, als leerkrachten, zorgcoördinators en SES-leerkrachten meer inzicht krijgen en ondersteund worden in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in hun klas kunnen opvangen en begeleiden. De taalcoach heeft een uitgebreide materialenbank die gratis ter beschikking zal staan van de scholen. Verder zal hij of zij gratis workshops aanbieden aan alle basisscholen.

GERAARDSBERGEN – Het dagverzorgingscentrum Hunnegem in de Gasthuisstraat in Geraardsbergen opende vorig jaar voor het eerst zijn deuren.  “Het behouden en/of verhogen van de zelfredzaamheid en het sociaal contact blijven onze hoofdpijlers”, vertelt coördinator Kathleen Vandepoele. 

Daarnaast wordt in een gemoedelijke sfeer een gevarieerd aanbod van activiteiten voorzien, vult Layla Duportail, ergotherapeute in het dagverzorgingscentrum aan. Een medisch en paramedisch team tracht de zelfredzaamheid van de cliënten te verhogen. “Essentieel is het continueren van de stappen vooruit die na de revalidatie van het trauma of de aandoening zijn gezet”, legt Vandepoele uit.

In  de eerste plaats zijn de activiteiten van fysieke aard: spierversterkende oefeningen en het verhogen van de mobiliteit. Ook in de kooktherapie speelt het fysieke aspect een belangrijke rol.  Op psychosociaal vlak gaat grote aandacht naar de cognitieve oefeningen. Naast personen met een niet-aangeboren hersenletsel spitst het dagcentrum zich ook toe op thuiswonende ouderen met dementie.

Laagdrempelig

Het centrum staat open voor iedereen. “We werken zo laagdrempelig en betaalbaar mogelijk. De cliënten betalen 19,50 euro per dag, inbegrepen een warm middagmaal, de ergotherapie, de verpleegkundige zorgen, de zorgkundige zorgen en de activiteiten. Afhankelijk van de mutualiteit waarbij de cliënt is aangesloten, gebeurt ook een gedeeltelijke terugbetaling van de dagprijs en het vervoer”, verduidelijkt Vandepoele.

Info Dagverzorgingscentrum Hunnegem: 0490-44 65 00