zondag 21 januari 2018

Hét infomagazine voor de Denderstreek
Windmolenstraat 156 - 9450 Haaltert
T. 053 83 70 78
BE 0866 066 181
info@aktueel.org

Verkeer

Afsluiten van Keerstraat in Ottergem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Keerstraat in Ottergem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van de Paardestraat en Koningsdries. De huizen in de Keerstraat tot nr. 232 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Keerstraat, Koningsdries, Kuilstraat, Gentsesteenweg, Strijmeers (Vlierzele), Kattenbos (Vlierzele) en omgekeerd.

 

 Afsluiten van Hoogstraat in Erondegem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Hoogstraat in Erondegem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg-Kraaineststraat, Kruiskensstraat-Kraaineststraat, Lange Nieuwstraat-Hoogstraat en Erondegemdorp-Hoogstraat. De huizen in de Hoogstraat tot nr. 29 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Hoogstraat, Kraaineststraat, Oudenaardsesteenweg, Gentsesteenweg, Zandstraat en omgekeerd.

 

Afsluiten van Hollestraat in Aaigem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Hollestraat in Aaigem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van het rondpunt in Aaigem en Terlicht in Heldergem. De huizen in de Hollestraat tot nr. 52 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Hollestraat, Langemunt, Hazelbeek, Doorsteekstraat, Broekstraat, Schoolstraat, Edestraat, Bruulstraat (Haaltert), N460 (Haaltert), Heldergemstraat (Haaltert), Oud-Dorp (Haaltert) en omgekeerd.

BRAKEL – De Fietsersbond Brakel is weinig opgetogen met het fietsbeleid dat door het gemeentebestuur wordt gevoerd. In de jongste nieuwsbrief van de Fietsersbond zegt de groep dat het gemeentebestuur er tot nog toe niet veel van “de magere fiets-beloftes werd gerealiseerd”.

Met nog twee jaar voor de boeg  moet nog veel gebeuren om aan fiets-beloftes te voldoen, zegt Fietsersbond Brakel. De bond stelde in 2012 een eigen memorandum op met 46 voorstellen, waar alle partijen zich konden op baseren om tot een volwassen fietsbeleid te komen. Er volgende heel wat beloftes, maar acties bleven uit.

Volgens de Fietsersbond Brakel is het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar cruciaal voor een goed beleid. Verder wordt gepleit voor het wegwerken van zwakke punten uit de schoolroutekaart door infrastructurele maatregelen. Het functioneel fietsroutenetwerk uitwerken op het terrein is een ander voorstel, evenals het voorzien in oplaadpunten voor e-bikes. Ook het installeren van openbare fietspompen en het opstellen en uitvoeren van een fietsenstallingenplan acht de fietsersbond noodzakelijk.

Verlanglijstje

Staan nog op het verlanglijstje: fietsenstallingen aan alle openbare gebouwen, gemeenschappelijke (afsluitbare) fietsenstallingen voorzien in woonbuurten (vb. Vierschaar waar de fietsen nu in weer en wind buiten staan), hogere snelheid in Zone 30 fysiek onmogelijk maken en snelheidscontroles uitvoeren, optreden tegen foutparkeerders op stoepen en fietspaden, schooleducatieve routes ontwikkelen in samenwerking met de scholen, het fietsexamen organiseren samen met de basisscholen, steeds kiezen voor fietspaden in asfalt, oneffen overgangen in fietspaden wegwerken en uniforme en duidelijke bewegwijzering op maat van de functionele en recreatieve fietsen plaatsen.

De Brakelse fietsersbond hoopt alvast dat de politieke bestuurders nog tijdens deze legislatuur werk wil maken van een veiliger fietsbeleid en dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorstellen van de bond

Aalst is volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsplan en stelt de belangrijkste speerpunten hiervan voor aan de bevolking vanaf zaterdag 18 maart 2017.

Met de reizende informatietentoonstelling ‘De ontknoping’ wordt halt gehouden in Aalstcentrum en in een aantal deelgemeentes. De bewoners krijgen een toelichting rond de tien belangrijkste thema’s van het mobiliteitsplan.

Nadien is er de kans om bij een mobiele infotentoonstelling nog even stil te staan bij elk speerpunt apart. Hier is ook de mogelijkheid voorzien om bijkomende vragen te stellen en/of suggesties door te geven.

De informatiemomenten vinden plaats op:

zaterdag 18 maart 2017 om 10 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15 uur in het administratief centrum, Werf 9 te Aalst

dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur in zaal Dendergalm,

Meirbeekstraat 12 te Gijzegem

maandag 27 maart 2017 om 19 uur in zaal De Snip,

Beugemstraat 9 te Moorsel

woensdag 29 maart 2017 om 19 uur in de polyvalente zaal,

Schoolstraat 2 te Nieuwerkerken

donderdag 30 maart 2017 om 19 uur in zaal De Groene Wilg,

Hogeweg 82 te Erembodegem

Opgelet! Inschrijven voor deze sessies is verplicht via

www.aalstontknoopt.be of telefonisch via 053 77 9300.

Bewoners die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de infomomenten, kunnen de informatiepanelen vanaf 3 april ook in het administratief centrum bekijken.

Denderleeuw/Haaltert – In de politiezone Denderleeuw/Haaltert werden twee nieuwe aanhangwagens met full color led display en met preventieve radarfunctie aangekocht. Deze vervangen de twee aanhangwagens met meerlijnendisplay die in 2005 werden aangekocht om teksten op te programmeren.

Dergelijke aanhangwagens hebben hun nut al jarenlang bewezen. Ze worden ingezet bij tal van evenementen binnen onze politiezone zoals de jaarlijkse rommelmarkt in Welle, carnaval Denderleeuw, jaarmarkt Haaltert en avondmarkt Kerksken, Minirock Denderhoutem en ter gelegenheid van 1-dag.

De nieuwe aanhangwagens kunnen naast geprogrammeerde teksten op het full color display alle kleuren weergeven. Ze zijn dus beter geschikt om foto’s en verkeersborden weer te geven.

NINOVE – Op dinsdag 31 mei startte het stadsbestuur met een nieuwe proefopstelling voor beperkt eenrichtingsverkeer in de Bovenhoekstraat en Outerstraat. Automobilisten kunnen tijdens de proefperiode de Bovenhoekstraat enkel inrijden en de Outerstraat enkel uitrijden. Inwoners van de ventweg langs de rotonde zelf kunnen wel nog de Outerstraat inrijden om hun woning te bereiken.

De verwachting van het bestuur is dat de maatregel tot een veiliger verkeerssituatie zal leiden. “Auto’s die elkaar kruisen in de Outerstraat in combinatie met geparkeerde wagens op de rijbaan zorgen voor voortdurende conflictsituaties, wat voor frustratie bij de automobilist en onveiligheid voor de zwakke weggebruiker leidt,” meent schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.A-Groen), “Door het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer willen we een situatie creëren waarbij zowel de fietsers als de automobilisten zich beter voelen”.

Proefperiode verlengd

Net als bij de invoering van een gelijkaardige maatregel in de Tavernestraat zal de nieuwe regeling uitgebreid geëvalueerd worden. De ontsluiting van de Outerstraat kan eventueel problematisch worden, aangezien inrijdend verkeer in de Outerstraat momenteel chauffeurs komende van de Outerstraat de kans geeft de rotonde van Den Dollar op te rijden. “Om die reden zullen we de invoering op heel korte termijn – al in de loop van juni – evalueren en indien nodig terugschroeven. Indien die eerste evaluatie en de eerste reacties van de bewoners positief zijn wordt de proefperiode verlengd en organiseren we in september een uitgebreid overleg met omwonenden”, kondigt schepen Vande Winkel aan

Naar aanleiding van de werken in de Heldergemstraat werden er met De Lijn afspraken gemaakt over de bustrajecten.

De lijnen 81 en 84 zullen terug tot het vernieuwde plein Oud-dorp rijden waar ze een keerbeweging zullen uitvoeren.

Half maart starten de werken voor de herinrichting van het kruispunt Hallebaan – Heldergemstraat.

De haltes ter hoogte van Hallebaan en Berenhoek zullen dan niet meer bediend worden door lijn 82, en dit waarschijnlijk tot 11 april.

De werkzaamheden aan drie trage wegen in Kerksken en Denderhoutem zijn bijna klaar. 2 km aan tragen wegen werd opgewaardeer naar een verhard fiets- en wandelpad.

De wegen waren in erbarmelijke staat met diepe putten, grind, modder, steengruis, …

Nu zijn het prachtige, praktische paden geworden. Het gaat over het pad tussen de straat Stichelen en de Rijstraat in Kerksken. De nieuwe, verharde weg is 754 meter lang en drie meter breed.

Daar werden, gezien de helling van de weg, ook enkele straatkolken geplaatst en aangesloten op de gracht.

Ook aan het pad in het verlengde van de Vondelbaan in Denderhoutem, goed 554 meter lang, werd gewerkt. Ten slotte kreeg de verbinding tussen de Beernaardstraat en de Brantegemstraat in Kerksken, zo’n 580 meter lang, een betonlaag. Elke nieuwe fietsweg is ook voorzien van een tractorsas.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wil in 2018 de werken aanvatten voor de rechttrekking van de N42 in Herzele. Voka Oost-Vlaanderen toont zich verheugd over deze beslissing want het ijvert zelf al jaren voor de afwerking van de weg die van groot belang is voor de economische ontsluiting van de regio Geraardsbergen.

De N42 is een belangrijke noord-zuid as in Oost-Vlaanderen die de E40 in Wetteren verbindt met Zottegem en Geraardsbergen. Voor de Geraardsbergse bedrijven is de N42 veruit de belangrijkste ontsluiting naar Vlaanderen. De weg bleef echter onafgewerkt in St.-Lievens-Esse (Herzele) waar een nieuwe brug reeds 19 jaar werkloos in het landschap staat en het oude, bochtenrijke tracé om de haverklap voor ongevallen zorgt.

Ook de ontdubbeling van het vak Wetteren-Zottegem staat op het verlanglijstje van de vele weggebruikers op de N42, want de huidige beperkte capaciteit in combinatie met de vele trage voertuigen zorgt voor gevaarlijke situaties en lange files. Een derde euvel van de N42 is het ontbreken van een vlotte verbinding met de A8 (Brussel-Rijsel), ten zuiden van Geraardsbergen. De realisatie hiervan zou de bedrijven in het zuiden van Oost-Vlaanderen eindelijk uit het isolement halen.

Onveilig

De N42 zorgt niet enkel voor veel economische schade maar is in zijn huidige gedaante vooral ook een onveilige weg. Geen wonder dat het draagvlak pro de volledige afwerking van de weg steeds groter is geworden. Zowel de gemeenten langsheen het tracé als het Streekpact wensen dat de plannen in realiteit worden omgezet.

In mei van dit jaar organiseerde Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen nog een bevraging onder de bedrijven langsheen de N42. De resultaten waren onthutsend: 8 van de 10 ondernemingen in de regio Geraardsbergen-Zottegem ondervindt nadelige effecten van de gebrekkige ontsluiting. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijfsleiders zou zijn activiteiten niet op hun huidige stek herbeginnen, mocht de keuze zich voordoen, concludeert Voka uit de studie.

 

Regelmatig gaan leerkrachten met hun leerlingen op stap en treden dan soms op als een ‘Gemachtigd Opzichter’ in het verkeer.  Die kan het verkeer stilleggen om een groep te laten oversteken. Om dit wettelijk te mogen doen is een attest van de burgemeester én een opleiding vereist. Onlangs volgden alle leerkrachten van het Sint-Lievensinstituut, van Klim-Op en van de Berentuin daartoe een theoretische en praktische opleiding bij de lokale politiezone. De veiligheid van onze leerlingen ligt iedereen immers nauw aan het hart. De theoretische cursus werd gegeven in het gemeentehuis, voor het praktisch gedeelte werden afspraken gemaakt in elke schoolomgeving. Over een paar weken hopen alle cursisten hun diploma officieel in ontvangst te mogen nemen!

De verkeerslichten aan de Diepeweg, die al een tijdje op non-actief stonden, verdwijnen definitief.  Voor de automobilisten goed nieuws, maar voor fietsers en voetgangers waarschijnlijk iets minder.

De proefperiode is achter de rug en er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd. Het kruispunt is echter ook een fietsknooppunt, waar knooppunten 82 en 83 met elkaar verbonden worden.

Om de zwakker weggebruikers te beschermen zou men de lichten ook kunnen laten staan en, zoals aan de kerk van Terjoden, de drukknoppen om over te steken, te activeren.

Het is heibel tussen Erfgoed Vlaanderen en de gemeentebesturen van Erpe-Mere en Haaltert. Erfgoed Vlaanderen  eist dat de net heraangelegde fietsweg aan de Engelsmolen tussen Aaigem en Heldergem wordt uitgebroken en vervangen door kasseien. Zowel het gemeentebestuur van Erpe-Mere als dat van Haaltert kregen de vraag het fietspad van ongeveer een kilometer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Erfgoed reageert daarmee op een klacht van een buurtbewoner die vindt dat de geasfalteerde weg het historische uitzicht schaadt. Ze wil een Parijs-Roubaix traject.

De betonweg tussen Aaigem en Heldergem werd enkele maanden geleden heraangelegd na een gezamenlijk akkoord van de gemeenten Haaltert en Erpe-Mere. De weg was in de eerste plaats bedoeld als omleiding voor werken in de Heldergemstraat. De nieuwe betonweg moest vermijden dat inwoners door de werken geïsoleerd zouden raken. Daarna kon de baan worden ingericht als fietsverbinding tussen beide gemeenten waar enkel nog fietsers en wandelaars werden toegelaten.

Een inwoner van Haaltert diende een klacht in tegen die betonverharding. Hij liet het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed  weten dat de baan vroeger een kasseiweg was. Het agentschap volgt zijn redenering en eist dat de weg wordt heraangelegd in kasseien. Beide gemeentebesturen vinden dit onbegrijpelijk. Zij zullen gezamenlijk een dossier opstellen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

N-VA-burgemeester Veerle Baeyens van Haaltert zegt dat de weg voordien een asfaltweg was die er slecht bij lag. De nieuwe betonverharding heeft de weg verbeterd en kan na zijn tijd als omleidingsweg perfect dienst doen  voor fietsers en wandelaars. De baan zal dan deel uitmaken van het intergemeentelijk fietsnetwerk. Daarom kan de gemeente dan subsidies aanvragen bij de provincie.

Ook in Erpe-Mere is er geen begrip voor de eis en zijn ze er zeker van dat fietsers niet zitten te wachten op kasseien, maar wel op comfort.

MOERBEKE – Spoorlopen is helaas nog een al te vaak voorkomend verschijnsel. Ook in het station van de Geraardsbergse deelgemeente Moerbeke durven mensen wel eens over de sporen te lopen om een kortere weg te nemen. Infrabel wil deze gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen en legt in 70 stations 1400 struikelmatten om het levensgevaarlijke spoorlopen te verhinderen. Vorig jaar vielen 20 doden en tientallen zwaar gewonden te betreuren.

In Moerbeke werden de eerste exemplaren al tussen de sporen gelegd. Het gaat om zwarte matten met daarop harde rubberen kegels. Die staan zodanig opgesteld dat het erg moeilijk wordt om erover te lopen. De matten moeten een ontradend effect hebben en de mensen alert maken voor de gevaarlijke situatie. Daarnaast komen nog extra waarschuwingsborden aan de stations en wil Infrabel met veiligheidscampagnes de gevaren van spoorlopen onder de aandacht brengen.

Op plaatsen waar de struikelmatten al eerder werden gelegd, daalde het aantal spoorlopers aanzienlijk.

NINOVE – De bewoners en de handelaars van de Brakelsesteenweg in Ninove hebben er lang moeten op wachten, maar de eindmeet is eindelijk in zicht. Na vele maanden van werkzaamheden, letterlijk in het stof bijten, fileleed en andere ongemakken kan de Brakelsesteenweg opnieuw ademhalen. De zware machines mogen weg, de hele vernieuwingsoperatie van de Brakelsesteenweg is voltooid.

Als alles volgens planning verloopt wordt op zondag 14 juni de toplaag asfalt gelegd en kan de volledige zone voor alle verkeer worden opengesteld vanaf maandag 15 juni om 6 uur, laat schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open VLD) weten. Toch houdt men nog een noodscenario achter de hand. Mochten slechte weersomstandigheden alsnog roet in het eten gooien, dan wordt de planning verschoven naar zondag 28 juni.

Hoe dan ook, de streefdatum is 15 juni en het afronden van het project betekent voor Ninove en voor de vele passanten een ware opluchting. De Brakelsesteenweg is immers een van de drukste verkeersassen van en naar Ninove, met ook een belangrijke commerciële activiteit. Die kan nu weer helemaal op volle toeren draaien, zonder hinder en in een fraaie omgeving.

Sinds vorige week kan er geen doorgaand verkeer meer langs het Oud-Dorp. De werken om het dorp van Heldergem te vernieuwen zijn immers gestart, en dat is geen plezier. Chauffeurs  moeten het komende jaar een omleiding van 13 kilometer volgen.

Volgens de schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene is er geen andere omleiding mogelijk omdat de straten dat verkeer niet kunnen slikken of er te slecht bijliggen. Dat had ook kunnen vermeden worden door die eerst te herstellen.

De omleiding loopt vanaf  Terlicht in Heldergem  via de Geraardsbergsesteenweg  in Nederhasselt, naar Aspelare, Sint-Antelinks,  Woubrechtegem tot Aaigem. Voor het lokaal verkeer werkt de gemeente een alternatieve route uit, maar ze wil vermijden dat doorgaand verkeer deze route gebruikt. Niet verklappen dus.

Het is het stadsbestuur van Ninove menens met de wil om de snelheid op het eigen grondgebied drastisch in te perken. De zones waar 30 km per uur van kracht is worden gevoelig uitgebreid en op de gewestwegen wordt waar dat kan 70 km ingevoerd.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.A/Groen) maakt er samen met zijn collega’s van het stadsbestuur werk van Ninove verkeersveiliger te maken. Daarvoor heeft het stadsbestuur een plan klaar dat voorziet in drastische maatregelen om de snelheid van het verkeer op het eigen grondgebied aan banden te leggen.

De uitbreiding van de zone 70 op gewestwegen is hiervan een onderdeel. Enkel op de N45 zal na goedkeuring van het plan nog 90 mogen gereden worden, op de andere gewestwegen geldt 70 km per uur, tenzij er zone 50 of 30 van kracht is en de snelheid dus nog lager moet liggen.

Tevens worden de zones waar 30 km per uur van kracht is verder uitgebreid. Dat zal onder meer het geval zijn in Appelterre-Eichem waar zones worden samen gevoed tot  één zone 30 en in de deelgemeenten Outer, Meerbeke, Pollare, Nederhasselt, Okgem en Outer. De binnenstad zal voor het grootste deel als zone 30 worden ingekleurd, zeker in druk bewoonde regio’s en straten moet de invoering van zone 30 voor veiliger verkeer gaan zorgen.

Flitscamera

Schepen Vande Winkel beseft dat de nieuwe maatregelen ook strikt zullen moeten worden bewaakt om tot het gewenste resultaat te leiden. De zones zullen in de eerste plaats opvallend worden aangeduid zodat er geen verwarring kan zijn bij de weggebruikers en daarnaast moeten snelheidscontroles het opgelegde snelheidsregime controleren. Vande Winkel kondigt tevens de aankoop van een mobiele flitscamera aan die mee kan worden ingezet in de bewaking van de verkeerssnelheid op het grondgebied.

Al vele jaren wordt een rechttrekking van de N42 aangekondigd, maar het blijft nog steeds wachten op de gedane beloftes. Het dossier reed zich vast in allerhande procedures, studies en ontwerpen.  Ondertussen wacht ook Geraardsbergen nog steeds op een degelijke ontsluiting via de N42 naar Zottegem en Wetteren. We kennen de weg vandaag vooral als een uiterst fietsonvriendelijke en gevaarlijke weg, waar verkeersongelukken mekaar in snel tempo opvolgen. De verdere economische ontplooiing van de regio wordt door de verouderde en achterhaalde N42 sterk belemmerd, hoewel de roep naar een deftige ontsluiting steeds groter wordt. Er worden tegen 2017 enkel werken aangekondigd, maar verwacht wordt dat het stroef verkeer op de N42 nog jaren kan aanslepen. We legden de kwestie voor aan de  burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt.

 

Burgemeester De Padt: “De gebrekkige ontsluiting van Geraardsbergen is een oud zeer. Voor het aantrekken van economische bedrijvigheid is een goede verbinding met de grote verkeersassen één van de belangrijkste criteria. Een vlotte en veilige verkeersstroom is van belang voor de ondernemer, maar evenzeer voor onze eigen bevolking. Een tekort aan lokale werkgelegenheid dwingt onze beroepsactieve bevolking immers tot de massale pendel naar de centrumsteden die we dagelijks aan het station en op de N42 kunnen vaststellen”.

“In ons meerjarenplan hebben we het ontwikkelen van de bestaande en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op ons grondgebied prioritair gesteld. De geplande uitbouw van bijkomende industrieterreinen en het starterscontract zijn daar voorbeelden van. Ook het mobiliteitsaspect met de verbetering van de belangrijke noord-zuid-as past in hetzelfde kader. De N42 moet op termijn tot 2×2 rijstroken gebracht worden van Wetteren tot en met Zottegem, met een optie om hetzelfde te doen met het stuk van Zottegem tot Geraardsbergen. Ook de omleiding in Sint-Lievens-Esse is cruciaal voor de goede doorstroming van het verkeer op de N42 en onontbeerlijk voor de verkeersleefbaarheid, zowel qua capaciteit als qua veiligheid”.

Goede balans

“Ik ben voorstander van een goede balans: de toeristische troeven van het Geraardsbergse landschap moeten zeker gevrijwaard blijven, alsook zal de creatieve economie en het ‘nieuwe werken’ de strakke band tussen economie en mobiliteit de komende decennia wat versoepelen, maar een kwaliteitsvolle noord-zuidontsluiting via de N42 is voor de toekomst van onze stad een absolute must”.

IDEGEM – Bij spoorwegbeheerder Infrabel ligt een plan klaar om overwegen te sluiten. Op Geraardsbergs grondgebied tussen Zandbergen en Idegem worden drie spoorwegovergangen naar voor geschoven, maar de buurtbewoners zijn het daar om verschillende redenen niet mee eens.

De overweg in de Middenstraat in Zandbergen komt samen met de overweg in de Kulvestraat en de Nuchten in Idegem in aanmerking voor sluiting. De buurtbewoners van Zandbergse bedreigde overgang trokken meteen in het verweer en vechten de beslissing van Infrabel aan. In Idegem komt het nieuws al even slecht aan. Een actiecomité trok de straat op met een petitie voor het behoud van de spoorwegovergang in de Kulvestraat. Een sluiting zou voor heel wat ongemakken zorgen en onder meer het verkeer in de Bareelstraat en Ganzenstraat drastisch doen toenemen. Voor de Nuchten waar een stuk minder verkeer is, wordt gepleit om daar een tractorsluis te voorzien.

De actievoerders krijgen alvast het stadsbestuur van Geraardsbergen in steun. Ook daar zien ze een sluiting van de geviseerde overgangen niet zitten.

De plannen voor de heraanleg van het kruispunt aan ‘Den Doorn’ ontlokten bij André De Vuyst uit Ninove enkele reacties.  Het verhaal over veilige fietspaden klopt niet helemaal, zegt De Vuyst.

“De bouw van een tunnel was al gepland bij de aanleg van de Koning Boudewijnlaan in de jaren tachtig. Maar toen eindigde dit  deel van de ringlanen op het kruispunt zelf. Pas later werd de expresweg  doorgetrokken tot Aalst. Principieel is de tunnel een verbetering voor het doorgaand verkeer. Dat het moeilijk is om op het kruispunt het overzicht te behouden, komt door het feit dat langs de expresweg géén enkel kruispunt gelijk is aan een ander kruispunt”, stelt De Vuyst.

Achter de aankondiging van veilig fietspaden plaatst onze lezer grote vraagtekens. “Wat is de realiteit : enkel in de rijrichting Aalstersesteenweg komen er fiets-en voetpaden. En enkel langs de kant Meerbeke. Langs de kant Aalst: niks. Fietsers en voetgangers moeten voorrang geven aan het gemotoriseerd verkeer, tekens als het fietspad een rijbaan kruist (zoals aan de rotonde in Erembodegem/Aalst ).

Deze heraanleg komt nog vóór die van het kruispunt Tramstatie in Meerbeke, omdat wellicht nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van een KMO-zone langs de expresweg en de Aalstersesteenweg”, aldus nog André De Vuyst.

AALST – Het Aalsterse schepencollege keurde de proefopstelling op de Moorselbaan voor éénrichtingsverkeer staduitwaarts goed. “Een goede stap voorwaarts”, meent schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “We doen nog geen finale uitspraak over het statuut van de Moorselbaan, maar we kijken in de praktijk wat mogelijk en haalbaar is. Tegelijkertijd krijgen de bewoners de kans om te wennen aan een eventuele verandering.” Het dossier wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.

De vernieuwing van de Moorselbaan dringt zich al een tijdje op. De straat is volledig versleten en een heraanleg moet gebeuren voor de grote tunnelwerken aan de Gentsesteenweg/Siesegemlaan. “Na adviezen en inspraak- en overleg momenten met bewoners en handelaars hebben we met alle partijen beslist om op de Moorselbaan een proefopstelling in te voeren”, zegt schepen Casaer. “Na carnaval, afhankelijk van de weersomstandigheden, moet dit starten. Er komt éénrichtingsverkeer staduitwaarts. Stadsdiensten en politie zullen er alles aan doen om deze proef zo volledig mogelijk uit te voeren, rekening houdend met de veiligheid. De proefopstelling blijft van kracht tot de start van de heraanleg van de Moorselbaan. Uiteraard plannen we nog toelichtingen voor de bewoners en voor de betrokken handelaars.”

De planning gaat ervan uit dat de tunnelwerken midden 2015 starten. “Indien dit niet het geval is, kan de proefopstelling van de Moorselbaan verlengd worden”, besluit Casaer. “Voor de uiteindelijke heraanleg start, maken we een definitieve keuze na onder andere een bevraging van alle betrokken partijen.”

LEDE – De aanleg van de fietspaden in de Poortendriesstraat, Ronkenburgstraat en Suikerstraat zal starten in mei dit jaar. Het einde van de werken wordt verwacht in februari 2016. Dit en talloze andere informatie konden de bewoners verkrijgen op de infobeurs die op twee februari plaatsvond. In de drie straten komen er aparte fietspaden, maar op de smalle stukken zal er een fietssuggestiestrook aangelegd worden. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken, zullen de werken in drie delen opgesplitst worden. Tijdens de werken zal er enkel ter hoogte van de Kromme Elleboogstraat een nieuwe wegennis komen waarbij ook beton gegoten wordt. Toch moesten er voor de fietspaden onteigeningen plaatsvinden. Op sommige plaatsen moesten de grachten opgeschoven worden, waardoor sommige bewoners een deel eigendom moesten afstaan. De werken zijn een initiatief van de gemeente Lede. De gemeente trekt voor deze werken een budget van 1.9 miljoen euro uit. De veiligheid van de fietsers zal met deze fietspaden omhoog getrokken worden. De buurtbewoners zelf hopen dat met mogelijke versmallingen de snelheid van de automobilisten die deze straten gebruiken lager zal worden.

Tessa De Wolf ©