Coronavirus

Beste adverteerders,

Beste lezers,

In ons infomagazine Aktueel van 18 maart worden evenementen en andere bijeenkomsten aangekondigd die door de maatregelen rond de coronacrisis intussen al zijn afgelast of ingeperkt.

De maatregelen opgelegd door de regering bereikten ons pas nadat onze krant al gedrukt was, zodat wij geen aanpassingen meer konden doorvoeren. 

Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken die hierdoor mogelijks kunnen ontstaan. 

Aktueel