De burgemeester spreekt

Kris Poelaert – Herne

Met minder middelen maar evenveel warmte en inspiratie zal ook in 2015 onze gemeente er op vooruitgaan, is burgemeester Kris Poelaert van Herne optimistisch.

“2014 zal ons bijblijven als het jaar waarin een belangrijke verbindingsas, met name Herne/Kokejane werd afgesloten omwille van de heraanleg van de Lindestraat, de Vancauwenberghelaan en de (Kleine-)Broekstraat en de daaraan verbonden aanleg van het langverwachte fietspad”, weet de burgemeester.

“In 2015 gaan we op dat elan verder. Er zal hoofdzakelijk geïnvesteerd worden in de heraanleg van heel wat straten: de Zullikstraat, Boulevardstraat, Rooststraat, Eysbroeckstraat, Roosbroeckstraat, Heydestraat en de Hoogbaan.  De noodopvangwoning, de huisvesting van asielzoekers en het uitgebreide vormingsaanbod zullen (opnieuw) kunnen plaatsvinden in een afgewerkt Dominicanessenklooster”, kondigt de burgemeester aan.