Dorpscentrum Denderleeuw opwaarderen om lokale economie te stimuleren

Handel voeren in Denderleeuw spreekt kennelijk weinigen aan, zo blijkt het recente cijfers. In Vlaanderen is één op de zeven zelfstandig aan de slag, in Denderleeuw is dat slechts één op de twaalf. Het aantal zelfstandigen ligt in Denderleeuw dus opmerkelijk lager dan het Vlaamse gemiddelde. Wie legden de problematiek voor aan burgemeester Jan De Dier, en die ziet diverse oorzaken en remedies.

Burgemeester De Dier: “Door de gunstige ligging van Denderleeuw ten opzichte van grootsteden Brussel en Gent en de uitstekende spoor-en wegverbindingen is Denderleeuw demografisch gezien nog altijd een typische pendelgemeente.

Het station van Denderleeuw verwerkt zo’n 11.000 reizigers per dag en is daarmee, na Gent, het drukste station van Oost-Vlaanderen. Daarnaast is het ook zo dat de woningprijzen in Denderleeuw in vergelijking met naburige stedelijke gebieden bijzonder gunstig zijn. Die specifieke verkeersgunstige ligging, gecombineerd met relatief goedkope woningprijzen in een gemeente met behoorlijk wat natuur maakt Denderleeuw zeer aantrekkelijk voor mensen die dagdagelijks pendelen maar toch in een rustige en landelijke gemeente willen wonen”.

“Uiteraard hebben die kenmerken een grote weerslag op het demografisch karakter van de gemeente en is het niet vreemd dat, procentueel gezien, in Denderleeuw het aantal zelfstandige ondernemers tegenover het inwoneraantal lager ligt dan in andere Vlaamse steden.

Het is ook zo dat de nabijgelegen centrumsteden Aalst en Ninove een zeer grote concurrentie vormen voor kleine zelfstandige ondernemers in de omliggende gemeenten”.

Ondersteuning

“Ook Denderleeuw ondervindt hiervan de nadelige invloed. Dit betekent evenwel niet dat ons gemeentebestuur geen oog zou hebben voor de noden van de lokale ondernemers.

Onder meer via de raad lokale economie, samengesteld uit Denderleeuwse zelfstandige ondernemers, biedt het gemeentebestuur financiële en logistieke ondersteuning naar de lokale ondernemer toe. Ter illustratie werd onlangs, op initiatief van de raad lokale economie en met steun van het gemeentebestuur, de Denderleeuwbon in het leven geroepen.

De Denderleeuwbon is een geschenkbon die enkel bij de Denderleeuwse ondernemers kan gebruikt worden en is één van de voorbeelden waarmee de koopstroom binnen de eigen gemeente gestimuleerd wordt. Door budgettaire restricties vormt ondersteuning naar de handelaars toe een voortdurende evenwichtsoefening tussen wat haalbaar is en wat de ondernemers van de gemeente verlangen”.

RUP

“Verder kan ook nog aangehaald worden dat in Denderleeuw tevens het RUP centrum goedgekeurd werd en lopende is.

Via dit RUP zal het dorpscentrum gevoelig opgewaardeerd worden wat zeker ook de lokale ondernemers in de omgeving van het centrum van Denderleeuw ten goede zal komen.

Nieuwbouw in de stationswijk opent eveneens perspectieven voor zelfstandige initiatieven en voor de KMO’s wil het bestuur werk maken van de ontwikkeling van het RUP Strokapelleken”.