Eerste steen gelegd van duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord

NINOVE – De stad Ninove, intercommunale SOLvA en enkele bedrijven hebben de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord gelegd. Het terrein kreeg vier kernwaarden mee: lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen en samenwerken. 

Het zijn de sterke basistroeven die al tien bedrijven overtuigden om zich op het terrein te vestigen. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren en zijn bij vestiging goed voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350 mensen. 

Na realisatie van hun groeipad over een viertal jaar is voorzien om ruim 550 mensen tewerk te stellen.  Door vestiging op Doorn Noord stappen de bedrijven in een uniek beheers- en managementsysteem met een Vereniging van mede-eigenaars (VME). 

Centrale lus

Bij de aanleg van de wegenis staan doorstroming voor alle verkeer en een hoge beeldkwaliteit voorop. De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via een centrale lus die zal worden verbonden met een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van de Aalstersesteenweg. Deze lusstructuur zorgt voor een vlotte doorstroming op het terrein. Een breed fietspad wordt geflankeerd door groene bermen aan beide zijden.  

Opgravingen

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein leverden archeologische opgravingen enkele verrassende resultaten op. De opgravingen overspannen 4500 jaar geschiedenis en legden onder andere twee grafheuvels, een nederzetting uit de Romeinse periode en sporen van militaire kampementen bloot. De opgravingen kunnen daarbij rekenen op veel interesse uit binnen- en buitenland.