Fietsersbond Brakel wil meer veiligheid voor de fietsers

BRAKEL – De Fietsersbond Brakel is weinig opgetogen met het fietsbeleid dat door het gemeentebestuur wordt gevoerd. In de jongste nieuwsbrief van de Fietsersbond zegt de groep dat het gemeentebestuur er tot nog toe niet veel van “de magere fiets-beloftes werd gerealiseerd”.

Met nog twee jaar voor de boeg  moet nog veel gebeuren om aan fiets-beloftes te voldoen, zegt Fietsersbond Brakel. De bond stelde in 2012 een eigen memorandum op met 46 voorstellen, waar alle partijen zich konden op baseren om tot een volwassen fietsbeleid te komen. Er volgende heel wat beloftes, maar acties bleven uit.

Volgens de Fietsersbond Brakel is het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar cruciaal voor een goed beleid. Verder wordt gepleit voor het wegwerken van zwakke punten uit de schoolroutekaart door infrastructurele maatregelen. Het functioneel fietsroutenetwerk uitwerken op het terrein is een ander voorstel, evenals het voorzien in oplaadpunten voor e-bikes. Ook het installeren van openbare fietspompen en het opstellen en uitvoeren van een fietsenstallingenplan acht de fietsersbond noodzakelijk.

Verlanglijstje

Staan nog op het verlanglijstje: fietsenstallingen aan alle openbare gebouwen, gemeenschappelijke (afsluitbare) fietsenstallingen voorzien in woonbuurten (vb. Vierschaar waar de fietsen nu in weer en wind buiten staan), hogere snelheid in Zone 30 fysiek onmogelijk maken en snelheidscontroles uitvoeren, optreden tegen foutparkeerders op stoepen en fietspaden, schooleducatieve routes ontwikkelen in samenwerking met de scholen, het fietsexamen organiseren samen met de basisscholen, steeds kiezen voor fietspaden in asfalt, oneffen overgangen in fietspaden wegwerken en uniforme en duidelijke bewegwijzering op maat van de functionele en recreatieve fietsen plaatsen.

De Brakelse fietsersbond hoopt alvast dat de politieke bestuurders nog tijdens deze legislatuur werk wil maken van een veiliger fietsbeleid en dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorstellen van de bond