Freddy Beirens verlaat gemeentelijke politiek

Anekdotisch, kritisch en scherp voor coalitiepartner

Lede – Freddy Beirens neemt niet deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zijn mandaat stopt dus eind dit jaar. Dan verlaat hij de gemeenteraad en de Leedse politiek. Meer dan 50 jaren was Freddy sociaal en politiek geëngageerd.

In zijn geboortedorp Erpe startte hij in de jeugdraad als jonge liberaal en was hij actief in Dido. Na zijn huwelijk kwam hij in Lede terecht. Hij zette zich in voor Liberaal jongerenwerk en werd lid van het partijbestuur. Hij zetelde meerdere legislaturen in de gemeente- en ocmw-raad. Remi Boterberg overtuigde hem  in zijn voetsporen te treden om Papegem op gemeentelijk vlak verder te vertegenwoordigen. Burgemeester Grepdon verzekerde hem zijn steun door de Papegemmenaars in Papegem een stemlokaal te geven alsook alle andere faciliteiten van een deelgemeente. Al is Papegem geen deelgemeente, Freddy sprak altijd van “de faciliteitengemeente Papegem”. Anekdotisch waren zijn tussenkomsten over Papegem tijdens de gemeenteraden maar hij bleef kritisch en vooral pluralistisch. “De Lijn” maakte kennis met hem in de verkeerscommissie toen ze, zonder resultaat, de lijnbus naar en van Aalst via Papegem wou schrappen. Na jaren van politieke onwil, slaagde de Papegemse jeugd er toch in om Freddy’s eerder geformuleerde plannen voor een speelplein te realiseren; met een sociaal en speels ontmoetingspunt als gevolg. Freddy overtuigde de ingenieur, verantwoordelijk voor de gewestwegen; en het kruispunt met de Grotesteenweg en de Papegemstraat werd een stuk veiliger met een verkeerseiland. Een fietspad dat de Benedenstraat met de Grotesteenweg verbindt, bezorgt jonge atleten een veilige weg naar Vlierzele Sportief. Als pluralist pleitte Freddy met succes ervoor om gemeentelijke lokalen ook voor burgerlijke uitvaarten open te stellen.  Anderzijds was hij pleitbezorger van een kerkenplan met een brede inbreng, zoals de Vlaamse overheid trouwens voorschreef. Hiermee haalde hij nogal wat ongenoegen bij de coalitiepartner  op zijn hals. Toen hij eerder in een open brief zijn ontevredenheid uitte, hoe de burgemeester op eigen houtje en zonder debat, besliste een fortuin aan financiële middelen door een belastingvermindering niet aan de burger terug te geven, was de vriendschap al op een lager pitje. De maat was vol toen CD&V tweemaal op rij een wisselmeerderheid zocht met het Vlaams Belang om een eenzijdig kerkenplan en een motie voor statiegeld op blikjes te laten goedkeuren.

Als voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke orde bleef het algemeen belang prioritair. Zonder de particuliere rechten te minimaliseren werd bijna altijd, na uitvoerig overleg met de raadsleden, een eenstemmig advies naar het schepencollege geformuleerd. De leegstandbelasting zonder sensibilisering, noch flankerende motivatie van de eigenaars, vond hij maar niks. Zijn idee tot herziening van de oude en voorbijgestreefde rooilijnen, kreeg vorm in het GIS-project dat door de intercommunale SOLvA als pilootproject voor andere gemeenten wordt uitgewerkt. De automatisering zal zowel de administratie als de particulier heel wat meer zekerheid geven. Ook mobiliteit kan er wel bij varen. Recent gaf Freddy, na een voorzet vanuit de oppositie, een start aan het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het verwerven van “La Ledoise” blijft hopelijk geen droom.

Freddy is een intercommunalist. Hij vind het jammer dat gemeentelijke mandatarissen zich zo weinig verzetten tegen de aantasting door Vlaanderen van de gemeentelijke autonomie. Hij is ervan overtuigd dat goed werkende intergemeentelijke organisaties, inhoudelijke, personele en financiële voordelen inhouden. Als vertegenwoordiger van Lede liet hij zich bij SolvA opmerken door een pleidooi voor duurzaam ondernemen. Statuten werden in die zin aangepast en  de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij dertien gemeenten, ook Lede, een klimaatplan en acties uitwerken is een feit. Vanuit SolvA nam hij de idee voor een totale aanpak naar verkeersveilige schoolomgevingen mee naar de gemeentelijke verkeerscommissie. Freddy betreurt dat, in tegensteling tot andere projecten, de eerste fietsstraat in Lede, de Papegemse Benedenstraat, blijkbaar geen officiële opening waard is. Ook dat de wandelbruggen over de Wellebeek, ondanks provinciale financiële steun, nog niet gerealiseerd werden, is jammer maar toch iets om nog naar uit te kijken.

Afscheid nemen, niet altijd gemakkelijk. Herinneringen koesteren en zoals bij het lezen van een boek, een blad omdraaien om te weten te komen waar de auteur je heen brengt. Spannend. Zo is ook het leven, besluit Freddy. Het leven van morgen start vandaag.