Geasfalteerde fietsverbinding moet heraangelegd worden in kasseien

Het is heibel tussen Erfgoed Vlaanderen en de gemeentebesturen van Erpe-Mere en Haaltert. Erfgoed Vlaanderen  eist dat de net heraangelegde fietsweg aan de Engelsmolen tussen Aaigem en Heldergem wordt uitgebroken en vervangen door kasseien. Zowel het gemeentebestuur van Erpe-Mere als dat van Haaltert kregen de vraag het fietspad van ongeveer een kilometer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Erfgoed reageert daarmee op een klacht van een buurtbewoner die vindt dat de geasfalteerde weg het historische uitzicht schaadt. Ze wil een Parijs-Roubaix traject.

De betonweg tussen Aaigem en Heldergem werd enkele maanden geleden heraangelegd na een gezamenlijk akkoord van de gemeenten Haaltert en Erpe-Mere. De weg was in de eerste plaats bedoeld als omleiding voor werken in de Heldergemstraat. De nieuwe betonweg moest vermijden dat inwoners door de werken geïsoleerd zouden raken. Daarna kon de baan worden ingericht als fietsverbinding tussen beide gemeenten waar enkel nog fietsers en wandelaars werden toegelaten.

Een inwoner van Haaltert diende een klacht in tegen die betonverharding. Hij liet het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed  weten dat de baan vroeger een kasseiweg was. Het agentschap volgt zijn redenering en eist dat de weg wordt heraangelegd in kasseien. Beide gemeentebesturen vinden dit onbegrijpelijk. Zij zullen gezamenlijk een dossier opstellen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

N-VA-burgemeester Veerle Baeyens van Haaltert zegt dat de weg voordien een asfaltweg was die er slecht bij lag. De nieuwe betonverharding heeft de weg verbeterd en kan na zijn tijd als omleidingsweg perfect dienst doen  voor fietsers en wandelaars. De baan zal dan deel uitmaken van het intergemeentelijk fietsnetwerk. Daarom kan de gemeente dan subsidies aanvragen bij de provincie.

Ook in Erpe-Mere is er geen begrip voor de eis en zijn ze er zeker van dat fietsers niet zitten te wachten op kasseien, maar wel op comfort.