Hommage aan Maurice D’Haese (°1919 – †1981)

Maurice D’Haese, een vergeten Leedse schrijver.

Maurice D’Haese werd geboren te Lede op 7 november 1919. Samen met o.a. Hugo Claus en Louis Paul Boon behoort hij tot de kernredactie van ‘Tijd en Mens’ (1949 – 1955). Met deze auteurs leidde hij een literaire (r)evolutie in die tot op de dag van vandaag haar invloed laat gelden. Bekroningen: 1953: ARKPRIJS van het Vrije Woord 1961: Dirk Martensprijs  

Zijn oeuvre kreeg in de naoorlogse literaire kringen ruime lof en weerklank. Aan de hand van het archief dat Maurice D’Haese naliet, verdiepte journalist en dichter Rudi De Koker zich in mens en schrijver. In zijn gekende meesterlijke stijl haalt hij hiermee de auteur uit zijn onterechte vergetelheid en leert hij ons tijdens deze boeiende hommage meer over de betekenis van Maurice D’Haese in de Vlaamse literatuur. 
In het hoofdartikel van ‘Ken uw Dorp’, het jaarboek 2019 van Heemschut, werpt Rudi De Koker een licht op de talrijke niet gepubliceerde geschriften van Maurice D’Haese en op vele geciteerde getuigenissen en recensies. Dit alles ondersteunt de belangrijke plaats van Maurice D’Haese in de filosofische opvattingen die na de Tweede Wereldoorlog ingang vonden. Bovendien worden unieke documenten uit het archief van Maurice D’Haese gedurende beide avonden tentoongesteld. Een niet te missen evenement waarop deze getalenteerde Ledenaar de eer krijgt die hem toekomt. 
Na de voorstelling kunnen de leden van Heemschut hun gratis jaarboek 2019 meenemen.

Niet-leden kunnen zich een exemplaar van dit zonder meer unieke werk ter plaatse aanschaffen voor €15.   

 G.C. De Volkskring, Kasteeldreef 18, 9340 LEDE

Donderdag: 19 december om 20 uur Vrijdag: 20 december om 20 uur 

 GRATIS INKOM 

 Een organisatie van de Koninklijke Heemkundige Kring HEEMSCHUT-LEDE 

www.heemschutlede.be