ILvA pakt wildgroei textielcontainers aan via concessie

De steden en gemeenten in het werkingsgebied van ILvA willen een halt toeroepen aan de wildgroei van kledingcontainers in het straatbeeld. Deze containers zijn in sommige gevallen niet reglementair geplaatst en leiden vaak tot sluikstorten. Er is soms onduidelijkheid over de bestemming van het ingezamelde textiel en de aard van de inzamelende instanties. Tegelijk hebben de aangesloten gemeenten de taak om de sociale tewerkstelling te ondersteunen en doelstellingen op het vlak van hergebruik aan te moedigen. Daarom is aan ILvA gevraagd om voor een oplossing te zorgen rond de organisatie van de textielinzameling op openbaar terrein en de 15 recyclageparken.

Een eerste stap was reeds gezet met het opstellen van een lijst met mogelijke locaties op het openbaar domein waar textielcontainers toegelaten zullen worden. De gemeenten zijn ook gevraagd de plaatsing van textielcontainers op het openbaar domein en privéterrein, dat toegankelijk is voor het publiek, juridisch te laten kaderen via het Algemeen Politiereglement (GAS).

Op 22 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur van ILvA de opdrachtdocumenten voor een concessie goedgekeurd, die start op 1 maart 2020 en 5 jaar loopt. In het volledige ILvA-werkingsgebied zullen 350 textielcontainers geplaatst mogen worden, op de erkende locaties. De concessie is verdeeld over 4 percelen, waarbij het eerste en grootste perceel ca. 55% (of 189 containers) bedraagt van het aantal containers in het volledige werkingsgebied. De 3 andere percelen zijn regionaal verdeeld en zijn voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van personen met een handicap of kansarmen tot doel hebben. Op die manier ondersteunt ook ILvA de sociale tewerkstelling. In die laatste 3 percelen (161 containers) krijgt de partij die de concessie wordt toegekend bovendien het recht om tot 4 keer per jaar een huis-aan-huis-inzameling te organiseren.

In alle percelen is aandacht voor een duurzame aanpak en een efficiënte planning. Het bestek bevat stimulansen en verplichtingen om een goede klantenservice te garanderen, om een efficiënte planning te hanteren en om zwerfvuil rond textielcontainers te vermijden.

De gunning van de concessie is voorzien voor februari 2020.