ILvA-ploegen rijden uit !

ILvA-ploegen rijden uit !

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van ILvA zijn dinsdag in de vroege avond afgerond. Het uitgewerkte voorstel is deze morgen aan de personeelsleden toegelicht. Ze hebben daarna gestemd en het voorstel is aanvaard.

Inzamelploegen uitgereden/recyclageparken dicht

De ILvA-inzamelploegen zijn uitgereden. De recyclageparken blijven vandaag wel dicht, om de afvoer van de volle containers te kunnen organiseren. Vanaf morgen wordt gewerkt volgens het normale regime, volgens de inzamelingen vermeld in de afvalkalender. Ook de recyclageparken zijn vanaf morgen weer open volgens hun normale openingsuren.

Enkel restfractie wordt ingezameld

Vandaag wordt enkel restfractie ingezameld: wat vandaag op de afvalkalender staat, maar ook zoveel mogelijk van de restfractie die na maandag en dinsdag is blijven staan. De andere fracties (glas, papier, PMD, GFT) worden vandaag niet meegenomen.

Indien uw afval vandaag niet is meegenomen, vragen we u het terug binnen te nemen en bij de volgende inzameling opnieuw aan te bieden. Na vandaag komen er geen extra rondes om in te halen. Vanaf morgen wordt de afvalkalender gevolgd.

Directie tevreden met het akkoord

De directie van ILvA is tevreden dat een oplossing is gevonden voor de grieven van de personeelsleden. Er is intensief vergaderd met alle ploegen van de verschillende fracties, de recyclageparkwachters, de andere operationele diensten en de bedienden. Hierna is beslist om op korte termijn 10 extra personeelsleden aan te werven, zodat de werkdruk wordt verlaagd en de verloven en overuren opgevangen kunnen worden. Ook op de vraag om een aantal aanpassingen aan het sanctiebeleid door te voeren is ingegaan. Deze maatregelen zullen in een breder personeelsbeleid worden gekaderd in de maanden die volgen.