Jason Clark de tijdelijke sterkhouder bij Okapi Aalstar

Jason Clark de tijdelijke sterkhouder bij Okapi Aalstar

Vorige week nog bezong Antwerpenaar maar ex-okapispeler Pieter Loridon cheap jerseys op televisie uitvoerig de lof van Okapi Aalstar als gezellige ambianceclub en coach Brad Dean als topcoach in de Belgische competitie. En terecht: het seizoenbegin van Okapi was ronduit fenomenaal en dat cheap jerseys terwijl voor het seizoen alweer gevreesd werd dat topvier moeilijk zou worden omdat men in Aalst opnieuw enkel toppers Now moest laten gaan.

Het zal wel al schertsend bedoeld geweest zijn toen Frank Van Impe na de wedstrijd tegen Bergen het bericht lanceerde dat Okapi de enige ploeg in Europa was die nog ongeslagen bleef. Hij zal zelf wel de relatieve waarde van dit gegeven ingezien hebben, PV maar het is en blijft een feit: Aalstar beleeft hoogdagen.

En wholesale jerseys dan is het ongegrond om één of twee spelers als toppers eruit te r pikken. In basket win uitbreiding je alleen als de volledige ploeg draait. Einzelgangers komen zelden tot hun recht. Toch blijven jongens als Braun of Jason Clark opvallende figuren die de supporters liefst zo lang mogelijk in Aalst willen zien.

Maar de club heeft niet alleen haar financiële grenzen maar ook haar sportethiek en dat betekent dat iemand als Jason Clark op het eind van december aan het eind van zijn interimperiode is.

Spijtig voor het spektakel misschien en spijtig ook voor de speler die opnieuw naar een ander team op zoek moet, maar de club wil ook haar verplichtingen tegenover de ongelukkige Rotnei Clarke nakomen. Tot voor zijn kwetsuur ontpopte die zich ook al als een waardig vervanger van Raivio en het laat zich aanzien dat hij na zijn revalidatieperiode ook weer schwung in het Aalsters team zal kunnen brengen. De ene Clark mag dan al een andere stijl hebben dan de andere Clarke : de ploeg doen draaien kunnen ze allebei.