Kruispunt Vier Wegen blijft dodelijk gevaarlijk

Geraardsbergen – Een recent verkeersongeval met dodelijke afloop brengt het kruispunt de Vier Wegen opnieuw ter discussie. Het drukke kruispunt werd een tijd geleden aangepakt, maar het resultaat van de aanpassingswerken botste vooral op kritiek. “Ze hadden zich de kosten kunnen besparen, van een verbetering is nauwelijks sprake. Een gemiste kans”. Zo werd de ‘verbetering’ door heel wat weggebruikers ervaren.

En dat gevoel is niet veranderd. Veel veiliger is het omstreden kruispunt er ook niet op geworden. Er gebeurden intussen alweer diverse ongevallen, recent nog met dodelijke afloop. De voornaamste klachten over het kruispunt zijn na de aanpassingswerken nog precies dezelfde als ervoor. 

NV-A Geraardsbergen sprak bij de heraanleg het kruispunt van de N42 en N460 van een gemiste kans om de mobiliteit in deze zone te verbeteren, en ook Beweging- en sportproject Rebus vzw gaf de aanpassingen een onvoldoende. Velen hadden liever gezien dat er verkeerslichten kwamen of een rotonde om het drukke verkeer in goede banen te sturen. Ook een betere openbare verlichting en flikkerlichten zouden de situatie al vooruit helpen.

File ontlopen

Om de fietsers beter te beschermen, is een afgescheiden fietspad aangewezen. Nogal wat automobilisten die uit de richting van Ninove komen, en aan de Vier Wegen moeten opdraaien richting Ophasselt-Zottegem, gebruiken het fietspad om ‘voor te sorteren’ om zo de file te ontlopen. Dit zorgt uiteraard voor extra gevaarlijke situaties voor fietsers en andere zwakke weggebruikers.

Ringweg die Astridlaan ontlast

Het gevaar beperkt zich niet tot het kruispunt Vier Wegen, maar schuilt op diverse plaatsen op de Astridlaan. Het ongevallencijfer op deze as loopt sterk op. Hoewel het hier om een gewestweg gaat, waait de kritiek op de verkeerstoestand op de Astridlaan ook over naar het stadsbestuur van Geraardsbergen. De Astridlaan is al lang geen laan meer, maar een drukke aaneenschakeling van winkels, woningen en andere panden, met te weinig voorzieningen voor de zwakke weggebruiker. De roep naar méér en dringende ingrepen klinkt almaar luider. Net als de vraag naar een ringweg die de Astridlaan kan ontlasten, en het zwaar verkeer vanaf de Vier Wegen weg zou houden van de Astridlaan en de Grote Weg in Overboelare.

Zwarte punten

Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) heeft er oren naar en zegt dat het stadsbestuur weldegelijk met de problematiek begaan is. Hij verwijst onder meer naar het meerjarenplan van de stad waarin de herinrichting van de Astridlaan met nadruk wordt bepleit bij het Agentschap Wegen en Verkeer.  Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) dringt er ondertussen bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op aan om het kruispunt Vier Wegen op de lijst van zwarte punten te zetten, om zo snelle maateregelen af te dwingen.