Mars Dendermonde-Aalst voor behoud “De Witte van Herdersem”

Mars Dendermonde-Aalst voor behoud “De Witte van Herdersem”

Ze waren er zaterdag 26 mei om 7u.15 in Herdersem: Familie, vrienden, werknemers en sympathisanten van Betoncentrale De Rycke, in de volksmond beter gekend als “De Witte van Herdersem” om zich samen te verplaatsen naar Dendermonde en terug naar Aalst. Dit als ludiek antwoord op de moeilijkheden die ze ondervinden voor het verkrijgen van een milieuvergunning.
Het is een spijtige zaak dat ondernemers, die een versleten betoncentrale willen vervangen door een moderne installatie, een cementschip aankopen om jaarlijks een duizendtal ritten van zware vrachtwagens uit te sparen en zorgen voor werkgelegenheid in de regio à block worden gezet door enkele misnoegde heren van Raldes en Natuurpunt omdat er een “buurtweg” doorheen loopt. Dit wegje verhindert de aanleg van “Van Mert tot Mert”, een wandelpad van 40 km dat Aalst met Dendermonde moet verbinden. Tja..

“Dit bedrijf is niet zonevreemd (er is een geldige vergunning tot 2026) en er werd in 2000 een pps kade (80% gemeenschapsgeld) aangelegd, dit illustreert toch het algemeen nut? Bovendien wordt er al sinds de jaren 60 zonder problemen beton geproduceerd. In de omgeving is ook geen enkel geschikt terrein dat als alternatief kan dienen. Dat we nu het vrachtschip niet kunnen inzetten omdat de vergunning voor de nieuwe silo’s geschorst werd, is niet te vatten”, aldus Koen De Rycke.

Naast de buurtweg (die ondertussen open is, en dus geen item meer is) wordt er ook nog bezwaar gemaakt op basis van een louter theoretische akoestische studie.

Een moderne installatie zal sowieso minder geluid produceren dan de (vergunde) oude, maar dit kan De Rycke helaas niet bewijzen want de installatie mag niet gebruikt worden… “catch 22”

Wij dragen ook graag ons steentje bij voor een beter leefmilieu, maar er zijn grenzen. Bedrijven zoals “De Witte” zorgen voor werkgelegenheid in onze streek, hebben de nodige vergunningen en dragen zelfs bij tot een beter milieu door zwaar te investeren in nieuwe silo’s en zelfs de aankoop van een cementschip. Dat dit bedrijf zou moeten verdwijnen omwille van een buurtwegje, is een brug te ver.

We zijn tenslotte geen holbewoners meer maar leven in de 21e eeuw.

Begrijpe wie kan …