Opgepast voor vallende brokstukken

Wandelaars die onder de Denderbrug van de Guilleminlaan passeren kunnen maar beter uit hun doppen kijken. De kans dat er brokstukken van de brugpijler naar beneden donderen is niet denkbeeldig.

De brug onderging in 2013 een grondige renovatie en kreeg onder een nieuw wegdek, maar de betonnen steunpilaren kunnen ondertussen ook een ingreep gebruiken. De constructie vertoont scheuren en barsten en stukken beton hangen los of vielen al naar beneden. 

Dat is gevaarlijk, zeker voor spelende kinderen en gebruikers van het wandelpad dat er net naast ligt en verbinding vormt met Den Bleek. Een afbakening van de gevarenzone zou al nuttig zijn, in afwachting van een grondige herstelling van de brugpijler