Oplossing in de maak voor Opgeëistenstraat

DENDERLEEUW – Om het probleem van te hoge snelheid van het verkeer in de Opgeëistenstraat aan te pakken, werd geschranst parkeren ingevoerd. Daarvoor werd nadar geplaatst zodat het verkeer thans zigzag verloopt en de snelheid wordt afgeremd.

Het gaat om een proefopstelling, maar de reacties van de bewoners lieten niet lang op zich wachten. Nogal wat bewoners ergeren zich om diverse redenen aan de ingreep en lieten hun ongenoegen horen. Schepen van Mobiliteit Erna Scheerlinck (N-VA) is niet doof voor de grieven van de bewoners van de Opgeëistenstraat en wil samen met de bewoners zoeken naar een oplossing die algemeen tevreden stelt.

Schepen Scheerlinck: “De proefopstelling is geen succes, in principe zou ze weg mogen maar we zoeken naar een betere oplossing en in tussentijd blijft ze op aandringen van onze administratie nog even staan. Hoe dan ook, de indeling van de parkeervakken moet anders, we moeten alles herbekijken. We hebben de klachten genoteerd en binnenkort krijgen de bewoners een brief in de bus waarin ze om hun mening over de kwestie wordt gevraagd. Ze krijgen inspraak en kunnen suggesties doen, op die manier wil ik samen met de verkeerscommissie en de bewoners een passende oplossing uitwerken voor de Opgeëistenstraat”.

Mentaliteitswijziging

De schepen beseft dat de opdracht niet simpel is, want het verkeer in toom houden is ook een kwestie van mentaliteit van de autobestuurders.

“Er wordt in het dichtbevolkte Denderleeuw doorgaans veel te snel gereden, zoals ook blijkt uit de vaststellingen. Er komen regelmatig klachten binnen over onaangepaste snelheid vanuit diverse straten. Vandaar ook dat we met de mobiliteitscommissie constant in de weer zijn met het zoeken naar passende maatregelen. We nemen deze problematiek echt wel ter harte, maar een mentaliteitswijziging bij autobestuurders dringt zich evenzeer op”, aldus nog Erna Scheerlinck.