Postzegelkring LEDA 50 jaar

VIERING 50 JAAR KONINKLIJKE POSTZEGELKRING LEDA 

Op 16 mei 1966 werd in Lede een postzegelkring opgericht die de naam “Leda” meekreeg. Ondertussen zijn we 50 jaar verder en het huidige bestuur vond dat dit passend gevierd mag en moet worden.

Voor toekomende zaterdag 22 oktober e.k. werd een evenement op poten gezet dat een hele waaier van diverse activiteiten te bieden heeft. 

Van bpost kregen ze de voorverkopen toegewezen van niet minder dan 6 nieuwe uitgiften en zelf geven zij vandaag een MyStamp uit om de 50 jaar van hun vereniging in de verf te zetten.

Met de steun van bephila en de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen hebben ze een filatelistische tentoonstelling opgezet die verschillende aspecten biedt. Een tentoonstelling met wedstrijdkarakter voor de beginnersklasse, een tentoonstelling met deelname van Oost-Vlaamse kringen, een eresalon en de 1ste Competitieve Nationale Tentoonstelling voor “Prentbriefkaarten”

Verder biedt Leda jullie ook een buitenbeentje met de tentoonstelling “Een andere hobby”. In dit deel worden verzamelingen voorgesteld die niks te maken hebben met filatelie of prentbriefkaarten. Het gaat over een verzameling Spaanse wijnetiketten, een verzameling parfumkaarten, een verzameling Belgische luxe telegrammen en een verzameling over de Plechtige Communie.

In het eresalon tenslotte worden drie bijzondere verzamelingen getoond. Als eerste is er een verzameling over 50 jaar activiteiten van KPK Leda. Een tweede verzameling die op diverse internationale tentoonstellingen gelauwerd werd, gaat over de Nobelprijzen en dit dus in het kader van de bijzonder uitgifte op 22 oktober van een postzegelreeks over de Belgische Nobelprijs Laureaten. En tenslotte een verzameling prentbriefkaarten over grote hoeden

Er is de Dag van de Postzegel 2016 van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen en de uitreiking van de Wisselbeker 2016 van Oost-Phila en voor de zoekers is er een Nationale filatelistische ruilbeurs en met in het bijzonder handelaars met prentbriefkaarten

Ten slotte nog een zeer belangrijke onderdeel van deze feestdag. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag schenkt leda ook de nodige aandacht aan ons erfgoed en dat op 2 manieren. Er is de uitgifte van een boekwerk over de geschiedenis van onze vereniging. En het was zeker meer dan de moeite om dit vast te leggen. Want met een werk van 124 bladzijden en meer dan 300 foto’s over het wel en wee toont Leda aan dat ze toch wel iets betekenen op het vlak van filatelie en de vrijetijdsbeleving.

Maar gezien ze houden van buitenbeentjes, heeft Leda ook op erfgoedvlak voor het nodige gezorgd. Met een tweede MyStamp uitgifte willen ze 5 gekende hoekjes van onze gemeente Lede in de kijker zetten. Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van oude postkaarten en een foto van hun omgeving heden ten dage.