De ruk naar rechts in onze regio

De ruk naar rechts in onze regio

Zouden de traditionele partijen niet eerst even orde op zaken zetten in hun eigen partij vooraleer ze kritiek uiten op de rechtse partijen? Zijn er zoveel domme mensen in Aalst dat N-VA en het VB samen een ruime meerderheid hadden? 

Neen. De geloofwaardigheid van die traditionele partijen is ver te zoeken. Die wereldvreemde politici hebben alle voeling met de kiezer verloren. We gingen langs op de nieuwjaarsreceptie “Gezellig met Caroline Verdoodt“ (N-VA ) en de receptie van het Vlaams Belang, waar Steve Herman Filip Dewinter en Dries Van Langenhove ontving.

Het waren allebei gezellige recepties, zowel in zaal “Trejen“ waar Schepen Caroline Verdoodt alle Terjodenaren uitnodigde en waar ook Burgemeester D’Haese “een woordeken kwam placeren“. 

Iedereen genoot van zijn toespraak en toch kon onze Burgemeester het niet onder stoelen of banken steken dat hij binnen een paar maand voor een heel moeilijke keuze zal staan. De Aalstenaars gunnen het hem. De score die hij telkens weer, of het nu vanop de eerste plaats of als lijstduwer was, samen met een niet onbelangrijk team op het bord plaatste is als fenomenaal te omschrijven. 

Maar ook de tweede grootste partij, het Vlaams Belang, scoorde met dezelfde thema’s: immigratie en veiligheid. 

In een volle Sint- Annazaal kwamen niet minder dan 400 sympathisanten van het Vlaams Belang samen om mekaar een gezellig jaar toe te wensen. 

In onze regio koos men voor rechts. In sommige gemeenten respecteerde men de keuze van de kiezer. In andere gemeenten niet. Mei 1968 was een mijlpaal, zal ook mei 2019 geschiedenis schrijven?

Wie scoort het best, Rechts of Uiterst rechts? 

Wat de Burgemeester zal doen is nog niet zeker. Het is aan hem om een keuze te maken. Blijft hij Burgemeester of wordt hij Minister? Beide zijn hem gegund.

Aalst kan na zoveel jaren best wel eens een Minister gebruiken, en dan nog liefst op Justitie, om onder andere de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen. Aalst moet Aalst blijven, geen verBrusseling!

Maar zal hij in Brussel over een even goede ploeg als in Aalst kunnen beschikken? 

Geen enkele lijsttrekker in Aalst beschikt immers over zo een goed team als hij. 

Met Karim, de architect. Utopia geen utopie maar werkelijkheid.  Binnen één en dezelfde bestuursperiode, een unicum. 

Met Sarah, streng en rechtlijnig. Niet alleen van look, maar ook van inborst.

Met Caroline, haar familie, haar vroegere werkgever Notaris Caudron en een joviale Johan Verdoodt zaliger. 

Maar ook met “Mamma” Mia! Het lijkt simpel maar “Burgerlijke Stand“ is niet simpel. Een geboorte, een huwelijk en… een overlijden. Gebeurtenissen die aan een mens zijn ribben blijven plakken. En dan is er Mia, de menselijkheid in hoogsteigen persoon.

Deze mensen zal Christophe D’Haese missen als ook hij zou vertrekken. Als Aalstenaar zal hij in Brussel niet de wereld redden, maar wel velen kunnen verbazen.

Christophe D’Haese is een volbloed Aalstenaar, iemand die geen blad voor zijn mond neemt. Iemand die het al “Knipogend“ kan zeggen maar het zo kan verwoorden dat iedereen hem begrijpt. Niemand zal hem een verwijt maken indien hij Minister wordt. Aalst vergeet hij nooit. 

De Eenheidspolitie doet wat zij kan en zelfs meer, maar Justitie loopt achter. De doorsneeburger heeft het gevoel dat criminelen ongestraft blijven. Als daar zijn toekomst ligt, gunnen we hem dit graag.

De toestroom van vreemde criminelen moet in onze regio stoppen.

 

Onze regio zal massaal voor hem en dus voor N-VA stemmen in mei, maar zal ook massaal stemmen voor het Vlaams Belang. 

Of er nog een discussie moet komen wat betreft het al of niet afschaffen van het cordon zal van de kiezers afhangen, maar dan zal het Vlaams Belang wel klaar moeten zijn. We zijn Guy Claus dankbaar voor zijn uitspraak toen hij zijn eed moest afleggen als gemeenteraadslid en maken daar graag vermelding van in onze Knipoogjes, maar een eedaflegging is geen carnavalsraadszitting. Of het Vlaams Belang mee zal besturen zal dus niet alleen van het cordon afhangen, maar ook van hun eigen gedrag en uitspraken.

Aan kiezers zal het de beide partijen in geen enkel geval ontbreken. Zowel N-VA als Vlaams Belang zijn in onze regio nu al zegezeker. Met dank aan de partijen die immigratie en veiligheid al die jaren genegeerd hebben.