Schrijnend verhaal achter politiek genie

Siegfried Theofiel Hortense Bracke, voormalig nieuwsanker van van wat toen nog BRT was, begon zijn politieke carrière bij de Socialistische partij, waar hij mee het programma schreef. 

Omdat enkele sossen hem beschuldigden van plagiaat (hij zou het eeuwige vlinderstrikje gecopieerd hebben van Elio Di Rupo) voelde hij zich zo gekrenkt in zijn eer dat hij uit wraak overstapte naar NV-A. 

Zoveel onrecht kan een mens maar moeilijk verteren, en daarom ontkende hij zelfs dat hij ooit lid was geweest van de partij ook al was hij, zo bleek nadien, 14 jaar lid van de Socialistische partij. Hij was zo kwaad dat hij in 2017 de Gentse sossen beschuldigde van “Graaicultuur”. Als rechtschapen man van het volk ontmaskerde hij Tom Balthazar als boosdoener in het Publipart dossier, hij moest zich laten vervangen als Gents schepen. De “Sherlock Holmes van de Wetstraat” werd hij toen ook weleens genoemd.

Zijn overstap naar NV-A legde hem aanvankelijk geen windeieren, hij schopte het in 2014 zelfs tot kamervoorzitter. Maar ook een kamervoorzitter heeft het niet gemakkelijk dezer dagen. Zo zag hij zijn wedde in 2017 zakken van 15.700 naar amper 11.000 euro per maand, hij verdiende daarmee amper 1 euro meer dan de eerste minister, een schande!

Omdat hij op het einde van de maand nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen, zag hij zich genoodzaakt enkele bijjobjes te zoeken. Zo ging hij in het geniep ’s nachts de gangen dweilen in de gebouwen van Telenet en UGent. 

Maar nog was zijn lijdensweg niet ten einde want zelfs zijn eigen partijgenoten gunden hem niets. Bij de lijstvorming in 2018 moest hij zelfs zijn plek als lijsttrekker zelfs afstaan aan Elke Sleurs. Zij gunde hem enkel de 27e plaats op de lijst, en dit na zo een staat van verdienste! 

Maar Siegfried raakte, ondanks alle tegenkanting, toch nog verkozen in de Gentse gemeenteraad, respect!

Bracke is ook een man die zegt waar het op staat! In “De Afspaak” deed hij onlangs enkele uitspraken waar veel politici een voorbeeld aan kunnen nemen.

”150 parlementairen is te veel. Als je jezelf ernstig neemt en vindt dat je slank en doelgericht moet besturen, dan moet je bij jezelf beginnen”. 

Dit zijn wijze woorden van een politiek genie.

Maar het ergste moest dan nog komen, bij de federale verkiezingen werd Bracke niet herkozen, lijststemmen deden hem de vlinderdas om. “Er zijn nu twee mensen wél verkozen, die minder voorkeurstemmen hadden dan ik”, verklaarde hij. Dit was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. 

Moegetergd en totaal ontredderd werpt hij nu de handdoek in de ring, het is allemaal wat te veel geweest voor de arme man. Zelfs voorzitter Bart De Wever duwt nu het mes nog wat dieper in de wonde door hem op sarcastische wijze te “bedanken” voor zijn “jarenlange inzet voor de partij”. Je zou je afvragen hoeveel een mens kan verdragen? Tot overmaat van ramp hebben ze ook zijn privé chauffeur afgepakt. 

Siegfried Brakce, die ooit verklaarde dat hij paus wilde worden en de Vlaamse Leeuw een “vod” noemde, krijgt het nu steeds moeilijker om zijn gas- en electriciteitsrekeningen tijdig te betalen. Hij moet het nu stellen met een pensioentje dat met zo’n 9.000 euro per maand maar net boven het minimum uitkomt. 

Gelukkig ontvangt hij nog een (weliswaar belachelijk lage) opstapvergoeding van 175.000 euro. Hij is ook nog maar 66 en moet dus normaal gezien nog een jaartje werken, maar we vergeven het hem graag.

We kunnen hem alvast de raad geven om steun te zoeken bij het OCMW, maar hij zou ook naar Unia kunnen stappen met zijn verhaal, want dit is mensonterend. 

Els Keytsman zal hem met plezier bijstaan in deze moeilijke periode.

Siegfried Bracke, een van de grootste politici die ons land ooit gekend heeft en die over 100 jaar nog vaak over de politieke toonbank zal rollen. Zijn tussenkomsten zullen ons nog lang bijblijven, en hij diende onder meer volgende wetsvoorstellen in: … Euh….

Beste Siegfried, probeer, ondanks alles, toch nog wat te genieten van uw welverdiend pensioen, en kijk elke dag in de spiegel en zeg vol trots: “Dit heb ik verdiend.”

Ps: deze tekst is sarcastisch