Verborgen slagersmes zorgt ook voor politieke onrust

Forza Ninove is niet te spreken over de “onrustwekkende ontdekking die een stadsarbeider deed tijdens zijn werkzaamheden, toen hij in een haag naast de gemeenteschool Ikke aan de Parklaan in Ninove, een slagersmes vond met een lemmet van maar liefst 30 cm”.

Het vooral doet Forza Ninove steigeren. De partij haalt fors uit en stelt dat het mes daar niet toevallig is terechtgekomen. “Het stadspark wordt al jaren geteisterd door Ninoofse bendes die verantwoordelijk zijn voor de vele vechtpartijen, intimidaties, afpersingen en de talloze gevallen van steaming. Het is duidelijk dat dit dodelijk steekwapen vroeg of laat zou moeten dienen om een conflict te beslechten. Onze stad wordt nu al jaren geteisterd door jeugdbendes en losgeslagen jongeren die steeds driester geweld gebruiken en steeds meer slachtoffers maken”, haalt voorzitter Guy D’haeseleer uit. 

Hij zegt dat het Ninoofse stadsbestuur niet in staat is om de rust te laten terugkeren. “De onveiligheid neemt toe en de schrik zit er bij heel veel Ninovieters dan ook goed in. Voor Forza Ninove is de maat vol. De eerste taak van een stadsbestuur is om maximaal de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Op dit vlak blinkt het stadsbestuur dan ook uit in laksheid, onverantwoordelijkheid en nonchalance”, stelt de partij. 

Optreden of aftreden

Forza Ninove eist dat de politie nu prioriteit geeft aan “het opjagen van de Ninoofse bendes en criminelen. Er moet een keiharde aanpak komen en een nultolerantie voor dergelijke bendes waarvoor er geen plaats is in Ninove. De huidige situatie in onze stad is grotendeels het gevolg van het jarenlang wegkijken van de problemen en het minimaliseren van criminele feiten. Ofwel treedt de lakse Burgemeester nu op ofwel treedt ze af. Forza Ninove is klaar om orde op zaken te stellen”, besluit Guy D’haeseleer. 

Burgemeester Tania De Jonge: “We investeren veel in veiligheid”

Burgemeester Tania De Jonge weerlegt met klem de kritiek van Forza Ninove. “Ik aanvaard niet dat Forza stelt dat wij niets ondernemen. Integendeel, we nemen dit ernstig en er wordt dagelijks gewerkt op jeugdcriminaliteit.” Ze pleit voor nultolerantie wat jeugdbendes betreft.

“Onze politie heeft in het oppakken van daderbendes in het verleden al successen geboekt maar dat is niet altijd gekend bij het grote publiek”, zegt de burgemeester. Ze geeft een voorbeeld: bij het oppakken van een jeugdbende twee jaar geleden zijn er zware straffen uitgesproken, waarbij een kopstuk 8 jaar cel kreeg en uit het land wordt gezet als hij vrij komt. Twee weken geleden werden alle verdachten ook opgepakt van de vechtpartij in het stadspark”.

“We spelen heel kort op de bal als we vernemen dat er een vechtpartij op til staat,” beklemtoont De Jonge. “Vorig jaar hebben we een politiemacht ingezet omdat we hierover ingelicht werden en een massale vechtpartij hebben kunnen vermijden. De aanstokers werden geïdentificeerd en kregen ook een plaatsverbod. Andere dossiers zijn nog in onderzoek”.

Nultolerantie

De Ninoofse burgemeester is formeel. “Niemand is in staat om deze incidenten een halt toe te roepen, niemand. Je kan dit alleen maar als je op elke hoek van de straat een inspecteur zet, wat onrealistisch is”, zucht De Jonge.

“Er werd enorm geïnvesteerd in veiligheid: een uitbreiding van het korps met 20 personeelsleden, de nieuw politiekantoor, oprichting van de dienst integrale veiligheid, investering van 1.500.000 euro in camera’s, meer dan 30 plaatsverbodsbeslissingen, oprichting 13 BIN netwerken, een efficiënt werkend LIVC,… Ik pleit voor nultolerantie op het vlak van jeugdbendes. We moeten blijven inzetten op een harde aanpak, dat is de enige oplossing om resultaat te boeken”, besluit burgemeester De Jonge.