Vlaams Belang Denderleeuw start Seniorenforum op

Startactiviteit met gastspreker Algemeen Directeur Jürgen Constandt van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds op dinsdag 22 oktober om 15 uur

Vlaams Belang Denderleeuw heeft beslist om een Seniorenforum op te starten. Het ‘Seniorenforum Denderleeuw’ zal op regelmatige basis activiteiten organiseren voor 55-plussers en het nuttige aan het aangename koppelen. Vlaams Belang wil alleszins dat er in Denderleeuw meer aandacht gaat naar onze senioren. Daarom lanceert het kersverse Seniorenforum meteen enkele voorstellen:

 

  • Denderleeuw moet over een volwaardig seniorenloket beschikken, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen.
  • Om de druk op de rusthuizen te verminderen, pleit Vlaams Belang voor een maximale ondersteuning voor de mantel- en thuiszorg.
  • Vlaams Belang eist dat de gemeenten het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunen.
  • Vlaams Belang wil dat de Buurtinformatienetwerken (BIN) extra aandacht besteden aan buurtbewoners van gevorderde leeftijd. Voorts moet de gemeente een premie voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning, zoals betere sloten of een alarmsysteem.
  • Om eenzaamheid bij senioren te bestrijden dient het OCMW alleenstaande 65-plussers op te bellen om te vragen hoe het gaat. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het computersysteem van Knokke-Heist, dat op basis van het gesprek van een telefoniste met een alleenstaande 65-plusser kan afleiden of er eenzaamheid en isolement dreigt. Voorts kunnen ook de postbodes worden ingeschakeld. Ze komen dagelijks bij de mensen thuis en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt. Ook kijkt de partij naar het voorbeeld van Brugge, waar een centraal meldpunt bestaat waar men kan melden dat een medeburger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft.
  • Elektrische fietsen worden steeds populairder. Deze fietsen houden ongetwijfeld ouderen langer mobiel. Elektrische fietsen laten een hogere snelheid toe terwijl het fietsen in groep sowieso wat extra vaardigheid vraagt. Het Vlaams Belang meent dat het gemeentebestuur in het dienstenpakket een opleiding elektrische fietsen moet opnemen. Opfrissingscursussen, die zeker moeten aangemoedigd worden voor senioren, vervolledigen dat pakket.
  • Senioren die niet meer zo mobiel zijn, mogen niet geïsoleerd raken in hun woning en moeten zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen.

 

Tijdens de startactiviteit op dinsdag 22 oktober om 15 uur in café Standaard zal een uiteenzetting gegeven worden door Jürgen Constandt (Algemeen Directeur) van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. 

Jürgen Constandt zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis.

Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking (eigen klemtonen). Hij zal de verschillende medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

De raakpunten tussen sociale zekerheid en de Vlaamse bevoegdheden zijn veel intenser dan deze met de andere federale materies, nl. justitie, defensie, buitenlandse zaken, …

Tenslotte zal hij ook de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierbij graag toelichten.

Nadien is er livemuziek met koffie en taart. Bij volgende activiteiten zal er telkens een spreker uitgenodigd worden – die het bijvoorbeeld zal hebben over erfenisrecht, veiligheid, enzoverder -, met nadien een ontspannende activiteit zoals een bingonamiddag, kaartspelen, een wandeltocht, een proeverij, …

De verantwoordelijke van het Seniorenforum is Jan Vanbegin. In september legde hij de eed af als gemeenteraadslid.

Contactgegevens: Jan Vanbegin, Gemeenteraadslid

Verantwoordelijke Seniorenforum

0474 05 97 50