Zone 30-gebieden moeten Ninove verkeersveiliger maken

NINOVE – Om de verkeerssituatie in de dorpskernen en het stadscentrum veiliger te maken installeert het stadsbestuur van Ninove er zone 30-gebieden.  De nieuwe regeling komt vooral fietsers en voetgangers ten goed en maakt ook komaf met het voortdurend wisselen van snelheidsregimes.

In de zomer van 2018 werd het nieuwe mobiliteitsplan voor Ninove door de gemeenteraad goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel in dit mobiliteitsplan is het nieuwe snelheidsplan. Dit plan voorziet zone 30-gebieden in het centrum van de stad en in de dorpskernen, woonwijken en schoolomgevingen. Andere gemeentewegen worden 50 km per uur en op gewestwegen geldt een regime van 70 km per uur.

Met die zonering wil het stadsbestuur vooral duidelijkheid scheppen in het lappendeken aan snelheidsregimes op grondgebied Ninove. De veralgemening van de zone 30 in de binnenstad is daarvan een goed voorbeeld.  Het invoeren van de zone 30 komt er vooral om de veiligheid van de fietsers én de voetgangers te verhogen.  

Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de reglementering rond de zone 30 te verduidelijken. Veel mensen denken immers ten onrechte dat voetgangers in een zone 30 voorrang hebben, maar dat is niet het geva