Bart Van den Neste vraagt werk te maken van digitaal portaal voor verenigingen

Bart Van den Neste, gemeenteraadslid voor Open VLD in Aalst, stelde voor om een portaal aan te maken voor verenigingen.

“Door de pandemie en de extra middelen vanuit Vlaanderen zullen heel wat verenigingen gebruik maken van deze subsidie.
Toch blijft dit altijd een administratief kluwen voor zowel de vereniging als de stadsdienst.”


“Ik heb de schepen dan ook gisteren gevraagd om werk te maken van een portaal voor verenigingen. Op die manier kunnen ze niet alleen zoals nu hun dossier online indienen maar ook op elk moment raadplegen, aanpassen en als basis hergebruiken om een nieuw dossier in te dienen. Ook andere diensten kunnen dan gelinkt worden. Schepen Matthias De Ridder en zijn diensten beloofden alvast hier werk van te maken.”,aldus Bart Van den Neste.

Volg via deze link Bart Van den Neste op Facebook