zaterdag 5 december 2020

De Okkernoot wil het stationsgebouw van Herne inrichten als bijkomende locatie voor dagbesteding.

DENDERWINDEKE/VOLLEZELE – Omwille van corona moest De Okkernoot vzw het traditionele hoeverestaurant afgelasten. Een belangrijk ontmoetingsmoment met de sympathisanten en een grote bron van inkomsten voor hun projecten vielen hierdoor weg.

Het dossier kent al een lange voorgeschiedenis, maar scheOm dit verlies zoveel mogelijk te beperken is De Okkernoot een campagne begonnen en roepen zij hun sympathisanten op een gift te doen. Een gift kan je doen op het rekeningnummer van De Okkernoot BE53 0682 2552 7653 met als mededeling ‘gift BBQ 2020’. 

De opbrengst gaat naar de verbouwing van hun inclusief project ‘station van Herne’. In 2018 kocht De Okkernoot het stationsgebouw van Herne aan om er een bijkomend aanbod in dagbesteding te creëren. Giften zijn in 2020 voor 60% fiscaal aftrekbaar

De Okkernoot is een vzw voor personen met een autismespectrumstoornis al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Zij ondersteunen per jaar een 200-tal personen met een beperking. 

KRASJ 5 toont onder meer werk van beeldhouwer Koenraad Tinel.

NINOVE – Het oud stadhuis van Ninove vormt het decor voor een reeks tentoonstellingen. Half maart viel de bedrijvigheid in de expozalen stil, meerdere tentoonstellingen werden geannuleerd of verplaatst naar 2021. Intussen is de bedrijvigheid hervat. 

Voor nieuwjaar staan nog vijf tentoonstellingen gepland, met vooral nieuw werk van Ninoofse kunstenaars. Van 17 oktober tot en met 1 november 2020 neemt Paul D’Haese zijn intrek in de expozalen aan het Oudstrijdersplein. Paul D’Haese (°1958 in Ninove) geldt als een vooraanstaande Belgische fotograaf, van wie momenteel twee fotoreeksen in gereputeerde galerijen in Brussel te zien zijn: ‘Winks of Tangency’ in Contretype en ‘Borderline’ in Hangar. 

Solopresentaties

In het oud stadhuis van zijn geboortestad presenteert de kunstenaar ‘Winks of Tangency’ in zijn geheel en toont hij een previewprojectie van ‘Borderline’. Tijdens KRASJ 5, van 7 november tot en met 6 december, ontdek je in het oud stadhuis (een van de zeven KRASJ-locaties) werk van Koenraad Tinel, Gülsün Karamustafa, Alexandra Cool, Bodé Owa en Sylvia Sourinho. 

Voor nieuwjaar volgen nog solopresentaties van de kunstenaars Danny Goessens, met schilderijen, beeldhouwwerken en realisaties in glas, metaal en keramiek (11-20 december) en Rudy Aben (27-31 december).

De komende maanden vinden renovatiewerken plaats aan de Oude Kaaibrug. De werken in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv gaan van start op 5 oktober en duren tot eind december 2020. De kostprijs bedraagt 797.101,96 euro (excl. BTW). 

Tijdens de werken zal de brug in open stand staan. Daardoor is zij niet toegankelijk voor het publiek en moet er voor alle verkeer een omleiding gevolgd worden. In de straten rondom de werken en op parking de Oude Kaai is er een parkeerverbod ingesteld. 

Het gaat om de renovatie van het elektromechanisch gedeelte. Verschillende onderdelen  zijn einde levensduur, niet meer conform aan de huidige veiligheidsvoorschriften of zijn aan renovatie toe. Zo zullen onder andere de elektrische schakelkast en de hydraulische aandrijving van de brug worden vernieuwd, samen met een onderhoud van de hydraulische cilinders en de mechanische onderdelen.

Wat één groot feest moet worden wordt nu overschaduwd door de gevolgen van COVID-19.

De 10de editie van de Priester Daens Vredesloop zou dit jaar doorgaan op zondag 15 november doch de onzekerheden met betrekking tot het toegestane aantal deelnemers en toeschouwers, het in te zetten aantal vrijwilligers om binnen de limieten van de maatregelen het event veilig te laten verlopen, de te verwachten opkomst en onmogelijkheid van kleedkamers, douchegelegenheid en catering dwongen de organisatoren samen met de kans op een financieel debacle deze stratenloop dit jaar niet door te laten gaan en te hopen op gunstigere omstandigheden in 2021.

De organisatoren (Vredeshuis, Priester Daensfonds, AalstMixt en Atletiek Land Van Aalst) overwegen een alternatief in de vorm van een Vredeswandeling en hopen daar eerstdaags over te kunnen communiceren.

Foto Hendrik De Schrijver

Binnenkort start Atletiek Land Van Aalst vzw (ALVA) samen met CERA het project “IEDEREEN ATLEET+” op.

De Vlaamse Atletiekliga (VAL) lanceerde in 2015 een gelijknamige campagne ter bevordering van een aanbod voor kansarmen en etnisch-culturele minderheden.

Met dit project wil ALVA, hierbij financieel gesteund door CERA, drempels weghalen die het mensen die het financieel moeilijk hebben onmogelijk maken om aan sport te doen.
De vereniging past al jarenlang het kansentarief van 25% toe op de lidgelden en deelname aan haar kampen maar breidt dit op deze manier uit naar de aanschaf van schoeisel. Een degelijke loopschoen kost immers makkelijk evenveel (of meer) dan het jaarlijks lidgeld.
Sport mag voor deze Aalsterse atletiekclub niet uitsluiten maar moet mensen verbinden. 
De club heeft ook concrete plannen voor een aangepaste werking specifiek voor G-sporters.

Start2Run

Vanaf zondag 6 september organiseert ALVA (Atletiek Land Van Aalst vzw) in samenwerking met Aalst Sport en de Vlaamse Atletiekliga haar jaarlijkse tien weken durende Start2Run. 

Na tien weken loopt men 5 km, dé manier om op een verantwoorde en veilige manier de overtollige corona-kilootjes kwijt te raken.

Deze editie is bijzonder omdat tegelijk promotie wordt gemaakt voor de pas aangelegde loopomloop, een realisatie van Sport Vlaanderen en Aalst Sport.

Hierdoor kon de deelnameprijs aan deze initiatie gereduceerd worden tot het terugbetalingstarief van het ziekenfonds.

De begeleiding is exclusief in handen van begeleiders die gevormd zijn aan de Vlaamse Trainersschool en wordt “COVID-proof” georganiseerd.

Voor meer info en online-inschrijving: www.atletieklandvanaalst.be .

Trainingen beginnen en eindigen bij “de Portier” op  Schotte.

Forza Ninove is niet te spreken over de “onrustwekkende ontdekking die een stadsarbeider deed tijdens zijn werkzaamheden, toen hij in een haag naast de gemeenteschool Ikke aan de Parklaan in Ninove, een slagersmes vond met een lemmet van maar liefst 30 cm”.

Het vooral doet Forza Ninove steigeren. De partij haalt fors uit en stelt dat het mes daar niet toevallig is terechtgekomen. “Het stadspark wordt al jaren geteisterd door Ninoofse bendes die verantwoordelijk zijn voor de vele vechtpartijen, intimidaties, afpersingen en de talloze gevallen van steaming. Het is duidelijk dat dit dodelijk steekwapen vroeg of laat zou moeten dienen om een conflict te beslechten. Onze stad wordt nu al jaren geteisterd door jeugdbendes en losgeslagen jongeren die steeds driester geweld gebruiken en steeds meer slachtoffers maken”, haalt voorzitter Guy D’haeseleer uit. 

Hij zegt dat het Ninoofse stadsbestuur niet in staat is om de rust te laten terugkeren. “De onveiligheid neemt toe en de schrik zit er bij heel veel Ninovieters dan ook goed in. Voor Forza Ninove is de maat vol. De eerste taak van een stadsbestuur is om maximaal de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Op dit vlak blinkt het stadsbestuur dan ook uit in laksheid, onverantwoordelijkheid en nonchalance”, stelt de partij. 

Optreden of aftreden

Forza Ninove eist dat de politie nu prioriteit geeft aan “het opjagen van de Ninoofse bendes en criminelen. Er moet een keiharde aanpak komen en een nultolerantie voor dergelijke bendes waarvoor er geen plaats is in Ninove. De huidige situatie in onze stad is grotendeels het gevolg van het jarenlang wegkijken van de problemen en het minimaliseren van criminele feiten. Ofwel treedt de lakse Burgemeester nu op ofwel treedt ze af. Forza Ninove is klaar om orde op zaken te stellen”, besluit Guy D’haeseleer. 

Burgemeester Tania De Jonge: “We investeren veel in veiligheid”

Burgemeester Tania De Jonge weerlegt met klem de kritiek van Forza Ninove. “Ik aanvaard niet dat Forza stelt dat wij niets ondernemen. Integendeel, we nemen dit ernstig en er wordt dagelijks gewerkt op jeugdcriminaliteit.” Ze pleit voor nultolerantie wat jeugdbendes betreft.

“Onze politie heeft in het oppakken van daderbendes in het verleden al successen geboekt maar dat is niet altijd gekend bij het grote publiek”, zegt de burgemeester. Ze geeft een voorbeeld: bij het oppakken van een jeugdbende twee jaar geleden zijn er zware straffen uitgesproken, waarbij een kopstuk 8 jaar cel kreeg en uit het land wordt gezet als hij vrij komt. Twee weken geleden werden alle verdachten ook opgepakt van de vechtpartij in het stadspark”.

“We spelen heel kort op de bal als we vernemen dat er een vechtpartij op til staat,” beklemtoont De Jonge. “Vorig jaar hebben we een politiemacht ingezet omdat we hierover ingelicht werden en een massale vechtpartij hebben kunnen vermijden. De aanstokers werden geïdentificeerd en kregen ook een plaatsverbod. Andere dossiers zijn nog in onderzoek”.

Nultolerantie

De Ninoofse burgemeester is formeel. “Niemand is in staat om deze incidenten een halt toe te roepen, niemand. Je kan dit alleen maar als je op elke hoek van de straat een inspecteur zet, wat onrealistisch is”, zucht De Jonge.

“Er werd enorm geïnvesteerd in veiligheid: een uitbreiding van het korps met 20 personeelsleden, de nieuw politiekantoor, oprichting van de dienst integrale veiligheid, investering van 1.500.000 euro in camera’s, meer dan 30 plaatsverbodsbeslissingen, oprichting 13 BIN netwerken, een efficiënt werkend LIVC,… Ik pleit voor nultolerantie op het vlak van jeugdbendes. We moeten blijven inzetten op een harde aanpak, dat is de enige oplossing om resultaat te boeken”, besluit burgemeester De Jonge. 

De Geraardsbergsestraat, die op bepaalde tijdstippen als terrasstraat wordt ingericht, sluiten de terrassen op zondagavond voortaan om 20 uur.

Een terrasje doen? In Ninove kan het al zeker tot einde september op de uitgebreide terrassen. Het stadsbestuur besliste immers dat de Ninoofse horecazaken hun uitgebreide terrassen mogen behouden tot einde september.

Eerst was beslist dat de gunstmaatregel slechts tot eind augustus van kracht zou zijn, maar het stadsbestuur verlengde intussen de toelating voor grotere terrassen met een maand. De maatregel kwam er om de horeca in deze moeilijke coronatijden een duwtje in de rug te geven. En dat werkte, mede door het goede weer bleken de terrassen drukbezochte plaatsen. 

Voor de gewone terrassen blijft de huidige regeling van toepassing. Voor de terrasstraten is er een aanpassing in de openingsuren op zondag, om de overlast op de avond voor een school- of werkdag te beperken. De terrassen in de terrasstraten in de Geraardsbergsestraat en de Gemeentehuisstraat moeten vanaf 6 september op zondagavond sluiten om 20 uur. 

Parkeerzone

De horeca is tevreden dat de stad de uitgebreide terrassen een maand langer laat staan. De caféuitbaters hadden er zelf op aangedrongen en vonden dus gehoor, ook al omdat de maatregel de voorbije weken geen problemen opleverde en alle uitbaters zich aan de afspraken hielden. Nu hopen dat ook de weergoden nog een tijdje willen meewerken. 

We hebben rare en ingrijpende weken achter de rug. Plots was er corona en legde een vreemd virus het land plat. Ons huis werd een kot, en in ons kot moesten we blijven. Het werd heel stil, mensen werden ziek of verlieten ons voor altijd, en zowat alles werd afgelast. 

We maakten in sneltempo kennis met nieuwe begrippen en instanties als Covid-19, lockdown, quarantaine, social distancing en nog meer van dat fraais. 

Virologen en andere rare kwieten palmden plots ons tv-scherm in. We werden wakker in een andere wereld. Een wereld waarin de economie aan banden werd gelegd en winkels, horeca en bedrijven onherroepelijk dicht gingen. Ook wij moesten de activiteiten tijdelijk stopzetten. 

Vandaag zijn we terug, met ongehavende inzet en motivatie om onze adverteerders en lezers de best mogelijke service te bieden, met nieuws van hier, zoals u dat van ons gewend bent. 

Maar, beste lezer, laat dat internetkopen nu maar voor wat het is, 

uw lokale handelaar heeft u broodnodig! 

Onze lokale handelaars zijn immers de motor van ons dorp of stad. Aan hen wordt gevraagd lokale sportvereniging waar dochter of zoonlief actief is, te steunen. Zij zijn ook diegenen die op de affiches van eetfestijnen en lokale evenementen staan, en NIET de Zalando’s van deze wereld. 

Die hebben trouwens 0,0 interesse in uw en mijn sociaal leven. Voor hen is enkel de grootte van hun omzetcijfer van belang, de rest kan hen gestolen worden.

We zijn er zeker van dat uw lokale handelaar u met de glimlach zal ontvangen. Als we willen dat we ook morgen nog een sportclub, toneelvereniging… hebben, moeten wij nu ook paraat staan om onze lokale handelaars te steunen. Zij zijn de hulpverleners van ons welzijn, en verdienen steun en respect.

Samen komen we er door, zeker weten! 

Ook de hele ploeg van Aktueel staat voor u klaar om als vanouds uw boodschap uit te dragen naar het grote publiek.

Aktueel, meer dan ooit de gazet van hier!

De bezoekers van de recyclageparken zullen wel enkele richtlijnen strikt moeten naleven. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark. Er zal politietoezicht zijn die er voor zorgt dat de maatregelen gerespecteerd worden.

Je kan terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

We roepen op om niet naar het recyclagepark te gaan als het niet echt nodig is. Wie zijn bezoek kan uitstellen, doet dat best. Enkel zo kunnen lange wachtrijen worden vermeden en de “social distancing” gegarandeerd worden.

Vanaf donderdag 2 april 2020 start ILvA opnieuw met de inzameling van papier. Er worden extra wagens gehuurd en extra beschermingsmiddelen ingezet zodat de “social distancing” gegarandeerd wordt.

Wie vanaf 2 april een papierinzameling op de afvalkalender heeft gepland, kan die dus volgens de vermelde data aanbieden. Opgelet, op 30 maart, 31 maart en 1 april wordt geen papier meegenomen.

De situatie wordt uiteraard continu geëvalueerd. De komende weken kunnen er nog aanpassingen aan de dienstverlening gebeuren, afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel. Houd onze website en facebookpagina dus goed in de gaten!

OPGELET: papier dat de afgelopen weken is aangeboden, maar niet werd meegenomen als gevolg van de corona-maatregelen, moet terug binnen genomen worden tot de volgende papierinzameling die op de afvalkalender staat.

Nog eens een bewijs dat er in Aalst met alles gelachen kan worden en muren worden afgebroken. 

Op een ludieke carnavalsbijeenkomst werd zowaar het cordon sanitaire doorbroken. Vlaams Belangkopstukken als Van Grieken, De Winter, Van dermeersch en D’haeseleer vonden het de moeite om naar de Aalsterse werkhallen te komen om er samen met N-VA burgemeester D’Haese en Aalsterse VB-kopstukken Steve Herman, Michel Van Brempt en Els Van Puyvelde zowaar een sanitaire pot kapot te kloppen. 

Het cordon meteen doorbroken, al zal het in realiteit toch nog effekes duren vooraleer men echt overstag gaat, al kan het plots snel gaan ook uiteraard.

Michel Van Brempt, één van de laatste échte carnavalisten. Zaakvoerder, politicus, hobbykok, carnavalist, hoofdsponsor van BBC Osiris Aalst.

Waar haal jij al die tijd en energie vandaan?

Ik kan niet anders! Ik heb dat nodig. Iemand zei me ooit dat als ik geen project heb, ik ook niet leef. Ik heb dat nodig om mij goed te voelen. Ik slaap gemiddeld ook maar 4 à 5 uur per nacht en voor mij is dat voldoende. 

Naar de prinsenverkiezing geweest?

Tuurlijk, Yvan is een goede vriend van mij, het werd tijd dat hij prins werd, anders moesten we waarschijnlijk naar Lede bellen om hem te komen halen (lacht). Eigenlijk moest hij de eerste keer dat hij deelnam al gewonnen hebben, maar toen was het nog het oud systeem met de kaarten. Dat aspect hadden ze wat onderschat. Het voordeel van het huidig systeem is dat je het volk bij je verkiezing betrekt, zo mobiliseer je al vlug 250 man per kandidaat. Sinds de invoering van het nieuwe systeem heeft voor mij steeds de beste gewonnen.

Jij bent altijd lid geweest van de Moikes

Ik ben lid geweest van het tweede jaar dat ze bestonden, dus sinds 1976. Die tijd kan je niet meer vergelijken met nu. Toen we indertijd op dinsdagnacht in Le Compte binnenkwamen, zat daar hoop en al 15 man binnen, waarvan 5 verkleed. De voil jeanettenstoet bestond toen zelfs niet, er waren amper voil jeanetten te bespeuren. 

Het feestcomité heeft eind jaren 70, om de voil jeanetten nieuw leven in te blazen, wedstrijden georganiseerd in de Madelon. De eerste editie waren er 27 deelnemers. Nadien was er prijsuitreiking en gingen we rond met de winnaar. Yvan heeft toen de wedstrijd nog gewonnen, dat is nog op tv geweest in Terloops. Zo is het stilaan gegroeid tot wat de voil jeanettenstoet nu is. Dinsdag is ook onze dag hé, dat is en blijft de dag van de Aalstenaars. 

We hebben eigenlijk niet de grote massa nodig, en al zeker geen erkenning van Unesco. Ik was toen de enige die daartegen was. Ik heb dan ook voorspeld dat ze een vergrootglas gingen leggen op Aalst, en wat blijkt nu…

Maar het kwaad is geschied, er zal een massa pers aanwezig zijn met carnaval die alles zullen uitvergroten en Aalst zal opnieuw kop van jut zijn. Aalst is, met lichte overdrijving, het laatste bastion dat de vrije meningsuiting verdedigt. Als Aalst valt, zitten we in het westen met een groot probleem. 

Carnaval is zachte anarchie. De overheid moet het kader creëren waarbinnen de vastelauved-viering zich zo vrij mogelijk moet kunnen afspelen. Aalstenaar zijn is een mentaliteit, zoals wij met elkaar omgaan, kan enkel hier. Met onze Deense vlaggetjes in 2006, naar aanleiding van de Deense Mohammed-cartoons, hebben we geprotesteerd op onze manier. Het mocht niet lomp of grof zijn, maar ik had het gevoel dat we iets moesten doen. 20.000 vlaggetjes hebben we uitgedeeld! We hebben nadien zelfs een brief gekregen van de ambassadeur van Denemarken om ons te bedanken. 

Ook alle Aalsterse partijen waren vol lof, tot ze erachter kwamen dat enkele Vlaams Belang jongeren de vlaggetjes uitgedeeld hadden, toen was het plots een schande!

Zijn er grenzen voor u?

Zolang het niet persoonlijk of beledigend wordt, moet alles kunnen. Maar het is steeds balanceren op een dunne koord. Wat voor de ene beledigend is, is voor de andere doodnormaal. 

Wat is uw programma voor carnaval?

Zondag loop ik in de stoet met De Droeige Sossissen, waar ik nu lid van ben. Ik probeer om tegen uiterlijk 2 uur in mijn bed te liggen. Maandag sta ik op om een uur of 10 en ga ik door tot woensdagmorgen. Dat is alvast de planning. De kunst is om niet echt dronken te worden. Je moet uiteraard iets drinken om in een roes te geraken, maar je moet dat een beetje managen, want anders hou je het nooit vol. 

Maandag geven we tijdens de Ajuinworp met De Droeige Sossissen in den Beiaard onze “Gelèk as vroeger foif”. Maar we proberen alle cafés te doen die open zijn.

Het is dit jaar trouwens mijn 45e stoet op rij. Ik heb carnaval zien evolueren. Vroeger was er op de Grote Markt geen muziek, maar alle café’s waren open. Ik heb mijn vrouw leren kennen tijdens carnaval toen ik 16 jaar was. We gaan ook elke dag op restaurant eten tijdens carnaval. Op dinsdag is dat steeds bij de Chinees in de Vrijheidsstraat.

Zie je nog toekomst in de jeugd?

Uiteraard, maar het is aan ons om de traditie door te geven. Grote groepen zijn zo stilaan de pedalen kwijt aan het raken. Die beginnen zich meer en meer te confirmeren naar de machthebbers, en dat is niet de bedoeling van carnaval. 

De échte carnavalisten worden trouwens uiteindelijk allemaal losse groepen. 

Dat is ook de reden waarom ik tegen de Numerus Clausus ben. Je geeft de jonge generatie niet meer de kans om te groeien en hun ding te laten doen, ze moeten maar bij een bestaande groep aansluiten. Een losse groep bestaat uit een groep vrienden. Vroeger had zo’n groep een levensduur van ongeveer 7 jaar. De ene trouwde, de andere had er geen zin meer in, maar het waren 7 jaar waarin je met een groep vrienden 3 dagen uit de bol kon gaan.

Je begon meestal met een lelijke of mislukte kop, maar dat was dan maar zo. Het jaar nadien lukte dat waarschijnlijk al wat beter. Zo leer je de stiel, en de vriendschap wordt er alleen maar beter op.

Bij een grote groep heeft iedereen zijn taak, daar is geen ruimte meer voor jonge gasten om leergeld te betalen, het moet direct goed zijn. Meestal begin je onderaan de ladder en mag je beginnen met te kuisen.

Je verliest ook een stuk mentaliteit, want wat is er mooier dan een groep vrienden die samen iets creëren?

De reklamstemmen van Ajoin Music

Gekend van de meest komische reklammekes op Ajoin Music: Den Bremt (Prins in 1998) en Gary (Prins in 2001). In de Media Building aan de Hertshage in Aalst spraken we af…

Naar de prinsenverkiezing geweest?

Bremt: Uiteraard, jaarlijkse traditie. Yvan heeft verdiend gewonnen.

Jullie zitten ook bij de Prinsencaemere

Gary: Ja, we zijn 13 jaar weggebleven, maar 2 jaar geleden hebben we ons laten overhalen om opnieuw mee te doen. 

Picqueur heeft dat heel schoon komen vragen. Vorig jaar heeft Bremt dan meegedaan aan de Revue, ik kon niet want  ik had mijn kruisbanden gescheurd. Dit jaar waren we allebei paraat in Wieze. 

Jullie zijn vooral gekend van de reklammekes op Ajoin Music. Jullie zijn daar al jaren mee bezig.

Bremt: Dat is ondertussen al 13 jaar. Nu schrijven we vooraf teksten uit, maar toen we 13 jaar geleden begonnen kregen we enkel een papiertje met wat uitleg op gekrabbeld, de rest moesten we ter plaatse improviseren. De beste reklammekes hebben we opgenomen op een zatte zondagmorgen. (lacht)

Dus jullie schrijven de teksten zelf?

Gary: Yep, maar het gebeurt af en toe dat we al in de studio aan het opnemen zijn en dat er nog een last minute spotje bij komt, en dan is er uiteraard maar weinig tijd om nog iets te schrijven en moet je improviseren, maar dat zijn we ondertussen al gewoon. 

Bremt: Als we een gezongen spotje moeten maken, ben ik daar ook overdag mee bezig, welk melodietje kunnen we gebruiken? Dat gebeurt veelal in de wagen, of in mijn geval, de camion. Er passeert een liedje waar je de naam van de adverteerder kan opplakken en je bent vertrokken. Vervolgens gaan we op zoek naar een instrumentale versie van dat liedje. 

Presenteren doen jullie niet?

Gary: Ik heb dat een jaar gedaan. Ik nam op vrijdag op, het werd de week nadien uitgezonden. Maar het was niet live en dat is toch anders. 

Bremt: Zo eens een paar uurtjes live, dat zou ik wel zien zitten, elk met een fles Campari bij ons (lacht)

Gary: ‘t voil irken!. Het moet wel ‘s nachts zijn, want de kinderen moeten al slapen! We zouden ons nogal kunnen uitleven. Misschien toch de moeite om eens over na te denken.

Ook een traditie: het G&B Café! 

Dit jaar in de Kontwaar, schuin over ‘t Feestpaleis.

Gary: yep, hij de Kont en ik de Waar, en wer gon makanderen gerest loten (lacht). 

Bremt: allé, d’n iersten ouved toch.

Gary: Het is nu al het 14e jaar G&B Café! De eerste 5 jaar in ‘t Crayken, waarvan we de laatste 2 jaar ook De Geniepigen Droak openhielden. Dat was niet de bedoeling, maar de Jake heeft ons toen overtuigd om ‘t Crayken toch ook nog open te houden.

Bremt: Dat was ook plezant, maar met 2 is toch anders. We voelen elkaar aan en letten ook op elkaar.

Gary: ‘t is te zeggen, ik let op u! Het is beter dat ik erbij ben, want als den Bremt alleen is steekt hij nogal stoten uit. Zo kwam er ooit een steekvlam van een meter uit de versterker. Nog een geluk dat ik erbij was of er was brand uitgebroken. Een andere keer ging eerst ik en daarna Bremt met een masker op naar een nabij gelegen café en dronken we enkele klanten hun bier leeg. Nadien stuurden we onze garçon op met datzelfde masker, hij kreeg natuurlijk overal de volle lading.

Bremt: In’t Crayken indertijd hebben we ooit een vrouw, die ver over haar theewater was en op de toog lag te slapen, haar kostuum uitgedaan. Die vertrekt dus zonder kostuum naar huis. Daags nadien komt ze terug binnen: “Moeje na ewa weten, ze emmen vannacht men kostuum gepikt, oe kan da na?”. Uren later kletst ze opnieuw binnen in ‘t café en valt ze opnieuw in slaap aan den toog. We hebben toen voorzichtig haar kostuum weer aangedaan. Wat die gedacht heeft toen ze thuiskwam zou ik wel eens willen weten. Zo zetten we ook nootjes op tafel, maar ik heb ze eens vervangen met van die steentjes uit een bloempot die daar stond. Er was toch enen die dat potje naar binnen kapte, de modder liep van zijn kin.

Opnieuw een CD?

Uiteraard, ‘t is geen “Liekes ver bé de kaffe” of geen “Liekes ver op café”, waarvan we er 12 gemaakt hebben. Nu is het dus de 13e CD, de eerste “G&B Ceidei”. Er staat zowat vanalles op, van Hollandse stampers over Rock tot bosj.

Allez, tot in de Kontwaar dan tijdens de 3 zotte dagen!

GERAARDSBERGEN – De oude trambaan die uitgeeft op de N42 Astridlaan in Nederboelare wordt op 28 januari door de stad openbaar verkocht. Daarmee komt dit dossier opnieuw boven water, nadat een eerder geplande verkoop niet doorging. 

Toen de verkoop van de trambaan naast de Astridlaan een paar jaar geleden als eens op tafel kwam, was er protest. Ook een kwestie rond erfdienstbaarheid vertraagde het dossier. En ook deze keer worden vragen gesteld bij de geplande verkoop. 

Schepen Veerle Mertens (CD&V) die het dossier erfde, benadrukt dat slechts een deel van het pad wordt verkocht, en dat inzake verkeersveiligheid er plannen in de maak zijn die de Astridlaan een stuk veiliger moeten maken voor de zwakke weggebruiker. Op korte termijn worden ingrijpende maatregelen verwacht.

De opmaak van een trage wegenplan is volop aan de gang, vult Martens aan. Het plan moet de verbinding tussen de deelgemeenten en de stadskern veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. 

Bouwproject?

Het deel van de oude trambaan dat verkocht wordt, ligt in woongebied. De verkoop past in het beheer van het eigen patrimonium van de stad, merkt schepen Mertens nog op. Of er plannen bestaan om naast de oude trambaan een groot bouwproject te realiseren, wil de schepen niet bevestigen. “In ieder geval is aan de verkoop van de wegel geen bouwvergunning verbonden”, onderstreept Mertens.

Veilig alternatief

Armand Matthijs die met zijn vereniging Rebus ijvert voor recreatief buiten sporten en bewegen, is niet opgezet met de verkoop van de oude trambaan. Die wordt volgens hem vaak gebruikt door wandelaars, fietsers en landbouwvoertuigen, en vormt een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers die de Astridlaan een stuk willen vermijden. 

Matthijs ziet in het tracé ook een natuurlijke verbinding richting Lierde. Schepen Mertens verwijst wat dat betreft naar de Felicien Cauwelstraat iets verderop, die via een trage weg ook aansluit op de Molendreef en bij uitbreiding Deftinge.

Johan Swinnen is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter van het Departement Oncologie, vicevoorzitter van het Leuvens Kankerinstituut en een wereldautoriteit in het kankeronderzoek.

Toen zijn zoon getroffen werd door een agressieve hersentumor beloofde hij ‘iets zots’ te doen als zijn zoon de kanker zou overwinnen. Die belofte heeft hij in 2017 waargemaakt. Hij liep van Leuven naar Compostela in 32 dagen, pakweg twee marathons per dag. Op die lange tocht nam hij talloze brieven mee van mensen die door kanker getroffen werden: Post voor Compostela. In september 2019 liep hij opnieuw ten voordele van het Leuvens Kankerinstituut, Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker. Dit keer in 25 dagen naar Rome.

Prof. Swinnen brengt het verhaal van de lange tocht naar Compostela, maar heeft vooral ook een hoopvolle boodschap voor al wie met kanker geconfronteerd wordt, patiënten en al wie om hen geeft. Ook Frans en Siska, twee inwoners van Denderhoutem, trokken in 2017 te voet naar Compostela, maar ze deden er wel heel wat langer over dan Prof. Swinnen. Zij vertrokken in Denderhoutem op 7 juni en bereikten 4 maanden later hun bestemming. Onderweg hadden ze het geluk de professor te ontmoeten. Daar ontsproot het idee hem later uit te nodigen voor een lezing.  

Zaterdag 22 februari 2020 om 19 u 

in Zaal Hand in Hand, Adv. De Backerstraat 55, Denderhoutem

• Welkom met life muziek.

• Onze pelgrimstocht naar Compostela, 

korte toelichting door Frans en Siska.

• Lezing door Prof. Swinnen

Inkom: 10 €. De volledige opbrengst 

wordt geschonken aan het Leuvens 

Kankerinstituut ten voordele van 

het kankeronderzoek.

De plaatsen zijn beperkt. 

Vooraf inschrijven via sissens@telenet.be of:

• 0476.98.82.02 (Frans Van den Stock) 

• 0485.56.95.81 (Siska Kiekens).

“Bij ons in het korps zal je geen dopjes vinden in onze PMD-zakken. Wij sparen ze immers het ganse jaar door, en we doen bij deze een ‘warme’ oproep bij onze burgers om met ons mee te doen en dopjes apart te houden”, roept Karolien De Turck op.

GERAARDSBERGEN/LIERDE – Dopjes kunnen geld opbrengen. Met dat besef voor ogen deed Politie Geraardsbergen/Lierde mee aan de Warmste Week. Met de slogan ‘Dopjes sparen = Centjes vergaren’ riepen het korps burgers op om zoveel mogelijk plastic dopjes te sparen, en zo het BCG (Belgisch Centrum voor Geleidehonden) te steunen. 

Maar liefst 400 kilogram aan plastic dopjes staat momenteel in het politiegebouw opgestapeld en wordt aan het BCG bezorgd. De actie liep over een periode van twee maanden en had tien inzamelpunten.  De 400 kilogram ingezamelde dopjes is meteen ook een dikke verdubbeling tegenover 2018, toen 180 kilogram werd opgehaald. 

Eén kilogram komt ongeveer overeen met 400 dopjes, wat betekent dat deze inzameling zowat 160.000 dopjes opleverde, berekent Karolien De Turck, consulente Communicatie bij Politie Geraardsbergen/Lierde.  Alle dopjes gaan nu naar een recyclagebedrijf dat ze koopt en hiervoor een bijdrage per kilo doorstort aan het BCG. 

Blijven sparen

De politie Geraardsbergen/Lierde roept intussen alle burgers op om ook – buiten de Warmste Week – dopjes te blijven sparen. 

Foto Katrien Buysse

Natuurpunt ontving het positieve nieuws dat minister Demir de uitbreiding met 5,7 hectare heeft erkend van het natuurgebied Honegem.(bijlage)

De afgelopen jaren heeft Natuurpunt via aankopen het natuurproject Honegem aanzienlijk kunnen uitbreiden.

Door de erkenning ontvangt Natuurpunt voortaan jaarlijks extra subsidies om het gebied te beheren en de natuur er meer kansen te geven.

Natuurpunt beheert nu in totaal al 44 ha. in Honegem. Dat levert mooie resultaten op met prachtige hooiweides vol wilde orchideeën, met een gezonde populatie van de bedreigde kamsalamander in de vele poelen en met de Turfput-vijver waar speciale watervogels nestelen. De bever heeft het waterrijke gebied langs de “ter erpen beek” vorig jaar ook ontdekt.

Natuurliefhebbers blijven welkom op de wandelpaden die vernieuwd worden en er zijn plannen voor een nieuwe vogelkijkhut. Met de bijkomende middelen zal Natuurpunt de Honegem klimaat robuuster maken. Met stuwtjes wordt het water opgehouden in grachten en poelen waardoor de zware zomerse droogtes beter overbrugd worden en Honegem anderzijds bij zware regenval als een waterbuffer kan fungeren. Ook door bosaanplantingen dragen we een steentje bij aan de aanpak van de klimaatverandering.

Wie een handje wil helpen met de bosuitbreiding in Honegem is welkom op zondag 9 februari om 10.00 u aan de spoorovergang in de Lindenstraat. Dan plant Natuurpunt honderden boompjes en bijenvriendelijke struiken in de dijkmeers.

Meer info:

www.natuurpunt.be/natuurgebied/honegem

www.honegem.be

Kerksken – Phil Segers, die vorige maand voor de vijfde keer wereldkampioen Jetski werd, zet de kroon op het seizoen en wint in Thailand de Triple Crown World Series in Pro-Am Ski Superstock!

Met een vierde plaats op de King’s Cup in Thailand had hij voldoende om als eerste ooit het eindklassement te winnen en de Triple Crown in de lucht te steken.  Dit is vergelijkbaar met de UCI World Ranking in het wielrennen. De ontlading bij zowel Phil als vader Bart, zelf ook tweevoudig europees kampioen Jetski, was uiteraard groot. Dit is waar een topsporter het uiteindelijk voor doet. 

Na thuiskomst ging hij alvast een frietje stekken met enkele vrienden. Maar overdrijven doet hij niet, want het basketseizoen is volop bezig en met Black-Boys Erpe-Mere staat Phil ook aan de leiding in eerste provinciale. 

Als de toepen van Bart De Moor dit seizoen ook nog eens kampioen spelen, heeft Phil dit jaar zowat alles gewonnen wat er te winnen viel. 

Wie Phil als basketter aan het werk wil zien, kan alvast op 4 januari terecht in Sporthal Sint-Bavo te Mere, waar de Black-Boys om 20u.30 Panters Baasrode ontvangen.

In de Naarstigheidsstraat in Aalst moet je wel heel goed op je stappen passen. 

Al meer dan 3 maanden is er een verzakking in het voetpad. Een diep gat, dat enkel maar groter wordt, ligt er te gapen naar de kindertjes die er dagelijks passeren.

Met een rolstoel is er al helemaal geen doorkomen aan en moet men zich noodgedwongen op straat begeven. Moest er toevallig een Chiwawa insukkelen, ze vinden hem nooit meer terug!

Het gat ligt er ondertussen al zo lang dat de signalisatieverlichting het al begeven heeft. De stadsdiensten zijn al 3 maanden op de hoogte, maar hebben naar verluidt  beslist om te wachten tot “na de dagen”.  Tegen dan zal Schele Rudy hopelijk wat meer tijd hebben om de putten te vullen. 

In de Naarstigheidstraat is het opletten geblazen.

Erfgoedcel Denderland en Netwerk Aalst slaan de handen in elkaar om het industriële erfgoed van de stad in de kijker te zetten. 

Ontdek op zondag 8 december het verhaal achter de gebouwen van Netwerk Aalst. Wist je dat er in de gebouwen van Netwerk Aalst vroeger zowel pruimtabak als gordijnkwasten werden gemaakt? 

‘Voor het kunstencentrum zijn intrek nam aan de Houtkaai, kende het pand al een bijzondere geschiedenis’, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van erfgoed. ‘Het fabrieksgebouw werd na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken door sigarenfabrikant Van De Putte, die er onder meer pruimtabak produceerde. In de jaren 70 vestigde Passementerie Van Den Brulle zich hier, een familiebedrijf dat zich specialiseerde in het ambachtelijk vervaardigen van decoratieve kwasten, franjes en andere passementen. Ze waren in hun branche een wereldspeler. Zo mochten ze in Engeland leveren aan luxewarenhuis Harrods en werkten ze in de Verenigde Staten zelfs voor Disneyworld. Passementerie Van Den Brulle was een van de vele ondernemingen die zich vestigden op een strategische locatie, vlakbij de Dender en het spoor.’

Erfgoedcel Denderland neemt je met het project #STrOOM mee naar originele erfgoedlocaties langsheen de Dender en het spoor. Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel, legt uit: ‘Op zondag 8 december nemen onze gidsen Jan Louies en David Goossens je mee achter de schermen van Netwerk Aalst. Iwein Van Den Brulle toont originele passementen en archiefstukken uit zijn tijd bij de passementerie en kinderen kunnen zelf aan de slag in het creatieve textielatelier. Om al wat in de kerstsfeer te komen kunnen kinderen kerstversiering maken met vilt. De workshop is doorlopend open.’

Over het industriële verleden langsheen de Dender en het spoor is ook een regionale fietsbrochure in de maak. ‘Met de fiets zijn veel bijzondere plekjes te ontdekken, ook buiten Aalst’, zegt Michaël. ‘De industriële activiteit langs de Dender heeft immers een impact gehad op heel Denderland. Ook de komst van het spoor heeft een grote invloed gehad op het aanleveren van grondstoffen, het exporteren van producten en het vervoeren van werknemers. Er zijn talloze verhalen te vinden. We nodigen iedereen uit om zijn of haar verhaal te delen of archiefmateriaal mee te brengen. De collega’s van het stadsarchief staan klaar om archiefstukken, foto’s of ander materiaal professioneel te registreren. Wie weet komt jouw foto of verhaal in de fietsbrochure!’

Meer info vind je op erfgoedceldenderland.be/stroom

PRAKTISCH

•          Zondag 8 december, Netwerk – Houtkaai 15, 9300 Aalst

•          Gratis

•          Verwelkoming door Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van erfgoed om 14u

•          Rondleidingen om 14u en om 15u30

•          Scansessie Stadsarchief Aalst

•          Getuigenissen en babbelbox industriële verhalen

•          Creatief textielatelier voor kinderen