zaterdag 5 december 2020

Hij komt, hij komt, de lieve goede… Sint-Maarten! Maar wist je dat Sint-Maarten ook van oorsprong een lichtfeest is? 

Sint-Maarten = lichtfeest

Michaël Van Houtte van Erfgoedcel Denderland legt uit: ‘Lichtfeesten vinden traditioneel plaats tijdens de korte wintermaanden. Om de mensen een hart onder de riem te steken in deze donkere en koude periode werden er vuren aangestoken of werd er met lichtjes rondgegaan. Het is een traditie die op sommige plaatsen nog leeft, maar in onze regio wordt vaak vergeten dat ook Sint-Maarten een lichtfeest is. Om die mooie traditie nieuw leven in te blazen vroegen we aan de jeugdbewegingen uit Aalst, Erpe-Mere en Lede om lichtjes te maken voor Sint-Maarten en een eigen lichtjestocht te organiseren. Sommige gaan er in de eigen groepsbubbel mee aan de slag, anderen geven het knutselmateriaal door aan de kinderen thuis.’

Grote respons

De erfgoedcel zorgde voor het nodige knutselmateriaal en een educatief pakket vol inspiratie. Er kwam heel wat respons op de oproep: ‘Er werden bijna 500 kinderen ingeschreven en dit zowel door Chiro’s, Scouts, KSA als een leefgroep uit de bijzondere jeugdzorg. Het voorziene knutselmateriaal was op een week de deur uit, inclusief de honderden rapen die uitgehold worden tot een lampionnetje. Het spreekt bij heel wat mensen tot de verbeelding om Sint-Maarten op een andere manier te vieren dan enkel met cadeautjes en chocolade. Al kan dat laatste natuurlijk ook heel leuk zijn ’ aldus Michaël. 

Jeugdbewegingen tevreden

De eerste jeugdbewegingen zijn inmiddels aan de slag gegaan. “We kregen van ‘t stad knutselpakketten, speciaal voor onze kadetten. Zo knutselen ze een lichtje in elkaar, voor de zorg een mooi gebaar.” Maud Keymeulen – Chiro Harbalorifa Herdersem

Deelnemende groepen kunnen foto’s van hun lichtjestocht inzenden bij Erfgoedcel Denderland en zo een bezoek aan het nieuwe Jumpsky in Aalst winnen. 

 Alle activiteiten georganiseerd door een club of een vereniging worden opgeschort, ongeacht de leeftijd van de deelnemers. De gemeentelijke sporthal Steenberg, het kunstgrasveld op Steenberg, de sporthal Sint-Bavo en de gemeentelijke bibliotheek moeten de deuren sluiten. Afhaaleetfestijnen of het aan huis leveren van maaltijden door verenigingen of clubs worden eveneens verboden. 

Bovenop het ministeriële besluit en het besluit van de Vlaamse regering acht de burgemeester van Erpe-Mere het nodig om voor onze gemeente bijkomende maatregelen te treffen met onmiddellijke ingang.“In onze gemeente zijn heel wat sportclubs, jeugd- en andere verenigingen actief. Zij maken een belangrijk deel uit van het sociaal weefsel van onze gemeente. Daarom nemen we ook voor deze groep geen enkel risico. Uit de statistieken blijkt immers dat Erpe-Mere bij de zwaarst getroffen gemeenten van Oost-Vlaanderen hoort. “

Wat kan wel nog? 

De bibliotheek blijft wel de service “Bib aan huis” en de afhaaldienst aanbieden. De jeugd- en sportkampen die worden georganiseerd door de gemeente zelf gaan ook door. De reden hiervan is dat de Vlaamse regering aan de lokale besturen vraagt om bijkomende opvang te creëren tijdens de herfstvakantie. We beschouwen deze kampen als een onderdeel van deze opvang. Sport- en jeugdkampen georganiseerd door andere organisaties zijn daarentegen dus wel verboden. 

Bart Van den Neste, gemeenteraadslid voor Open VLD in Aalst, stelde voor om een portaal aan te maken voor verenigingen.

“Door de pandemie en de extra middelen vanuit Vlaanderen zullen heel wat verenigingen gebruik maken van deze subsidie.
Toch blijft dit altijd een administratief kluwen voor zowel de vereniging als de stadsdienst.”


“Ik heb de schepen dan ook gisteren gevraagd om werk te maken van een portaal voor verenigingen. Op die manier kunnen ze niet alleen zoals nu hun dossier online indienen maar ook op elk moment raadplegen, aanpassen en als basis hergebruiken om een nieuw dossier in te dienen. Ook andere diensten kunnen dan gelinkt worden. Schepen Matthias De Ridder en zijn diensten beloofden alvast hier werk van te maken.”,aldus Bart Van den Neste.

Volg via deze link Bart Van den Neste op Facebook

Denderhoutem – Corona mag dan al sterke stokken in de wielen steken en zorgen voor de afschaffing van o.m. de driekonigenfeesten, de jaarmarkt en nog wat leuks, culturele activiteiten volledig lamleggen lukt wel niet. In  zaal De Spot worden door Baratom toch maandelijks culturele activiteiten geprogrammeerd die volgens de coronaregels door een beperkt aantal personen zullen kunnen gevolgd worden. Optredens, een kerstconcert en filmvoorstellingen zijn voorzien onder de noemer Baratom cultuurt. 

En dat er gerust eentje mag op gedronken worden bewijzen de initiatiefnemers met hun biertje dat als  Baratom Blond door de kelen gaat. 

meer info op de Facebookpagina van Baratom

NINOVE – De vzw Fonteintjesmolen uit Ninove valt in de prijzen. De Provincie Oost-Vlaanderen liet voor de eerste Erfgoedprijs 2020 – erfgoedgemeenschappen – het oog vallen op De vzw Fonteintjesmolen en Waarschoofstof (Lievegem). Beide laureaten ontvangen 5.000 euro.

“Met 24 diverse inzendingen kreeg de jury een staalkaart voorgeschoteld van aanstekelijk erfgoedengagement in onze provincie. We waren door meerdere kandidaturen erg gecharmeerd, en willen alle goede voorbeelden graag ruim verspreiden. Twee wisten ons op verschillende vlakken te overtuigen: in Waarschoot kwam men tot heel fraaie realisaties rond het DNA van de gemeente door uitgekiende samenwerkingsverbanden in kader van het textielerfgoed. Ook in Ninove is samenwerking de sleutel om een zeer brede visie op molens uit te dragen”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed.

Ontmoetingsruimte

Door een brede visie, kennis van zaken en goed gestructureerde samenwerking houden de vrijwilligers van de vzw Fonteintjesmolen de Ninoofse molens draaiende. Men toont aan dat een molen niet enkel monument, maar ook landschap is. Technologie, ecologie en publiekswerking sluiten naadloos bij elkaar aan. Vzw Fonteintjesmolen werkt bovendien voorbeeldig samen met het stadsbestuur en droomt ervan om de schuur te herbestemmen tot ontmoetingsruimte en om de bakoven te reconstrueren.

Michel Van Brempt, één van de laatste échte carnavalisten. Zaakvoerder, politicus, hobbykok, carnavalist, hoofdsponsor van BBC Osiris Aalst.

Waar haal jij al die tijd en energie vandaan?

Ik kan niet anders! Ik heb dat nodig. Iemand zei me ooit dat als ik geen project heb, ik ook niet leef. Ik heb dat nodig om mij goed te voelen. Ik slaap gemiddeld ook maar 4 à 5 uur per nacht en voor mij is dat voldoende. 

Naar de prinsenverkiezing geweest?

Tuurlijk, Yvan is een goede vriend van mij, het werd tijd dat hij prins werd, anders moesten we waarschijnlijk naar Lede bellen om hem te komen halen (lacht). Eigenlijk moest hij de eerste keer dat hij deelnam al gewonnen hebben, maar toen was het nog het oud systeem met de kaarten. Dat aspect hadden ze wat onderschat. Het voordeel van het huidig systeem is dat je het volk bij je verkiezing betrekt, zo mobiliseer je al vlug 250 man per kandidaat. Sinds de invoering van het nieuwe systeem heeft voor mij steeds de beste gewonnen.

Jij bent altijd lid geweest van de Moikes

Ik ben lid geweest van het tweede jaar dat ze bestonden, dus sinds 1976. Die tijd kan je niet meer vergelijken met nu. Toen we indertijd op dinsdagnacht in Le Compte binnenkwamen, zat daar hoop en al 15 man binnen, waarvan 5 verkleed. De voil jeanettenstoet bestond toen zelfs niet, er waren amper voil jeanetten te bespeuren. 

Het feestcomité heeft eind jaren 70, om de voil jeanetten nieuw leven in te blazen, wedstrijden georganiseerd in de Madelon. De eerste editie waren er 27 deelnemers. Nadien was er prijsuitreiking en gingen we rond met de winnaar. Yvan heeft toen de wedstrijd nog gewonnen, dat is nog op tv geweest in Terloops. Zo is het stilaan gegroeid tot wat de voil jeanettenstoet nu is. Dinsdag is ook onze dag hé, dat is en blijft de dag van de Aalstenaars. 

We hebben eigenlijk niet de grote massa nodig, en al zeker geen erkenning van Unesco. Ik was toen de enige die daartegen was. Ik heb dan ook voorspeld dat ze een vergrootglas gingen leggen op Aalst, en wat blijkt nu…

Maar het kwaad is geschied, er zal een massa pers aanwezig zijn met carnaval die alles zullen uitvergroten en Aalst zal opnieuw kop van jut zijn. Aalst is, met lichte overdrijving, het laatste bastion dat de vrije meningsuiting verdedigt. Als Aalst valt, zitten we in het westen met een groot probleem. 

Carnaval is zachte anarchie. De overheid moet het kader creëren waarbinnen de vastelauved-viering zich zo vrij mogelijk moet kunnen afspelen. Aalstenaar zijn is een mentaliteit, zoals wij met elkaar omgaan, kan enkel hier. Met onze Deense vlaggetjes in 2006, naar aanleiding van de Deense Mohammed-cartoons, hebben we geprotesteerd op onze manier. Het mocht niet lomp of grof zijn, maar ik had het gevoel dat we iets moesten doen. 20.000 vlaggetjes hebben we uitgedeeld! We hebben nadien zelfs een brief gekregen van de ambassadeur van Denemarken om ons te bedanken. 

Ook alle Aalsterse partijen waren vol lof, tot ze erachter kwamen dat enkele Vlaams Belang jongeren de vlaggetjes uitgedeeld hadden, toen was het plots een schande!

Zijn er grenzen voor u?

Zolang het niet persoonlijk of beledigend wordt, moet alles kunnen. Maar het is steeds balanceren op een dunne koord. Wat voor de ene beledigend is, is voor de andere doodnormaal. 

Wat is uw programma voor carnaval?

Zondag loop ik in de stoet met De Droeige Sossissen, waar ik nu lid van ben. Ik probeer om tegen uiterlijk 2 uur in mijn bed te liggen. Maandag sta ik op om een uur of 10 en ga ik door tot woensdagmorgen. Dat is alvast de planning. De kunst is om niet echt dronken te worden. Je moet uiteraard iets drinken om in een roes te geraken, maar je moet dat een beetje managen, want anders hou je het nooit vol. 

Maandag geven we tijdens de Ajuinworp met De Droeige Sossissen in den Beiaard onze “Gelèk as vroeger foif”. Maar we proberen alle cafés te doen die open zijn.

Het is dit jaar trouwens mijn 45e stoet op rij. Ik heb carnaval zien evolueren. Vroeger was er op de Grote Markt geen muziek, maar alle café’s waren open. Ik heb mijn vrouw leren kennen tijdens carnaval toen ik 16 jaar was. We gaan ook elke dag op restaurant eten tijdens carnaval. Op dinsdag is dat steeds bij de Chinees in de Vrijheidsstraat.

Zie je nog toekomst in de jeugd?

Uiteraard, maar het is aan ons om de traditie door te geven. Grote groepen zijn zo stilaan de pedalen kwijt aan het raken. Die beginnen zich meer en meer te confirmeren naar de machthebbers, en dat is niet de bedoeling van carnaval. 

De échte carnavalisten worden trouwens uiteindelijk allemaal losse groepen. 

Dat is ook de reden waarom ik tegen de Numerus Clausus ben. Je geeft de jonge generatie niet meer de kans om te groeien en hun ding te laten doen, ze moeten maar bij een bestaande groep aansluiten. Een losse groep bestaat uit een groep vrienden. Vroeger had zo’n groep een levensduur van ongeveer 7 jaar. De ene trouwde, de andere had er geen zin meer in, maar het waren 7 jaar waarin je met een groep vrienden 3 dagen uit de bol kon gaan.

Je begon meestal met een lelijke of mislukte kop, maar dat was dan maar zo. Het jaar nadien lukte dat waarschijnlijk al wat beter. Zo leer je de stiel, en de vriendschap wordt er alleen maar beter op.

Bij een grote groep heeft iedereen zijn taak, daar is geen ruimte meer voor jonge gasten om leergeld te betalen, het moet direct goed zijn. Meestal begin je onderaan de ladder en mag je beginnen met te kuisen.

Je verliest ook een stuk mentaliteit, want wat is er mooier dan een groep vrienden die samen iets creëren?

De reklamstemmen van Ajoin Music

Gekend van de meest komische reklammekes op Ajoin Music: Den Bremt (Prins in 1998) en Gary (Prins in 2001). In de Media Building aan de Hertshage in Aalst spraken we af…

Naar de prinsenverkiezing geweest?

Bremt: Uiteraard, jaarlijkse traditie. Yvan heeft verdiend gewonnen.

Jullie zitten ook bij de Prinsencaemere

Gary: Ja, we zijn 13 jaar weggebleven, maar 2 jaar geleden hebben we ons laten overhalen om opnieuw mee te doen. 

Picqueur heeft dat heel schoon komen vragen. Vorig jaar heeft Bremt dan meegedaan aan de Revue, ik kon niet want  ik had mijn kruisbanden gescheurd. Dit jaar waren we allebei paraat in Wieze. 

Jullie zijn vooral gekend van de reklammekes op Ajoin Music. Jullie zijn daar al jaren mee bezig.

Bremt: Dat is ondertussen al 13 jaar. Nu schrijven we vooraf teksten uit, maar toen we 13 jaar geleden begonnen kregen we enkel een papiertje met wat uitleg op gekrabbeld, de rest moesten we ter plaatse improviseren. De beste reklammekes hebben we opgenomen op een zatte zondagmorgen. (lacht)

Dus jullie schrijven de teksten zelf?

Gary: Yep, maar het gebeurt af en toe dat we al in de studio aan het opnemen zijn en dat er nog een last minute spotje bij komt, en dan is er uiteraard maar weinig tijd om nog iets te schrijven en moet je improviseren, maar dat zijn we ondertussen al gewoon. 

Bremt: Als we een gezongen spotje moeten maken, ben ik daar ook overdag mee bezig, welk melodietje kunnen we gebruiken? Dat gebeurt veelal in de wagen, of in mijn geval, de camion. Er passeert een liedje waar je de naam van de adverteerder kan opplakken en je bent vertrokken. Vervolgens gaan we op zoek naar een instrumentale versie van dat liedje. 

Presenteren doen jullie niet?

Gary: Ik heb dat een jaar gedaan. Ik nam op vrijdag op, het werd de week nadien uitgezonden. Maar het was niet live en dat is toch anders. 

Bremt: Zo eens een paar uurtjes live, dat zou ik wel zien zitten, elk met een fles Campari bij ons (lacht)

Gary: ‘t voil irken!. Het moet wel ‘s nachts zijn, want de kinderen moeten al slapen! We zouden ons nogal kunnen uitleven. Misschien toch de moeite om eens over na te denken.

Ook een traditie: het G&B Café! 

Dit jaar in de Kontwaar, schuin over ‘t Feestpaleis.

Gary: yep, hij de Kont en ik de Waar, en wer gon makanderen gerest loten (lacht). 

Bremt: allé, d’n iersten ouved toch.

Gary: Het is nu al het 14e jaar G&B Café! De eerste 5 jaar in ‘t Crayken, waarvan we de laatste 2 jaar ook De Geniepigen Droak openhielden. Dat was niet de bedoeling, maar de Jake heeft ons toen overtuigd om ‘t Crayken toch ook nog open te houden.

Bremt: Dat was ook plezant, maar met 2 is toch anders. We voelen elkaar aan en letten ook op elkaar.

Gary: ‘t is te zeggen, ik let op u! Het is beter dat ik erbij ben, want als den Bremt alleen is steekt hij nogal stoten uit. Zo kwam er ooit een steekvlam van een meter uit de versterker. Nog een geluk dat ik erbij was of er was brand uitgebroken. Een andere keer ging eerst ik en daarna Bremt met een masker op naar een nabij gelegen café en dronken we enkele klanten hun bier leeg. Nadien stuurden we onze garçon op met datzelfde masker, hij kreeg natuurlijk overal de volle lading.

Bremt: In’t Crayken indertijd hebben we ooit een vrouw, die ver over haar theewater was en op de toog lag te slapen, haar kostuum uitgedaan. Die vertrekt dus zonder kostuum naar huis. Daags nadien komt ze terug binnen: “Moeje na ewa weten, ze emmen vannacht men kostuum gepikt, oe kan da na?”. Uren later kletst ze opnieuw binnen in ‘t café en valt ze opnieuw in slaap aan den toog. We hebben toen voorzichtig haar kostuum weer aangedaan. Wat die gedacht heeft toen ze thuiskwam zou ik wel eens willen weten. Zo zetten we ook nootjes op tafel, maar ik heb ze eens vervangen met van die steentjes uit een bloempot die daar stond. Er was toch enen die dat potje naar binnen kapte, de modder liep van zijn kin.

Opnieuw een CD?

Uiteraard, ‘t is geen “Liekes ver bé de kaffe” of geen “Liekes ver op café”, waarvan we er 12 gemaakt hebben. Nu is het dus de 13e CD, de eerste “G&B Ceidei”. Er staat zowat vanalles op, van Hollandse stampers over Rock tot bosj.

Allez, tot in de Kontwaar dan tijdens de 3 zotte dagen!

Erfgoedcel Denderland en Netwerk Aalst slaan de handen in elkaar om het industriële erfgoed van de stad in de kijker te zetten. 

Ontdek op zondag 8 december het verhaal achter de gebouwen van Netwerk Aalst. Wist je dat er in de gebouwen van Netwerk Aalst vroeger zowel pruimtabak als gordijnkwasten werden gemaakt? 

‘Voor het kunstencentrum zijn intrek nam aan de Houtkaai, kende het pand al een bijzondere geschiedenis’, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van erfgoed. ‘Het fabrieksgebouw werd na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken door sigarenfabrikant Van De Putte, die er onder meer pruimtabak produceerde. In de jaren 70 vestigde Passementerie Van Den Brulle zich hier, een familiebedrijf dat zich specialiseerde in het ambachtelijk vervaardigen van decoratieve kwasten, franjes en andere passementen. Ze waren in hun branche een wereldspeler. Zo mochten ze in Engeland leveren aan luxewarenhuis Harrods en werkten ze in de Verenigde Staten zelfs voor Disneyworld. Passementerie Van Den Brulle was een van de vele ondernemingen die zich vestigden op een strategische locatie, vlakbij de Dender en het spoor.’

Erfgoedcel Denderland neemt je met het project #STrOOM mee naar originele erfgoedlocaties langsheen de Dender en het spoor. Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel, legt uit: ‘Op zondag 8 december nemen onze gidsen Jan Louies en David Goossens je mee achter de schermen van Netwerk Aalst. Iwein Van Den Brulle toont originele passementen en archiefstukken uit zijn tijd bij de passementerie en kinderen kunnen zelf aan de slag in het creatieve textielatelier. Om al wat in de kerstsfeer te komen kunnen kinderen kerstversiering maken met vilt. De workshop is doorlopend open.’

Over het industriële verleden langsheen de Dender en het spoor is ook een regionale fietsbrochure in de maak. ‘Met de fiets zijn veel bijzondere plekjes te ontdekken, ook buiten Aalst’, zegt Michaël. ‘De industriële activiteit langs de Dender heeft immers een impact gehad op heel Denderland. Ook de komst van het spoor heeft een grote invloed gehad op het aanleveren van grondstoffen, het exporteren van producten en het vervoeren van werknemers. Er zijn talloze verhalen te vinden. We nodigen iedereen uit om zijn of haar verhaal te delen of archiefmateriaal mee te brengen. De collega’s van het stadsarchief staan klaar om archiefstukken, foto’s of ander materiaal professioneel te registreren. Wie weet komt jouw foto of verhaal in de fietsbrochure!’

Meer info vind je op erfgoedceldenderland.be/stroom

PRAKTISCH

•          Zondag 8 december, Netwerk – Houtkaai 15, 9300 Aalst

•          Gratis

•          Verwelkoming door Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van erfgoed om 14u

•          Rondleidingen om 14u en om 15u30

•          Scansessie Stadsarchief Aalst

•          Getuigenissen en babbelbox industriële verhalen

•          Creatief textielatelier voor kinderen

Maurice D’Haese, een vergeten Leedse schrijver.

Maurice D’Haese werd geboren te Lede op 7 november 1919. Samen met o.a. Hugo Claus en Louis Paul Boon behoort hij tot de kernredactie van ‘Tijd en Mens’ (1949 – 1955). Met deze auteurs leidde hij een literaire (r)evolutie in die tot op de dag van vandaag haar invloed laat gelden. Bekroningen: 1953: ARKPRIJS van het Vrije Woord 1961: Dirk Martensprijs  

Zijn oeuvre kreeg in de naoorlogse literaire kringen ruime lof en weerklank. Aan de hand van het archief dat Maurice D’Haese naliet, verdiepte journalist en dichter Rudi De Koker zich in mens en schrijver. In zijn gekende meesterlijke stijl haalt hij hiermee de auteur uit zijn onterechte vergetelheid en leert hij ons tijdens deze boeiende hommage meer over de betekenis van Maurice D’Haese in de Vlaamse literatuur. 
In het hoofdartikel van ‘Ken uw Dorp’, het jaarboek 2019 van Heemschut, werpt Rudi De Koker een licht op de talrijke niet gepubliceerde geschriften van Maurice D’Haese en op vele geciteerde getuigenissen en recensies. Dit alles ondersteunt de belangrijke plaats van Maurice D’Haese in de filosofische opvattingen die na de Tweede Wereldoorlog ingang vonden. Bovendien worden unieke documenten uit het archief van Maurice D’Haese gedurende beide avonden tentoongesteld. Een niet te missen evenement waarop deze getalenteerde Ledenaar de eer krijgt die hem toekomt. 
Na de voorstelling kunnen de leden van Heemschut hun gratis jaarboek 2019 meenemen.

Niet-leden kunnen zich een exemplaar van dit zonder meer unieke werk ter plaatse aanschaffen voor €15.   

 G.C. De Volkskring, Kasteeldreef 18, 9340 LEDE

Donderdag: 19 december om 20 uur Vrijdag: 20 december om 20 uur 

 GRATIS INKOM 

 Een organisatie van de Koninklijke Heemkundige Kring HEEMSCHUT-LEDE 

www.heemschutlede.be 

foto Rudy Bauwens

Bedankt mensjen ver aal eir possensje want ier es ver eir: den boek “Dertig Stoeten” van Possensje! 

Mede oprichter van Possensje, Tom Casteur en Cynrik De Decker van Flying Pencil sloegen de handen in elkaar. Dankzij de medewerking van tientallen Karnavalisten en (oud)-leden van Possensje, die hun ervaringen deelden, zelf teksten schreven en foto’s ter beschikking stelden, werd het een nostalgisch boek.  

De geschiedenis van deze carnavalsgroep én het Aalsters carnaval werden in elkaar gevlochten in 240 bladzijden, geïllustreerd door middel van méér dan 600 foto’s en afbeeldingen. Waarin de rode draad de dertig stoeten van Possensje is.  Het boek verschijnt in éénmalige oplage van 500 stuks.

Op donderdag 5 december wordt het boek voorgesteld in café de Kezzel in de Langestraat in Aalst om 19.30u.  Iedereen is hierop welkom en het boek zal op de avond zelf ook aangeboden worden aan 29€. 

Vanaf zaterdag 7 december zal het boek ook te koop zijn in de Standaard boekhandel in de Nieuwstraat, Pers en lotterijshop ‘den Arend’ binnenstraat 312, Café ‘De Kezzel’ in De Langestraat en Feestartikelen Liebaut in de Koolstraat. “

NIEUWE DATUM: ZONDAG 1 MAART 2020 – 15 UUR

Zoals u misschien al vernomen had heeft Jan Smit wegens zware stemproblemen zijn concert van 15 november in de oktoberhallen te Wieze moeten afzeggen.

Voor organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen events was dit even slikken, maar hij heeft toch een nieuwe datum kunnen versieren.

Jan Smit zal op zondag 1 maart 2020 om 15u naar Wieze komen.

Als extraatje voor de toeschouwers voegt Jeroen Events er met Johan Veugelers een voorprogramma aan toe. De deuren openen om 13u30, 

om14 uur Johan Veugelers, om15 uur Jan Smit (2×60 min.) live show!

Alle tickets die aangekocht waren voor 15 november zijn nog steeds geldig en verhuizen gewoon naar 1 maart.

Jan Smit, Jeroen events & oktoberhallen Wieze 

gaan er een spetterende namiddag van maken!

U kan nog extra tickets aankopen voor zondag 1 maart 2020.

Er zijn 3 soorten tickets:

Ticket rang 1: 58€ – Ticket rang 2: 48€ – Ticket Rang 3: 38€

Reserveren doe je via www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56

NINOVE – 1 maart 2020 is nog ver af, maar dat houdt Ninove niet tegen om al stevig in carnavalmodus te gaan. Nu het Wortelmanneken zijn carnavalplunje kreeg aangetrokken en de nieuwe carnavalaffiche  werd voorgesteld, is te aftellen naar editie 2020 volop aan de gang. Het wordt trouwens een bijzondere editie, want Carnaval Ninove viert zijn 60ste verjaardag. 

Ceremoniemeester van de Koninklijke Karvalraad, Giovanni Neckebroeck maakte het opgang trekken van de nieuwe carnavalperiode vanop de eerste rij mee en doet voor ons zijn verhaal. 

Giovanni: “11 november begon met een bezoek aan het Wortelmanneken, die in carnavalsplunje werd gestoken, waarna het hele gezelschap zich naar ‘Dingsken’ begaf, voor een pakkende herdenking voor de overleden carnavalisten. De Koninklijke Karnavalraad koos vervolgens voor een vernieuwde opening ter gelegenheid van 60 jaar carnaval Ninove. Het waren The Horny horses die met muziek uit de jaren 60 de dag op gang speelden. Daarna werd het volledige programma voorgesteld door de verschillende carnavalsinstanties.”

Keizer Don August

Belangrijk nieuws was er van De Ridders in de Wortelorde in verband met Kindercarnaval, Giovanni verder. “Doordat het carnavalsweekend samenvalt met de wielerwedstrijd ‘De Omloop’ starten de inschrijvingen reeds om 9.30 uur in CC De Plomblom en vertrekt de stoet om 12 uur naar de sporthal voor een grote kindershow.”

“De Prinsencaemere stelde prins Dario aan als aspirant, en maakten bekend dat er een tentoonstelling  over Keizer Don August zal plaatsvinden in het Oud-Stadhuis van 1 tot 8 februari volgend jaar.  De Jongerenkarnavalraad mocht de winnaar van de officiële carnavalspin 2020 bekendmaken en voorstellen. Het winnende ontwerp kwam van MKV Groulek Dest.”

Lindsay en pin

Ceremoniemeester Giovanni zag nog enkele belangrijke elementen: “De Stedelijke Feestcommissie organiseert op zondag 16 februari het ‘Feest der Senioren’, met een optreden van Lindsay in de eventhal Cloë. Belleman Hans Van Laethem stelde samen met de Wettelwacht hun nieuwe kostuums voor, en er wordt een pin naar aanleiding van 25 jaar Wettelverbranink uitgebracht.”

“Tevens werd het thema van de prinsaanstelling, die paatsvindt op zaterdag 15 februari, bekendgemaakt. Het werd ‘De Joarn 60’. De carnavalisten kunnen alvast nadenken hoe ze in gepaste outfit naar het grootste feestje van het jaar kunnen, waar de vijf mooist verklede personen een prijs kunnen winnen, roept Giovanni alvast op

Jan Coppens maakt zijn ‘Dikken van Giesbaargen’ compleet.

Auteur Jan Coppens lanceert tweede uitgave 

GERAARDSBERGEN  – Toen in 2010 het woordenboek ‘den Dikken van Giesbaargen’ verscheen, was het werk in korte tijd helemaal uitverkocht. Auteur Jan Coppens zat niet stil en maakte een tweede uitgave, een vermeerderde versie met meer achtergrondgeschiedenis.

Jan Coppens, erfgoedambtenaar bij de stad Geraardsbergen en lid van de geschiedkundige vereniging Gerardimontium is een bezig man. De geschiedenis van zijn stad uitpluizen is zowat een dagelijkse bezigheid, en die zoektocht resulteerde al in diverse publicaties. Zijn boek ‘De Processie van Plaisance’ oogstte veel bijval en kreeg in 2016 de Provinciale Prijs voor Historisch Onderzoek Volkskunde. 

Jan Coppens is tevens musicerend lid van Concertband Cecilia. Folklore, volkskunde en het Geraardsbergse dialect liggen hem na aan het hart. Een woordenboek over zijn dialect kon niet uitblijven. Hij schreef het in 2010 en doopte zijn werkstuk ‘den Dikken van Giesbaargen’. Dikken overigens met een wat dubbele bodem: als knipoog naar de dikke Van Dale en als verwijzing naar jongerentaal waar een maat of makker vaak dikken heet. 

Snel uitverkocht

Het woordenboek raakte snel uitverkocht en Jan Coppens boog zich – mede door de aanhoudende vraag – over een tweede uitgave. De nieuwe Geraardsbergse dialectgids werd uitgebreid en verrijkt met ‘Giesbaargse’ woorden en uitdrukkingen die in de eerste editie niet werden opgenomen. 

Het boek kreeg ook extra achtergrondgeschiedenis bij woorden mee, wat van de nieuwe uitgave van den Dikken van Giesbaargen een absolute aanrader maakt. 

Het boek kost 25 euro en is te koop in de boekhandel en het toeristisch infokantoor Visit op de Markt van Geraardsbergen.


NINOVE – Op 11 november werd de carnavalsaffiche voorgesteld in een volgelopen eventhal Cloë, de affiche zal de komende maanden opduiken in het straatbeeld als aankondiging van carnaval Ninove. 

De winnaar werd bekendgemaakt door voorzitter Pascal Carael en ceremoniemeester Giovanni Neckebroeck, het werd Jordy Merckx van carnavalsvereniging Vrieët Opt Gemak. Er waren dit jaar maar liefst 15 inzendingen, maar het was het ontwerp van Jordy dat verkozen werd als winnend ontwerp. Zijn vereniging won daardoor 500 euro, geschonken door de Karnavalraad Ninove. (foto Giovanni)

Klein en groot zijn op vrijdag 8 november van harte welkom op de feestelijke onthulling van ‘Kerkschatten op straat’ in Bambrugge.

Die avond wordt het Sint-Martinus glasraam van de kerk voor de eerste keer geprojecteerd op het pleintje voor de kerk. Zo wordt de kleurenpracht van het glasraam, nu enkel te zien op het ontoegankelijke doksaal, zichtbaar voor iedereen!

Voor en na de onthulling is er een gezellige winterfoor. Het gemeentebestuur biedt alle aanwezigen een warm drankje aan. Voor de jongsten onder ons is er animatie voorzien. Wie weet komt er ook wel iemand even langs …

Bij ‘Kerkschatten op straat’ wordt één uniek religieus erfgoedobject op een moderne en duurzame manier in de kijker gezet.

Het figuratieve glasraam uit 1969, gemaakt door atelier Meersman uit Aalst, beeldt Martinus van Tours in felle kleuren uit op zijn paard. Onderaan zie je een bedelaar. Het glasraam verschilt van traditionele glasramen in ompositie, kleurgebruik en algemeen uitzicht. Een uniek stuk!

PRAKTISCH: 

Vrijdag 8 november om 19.00 uur

Bambruggedorp 1, 9420 Erpe-Mere.

Het Davidsfonds Haaltert organiseert op zondag 3 november in het Jeugdheem in Haaltert een dorpscafé met de muzikanten van de ‘Gezonghen Mes’. 

De ‘Gezonghen Mes’ is een groep muzikanten uit en rondom Ninove die zich een tiental jaren geleden tot een muzikaal collectief verenigden. Op vrijwillige basis en met een wisselende bezetting komt deze groep samen en spelen zij muziek uit alle windstreken. Het folkrepertoire ligt hen na aan het hart maar ook populaire deuntjes komen aan bod.

De groep ontleent haar naam aan het tijdstip van samenkomst, namelijk elke eerste zondag van de maand om 11 uur, het tijdstip van de vroegere ‘gezonghen mes’.

Een hapje en een drankje ontbreken ook niet. De aanwezigen zullen kunnen genieten van een goed glas bier of wijn met indien gewenst een stukje kaas, Haaltertse kop of vlaai.

Op zondag 3 november staan we in het Jeugheem klaar om vanaf 10u30 tot 14 uur of later iedereen te verwelkomen voor een onvergetelijke muzikale belevenis. De toegang is gratis.

Op zaterdag 9 november wordt het nieuwe bibliotheekfiliaal in Denderhoutem feestelijk geopend. Voor het zover is, sluit het filiaal van 30 oktober tot en met 8 november om alles te verhuizen. 

Na maanden van hard werken en heel wat verbouwingen is het eindelijk zover: het nieuwe bibliotheekfiliaal in Denderhoutem wordt feestelijk geopend!

We vieren de opening van het bibliotheekfiliaal op zaterdag 9 november van 14 tot 16.30 u. Iedereen is welkom voor een kennismaking met de bib, een aangename babbel en een hapje en drankje.

Programma

14 u. We verhuizen het allerlaatste boek van het oude filiaal naar het nieuwe. En dat doen we in stoet met de bellevrouw, bibfans, de burgemeester, schepenen en het bibpersoneel. Onderweg lezen de leerlingen Woord van de

Academie voor Muziek, Woord en Dans enkele gedichten voor.

14.30 u. Opening en inhuldiging van het nieuwe bibfiliaal door burgemeester en schepenen.

15 tot 16.30 u. Vermaak en vertier en een gezellige babbel met:

  • Concert van Jeugdorkest Moed en Volharding
  • Meet & greet en signeersessie met Herman Verbruggen (Marc Vertongen uit FC De Kampioenen)
  • Meet & greet met Mathias Vergels (Lowie Bomans uit Thuis)
  • Grimeren voor de kleinsten
  • Green Screen: laat je fotograferen in een uniek decor
  • Rondleiding in het nieuwe filiaal
  • Afsluitend optreden door leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Denderhoutem

Oproep: stap mee in de stoet

We verzamelen om 13.30 u. aan het oude filiaal, Adv. De Backerstraat 55. Om 14 u. vertrekt de stoet naar de nieuwe locatie, Nieuwstraat 6. We roepen alle bibliotheek- en boekenfans op om mee te stappen en zo het allerlaatste boek naar de nieuwe bib te brengen.

Sluiting filiaal voor verhuis

Van woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 8 november is het filiaal gesloten om de collectie

te verhuizen. In die periode kan je terecht in de hoofdbib. Voor wie de uitleentermijn verloopt,

wordt gezorgd dat de boete niet oploopt tijdens deze sluitingsperiode.

Uitlenen in het nieuwe bibfiliaal kan vanaf dinsdag 12 november.

Stille werkers zorgen voor halve eeuw ontspanning

Zaal De Paling in Aspelare liep helemaal vol voor de viering van 50 jaar Okra-trefpunt Aspelare/Voorde. De zomerse temperaturen stonden symbool voor de werking van de vereniging, die na een halve eeuw activiteit meer dan ooit in volle bloei staat. Vijfenvijftigplussers die zich afvragen: wat nu, kunnen misschien eens aankloppen bij Okra Aspelare/Voorde. In het buurthuis, de thuisbasis van de Okra-afdeling, krijgen ze een brede waaier van activiteiten aangereikt die het leven een stuk aangenamer maken. Met kameraadschap als rode draad.

Voorzitter Julien Schamelhout kan tevreden zijn over de werking en de resultaten van zijn trefpunt. Na 50 jaar heeft de vereniging nog steeds de wind in de zeilen en stijgt het ledenaantal naar 140. Het fraaie cijfer is het resultaat van jarenlange inzet van tal van stille werkers die de vereniging op sleeptouw namen. Hun engagement inspireerde ook burgemeester Tania De Jonge en schepen Veerle Cosyns om tijdens het huldefeest de loftrompet te steken over de groep en zijn bestuurders.

Zomer van 1969

De ‘Summer of 69’ speelt niet alleen een belangrijke rol in het leven van rocker Brian Adams, ook Okra Aspelare/Voorde dankt er zijn bestaan aan. Romain Haelterman is een van de drijvende krachten. Als secretaris en organisator-begeleider van tal van activiteiten is hij dag in dag uit in de weer voor zijn Okra-trefpunt. Voor de viering dook hij in de archieven en schetste de geschiedenis van de afdeling Aspelare/Voorde, een oefening waarvoor hij  terugkeerde naar de zomer van 1969.

Romain Haelterman: “De aanzet werd gegeven door Clement Prieels. Hij nam in de zomer van 1969 het initiatief voor de oprichting van een afdeling van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden. Pastoor Deportemont en enkele vrijwilligers sprongen mee op de kar om nieuwe leden te maken. Met succes, de eerste algemene vergadering op 22 september 1969 in de Mariazaal van de school lokte meteen 135 enthousiastelingen. De 50ste afdeling van KBG werd een feit en de eerste bestuursploeg met voorzitster Jeanne Dierickx kon van start.”

Rug rechten 

En zoals dat wel vaker voorkomt, kende ook deze vereniging een dipje. Na 21 jaar werking ebde het enthousiasme weg en zakte het ledenaantal naar 20. Het zag er zelfs even naar uit dat de afdeling zou worden opgedoekt, maar zover kwam het niet. 

Romain Haelterman: “Vanaf 1997 was er een groepje KBG-vrouwen dat regelmatig ging wandelen, en zij besloten in 2000 om de werking door te zetten. Voorzitster Simone Van Obbergen wist nieuwe leden aan te trekken, ook in haar thuisgemeente Voorde. De vereniging kon de rug rechten, er werden volop wandelingen georganiseerd en samen met het kerst- en paasfeest fleurde de werking weer op”.

In 2002 werd KBG omgedoopt in OKRA, wat staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief.  Het trefpunt Aspelare werd uitgebreid met Voorde, het begin van een nieuwe periode die uitgroeide tot de meest succesvolle tot op vandaag.

Met licht venijn, maar niet zonder liefde, schetst Hugo Claus het bestaan van sjacheraar Willy en zijn doodzieke vrouw Sonja, in hun armzalige huis. De enige die Sonja begrijpt, is haar zus Marleen. Die is weliswaar overleden, maar duikt nog regelmatig op in Sonja’s herinneringen. Willy, Sonja en hun kinderen- voetbalvrouw Kim en verzekeringsagent Tom – slagen er maar niet in om genegenheid te tonen. Terwijl Willy en Tom een zaakje proberen te fixen, vraagt Sonja hulp aan haar dochter; zij wil niet meer verder leven……..

Hugo Claus balanceert meesterlijk op de rand van humor en tragiek. Hoe hulpeloos het leven van het gezin ook is, door rake observaties is ” De Verlossing” vooral geestig.

Cast: Joke Brondeel, Pieterjan De Schryver, Myriam De Vleeshauwer, Hugo Roels en Viviane Van Heck

OPVOERINGEN

 8, 9, 15, 16, 22 en 23 november 2019 telkens om 20u30.

Parochiaal Centrum   –  Hofstade Dorp 10  –  Hofstade – Aalst
Reserveren: 053 783413 of reservaties@vastalseik.be

www.vastalseik.be

Denderland is een echte Sint-Maartensregio. Zowel in Aalst, Haaltert, Lede als Erpe-Mere wordt elk jaar Sint-Maarten gevierd op 11 november. Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij Erfgoedcel Denderland, legt uit: “De Sint-Maartensviering is een uniek stukje erfgoed en werd daarom, net als de Sinterklaasviering, opgenomen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen. In 2019 en 2020 zetten we het extra in de kijker!”

Het verdwenen ruiterbeeld van Sint-Martinus

Niet alleen de goedheilige man komt in november met cadeautjes op bezoek, ook zijn ruiterbeeld keert na meer dan 100 jaar afwezigheid terug naar de Sint-Martinuskerk in Aalst.

Michaël Van Houtte: “Tot 1901 stond het levensgrote ruiterbeeld van Sint-Maarten bovenop het barokke hoofdaltaar van de Sint-Martinuskerk. Het 17e-eeuwse beeld verdween toen samen met het hoofdaltaar uit de kerk, omdat men vond dat het niet paste bij de uitstraling van de gotische architectuur van de kerk. Het beeld stond nog even tentoon in het belfort van Aalst, maar belandde uiteindelijk in brokstukken op de zolder van ’t Gasthuys Stedelijk Museum.” 

Consolidatie en restauratie

Onder leiding van docent Charles Indekeu van de Universiteit Antwerpen werd een onderzoek naar het beeld opgestart. “Het beeld bevond zich in een bijzonder slechte staat”, verduidelijkt Charles. “Het is een levensgroot beeld van Sint-Martinus gekleed als een Romeins officier die zijn mantel met zijn zwaard in twee snijdt. Op een lager niveau staan twee schamel geklede bedelaars. Het beeld is van de hand van de Antwerpse kunstenaar Erasmus Quellinus de oudere en is een mooi voorbeeld van de 17e-eeuwse barok. Samen met de studenten houtconservatie konden we het beeld consolideren en deels restaureren” vertelt Charles.

Lezingenreeks

Tijdens drie lezingen komen we meer te weten over de geschiedenis van het beeld en de restauratie ervan, over volksdevotie, de verschillende Sint-Maartenstradities en over de invloed van Martinus van Tours op de kerk in de vierde eeuw.

“Op donderdag 17 oktober vertelt Frea Vancraeynest, stafmedewerker bij Histories vzw, ons meer over geversheiligen in Vlaanderen, volksdevotie rond deze figuren en de verschillende tradities van de Sintvieringen. De ene Sint is immers de andere niet”, aldus Michaël Van Houtte. 

“Auteur en classicus Patrick Lateur neemt ons op donderdag 24 oktober mee naar de 4e eeuw n.C. Martinus van Tours had immers een grote invloed op de kerk in die eeuw. Uniek is dat we dankzij het werk van Sulpicius Severus, die reeds kort na de dood van Martinus van Tours een levensbeschrijving schreef, een inkijk krijgen in diens leven en legende.”

“Tenslotte onthullen we op donderdag 7 november het Sint-Maartens ruiterbeeld in de Sint-Martinuskerk, gevolgd door een lezing van Charles Indekeu, docent houtconservatie aan de Universiteit Antwerpen. Charles vertelt ons over de bijzonderheden van het beeld, hoe hij met zijn studenten het barokke beeld onderzocht en hoe ze deze Aalsterse parel consolideerden en restaureerden.”

De lezingen gaan telkens om 20u door in de Sint-Martinuskerk en zijn gratis.

Inschrijven kan via erfgoedceldenderland.be/sint-maarten. Je vindt er ook informatie over het volledige Sint-Maartensprogramma, het boek ‘Maarten en de magie van de mantel’ en de gelijknamige expo.