zaterdag 5 december 2020

 Alle activiteiten georganiseerd door een club of een vereniging worden opgeschort, ongeacht de leeftijd van de deelnemers. De gemeentelijke sporthal Steenberg, het kunstgrasveld op Steenberg, de sporthal Sint-Bavo en de gemeentelijke bibliotheek moeten de deuren sluiten. Afhaaleetfestijnen of het aan huis leveren van maaltijden door verenigingen of clubs worden eveneens verboden. 

Bovenop het ministeriële besluit en het besluit van de Vlaamse regering acht de burgemeester van Erpe-Mere het nodig om voor onze gemeente bijkomende maatregelen te treffen met onmiddellijke ingang.“In onze gemeente zijn heel wat sportclubs, jeugd- en andere verenigingen actief. Zij maken een belangrijk deel uit van het sociaal weefsel van onze gemeente. Daarom nemen we ook voor deze groep geen enkel risico. Uit de statistieken blijkt immers dat Erpe-Mere bij de zwaarst getroffen gemeenten van Oost-Vlaanderen hoort. “

Wat kan wel nog? 

De bibliotheek blijft wel de service “Bib aan huis” en de afhaaldienst aanbieden. De jeugd- en sportkampen die worden georganiseerd door de gemeente zelf gaan ook door. De reden hiervan is dat de Vlaamse regering aan de lokale besturen vraagt om bijkomende opvang te creëren tijdens de herfstvakantie. We beschouwen deze kampen als een onderdeel van deze opvang. Sport- en jeugdkampen georganiseerd door andere organisaties zijn daarentegen dus wel verboden. 

Naar aanleiding van een besmettingshaard op de beschermde afdeling De Orangerie werd op 24 oktober een grootschalige testing voor de 2 andere, open afdelingen in het woonzorgcentrum georganiseerd. Elke zorgmedewerker, ondersteunend personeelslid en bewoner werd getest. Het personeel op de 2 afdelingen testte negatief. Op de afdeling Het Paviljoen testten 3 bewoners positief. Deze bewoners verblijven momenteel in strikte kamerisolatie.

Momenteel zijn dus 2 afdelingen in lockdown. De Orangerie wordt op dit moment zwaar getroffen. Er zijn inmiddels 19 bewoners en 8 medewerkers positief. 1 bewoner verblijft momenteel in het ziekenhuis, maar de toestand is stabiel. De in het woonzorgcentrum verblijvende bewoners worden uiteraard nauw opgevolgd.

In totaal zijn er 22 dus besmette bewoners en 9 personeelsleden.

Naar aanleiding van de internationale dag tegen armoede, dient sp.a gemeenteraadslid Huguette Van Medegael een voorstel in om huurders, die op een wachtlijst voor een sociale woning staan, te ondersteunen met een Corona huurtoelage. 

In Aalst staan 2.958 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning (cijfers juli 2020/Vlaams parlement). Zij komen vaak terecht op de private huurmarkt, waar ze gemiddeld 250 euro per maand meer betalen dan voor de gemiddelde sociale huurwoning. Pas wanneer ze vier jaar op de wachtlijst staan, hebben ze recht op een Vlaamse huurpremie om die meerprijs te compenseren.

“Die wachttijd is in een gezondheidscrisis zoals deze niet te verantwoorden” zegt sp.a gemeenteraadslid Huguette Van Medegael. “De Coronacrisis hakt zwaar in op mensen met een laag inkomen. Bovendien zijn hierdoor meer mensen tijdelijk werkloos of werden tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd, waardoor gezinnen het met nog minder inkomen moeten doen. Sinds het begin van de Coronacrisis, zijn de supermarktprijzen ook met bijna 10% gestegen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor kwetsbare gezinnen om de huishuur en facturen te kunnen betalen” legt ze verder uit. 

De stress om het eind van de maand niet te halen, zet ook een hele keten van andere problemen in gang: “Wie schulden opstapelt wordt ziek, heeft meer kans op mentale problemen en dan zwijg ik nog over de angst om besmet te worden en bovenop alle andere kosten een ziekenhuisfactuur te moeten betalen. Net vandaag blijkt uit een studie van de socialistische mutualiteiten dat mensen met een lager inkomen risicopatiënten zijn omwille van hun vaak slechtere leefomstandigheden” vervolgt Huguette.

Tijdens de gemeenteraad van eind oktober stelt sp.a voor om alle huurders uit Aalst, die zes maanden op de wachtlijst voor een sociale woning staan, het komende jaar een ‘Corona huurtoelage’ te geven. Ook de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept daartoe op. “De bedoeling van die huurtoelage is om kwetsbare gezinnen extra financiële ademruimte te geven en om uithuiszettingen middenin een Corona-piek te vermijden. Naast onze inzameling van winterjassen, willen we ook op een structurele manier armoede aanpakken” besluit Van Medegael.

“Bij ons in het korps zal je geen dopjes vinden in onze PMD-zakken. Wij sparen ze immers het ganse jaar door, en we doen bij deze een ‘warme’ oproep bij onze burgers om met ons mee te doen en dopjes apart te houden”, roept Karolien De Turck op.

GERAARDSBERGEN/LIERDE – Dopjes kunnen geld opbrengen. Met dat besef voor ogen deed Politie Geraardsbergen/Lierde mee aan de Warmste Week. Met de slogan ‘Dopjes sparen = Centjes vergaren’ riepen het korps burgers op om zoveel mogelijk plastic dopjes te sparen, en zo het BCG (Belgisch Centrum voor Geleidehonden) te steunen. 

Maar liefst 400 kilogram aan plastic dopjes staat momenteel in het politiegebouw opgestapeld en wordt aan het BCG bezorgd. De actie liep over een periode van twee maanden en had tien inzamelpunten.  De 400 kilogram ingezamelde dopjes is meteen ook een dikke verdubbeling tegenover 2018, toen 180 kilogram werd opgehaald. 

Eén kilogram komt ongeveer overeen met 400 dopjes, wat betekent dat deze inzameling zowat 160.000 dopjes opleverde, berekent Karolien De Turck, consulente Communicatie bij Politie Geraardsbergen/Lierde.  Alle dopjes gaan nu naar een recyclagebedrijf dat ze koopt en hiervoor een bijdrage per kilo doorstort aan het BCG. 

Blijven sparen

De politie Geraardsbergen/Lierde roept intussen alle burgers op om ook – buiten de Warmste Week – dopjes te blijven sparen. 

GERAARDSBERGEN – Negen studenten van het postgraduaat Dieren van Hogeschool VIVES  brachten kindjes van 9-11 jaar van buitengewone basisschool De Mozaïek in Geraardsbergen in contact met de zorgkonijnen, zorgkippen, zorggeiten en zorgezels. De groep verzamelde voor deze leerrijke ontmoeting in De Kleppe in Everbeek. 

In de voormiddag namen de studenten de tijd om de therapieën voor te bereiden. Daarna was het tijd voor een groepsactiviteit met interactie tussen kind en dier. Er werd afgesloten met individuele therapeutische sessies op maat van ieder kind.

Op vrijdag 22 november zette GO! basisschool Molenveld in Denderhoutem de deuren open voor een kleurrijke en smaakvolle apotheose rond ‘Week van de Smaak’.

De Leerlingen van het vijfde leerjaar beeldden een schilderij van Breughel uit

Onder de leuze ‘Molenveld proeft Brueghel’ konden de leerlingen de hele week letterlijk en figuurlijk proeven van het leven van Brueghel. Ze werkten rond zijn kunstwerken en maakten gerechtjes uit de tijd van toen. Vrijdag volgde de apotheose met een tentoonstelling doorheen de hele school. Alle ouders, familieleden en vrienden konden in elke klas de kunstwerken en activiteiten rond Brueghel bewonderen. Tegelijkertijd kon er worden geproefd van de Bruegheliaanse gerechten. Dit ging van zuurdesembrood, erwtensoep, rijstpap, vlaaien, confituur… tot heerlijke appeltaarten. Alle opbrengsten van deze actie gaan naar de warmste week (vzw Villa Omaar – Homaar, een groeiplek voor jongeren). Deze vzw ligt de school, na het overlijden van de zoon van een leerkracht, zeer nauw aan het hart. De kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar gaan deze centjes persoonlijk overhandigen tijdens de Warmste Week in december. 
Video-URL voor filmpje:  https://www.facebook.com/lieve.welleman/videos/10213331403834696/

Ook de juffen droegen aangepaste kledij

OPHASSELT – De grootouders van de kleuters van VBS ’t Schoolke Ophasselt werden verwend met een dessertbuffet en een kopje koffie of frisdrank. Na het hapje en drankje konden de grootouders genieten van een spetterend optreden van Clown Rocky in de parochiezaal De Garve. Er werd veel gelachen en gedanst en ook de grootouders mochten meedoen aan een wedstrijdje: ‘de langste adem’. Na goed anderhalf uur show ging iedereen met blijgezind terug naar huis.

28 jaar lang al ijvert Guido Biebaut  voor een recreatiedomein voor mensen met beperkingen. Niet iedereen zou het zou lang volhouden maar op dinsdagavond 22 oktober om 23u.20 hakte de gemeenteraad van Aalst eindelijk de knoop door.

36 stemden voor, 3 onthielden zich. De felicitaties volgden elkaar op, onder andere van Vlaams Belangkopstuk Steve Herman en Schepen Ilse Uyttersprot, de vrouw die hem al jaren steunt met haar krachtige oneliners en het geloof in een project dat vele mensen met beperkingen een hart onder de riem zal steken. Toen Ilse Burgemeester werd had zij reeds weet van dit kleinschalig maar zo mooi project. Een project voor iedereen. Net als de initiatiefnemer is ook zij van mening dat mensen met beperkingen niet denken in politieke kleuren en dat iedereen recht heeft om geholpen te worden. Haar eerste telefoongesprek als Burgemeester was dan ook naar Guido, die haar al die jaren al op een voetstuk plaatst. Haar woorden in 2006 : “Guido, dat recreatiedomein komt er ook al verwacht ik veel tegenkanting omdat jij ingaat tegen de zuilen, de traditionele partijen. “

De tegenwerking van de traditionele partijen die toen deel uitmaakten van het CBS maakten het haar niet mogelijk dit project mede te verwezenlijken. Zij beloofde de initiatienemer dit project in 2008 over te hevelen naar SOLvA, die het tot een goed einde bracht. 

Heuglijk nieuws dus voor al diegenen die meegewerkt hebben om dit unieke project dat steunt op vrijwilligerswerk en zelfs geen subsidies (lees belastinggeld ) wil. Guido Biebaut bouwde een VZW op die momenteel 62 leden telt, mensen die in hem geloven. Er zijn er die jaarlijks 5 euro schenken maar er zijn er die zelfs 100 euro per maand overschrijven voor dit nobel initiatief. En dit zonder enige verplichting. Dat is pas vrijwilligerswerk.

Het zijn drukke tijden voor Guido want de eerstvolgende die belde was kandidaat nationaalvoorzitter van CD&V Walter De Donder, tot over de grenzen gekend als Kabouter Plop, de Samsonburgemeester of Burgemeester van Affligem.

Met dit project scoort ook Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt voor “haar Trejen“, een deelgemeente dat door haar toedoen weer herleeft. De kracht van verandering is ook op Terjoden  zichtbaar. 

De 3 onthoudingen maken geen verschil, maar zitten deze mensen wel op hun plaats in de gemeenteraad? Dit project, dit recreatiedomein is een geschenk van één persoon die zowel zijn eigendom en ook een deel van zijn kapitaal investeert in mensen. 

Jammer dat twee architecten vrienden van Guido,  Johan Van Dorpe en Johan Verdoodt, die op dezelfde golflengte zaten om samen alles betaalbaar, toegankelijk, functioneel en ook mooi te maken, er niet meer zijn. 

Er wordt dan ook zo vlug mogelijk uitgekeken naar een nieuw archtitectenbureau om het project te updaten en te finaliseren, en dan kan men eindelijk, na 28 jaar,  beginnen men op het terrein. 

Rotaryclub Ninove-Dendervallei  heeft Marina Goossens uit Ninove met haar groep Lotgenotencontact bij kanker gesteund met een bedrag van 500 euro.

Marina Goossens is de oprichtster en de bezielster van deze groep. Marina die zelf deze ziekte heeft, weet heel goed waarover ze spreekt. Regelmatig komen zij samen om ervaringen te delen. Maar vooral om duidelijk te maken dat er met en na kanker ook nog een leven is. 

Marina Goossens wil op deze manier een positieve boodschap rond dragen door workshops te organiseren, samen te komen om wafels te bakken, te komen babbelen en lachen in haar praatcafé en nog veel meer. Zij probeert om mensen met kanker op een positieve manier te benaderen om iedereen een hart onder de riem te steken.  

Na de cursus ‘Zelfverdediging voor senioren’ wil Neos Ninove nu ook senioren helpen die wat minder thuis zijn in het hele computergebeuren en de toegankelijkheid in de vele moderne technologieën nogal vaak met een  groot wantrouwen bekijken.  Zeer dikwijls gebruikt men Engelse termen en vakjargon, voor jonge mensen vaak de dagelijkse omgangstaal maar voor ouderen haast ‘Chinees’… 

Wat is mobiele technologie, IPad, tablet, smartphone, E-reader, QR-codes of al die apps als Facebook, Twitter en Instagram ? Hoe werk je met ‘mobile banking’ of hoe doe je dat mobiel betalen? Malware, cookies of phishing ? Doccle en Zoomit en de Cloud ? Niet zo evident als je al wat ouder bent.

Op dinsdag 22 oktober brengt Neos Ninove een conferentienamiddag over ‘IT-informatietechnologie’. Specialist Johan Clijsters brengt in deze tweede najaarsconferentie van Neos Ninove in mensentaal en op een toegankelijke manier tekst en uitleg over de talloze technologieën waardoor wij dagelijks overspoeld worden. 

Een leerrijke conferentie-spreekbeurt, toegankelijk voor iedereen maar wel gericht naar de senioren onder ons, op DINSDAG 22 oktober om 14u30 in de Zaal Roosevelt op het Oudstrijdersplein. Geen voorkennis noodzakelijk. De inkom is 5 € voor Neos-leden en 8 € voor niet-Neosleden, een hartige koffie inbegrepen…

Info bij voorzitter Danny Schoon (0474/444892) en secretaris Christiane Bické (0477/410237), of via onze website www.neosvzw.be

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KSA Sint-Lut Haaltert haar bieravond. 

Zaterdag 16 november vanaf 20u is iedereen welkom in De Kouter (Middelkouter 10) om 1 (of meerdere) van de 60 (!) biertjes te proeven. Uiteraard zijn er ook niet-alcoholische dranken en iets om te knabbelen voorzien. 

Er is muzikale animatie voorzien dus de sfeer zal er alvast dik inzitten. Als inkom betaal je een symbolische euro en wie in uniform komt, krijgt een gratis consumptie ter waarde van 1,50 euro. Kinderen onder 12 jaar en leden van KSA Sint-Lut Haaltert mogen gratis binnen. De leiding en oudste leden verkopen ook steunkaarten t.w.v.  2 euro!

Thema van dit jaar: cantus! De zaal, de bieren en natuurlijk ook de leden van KSA Sint-Lut zullen in dit thema de avond doorbrengen. Met deze avond wordt geld ingezameld om het werkjaar te financieren  (spelmateriaal, knutselmateriaal, 4-uurtjes, de VZW…).

Startactiviteit met gastspreker Algemeen Directeur Jürgen Constandt van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds op dinsdag 22 oktober om 15 uur

Vlaams Belang Denderleeuw heeft beslist om een Seniorenforum op te starten. Het ‘Seniorenforum Denderleeuw’ zal op regelmatige basis activiteiten organiseren voor 55-plussers en het nuttige aan het aangename koppelen. Vlaams Belang wil alleszins dat er in Denderleeuw meer aandacht gaat naar onze senioren. Daarom lanceert het kersverse Seniorenforum meteen enkele voorstellen:

 

  • Denderleeuw moet over een volwaardig seniorenloket beschikken, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen.
  • Om de druk op de rusthuizen te verminderen, pleit Vlaams Belang voor een maximale ondersteuning voor de mantel- en thuiszorg.
  • Vlaams Belang eist dat de gemeenten het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunen.
  • Vlaams Belang wil dat de Buurtinformatienetwerken (BIN) extra aandacht besteden aan buurtbewoners van gevorderde leeftijd. Voorts moet de gemeente een premie voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning, zoals betere sloten of een alarmsysteem.
  • Om eenzaamheid bij senioren te bestrijden dient het OCMW alleenstaande 65-plussers op te bellen om te vragen hoe het gaat. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het computersysteem van Knokke-Heist, dat op basis van het gesprek van een telefoniste met een alleenstaande 65-plusser kan afleiden of er eenzaamheid en isolement dreigt. Voorts kunnen ook de postbodes worden ingeschakeld. Ze komen dagelijks bij de mensen thuis en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt. Ook kijkt de partij naar het voorbeeld van Brugge, waar een centraal meldpunt bestaat waar men kan melden dat een medeburger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft.
  • Elektrische fietsen worden steeds populairder. Deze fietsen houden ongetwijfeld ouderen langer mobiel. Elektrische fietsen laten een hogere snelheid toe terwijl het fietsen in groep sowieso wat extra vaardigheid vraagt. Het Vlaams Belang meent dat het gemeentebestuur in het dienstenpakket een opleiding elektrische fietsen moet opnemen. Opfrissingscursussen, die zeker moeten aangemoedigd worden voor senioren, vervolledigen dat pakket.
  • Senioren die niet meer zo mobiel zijn, mogen niet geïsoleerd raken in hun woning en moeten zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen.

 

Tijdens de startactiviteit op dinsdag 22 oktober om 15 uur in café Standaard zal een uiteenzetting gegeven worden door Jürgen Constandt (Algemeen Directeur) van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. 

Jürgen Constandt zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen. Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis.

Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking (eigen klemtonen). Hij zal de verschillende medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

De raakpunten tussen sociale zekerheid en de Vlaamse bevoegdheden zijn veel intenser dan deze met de andere federale materies, nl. justitie, defensie, buitenlandse zaken, …

Tenslotte zal hij ook de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierbij graag toelichten.

Nadien is er livemuziek met koffie en taart. Bij volgende activiteiten zal er telkens een spreker uitgenodigd worden – die het bijvoorbeeld zal hebben over erfenisrecht, veiligheid, enzoverder -, met nadien een ontspannende activiteit zoals een bingonamiddag, kaartspelen, een wandeltocht, een proeverij, …

De verantwoordelijke van het Seniorenforum is Jan Vanbegin. In september legde hij de eed af als gemeenteraadslid.

Contactgegevens: Jan Vanbegin, Gemeenteraadslid

Verantwoordelijke Seniorenforum

0474 05 97 50

 

Op vrijdag 1 november verwarmt Reveil rond zonsondergang de begraafplaats van Haaltert met poëzie en zachte muziek.

Dit jaar stapt lokaal bestuur Haaltert mee in het project Reveil vzw. Dat is een non-profitproject dat mensen samenbrengt om jaarlijks op 1 november de begraafplaatsen te verwarmen in een gloed van muziek en woord. Op die manier zet het project begraafplaatsen in de kijker en geeft de traditie van Allerheiligen en Allerzielen een nieuwe dimensie. Overal in Vlaanderen nemen steden en gemeenten deel.

Tussen 17 en 18 u. kan je op de begraafplaats in Houtmarkt in Haaltert luisteren naar Melissa Leboeuf die poëzie voorleest onder muzikale begeleiding. De begraafplaats zal stemmig verlicht worden.

www.reveil.org

DENDERWINDEKE – Martine Van Den Steen die samen met haar dochter Katrien het Dierenasiel Ninove vzw aan het Kerkveld in Denderwindeke uitbaat, is niet te spreken over de beslissing van de provincie. Die weigerde een bouwvergunning af te leveren, nadat eerder de Stad Ninove de aanvraag goedkeurde.

Het dierenasiel werd in 1980 opgericht en het complex heeft nood aan vernieuwing. Renoveren is niet meer aan de orde en Martine Van Den Steen, die in 2014 het asiel overnam, diende een aanvraag voor een nieuwbouw in. De provincie volgde de argumentatie niet en weigerde de nodige vergunning af te leveren.

Martine Van Den Steen: “We doen alles wat we kunnen om onze dieren optimaal te verzorgen, klachten waren er toe nog toe niet. Het huidige pand is sterk verouderd. Daarom dienden we aan aanvraag in voor een nieuwbouw, helemaal ingericht volgens de huidige normen. De Stad Ninove gaf groen licht, maar de provincie gaf negatief advies na protest van een paar buren.”

Ambtenaar afwezig
Martine is over de gang van zaken niet te spreken. “We gingen op de afgesproken datum bij de provincie ons dossier verdedigen, samen met een afvaardiging van het stadsbestuur en onze architect. Maar wat bleek, de ambtenaar die ons dossier behandelt was afwezig. Uiteindelijk arriveerde hij als de bespreking afgelopen was”, aldus een verbouwereerde Van Den Steen.

Dat de provincie haar negatieve beslissing argumenteerde met de stelling dat het bouwen van een nieuw dierenasiel ‘geen handeling van algemeen belang is’, kan er bij Martine niet in. Zij bekijkt nog wat de volgende stappen kunnen zijn.

Wandelaars die onder de Denderbrug van de Guilleminlaan passeren kunnen maar beter uit hun doppen kijken. De kans dat er brokstukken van de brugpijler naar beneden donderen is niet denkbeeldig.

De brug onderging in 2013 een grondige renovatie en kreeg onder een nieuw wegdek, maar de betonnen steunpilaren kunnen ondertussen ook een ingreep gebruiken. De constructie vertoont scheuren en barsten en stukken beton hangen los of vielen al naar beneden. 

Dat is gevaarlijk, zeker voor spelende kinderen en gebruikers van het wandelpad dat er net naast ligt en verbinding vormt met Den Bleek. Een afbakening van de gevarenzone zou al nuttig zijn, in afwachting van een grondige herstelling van de brugpijler

 Naar aanleiding van de 11 novemberherdenking verscheen de dertiende en laatste Ninoofse Oorlogsgazet. De gazet heeft het over de laatste oorlogszomer en over hoe de Ninovieters de terugtrekking van ‘de gehate Pruis’ vanaf september 1918 ervoeren

In totaal heeft de Eerste Wereldoorlog het leven geëist van 221 mensen uit de huidige 12 deelgemeenten van Ninove. De laatste Ninoofse Oorlogsgazet memoreert de namen van alle Ninovieters die na de Wapenstilstand van 1918 zijn overleden aan de gevolgen van oorlogsverwondingen; het laatste erkende oorlogsslachtoffer van Ninove overleed op 24 januari 1925. 

 

Met het verschijnen van de Ninoofse Oorlogsgazet 13 komt een einde aan een project dat in het najaar van 2014 werd opgestart. De 13 nummers kunnen worden verzameld in een stevige kaft. De Ninoofse Oorlogsgazet 13 (1 euro) en de verzamelkaft (4 euro) zijn te koop bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan).

GERAARDSBERGEN – Jimmy Colman – voor de muziekliefhebbers Jim Cole –  verkoopt een van zijn gitaren. Dat doet de Geraardsbergse artiest niet zomaar, Jim veilt een fraaie Danelectro ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel en het Peperkoekenhuis in Geraardsbergen. 

Muzikale duizendpoot Jim Cole heeft niet alleen een groot muzikaal hart, hij laat zijn hart ook graag kloppen voor goede doelen, zoals de Warmste Week en het project Peperkoeken Huis in de Boelarestraat in Geraardsbergen. De zanger, vocal coach, gitarist, componist en muziekproducer heeft er een van zijn gitaren voor over, en niet zomaar eentje. Jim hoopt dat het instrument flink kan opbrengen, zodat het project kan de steun goed gebruiken.

Aan lot overgelaten

“Ik besloot besloten om 1 van mijn mooiste elektrische gitaren te veilen voor het goede doel. Ik verkoop namelijk een Danelectro in topstaat en de volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week van Studio Brussel. Ik koos specifiek als goede doel het Peperkoekenhuis in de Boelarestraat, omdat dit initiatief los van politieke bedoelingen mij zeer hard wakker schudt. Heel wat mensen zijn aan hun lot overgelaten en kwijnen gewoon weg. Sociaal isolement is geen ziekte, maar het is een zeer gevoelig thema waar met veel taboes wordt over gesproken. Daarom steun ik dus dit initiatief”, legt Jim Cole uit.

De gitaar staat op 2de hands.be en kreeg al enkele biedingen, maar die vindt de muzikant nog onvoldoende. “Ik heb al enkele biedingen gehad, maar telkens van dezelfde mensen. Het gitaartje is veel meer waard dan het bedrag dat er tot nog toe werd voor geboden. Dat kan en moet volgens mij nog beter”, roept Jim alvast op. Info op 0497/55 88 78 

77 filmpjes die de rijkdom tonen van 37 dialecten in Denderland. Dat is het resultaat van de dialectopnames die Erfgoedcel Denderland organiseerde in alle deelgemeenten van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove in het kader van het ‘jaar van het dialect’. Michaël Van Houtte, projectmedewerker bij de erfgoedcel, vertelt: “In de filmpjes horen we lokale anekdotes, recepten van streekgerechten, verhalen over dorpsfiguren of markante gebeurtenissen uit het verleden. Men kan ook dialecten vergelijken door opnames van de parabel van de verloren zoon te bekijken, een verhaal dat sinds de 19e eeuw werd gebruikt bij dialectonderzoek.”

Erfgoedcel Denderland wil tijdens het ‘jaar van het dialect’ de volkstaal documenteren en in de kijker zetten. Michaël Van Houtte legt uit: ”Dialect is immers heel broos immaterieel erfgoed: enerzijds is dialect als levende taal constant aan verandering onderhevig, anderzijds spreken minder en minder mensen dialect in een wereld waar Standaardnederlands en verkavelingsvlaams de norm zijn geworden.”

Ook schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) wil ons dialect duurzaam verankeren: “Dit is een mooie manier om ons dialect te herontdekken. Op deze manier zorgen we ervoor dat het bewaard wordt en overgedragen aan de volgende generaties.”

Kom meer te weten over de konkers in Aalst, het godsdeel in Aaigem en Bambrugge, de onderbroek van Alma uit Gijzegem, de tovenaars van Iddergem, het strontstraatje in Smetlede, de eerste atheïst in Lieferinge, zatte Omer uit Welle of de wortelkrabbers uit Ninove. Leer hoe je Pollaarse trot of Vlekkemse sop maakt.

De filmpjes zijn nu te raadplegen op MADEinDENDERLAND.be en zullen in het najaar van 2018 te zien zijn in de tentoonstelling ‘Dialect in Denderland’ in de verschillende bibliotheken uit de regio.

www.MADEinDENDERLAND.be

 

Erfgoedcel Denderland werkt rond roerend erfgoed (alles wat verplaatsbaar is, zoals archiefstukken, archeologische objecten, andere collectiestukken …) en immaterieel erfgoed (dialecten, verhalen, tradities …). Onroerend erfgoed zoals monumenten en landschappen vallen buiten onze werking.

We besteden hierbij veel aandacht aan behoud en beheer. Om dit mogelijk te maken werken we samen met iedereen die het

Martine Callens, Voorzitster Buurthuis Mijlbeek, Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens en Schepen Ilse Uyttersprot gaven alvast het goede voorbeeld en deden er hun inkopen. Guido Van Audenhove, bewoner van Levensvreugde, gaf er een deskundige uitleg.

Aalst – Op het domein Levensvreugde in Aalst vervaardigen de zorggebruikers mooie dingen. Zaken die vaak niet gekend zijn in de buitenwereld. De bewoners zijn fier op hun werk en willen dat ook graag delen met iedereen. Daarom openden zij hun winkeltje dat dagelijks (niet tijdens het weekend ) open  is   van 13.30 tot 16 uur. Men kan er rustig de tijd nemen zonder om de haverklap op de horloge te moeten kijken of de parkeertijd nog niet verstreken is en de boete reeds klaar ligt. Ook het gebruik van een smartphone is niet nodig om er te kunnen winkelen.

Maar het is spijtig genoeg ook uit noodzaak dat men een winkeltje moest openen, want de zorgsector draait vierkant. De persoonsvolgende financiering is geen succesverhaal. De gebouwen staan er maar men vult de plaatsen niet in ondanks het feit dat er meer dan 14.000 personen op de wachtlijst staan. Er is zelfs in Vlaanderen geen recht op zorg.

Vroeger was dat anders. Mensen in de zorg betaalden een bijdrage, maar wie daarvoor te weinig inkomen had, moest minder of niet betalen. De overheid ving die kost op. Vandaag valt dat vangnet weg. Iedereen kijkt in de richting van de zorgaanbieder om de oplossing aan te reiken. Van een woonzorgcentrum, een ziekenhuis of een school verwachten we toch ook niet dat ze de factuur betalen als de burger het niet kan ? De zorgaanbieders (de sociale ondernemers) moeten hun prijzen zo scherp mogelijk stellen. Winst maken kan niet en toch moeten zij instaan voor het levensonderhoud van de steeds groeiende groep van mensen met beperkingen.  Laat ons hopen dat veel mensen de weg vinden naar Het Uniek Kadoo. Het is misschien een druppel op een hete plaat, maar elke druppel telt.

Supporting hand for grandfather with Alzheimer's disease.

sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte stelde gisteren tijdens de gemeenteraad voor om de mantelzorgpremie in Aalst uit te breiden. Het schepencollege liet weten dat het stadsbestuur en de administratie bereid zijn om de mogelijkheden tot doelgroepuitbreiding en de daarbijhorende financiële impact te onderzoeken.

“Zeven op de tien steden en gemeenten voorzien in hun budget een mantelzorgpremie. De ondersteuning van mantelzorgers is dan ook ontzettend belangrijk. Studies wijzen uit dat mantelzorgers het werk van 121.000 voltijdse werkers doen.  Ook al gaat het maar om een symbolisch bedrag, voor mantelzorgers geldt de toekenning ervan als een enorme erkenning” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Volgens de laatste gegevens uit de stadsmonitor kent Aalst, samen met Genk, het hoogste aandeel mantezorgers. “Om nu recht te hebben op een mantelzorgpremie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zijn soms te streng waardoor een hele groep mantelzorgers uit de boot vallen. Zo beperkt Aalst zich tot de groep senioren die een aanvraag deden voor een tegemoetkoming <Hulp aan bejaarden>” legt Van de Putte uit.

sp.a wil de mantelzorgpremie in de toekomst toekennen aan iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd. “Op mantelzorg staat geen leeftijd, je kan zorg dragen voor een ziek familielid, je vader of moeder of bijvoorbeeld een kind met een handicap. We willen alle mantelzorgers uit de stad dezelfde erkenning geven” zegt Sam.