zaterdag 5 december 2020

In de ochtend- en avondspits is het in deze herfstmaand donker, wat fietsers minder zichtbaar maakt in het verkeer. Een goede fietsverlichting is op die momenten cruciaal. Maar rond deze tijd komen veel fietsers erachter dat hun fietslampjes stuk zijn, de batterijen op, of dat de kinderfiets ook lichtjes nodig heeft.

De Fietsersbond en sponsor AXA werkten daarom samen om fietsers letterlijk in de spotlights te zetten met een heuse verlichtingscampagne. Vrijwilligers adviseerden de fietsers over de juiste fietsverlichting. Fietsers met een ontoereikende verlichting of zonder verlichting ontvingen een verlichtingsset, die de bestuursleden van de Fietsersbond onmiddellijk en met de nodige deskundigheid monteerden: een letterlijk lichtpuntje in het donker voor de onverlichte fietser!

Fietsersbond Haaltert stelde zich dinsdagochtend 20 oktober voor haar actie op in de Muisstraat te Haaltert. Deze weg is een bekende fietsvriendelijke verbindingsweg tussen Haaltert en Aalst. Tussen 7.15 u. en 8.30 uur passeerden ca. 80 fietsende scholieren en pendelaars. Het bestuur van Fietsersbond Haaltert was bijzonder in haar nopjes vanwege het groot aantal fietsers met een zeer goede fietsverlichting. Deze fietsers werden beloond met een kleine attentie. De fietsers met een zwakke of geen fietsverlichting kregen kwalitatieve, nieuwe voor- en achterlichtjes. Resultaat van de actie: vele blije fietsers op de baan!

De dagen worden weer steeds korter. In de ochtend- en avondspits is het donker, wat ons minder zichtbaar maakt in het verkeer. Een goede fietsverlichting is op die momenten cruciaal. Maar in oktober komen veel fietsers erachter dat hun fietslampjes stuk zijn, de batterijen op, of dat de kinderfiets ook lichtjes nodig heeft.

Daarom slaan de Fietsersbond en AXA de handen ineen om fietsers letterlijk in de spotlight te zetten met een heuse verlichtingscampagne. Want ook fietsers moeten goed verlicht zijn in het verkeer. De verlichtingscampagne heeft als doel om te sensibiliseren over de juiste fietsverlichting en is een letterlijk lichtpuntje in het donker voor de onverlichte fietser. 

Van 19 oktober tot 10 november zullen op heel wat plekken in Vlaanderen en Brussel verlichtingsteams van de Fietsersbond klaar staan in de ochtend- en avondspits. Om goed verlichte fietsers te bedanken, en om wie nog niet genoeg verlicht is, te sensibiliseren. 

Ook Fietsersbond Haaltert doet op dinsdagochtend 20 oktober mee aan deze actie in de Muisstraat in Haaltert. Door deze straat passeren dagelijks vele fietsende scholieren en pendelaars, en de vrijwilligers van de Fietsersbond zijn dan ook blij hen een kleine attentie te kunnen aanbieden.

Lede – Belangrijk moment voor het tragewegenproject in Lede! Op de Dag van de Trage Weg stelt het gemeentebestuur op 17 oktober haar tragewegenkaart officieel aan het publiek voor. Deze kaart biedt een volledig overzicht van alle doorsteekjes en veldwegen in Lede en haar deelgemeenten.

Samen met Trage Wegen vzw stelde de gemeente Lede de afgelopen zes jaar tragewegenplannen op voor Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe, Papegem en Lede-centrum. Bij de opmaak van zo’n tragewegenplan worden de lokale trage wegen in kaart gebracht. Dat betekent dat alle trage wegen van Lede intussen bekend zijn! Hoog tijd dus om alle info in één kaart te gieten. Het is de ideale manier om de trage wegen bekender te maken en meer mensen uit te nodigen ze te gebruiken. Dankzij de overzichtskaart kan iedereen naar hartenlust zelf een veilige en mooie route uitstippelen.

Aan de overzichtskaart gingen heel wat jaren werk vooraf: inventarisatie van de wegen, analyse van hun toestand en bepalen van missing links. Voor de realisatie van deze kaart kon de gemeente Lede op financiële steun rekenen van Provincie Oost-Vlaanderen. Regionaal Landschap Schelde-Durme en Trage Wegen vzw zetten mee hun schouders onder het praktische luik.

De nieuwe publicatie zal voor 2,5 euro te verkrijgen zijn bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis van Lede, Markt 1.

De komende maanden vinden renovatiewerken plaats aan de Oude Kaaibrug. De werken in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv gaan van start op 5 oktober en duren tot eind december 2020. De kostprijs bedraagt 797.101,96 euro (excl. BTW). 

Tijdens de werken zal de brug in open stand staan. Daardoor is zij niet toegankelijk voor het publiek en moet er voor alle verkeer een omleiding gevolgd worden. In de straten rondom de werken en op parking de Oude Kaai is er een parkeerverbod ingesteld. 

Het gaat om de renovatie van het elektromechanisch gedeelte. Verschillende onderdelen  zijn einde levensduur, niet meer conform aan de huidige veiligheidsvoorschriften of zijn aan renovatie toe. Zo zullen onder andere de elektrische schakelkast en de hydraulische aandrijving van de brug worden vernieuwd, samen met een onderhoud van de hydraulische cilinders en de mechanische onderdelen.

GERAARDSBERGEN – De oude trambaan die uitgeeft op de N42 Astridlaan in Nederboelare wordt op 28 januari door de stad openbaar verkocht. Daarmee komt dit dossier opnieuw boven water, nadat een eerder geplande verkoop niet doorging. 

Toen de verkoop van de trambaan naast de Astridlaan een paar jaar geleden als eens op tafel kwam, was er protest. Ook een kwestie rond erfdienstbaarheid vertraagde het dossier. En ook deze keer worden vragen gesteld bij de geplande verkoop. 

Schepen Veerle Mertens (CD&V) die het dossier erfde, benadrukt dat slechts een deel van het pad wordt verkocht, en dat inzake verkeersveiligheid er plannen in de maak zijn die de Astridlaan een stuk veiliger moeten maken voor de zwakke weggebruiker. Op korte termijn worden ingrijpende maatregelen verwacht.

De opmaak van een trage wegenplan is volop aan de gang, vult Martens aan. Het plan moet de verbinding tussen de deelgemeenten en de stadskern veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. 

Bouwproject?

Het deel van de oude trambaan dat verkocht wordt, ligt in woongebied. De verkoop past in het beheer van het eigen patrimonium van de stad, merkt schepen Mertens nog op. Of er plannen bestaan om naast de oude trambaan een groot bouwproject te realiseren, wil de schepen niet bevestigen. “In ieder geval is aan de verkoop van de wegel geen bouwvergunning verbonden”, onderstreept Mertens.

Veilig alternatief

Armand Matthijs die met zijn vereniging Rebus ijvert voor recreatief buiten sporten en bewegen, is niet opgezet met de verkoop van de oude trambaan. Die wordt volgens hem vaak gebruikt door wandelaars, fietsers en landbouwvoertuigen, en vormt een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers die de Astridlaan een stuk willen vermijden. 

Matthijs ziet in het tracé ook een natuurlijke verbinding richting Lierde. Schepen Mertens verwijst wat dat betreft naar de Felicien Cauwelstraat iets verderop, die via een trage weg ook aansluit op de Molendreef en bij uitbreiding Deftinge.

Geraardsbergen – Een recent verkeersongeval met dodelijke afloop brengt het kruispunt de Vier Wegen opnieuw ter discussie. Het drukke kruispunt werd een tijd geleden aangepakt, maar het resultaat van de aanpassingswerken botste vooral op kritiek. “Ze hadden zich de kosten kunnen besparen, van een verbetering is nauwelijks sprake. Een gemiste kans”. Zo werd de ‘verbetering’ door heel wat weggebruikers ervaren.

En dat gevoel is niet veranderd. Veel veiliger is het omstreden kruispunt er ook niet op geworden. Er gebeurden intussen alweer diverse ongevallen, recent nog met dodelijke afloop. De voornaamste klachten over het kruispunt zijn na de aanpassingswerken nog precies dezelfde als ervoor. 

NV-A Geraardsbergen sprak bij de heraanleg het kruispunt van de N42 en N460 van een gemiste kans om de mobiliteit in deze zone te verbeteren, en ook Beweging- en sportproject Rebus vzw gaf de aanpassingen een onvoldoende. Velen hadden liever gezien dat er verkeerslichten kwamen of een rotonde om het drukke verkeer in goede banen te sturen. Ook een betere openbare verlichting en flikkerlichten zouden de situatie al vooruit helpen.

File ontlopen

Om de fietsers beter te beschermen, is een afgescheiden fietspad aangewezen. Nogal wat automobilisten die uit de richting van Ninove komen, en aan de Vier Wegen moeten opdraaien richting Ophasselt-Zottegem, gebruiken het fietspad om ‘voor te sorteren’ om zo de file te ontlopen. Dit zorgt uiteraard voor extra gevaarlijke situaties voor fietsers en andere zwakke weggebruikers.

Ringweg die Astridlaan ontlast

Het gevaar beperkt zich niet tot het kruispunt Vier Wegen, maar schuilt op diverse plaatsen op de Astridlaan. Het ongevallencijfer op deze as loopt sterk op. Hoewel het hier om een gewestweg gaat, waait de kritiek op de verkeerstoestand op de Astridlaan ook over naar het stadsbestuur van Geraardsbergen. De Astridlaan is al lang geen laan meer, maar een drukke aaneenschakeling van winkels, woningen en andere panden, met te weinig voorzieningen voor de zwakke weggebruiker. De roep naar méér en dringende ingrepen klinkt almaar luider. Net als de vraag naar een ringweg die de Astridlaan kan ontlasten, en het zwaar verkeer vanaf de Vier Wegen weg zou houden van de Astridlaan en de Grote Weg in Overboelare.

Zwarte punten

Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) heeft er oren naar en zegt dat het stadsbestuur weldegelijk met de problematiek begaan is. Hij verwijst onder meer naar het meerjarenplan van de stad waarin de herinrichting van de Astridlaan met nadruk wordt bepleit bij het Agentschap Wegen en Verkeer.  Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) dringt er ondertussen bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op aan om het kruispunt Vier Wegen op de lijst van zwarte punten te zetten, om zo snelle maateregelen af te dwingen. 

Fietsersbond Haaltert organiseert op zondag 22 september een fietstocht langs alle scholen van Groot-Haaltert, waarbij ze op het traject van 27 km meer aandacht vragen voor veilige schoolomgevingen en veilige fietsroutes. 

Door de autodrukte rond de scholen en het ontbreken van aangepaste fietsroutes naar school blijft het aantal jonge fietsers heel beperkt. Dat kan anders en beter! 

Fietsersbond Haaltert hoopt dat het gemeentebestuur op korte termijn de nodige aanpassingen zal doen ten voordele van de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

De fietstocht zal verder lopen langs rustige en mooie wegen.

Start om 14 uur aan de Bibliotheek van Haaltert, Achterstraat 2  

Contactgegevens : Paul Braeckman 

fietsersbondhaaltert@gmail.com – 0475/353777

In groot-Haaltert is men afgelopen dagen begonnen met een paar proefopstellingen. Zo werd het éénrichtingsverkeer in de Windmolenstraat te Haaltert omgedraaid om de situatie aan grootwarenhuis Colruyt overzichtelijker en veiliger te maken. 

Kan best een goede oplossing zijn, al lijkt de periode van een proefopstelling net bij het begin van de vakanties niet meteen ideaal als men het totaalplaatje na drie maanden wil zien. Er is automatisch minder verkeer. 

Ook in Denderhoutem op de Iddegemsesteenweg heeft men een grondige ingreep gedaan. 

Om aan de klachten over overdreven snelheid tegemoet te komen werden er verschillende verkeersremmers geplaatst. Zeker niet tot genoegen van iedereen, zelfs niet van de bewoners en de handelaars in de straat. 

Men vreest dat de toestand er zelfs gevaarlijker op geworden is, en zeker voor de fietser die de slalommende wagens op zich ziet afkomen. 

Kortom: velen denken dat er bij de evaluatie over enkele maanden een duchtig woordje zal gepraat worden en dat er vele voor en tegens zullen te horen zijn. Een ideale oplossing lijkt niet voorhanden en ook hier lijkt niet de ideale proefperiodetijd gekozen te zijn. 

NINOVE – Om de verkeerssituatie in de dorpskernen en het stadscentrum veiliger te maken installeert het stadsbestuur van Ninove er zone 30-gebieden.  De nieuwe regeling komt vooral fietsers en voetgangers ten goed en maakt ook komaf met het voortdurend wisselen van snelheidsregimes.

In de zomer van 2018 werd het nieuwe mobiliteitsplan voor Ninove door de gemeenteraad goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel in dit mobiliteitsplan is het nieuwe snelheidsplan. Dit plan voorziet zone 30-gebieden in het centrum van de stad en in de dorpskernen, woonwijken en schoolomgevingen. Andere gemeentewegen worden 50 km per uur en op gewestwegen geldt een regime van 70 km per uur.

Met die zonering wil het stadsbestuur vooral duidelijkheid scheppen in het lappendeken aan snelheidsregimes op grondgebied Ninove. De veralgemening van de zone 30 in de binnenstad is daarvan een goed voorbeeld.  Het invoeren van de zone 30 komt er vooral om de veiligheid van de fietsers én de voetgangers te verhogen.  

Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de reglementering rond de zone 30 te verduidelijken. Veel mensen denken immers ten onrechte dat voetgangers in een zone 30 voorrang hebben, maar dat is niet het geva

GERAARDSBERGEN – De Vlaamse overheid gaat alle zebrapaden op gewestwegen verlichten met zogenaamde galgpalen. Ook op onze eigen stadswegen kunnen gevaarlijke punten nog beter worden verlicht”, zegt Paul Michel namens de CD&V senioren van Geraardsbergen.

Dat de Vlaamse overheid een tandje bijsteekt voor de uitbreiding van het aantal ‘galgpalen’ vindt Michel een goede zaak. “Als CD&V-seniorenvereniging hadden wij op de noodzaak hiervan al gewezen in ons verkiezingsprogramma ter gelegenheid van de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Het is niets te laat dat een aantal oversteekplaatsen veiliger gemaakt worden”.

Michel ziet ook in zijn eigen stad nog gevaarlijke punten, en hoopt dat het stadsbestuur een tandje bijsteekt om gevaarlijke oversteekplaatsen beter te verlichten. “Vooral in de duistere druilige  wintermaanden is het op sommige plaatsen, zoals aan het station in Moerbeke of op de Astridlaan, bijzonder oppassen geblazen bij het oversteken. Wij hopen dat de stad gevolg geeft aan de oproep van de overheid om ook gevaarlijke zebrapaden op eigen wegen met galgpalen te verlichten”, roept Paul Michel op.

GERAARDSBERGEN  – Nadat eerder burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen al zijn ongenoegen uitte over het langdurig stilleggen van de stuwwerken in Geraardsbergen, laat nu ook Vlaams minister Ben Weyts (NV-A) van zich horen.  “De waterafvoer blijft verzekerd”, stelt de minister gerust.

Burgemeester De Padt (Open VLD) trok al meermaals aan de alarmbel over de opschorting van de stuwwerken op de Dender, net buiten het stadscentrum van Geraardsbergen. Dat het Milieufront Omer Wattez aanstuurde op het stilleggen van de werken, kan bij burgemeester De Padt op geen enkel begrip rekenen. De vrees voor toenemend overstromingsgevaar tijdens de blokkade van de werken is aanwezig, en ook het feit dat het jaagpad langs de Dender al maanden afgesloten is ter hoogte van de sluis, zorgt voor ergernis. De Padt wil dat het jaagpad, dat al dik zeven maanden is afgesloten, wordt opengezet.

Nieuwe vergunning

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (NV-A) legde de stuwkwestie voor aan zijn partijgenoot en minister Ben Weyts, en die verzekerde dat het overstromingsgevaar niet zal toenemen omdat de bestaande sluizen in gebruik blijven. Volgens Meremans is het wachten op een nieuwe vergunning om de werken voort te kunnen zetten. Maar snel zal dat niet gebeuren, verwacht wordt dat de opschorting van de werken nog zeker tot het einde van het jaar zal duren.

Kritiek

De kritiek op het Milieufront Omer Wattez zwelt intussen aan. Burgemeester De Padt noemde de aanpak van het MOW al onverantwoord en parlementslid Marius Meremans doet er nog een schep bovenop. Hij vraagt zich af of “dergelijke verenigingen nog wel partner kunnen zijn van de regering wanneer goedgekeurde dossiers telkens weer worden aangevochten”.

Ondertussen blijft het ook nog wachten op de op stapel staande Denderprojecten voor Denderleeuw, Pollare, Idegem en Aalst. Tegen einde 2020 moeten ook daar de stuwen zijn vernieuwd. Tenminste als alles goed verloopt, zoals dat dan heet.

APPELTERRE – De bewoners van de Eichemstraat in Appelterre wachten al enkele jaren op de terugkeer van hun zebrapad. Na werken in 2013 werd de straat vernieuwd maar het zebrapad aan de Spar keerde niet terug. 

Ondertussen vragen velen zich af waarom het zo lang moet duren om het zebrapad opnieuw aan te leggen. Jong N-VA Haaltert-Ninove vraagt zich ook af waarom er in afwachting geen tijdelijk zebrapad kan geplaatst worden, een vraag die ze al van antwoord dienden door zelf een ‘nood-zebrapad’ te voorzien.  “Als wij op twee minuten tijd een zebrapad kunnen aanleggen waarom duurt het dan meer dan twee jaar voor het stadsbestuur hier gehoor aan geeft”, vraagt Jong N-VA zich af.

Aalst – De Villalaanbewoners zijn razend op Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen. De bomen die er kwamen door toedoen van de Villalaanbewoners zelf moeten wijken voor een nieuwe bijkomende asfaltstrook. De Villalaan ligt er kraaknet bij, nieuwe asfaltlaag, nieuwe lijnen en toch zitten de omwonenden binnenkort opnieuw met overlast als het van de bevoegde Schepen van Stadsvernieuwing afhangt. Parkeren in de berm, wat nu wel nog kan, zou zelfs niet meer toegelaten worden.

Slecht nieuws ook voor de werknemers van het Call-Center van Telenet, dat er zelfs mee dreigt van op korte termijn naar Gent te verhuizen indien de Schepen haar zin krijgt. Honderzestig (160!) mensen dreigen hiermee hun job te verliezen. Ook de bewoners van seniorie Eden Park zijn bezorgd.

Binnenkort opnieuw lawaai van graafmachines op de pas aangelegde Villa-

laan. Ook de zitbanken, waar de bewoners van de seniorie en de toeristen die in het Ibis hotel verblijven dagdagelijks verpozen, zullen plaats moeten ruimen voor asfalt.

Bovendien werden deze banken geschonken door een excentrieke Aalsterse weldoener. De huidige Burgemeester had op TV-Oost nog mooie woorden tekort toen deze weldoener de banken liet plaatsen.

De Villalaanbewoners staken alvast de koppen bij mekaar en vragen een onderhoud aan bij Schepen Katrien Beulens (CD&V ). Ze rekenen op de logica van Beulens en ook op de medewerking van Schepen Caroline Verdoodt (NVA) die Erembodegem, en zeker dit gedeelte dat aanleunt bij Terjoden, zeer genegen is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De spooroverweg ter hoogte van Veldstraat / Stokt wordt afgesloten van vrijdag 13 april 2018 om 22.00 uur tot maandag 16 april 2018 om 06.00 uur voor spoorwerken aan lijn 89.

Er is een wegomlegging voorzien langs Veldstraat, Stationsstraat, Dorent, Philipswegel, Krielhoek, Stokt en omgekeerd. Plaatselijk verkeer is toegelaten langs beide zijden tot aan de spooroverweg.

Gratis pendelbussen op zondag 1 april

Donderdag 29 maart 2018 — Op zondag 1 april zijn wielerliefhebbers opnieuw in de ban van Vlaanderens Mooiste. De vele toeschouwers langs het parcours maken van de Ronde van Vlaanderen jaar na jaar tot wat ze is. Daarom legt De Lijn ook dit jaar opnieuw vier pendeldiensten in om alle kijklustigen naar het parcours te brengen. Dankzij de tussenkomst van de provincie Oost-Vlaanderen, Flanders Classics en de stad Oudenaarde zijn de pendelbussen gratis. Alle informatie over de trajecten en de dienstregeling zijn terug te vinden op delijn.be/rondevanvlaanderen.

Gratis pendelbussen Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de streek vlot kan verlopen wordt op 1 april sterk ingezet op verkeersmanagement. In de regio Oudenaarde – Kluisbergen – Ronse wordt het autoverkeer geweerd. De Lijn legt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Flanders Classics en de stad Oudenaarde gratis pendelbussen in die de toeschouwers naar de grote publiekszones brengen in Kluisbergen (Ruien), Ronse en aan de Oude Kwaremont.

“Net als andere jaren legt De Lijn pendelbussen in van Oudenaarde, Ronse en Ruien om toeschouwers vlot en veilig naar de beste plekken langs het parcours te brengen”, aldus Dirk Busschaert, directeur van De Lijn Oost-Vlaanderen.

Er rijden 18 bussen op vier trajecten. Vorig jaar maakten maar liefst 16 500 reizigers gebruik van dat aanbod.

“Kijklustigen kunnen hun auto ‘s morgens achterlaten op een van de grote parkeerzones en daar de gratis pendelbus nemen. Zo kunnen ze tijdig een plaatsje uitzoeken om geen moment van de actie te missen. Tijdens de doortocht van de renners valt het verkeer tijdelijk stil, daarna beginnen de bussen opnieuw te rijden. De laatste bus terug naar de parking vertrekt pas om 19.30 uur. Er is dus voldoende tijd om na te kaarten over de koers of om de overwinning van hun favoriet te vieren,” zegt Marianne Thysebaert, woordvoerster De Lijn Oost-Vlaanderen.

Pendel Oudenaarde – Kwaremont

Wielerliefhebbers kunnen met de pendelbus vanaf parking De Bruwaan in Oudenaarde naar de Oude Kwaremont. De eerste heenrit vertrekt om 9.30 uur, de laatste om 13.00 uur. Terugreizen kan vanaf 16.30 uur. De laatste terugrit vertrekt aan de Oude Kwaremont om 19.30 uur. Tussen 9.30 uur en 10.30 uur vertrekt een pendelbus om de 20 minuten, de rest van de dag is dat om de 13 minuten. Een rit duurt ongeveer 25 minuten.

Wie met de trein naar Oudenaarde komt, kan deze pendelbus nemen aan de halte Shopping Center aan de Gentstraat.

Pendelbus Oudenaarde – Aankomstzone

Wie op De Bruwaan parkeert of met de trein komt, kan ook vlot naar de aankomstzone. Tussen 11.30 uur en 14.00 uur vertrekt om het halfuur een bus op dat traject. De ritduur bedraagt ongeveer 12 minuten. De eerste heenrit naar de aankomstzone vertrekt om 11.30 uur aan De Bruwaan, de laatste om 14 uur. Terugreizen kan vanaf 17 uur. De laatste terugrit vanaf de aankomstzone vertrekt om 19.30 uur.

Pendelbussen Ruien – Kwaremont – Ronse en Ronse – Kwaremont – Ruien

Wie vanuit Ruien of Ronse de actie op de Oude Kwaremont of Paterberg wil meemaken, kan vanaf 9.30 uur de pendelbus nemen in Kerkhove (Ruien) en aan de halte Klijpe Kerk (Ronse). Elke 7,5 minuten stopt er een bus aan de haltes. De bussen doen er ongeveer 13 minuten over om de Oude Kwaremont te bereiken. De bussen vanuit Ruien rijden daarna door naar Ronse, en omgekeerd. De laatste heenritten vertrekken telkens om 13.30 uur. Terugreizen kan vanaf 16.30 uur. De laatste terugritten naar Ruien en Ronse vertrekken in de omgeving van de Oude Kwaremont om 19.30 uur.

Opgelet: mogelijke hinder voor het gewone openbaar vervoer

De gewone buslijnen die in Oost-Vlaanderen het traject van de Ronde van Vlaanderen doorkruisen, kunnen op zondag 1 april hinder ondervinden, waarvan de duur en de omvang niet exact te voorspellen vallen. De wielrenners vertrekken in Antwerpen en doorkruisen het Waasland, de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. De Lijn vraagt haar reizigers om daar rekening mee te houden en zich te informeren via de routeplanner op www.delijn.be.

Meer informatie

Wie de Ronde van Vlaanderen live wil meemaken, kan voor meer informatie over de dienstregeling van de gratis pendelbussen, de trajecten en (tussen)haltes terecht op delijn.be/rondevanvlaanderen en www.rondevanvlaanderen.be.

GERAARDSBERGEN – “De bùntjiesj” zoals de Goedevrouwestraat in Geraardsbergen ook nog wordt genoemd, ligt er slecht bij. Het straatje verbindt de Lessensestraat met het Stationsplein en zorgt voor een snelle verbinding naar het station. Maar de staat van het weggetje baart veel zorgen”, zegt Stijn De Bock, de voorzitter van SP.A Geraardsbergen. Hij wil dat de stad ingrijpt.

 

Het Goedevrouwestraatje  is van oudsher voor velen een belangrijke verbindingsweg te voet op weg van en naar het station. Het is tegelijk ook een interessant pad voor mama’s en papa’s die hun kinderen in de crèche afzetten op de Maretaksite, om vervolgens te voet naar het station te gaan. Maar de huidige toestand schrikt veel wandelaars af, zeker ’s avonds als het donker is. Stijn De Bock vraagt maatregelen.

 

Drugs

“Dankzij deze voetweg bespaart de pendelaar al gauw een kleine 10 minuten, alleen wordt dit straatje meer en meer gemeden. Het pad is amper verlicht en de asfaltering lijkt op een hindernissenparcours, met risico op enkelblessures. Bovendien ligt het er vaak vuil bij met tal van hondendrollen en een wildgroei aan distels. Er doen verhalen de ronde over dealen van drugs en drugsspuiten die er zouden rondslingeren”, schetst Stijn De Bock de situatie.

Hij wil meer politietoezicht en roept de stad op om de verloederde situatie van de Goedevrouwestraat te verbeteren, zodat het pad een volwaardige verbindingsweg wordt in plaats van een obscuur straatje

Afsluiten van Keerstraat in Ottergem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Keerstraat in Ottergem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van de Paardestraat en Koningsdries. De huizen in de Keerstraat tot nr. 232 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Keerstraat, Koningsdries, Kuilstraat, Gentsesteenweg, Strijmeers (Vlierzele), Kattenbos (Vlierzele) en omgekeerd.

 

 Afsluiten van Hoogstraat in Erondegem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Hoogstraat in Erondegem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg-Kraaineststraat, Kruiskensstraat-Kraaineststraat, Lange Nieuwstraat-Hoogstraat en Erondegemdorp-Hoogstraat. De huizen in de Hoogstraat tot nr. 29 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Hoogstraat, Kraaineststraat, Oudenaardsesteenweg, Gentsesteenweg, Zandstraat en omgekeerd.

 

Afsluiten van Hollestraat in Aaigem van 10/10/2017 t.e.m. 13/10/2017.

Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Hollestraat in Aaigem, voor frees- en asfalteringswerken, afgesloten ter hoogte van het rondpunt in Aaigem en Terlicht in Heldergem. De huizen in de Hollestraat tot nr. 52 blijven wel bereikbaar.

Er is een wegomlegging voorzien langs de Hollestraat, Langemunt, Hazelbeek, Doorsteekstraat, Broekstraat, Schoolstraat, Edestraat, Bruulstraat (Haaltert), N460 (Haaltert), Heldergemstraat (Haaltert), Oud-Dorp (Haaltert) en omgekeerd.

BRAKEL – De Fietsersbond Brakel is weinig opgetogen met het fietsbeleid dat door het gemeentebestuur wordt gevoerd. In de jongste nieuwsbrief van de Fietsersbond zegt de groep dat het gemeentebestuur er tot nog toe niet veel van “de magere fiets-beloftes werd gerealiseerd”.

Met nog twee jaar voor de boeg  moet nog veel gebeuren om aan fiets-beloftes te voldoen, zegt Fietsersbond Brakel. De bond stelde in 2012 een eigen memorandum op met 46 voorstellen, waar alle partijen zich konden op baseren om tot een volwassen fietsbeleid te komen. Er volgende heel wat beloftes, maar acties bleven uit.

Volgens de Fietsersbond Brakel is het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar cruciaal voor een goed beleid. Verder wordt gepleit voor het wegwerken van zwakke punten uit de schoolroutekaart door infrastructurele maatregelen. Het functioneel fietsroutenetwerk uitwerken op het terrein is een ander voorstel, evenals het voorzien in oplaadpunten voor e-bikes. Ook het installeren van openbare fietspompen en het opstellen en uitvoeren van een fietsenstallingenplan acht de fietsersbond noodzakelijk.

Verlanglijstje

Staan nog op het verlanglijstje: fietsenstallingen aan alle openbare gebouwen, gemeenschappelijke (afsluitbare) fietsenstallingen voorzien in woonbuurten (vb. Vierschaar waar de fietsen nu in weer en wind buiten staan), hogere snelheid in Zone 30 fysiek onmogelijk maken en snelheidscontroles uitvoeren, optreden tegen foutparkeerders op stoepen en fietspaden, schooleducatieve routes ontwikkelen in samenwerking met de scholen, het fietsexamen organiseren samen met de basisscholen, steeds kiezen voor fietspaden in asfalt, oneffen overgangen in fietspaden wegwerken en uniforme en duidelijke bewegwijzering op maat van de functionele en recreatieve fietsen plaatsen.

De Brakelse fietsersbond hoopt alvast dat de politieke bestuurders nog tijdens deze legislatuur werk wil maken van een veiliger fietsbeleid en dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorstellen van de bond

Aalst is volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsplan en stelt de belangrijkste speerpunten hiervan voor aan de bevolking vanaf zaterdag 18 maart 2017.

Met de reizende informatietentoonstelling ‘De ontknoping’ wordt halt gehouden in Aalstcentrum en in een aantal deelgemeentes. De bewoners krijgen een toelichting rond de tien belangrijkste thema’s van het mobiliteitsplan.

Nadien is er de kans om bij een mobiele infotentoonstelling nog even stil te staan bij elk speerpunt apart. Hier is ook de mogelijkheid voorzien om bijkomende vragen te stellen en/of suggesties door te geven.

De informatiemomenten vinden plaats op:

zaterdag 18 maart 2017 om 10 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15 uur in het administratief centrum, Werf 9 te Aalst

dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur in zaal Dendergalm,

Meirbeekstraat 12 te Gijzegem

maandag 27 maart 2017 om 19 uur in zaal De Snip,

Beugemstraat 9 te Moorsel

woensdag 29 maart 2017 om 19 uur in de polyvalente zaal,

Schoolstraat 2 te Nieuwerkerken

donderdag 30 maart 2017 om 19 uur in zaal De Groene Wilg,

Hogeweg 82 te Erembodegem

Opgelet! Inschrijven voor deze sessies is verplicht via

www.aalstontknoopt.be of telefonisch via 053 77 9300.

Bewoners die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de infomomenten, kunnen de informatiepanelen vanaf 3 april ook in het administratief centrum bekijken.

Denderleeuw/Haaltert – In de politiezone Denderleeuw/Haaltert werden twee nieuwe aanhangwagens met full color led display en met preventieve radarfunctie aangekocht. Deze vervangen de twee aanhangwagens met meerlijnendisplay die in 2005 werden aangekocht om teksten op te programmeren.

Dergelijke aanhangwagens hebben hun nut al jarenlang bewezen. Ze worden ingezet bij tal van evenementen binnen onze politiezone zoals de jaarlijkse rommelmarkt in Welle, carnaval Denderleeuw, jaarmarkt Haaltert en avondmarkt Kerksken, Minirock Denderhoutem en ter gelegenheid van 1-dag.

De nieuwe aanhangwagens kunnen naast geprogrammeerde teksten op het full color display alle kleuren weergeven. Ze zijn dus beter geschikt om foto’s en verkeersborden weer te geven.