Denderpad groeit naar drie meter

Denderpad

Goed nieuws voor de vele gebruikers van het jaagpad langs de Dender. De Vlaamse Waterweg nv wil het jaagpad de komende jaren gefaseerd heraanleggen en verbreden. De werken zouden in 2023 van start kunnen gaan.

Het jaagpad langs de Dender vormt voor verschillende gebruikers een belangrijke verbinding. Het huidige jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen is doorgaans slechts 2 meter breed en vertoont een aantal gebreken waardoor dit momenteel niet aan het vooropgestelde comfortniveau voldoet. 

Dat het jaagpad breder wordt, is een goede zaak. Zo komt er meer ruimte voor de vele wandelaars en fietsers die op drukke dagen soms dicht op mekaar hun weg moeten vinden. De verbreding noodzaakt in eerste instantie de opmaak van een milieueffectenrapport (MER). De opmaak van dit MER en de ontwerpstudie worden op korte termijn opgestart. 

Stuwsluis Teralfene

De resultaten hiervan moeten toelaten om vanaf 2023 tot concrete aanbestedingen te kunnen overgaan. De eerste werken op terrein kunnen dan ook vanaf 2023 worden verwacht. De verschillende deelzones zullen worden beoordeeld volgens de toestand van het jaagpad en de dringendheid van de herstellingen. De meest dringende zones komen eerst aan de beurt.

Anderzijds kunnen  (vergunnings)technische randvoorwaar-den op een aantal locaties ook een langere doorlooptijd van de voorbereiding van de werken noodzakelijk maken. Tenslotte wordt het traject tussen de stuwsluis van Teralfene en Denderleeuw gekoppeld aan de aanpassingswerken aan dit complex in functie van het afschaffen van de stuw te Teralfene.