sp.a Aalst pleit voor een ‘Corona huurtoelage’

Naar aanleiding van de internationale dag tegen armoede, dient sp.a gemeenteraadslid Huguette Van Medegael een voorstel in om huurders, die op een wachtlijst voor een sociale woning staan, te ondersteunen met een Corona huurtoelage. 

In Aalst staan 2.958 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning (cijfers juli 2020/Vlaams parlement). Zij komen vaak terecht op de private huurmarkt, waar ze gemiddeld 250 euro per maand meer betalen dan voor de gemiddelde sociale huurwoning. Pas wanneer ze vier jaar op de wachtlijst staan, hebben ze recht op een Vlaamse huurpremie om die meerprijs te compenseren.

“Die wachttijd is in een gezondheidscrisis zoals deze niet te verantwoorden” zegt sp.a gemeenteraadslid Huguette Van Medegael. “De Coronacrisis hakt zwaar in op mensen met een laag inkomen. Bovendien zijn hierdoor meer mensen tijdelijk werkloos of werden tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd, waardoor gezinnen het met nog minder inkomen moeten doen. Sinds het begin van de Coronacrisis, zijn de supermarktprijzen ook met bijna 10% gestegen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor kwetsbare gezinnen om de huishuur en facturen te kunnen betalen” legt ze verder uit. 

De stress om het eind van de maand niet te halen, zet ook een hele keten van andere problemen in gang: “Wie schulden opstapelt wordt ziek, heeft meer kans op mentale problemen en dan zwijg ik nog over de angst om besmet te worden en bovenop alle andere kosten een ziekenhuisfactuur te moeten betalen. Net vandaag blijkt uit een studie van de socialistische mutualiteiten dat mensen met een lager inkomen risicopatiënten zijn omwille van hun vaak slechtere leefomstandigheden” vervolgt Huguette.

Tijdens de gemeenteraad van eind oktober stelt sp.a voor om alle huurders uit Aalst, die zes maanden op de wachtlijst voor een sociale woning staan, het komende jaar een ‘Corona huurtoelage’ te geven. Ook de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept daartoe op. “De bedoeling van die huurtoelage is om kwetsbare gezinnen extra financiële ademruimte te geven en om uithuiszettingen middenin een Corona-piek te vermijden. Naast onze inzameling van winterjassen, willen we ook op een structurele manier armoede aanpakken” besluit Van Medegael.