Tijdelijke invullingen Tragel Zuid

Binnenkort wordt gestart met de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan voor het zuidelijke deel van de Tragelsite.

De stad Aalst heeft beslist om in afwachting van een definitieve en passende invulling van dit gebied een tijdelijke invulling aan de onderbenutte panden en leegstaande ruimtes te geven.

De stad en haar vastgoeddochter AGSA zal hiervoor samenwerken met Entrakt.

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “Tijdelijke invullingen van de leegstaande panden en loodsen gaat leegstand en verwaarlozing tegen en voorkomt overlast en oneigenlijk gebruik.  Ze kunnen ervoor zorgen dat een levendig nieuw stadsdeel ontstaat. Een filosofie die duidelijk past in het groter plaatje van ons project “De Kaaien.” “Via Entrakt willen we de site waar nu ook al bijvoorbeeld de Kringwinkel gevestigd is, omvormen tot een plek voor starters en creatievelingen waar ze ruimte krijgen om te experimenteren en te groeien en waar bijvoorbeeld kleinschalige evenementen zoals old timer happenings of rommelmarkten kunnen georganiseerd worden.”

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk): “We kampen met een tegenstelling: in Aalst heerst een grote vraag naar semi-industriële ruimtes en ateliers voor creatieve of ambachtelijke activiteiten, maar het aanbod is echter schaars. De panden op Tragel Zuid bieden een oplossing, aangezien de aard en de ligging zich uitstekend lenen tot deze functies. We kunnen Tragel Zuid als een strategische site voor het ontwikkelen van bedrijvigheid aanschouwen. De ligging langs verschillende mobiliteitsassen (spoornet, Dender en hoofdwegen) en aan de rand van de stad en industrieterreinen, maakt het dé ideale locatie voor een circulaire en logistieke draaischijf.”

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk)

Het is de bedoeling om tegen de zomer van 2021 reeds een invulling voor enkele panden te hebben.